Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Færøerne

 1. Skattegæld: Helt frem til 1992 kunne man ikke købe øl, hvis man skyldte skattevæsnet penge
 2. Dødsannoncer: Dødsannoncerne bliver oplæst 2 gange dagligt i radioen i forbindelse med radioavisens udsendelse: kl. 12.00 og igen kl. 18.00
 3. Fårekød: Selvom der er 70.000 får på Færøerne – og kun 49.706 mennesker – dækker færingene kun omkring 40% af deres samlede forbrug af lammekød; resten importeres fra New Zealand. Lammekød er generelt svært at opdrive i de færøske supermarkeder
 4. Geografiske fakta: Færøerne er 113 km langt, 75 km bredt og består af 18 øer. Der er ca. 1.400 km2 samt 1.117 km kystlinje og uanset hvor man befinder sig på Færøerne, er man aldrig mere end 5 km fra havet. Landets gennemsnitshøjde er ca. 300 meter og det højeste fjeld (Slættaratindur) er 882 meter højt
 5. Vejr og klima: Set i forhold til Færøernes nordlige beliggenhed, er vejret generelt meget mildt, men også meget omskifteligt. Havet fryser aldrig til, idet Færøerne ligger i midten af den varme Golfstrøm. Somrene er kølige (gns. temp. 12 grader), mens vintrene er milde (gns. temp. 3,5 grader) med begrænset snefald
 6. Dage og nætter: Ved midsommer er den længste dag hele 19 ½ timer lang. De lange dage og lyse nætter giver Færøerne en helt speciel atmosfære
 7. Styreform: Færøerne tilhører formelt set Kongeriget Danmark, men har siden 1948 gradvist fået selvstyre og er desuden repræsenteret i det danske Folketing. Den øverste myndighed i landet er Lagtinget, der blev dannet i år 900 e.Kr. (under navnet Altinget), hvilket gør det til ét af de ældste parlamenter i verden. Færøerne er ikke EU-medlemmer og handlen på øerne styres af handelsaftaler. Færøerne har desuden deres eget flag, der kaldes Merkið (”Mærket”)
 8. Nationaldag: Færøernes nationaldag hedder Ólavsøka (”Olaifesten”) og fejres den 28. og 29. juli til minde om den norske kong Olav den helliges død den 29. juli år 1030. Nationaldagen udtrykker desuden færingenes specielle forening af politik og kristendom, som er dybt forankret i deres kultur og samfund. Kong Olav er i øvrigt færingenes skytshelgen
 9. Helligdage: Som udgangspunkt er de færøske helligdage de samme som de danske, men de har dog yderligere tre: Flagdag den 25. april, Ólavsøkuaftan den 28. juli og Ólavsøkudagur den 29. juli
 10. Sprog: Der er to officielle sprog på færøerne; færøsk og dansk. Selvom dansk tidligere var det eneste officielle sprog, taler færingene i dag kun færøsk i det daglige. I skolen undervises i dansk fra 1. klasse og eksamen i dansk er den samme som i Danmark. Færøsk oprinder fra oldnordisk og er tæt beslægtet med alle de andre nordiske sprog, men ligner islandsk mest. De fleste færinge kan forstå alle nordiske sprog samt engelsk

Fakta: Færøerne har en flot og meget speciel natur og et forholdsvist mildt klima

 

Attribution: DavideGorla + Peter Leth – Flickr.com

 

Fakta: Færøerne er kendt for sin barske natur og sit milde klima

Geografiske fakta

 • Placering: Nordeuropa. En øgruppe mellem Norskehavet og det Nordlige Atlanterhav. Omtrent halvvejs mellem Norge og Island
 • Landegrænser: 0 km
 • Kystlinje: 1.117 km
 • Klima: Milde vintre, kølige somre. For det meste overskyet, tåget og blæsende
 • Landskab: Ujævnt og stenet med nogle lave punkter, men ellers klipper langs det meste af kystlinjen
 • Laveste punkt: 0 m (Atlanterhavet)
 • Højeste punkt: 882 m (Slættaratindur)
 • Naturressourcer: Fisk, hvaler og vandkraft. Muligvis olie og naturgas
 • Største by: Tórshavn
 • Hovedstad: Tórshavn
 • Total areal (kvadratkilometer): 335,48 (2010)
 • Landområder (km2): 12.959,67 (2020)
 • Byområder (km2): n/a
 • Landbrugsareal (km2): 960,70 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 70,33 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 0,00 (2018)
 • Plantearter (højere), truede: 1.379,93 (2010)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 0,06 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): n/a
 • Befolkning i største by: n/a
 • Befolkningsvækst (årlig %): n/a
 • Befolkning, total: n/a
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): n/a
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): n/a
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 0,82 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): n/a
 • Etniske grupper: 91,7% færinge, 5,8% danskere, 0,4% islændinge, 0,2% nordmænd og 0,2% polakker
 • Sprog: Færøsk og dansk
 • Religioner: 85% er evangelistisk-luthersk kristne og 10% tilhører Brødremenigheden. De resterende 10% tilhører én af følgende: Den katolske kirke, Frelsens Hær, Pinsebevægelsen, Jehovas vidner, Syvende Dags Adventist Kirken eller Bahá'í
 • Nettoindvandring: n/a

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 90,38 (2020)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 7,00 (2020)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): n/a
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 2,30 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): n/a
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): n/a
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): n/a
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): n/a
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): n/a
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): n/a
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): n/a
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): n/a

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 121,18 (2020)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 35,77 (2020)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Arbejdsstyrke, total: n/a
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): n/a
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): n/a
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): n/a
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 0,06 (2021)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): n/a
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): n/a
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): n/a
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): n/a

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 83,09 (2020)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 88,05 (2009)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 0,38 (2021)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): n/a
 • Antal rygere, total (over 15 år): n/a
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): n/a

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 17,07 (2009)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): n/a
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): n/a
 • Børsnoterede selskaber, total: n/a
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 3,70 (2004)
 • International turisme, antal ankomster: 49.053,00 (2021)
 • International turisme, antal afgange: n/a
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 3,70 (2004)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 42,58 (2021)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 4,00 (2018)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): n/a
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): n/a
 • Læger (per 1.000 indbyggere): n/a
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 57,42 (2021)

Færøerne's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 28,40 (2011)
 • BNP-vækst (årlig %): 20,54 (2020)
 • BNP per indbygger (US$): 665.754.639,11 (2020)
 • BNP, KPP (US$): 89,28 (2020)
 • BNI (US$): 6,86 (2020)
 • BNI-vækst (årlig %): 222.295.252,36 (2020)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 1.305.756.809,93 (2017)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 66.320,68 (2020)
 • Udlånsrente (%): n/a
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): n/a
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 3.240.759.988,99 (2020)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): n/a
 • Vareeksport (US$): n/a
 • Vareimport (US$): n/a
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 97,58 (2017)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 85,50 (2020)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 80,80 (2020)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): n/a

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 1.096.198.681,40 (2017)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 97,15 (2020)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): n/a
 • Industri, værditilvækst (US$): n/a

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 12,90 (2020)
 • Militærudgifter (% af BNP): n/a
 • Militærudgifter (US$): n/a

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 66.320,68 (2020)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): n/a
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): n/a
 • Sociale bidrag (% af indkomst): n/a
Relaterede artikler
Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022