Fakta om Færøerne

Fakta om Færøerne

1. Skattegæld: Indtil 1992 kunne man ikke købe øl, hvis man skyldte skattevæsenet penge.

2. Nekrologer: Dødsannoncerne læses op to gange om dagen i radioen i forbindelse med nyhedsudsendelsen: kl. 12.00 og igen kl. 18.00.

3. Fårekød: Selvom der er 70.000 får på Færøerne - og kun 49.706 mennesker - dækker færingerne kun omkring 40% af deres samlede forbrug af lam; resten importeres fra New Zealand. Lam er generelt svært at finde i færøske supermarkeder.

4. Geografiske fakta: Færøerne er 113 km lange, 75 km brede og består af 18 øer. Der er ca. 1.400 km2 og 1.117 km kystlinje, og uanset hvor man befinder sig på Færøerne, er man aldrig mere end 5 km fra havet. Den gennemsnitlige højde i landet er omkring 300 meter, og det højeste bjerg (Slættaratindur) er 882 meter højt.

5. Vejr og klima: I betragtning af Færøernes nordlige beliggenhed er vejret generelt meget mildt, men også meget omskifteligt. Havet fryser aldrig til, da Færøerne ligger midt i den varme Golfstrøm. Somrene er kølige (gennemsnitstemperatur 12 grader), mens vintrene er milde (gennemsnitstemperatur 3,5 grader) med begrænset snefald.

Fakta: Tinganes er navnet på den gamle bydel i hovedstaden Tórshavn på Færøerne.
Tilskrivning: Erik Christensen - Wikipedia.org

Fakta: Tinganes er den gamle bydel i den færøske hovedstad Tórshavn. Navnet 'Tinganes' kommer fra Lagtinget, som blev etableret på dette næs i Vinkingetiden (900) og stadig ligger her i dag.

 

6. Dage og nætter: Ved midsommer er den længste dag 19 ½ time lang. De lange dage og lyse nætter giver Færøerne en helt speciel atmosfære.

7. Ledelse: Færøerne er formelt en del af kongeriget Danmark, men har gradvist fået selvstyre siden 1948 og er også repræsenteret i det danske parlament. Den højeste myndighed i landet er Lagtinget, som blev dannet i 900 e.Kr. (under navnet Altinget), hvilket gør det til et af de ældste parlamenter i verden. Færøerne er ikke medlem af EU, og handelen på øerne er reguleret af handelsaftaler. Færøerne har også deres eget flag, kaldet Merkið ("Mærket").

8. Nationaldag: Færøernes nationaldag hedder Ólavsøka ("Olavsfest") og fejres den 28. og 29. juli til minde om den norske kong Olav den Helliges død den 29. juli 1030. Nationaldagen udtrykker også færingenes særlige forening af politik og kristendom, som er dybt forankret i deres kultur og samfund. Kong Olav er også skytshelgen for færingerne.

9. Helligdage: Grundlæggende er de færøske helligdage de samme som de danske, men de har tre mere: Flagdagen den 25. april, Ólavsøkuaftan den 28. juli og Ólavsøkudagur den 29. juli.

10. Sprog: Der er to officielle sprog på Færøerne: færøsk og dansk. Selv om dansk tidligere var det eneste officielle sprog, taler færingerne i dag kun færøsk til daglig. Der undervises i dansk i skolerne fra 1. klasse, og danskeksamen er den samme som i Danmark. Færøsk stammer fra oldnordisk og er nært beslægtet med alle de andre nordiske sprog, men ligner mest islandsk. De fleste færinger kan forstå alle de nordiske sprog og engelsk.

Fakta: Færøerne har en smuk og meget speciel natur og et relativt mildt klima.
Navngivelse: DavideGorla + Peter Leth - Flickr.com

Fakta: Færøerne er kendt for deres barske natur og milde klima.

Geografiske fakta

 • Placering: Nordeuropa. En øgruppe mellem Norskehavet og Nordatlanten. Cirka halvvejs mellem Norge og Island.
 • Landegrænser: 0 km
 • Kystlinje: 1.117 km
 • Klima: Milde vintre, kølige somre. For det meste overskyet, tåget og blæsende.
 • Landskab: Ujævn og stenet med nogle lave punkter, men ellers stenet langs det meste af kysten.
 • Laveste punkt: 0 m (Atlanterhavet)
 • Højeste punkt: 882 m (Slættaratindur)
 • Naturlige ressourcer: Fisk, hvaler og vandkraft. Muligvis olie og naturgas
 • Største by: Tórshavn
 • Hovedstad: Tórshavn
 • Samlet areal (kvadratkilometer): 0,00 (2015)
 • Landområder (km2): 12.960,00 (2021)
 • Byområder (km2): n/a
 • Landbrugsjord (km2): 960,70 (2021)
 • Landbrugsareal (% af det samlede areal): 70,12 (2021)
 • Skovareal (% af landarealet): 0,00 (2018)
 • Plantearter (højere), truede: 1.385,84 (2015)
 • CO2-udledning (tons pr. indbygger): 0,06 (2021)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (mennesker pr. km2 samlet areal): n/a
 • Befolkning i den største by: n/a
 • Befolkningsvækst (årlig %): n/a
 • Befolkning, i alt: n/a
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): n/a
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): n/a
 • Befolkningen i landdistrikterne (% af den samlede befolkning): 0,84 (2022)
 • Befolkningsvækst i landdistrikterne (årlig %): n/a
 • Etniske grupper: 91,7% færinger, 5,8% danskere, 0,4% islændinge, 0,2% nordmænd og 0,2% polakker.
 • Sprog: Færøsk og dansk
 • Religioner: 85% er evangelisk-lutherske kristne, og 10% tilhører Brødremenigheden. De resterende 10% tilhører en af følgende: Den katolske kirke, Frelsens Hær, Pinsebevægelsen, Jehovas Vidner, Syvende Dags Adventistkirken eller Bahá'í.
 • Nettoindvandring: n/a

Fødsels- og dødsrater

 • Fertilitetsrate, total (fødsler pr. kvinde): 106,62 (2022)
 • Fødselsrate, brutto (pr. 1.000 indbyggere): 9,10 (2022)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): n/a
 • Dødsrate, brutto (pr. 1.000 personer): 2,05 (2022)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): n/a
 • Forventet levetid ved fødslen, mænd (år): n/a
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): n/a
 • Dødelighed forårsaget af trafikulykker (pr. 100.000 indbyggere): n/a
 • Dødelighed, kvinder (pr. 1.000 voksne kvinder): n/a
 • Dødelighed, mænd (pr. 1.000 voksne mænd): n/a
 • Selvmordsrate, kvinder (pr. 100.000 kvinder): n/a
 • Dødelighed, spædbørn (pr. 1.000 levendefødte): n/a

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel for de højeste 10%: 4,00 (2018)
 • Indkomstandel for de laveste 10%: 111,96 (2021)
 • Arbejdsløshed i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Arbejdsstyrke, i alt: n/a
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 53.090,00 (2022)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): n/a
 • Antal fattige jf. nationale fattigdomsgrænser (% af befolkningen): n/a
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødevareusikkerhed (%): 0,04 (2022)
 • Skoleindskrivninger, grundskole (brutto %): n/a
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke mellem 15 og 24 år): n/a
 • Unge, der ikke er i uddannelse, beskæftigelse eller træning, i alt (% af alle unge): n/a
 • Læse- og skrivefærdigheder, voksne i alt (% af befolkningen over 15 år): n/a

  Udgifter

 • Husholdningernes (og NPIS) forbrugsudgifter (US$): 81,30 (2022)
 • Elforbrug (kWh pr. indbygger): 88,05 (2009)
 • Indbyggere, der bruger internettet (% af befolkningen): 0,00 (2023)
 • Mobilabonnementer (pr. 100 personer): n/a
 • Antal rygere i alt (over 15 år): n/a
 • Alkoholforbrug pr. indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): n/a

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): 17,07 (2009)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): n/a
 • Nye virksomheder (nye registreringer pr. 1.000 indbyggere mellem 15 og 64 år): n/a
 • Børsnoterede virksomheder, i alt: n/a
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 4,03 (2013)
 • International turisme, antal ankomster: 38,61 (2021)
 • International turisme, antal afgange: 0,38 (2022)
 • Jernbanelinjer (samlet antal kilometer): 4,03 (2013)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passagerkilometer): 42,78 (2022)

Sundhed

 • Hospitalssenge (pr. 1.000 indbyggere): 83,30 (2022)
 • Selvmordsrate, mænd (pr. 100.000 mænd): n/a
 • Sygeplejersker og jordemødre (pr. 1.000 indbyggere): n/a
 • Læger (pr. 1.000 indbyggere): n/a
 • Prævalens af HIV, total (% af befolkningen mellem 15 og 49 år): 57,22 (2022)

Fakta Færøernes økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 4.064.901.847,06 (2022)
 • BNP-vækst (årlig %): 3.656.817.999,39 (2022)
 • BNP pr. indbygger (US$): 28,78 (2011)
 • GDP, KPP (US$): 18,08 (2022)
 • BNI (US$): 642.778.730,59 (2022)
 • BNI-vækst (årlig %): 107,10 (2022)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 6,93 (2022)

Inflation, rentesatser og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 5,40 (2022)
 • Udlånsrente (%): n/a
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 1.096.198.681,40 (2017)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 3.555.929.833,05 (2022)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): n/a
 • Vareeksport (US$): n/a
 • Vareimport (US$): n/a
 • Fødevareeksport (% af vareeksporten): 1.481.311.149,68 (2021)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 97,58 (2017)
 • Indeks for fødevareproduktion (2004 - 2006 = 100): 85,40 (2022)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): n/a

Industri

 • Industri (inkl. byggeri), værditilvækst (% af BNP): 246.405.108,31 (2022)
 • Industri (inkl. byggeri), værditilvækst (US$): 1.305.756.809,93 (2017)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): n/a
 • Industri, værditilvækst (US$): n/a

Militær

 • Væbnede styrker, i alt: 11,80 (2022)
 • Militærudgifter (% af BNP): n/a
 • Militære udgifter (US$): n/a

Andre

 • Løbende sundhedsudgifter (% af BNP): 5,40 (2022)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedens overskud): 124,91 (2022)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget pr. indbygger (US$): n/a
 • Sociale bidrag (% af indkomsten): n/a