Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om H.C. Andersen

 1. Verdensberømt: H.C. Andersen er en verdensberømt dansk forfatter, der er bedst kendt for sine eventyr for børn
 2. 160 sprog: Over en periode på næsten 40 år formåede han at skrive og udgive 156 eventyr, som i dag er oversat til mere end 160 forskellige sprog. Det totale antal udgivne eventyr og historier er 212, hvis man medregner materiale udgivet efter hans død
 3. Kina: Nogle af hans eventyr er i dag obligatorisk undervisningsmateriale for skolebørn i Kina
 4. Øvrige udgivelser: Udover eventyr skrev han også adskillige bøger, digte, drama, selvbiografier og rejseskildringer
 5. Julehjertet: I Danmark var han desuden også kendt for sine buketter og papirklip. Man mener, at han opfandt det danske flettede julehjerte
 6. Gulalderen: Han var én af hovedpersonerne i den danske guldalder (sammen bl.a. H.C. Ørsted, Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Søren Kierkegaard m.fl.)
 7. Kærlighed: H.C. Andersens første store kærlighed var den allerede forlovede Riborg Kristine Voigt, der var datter af en kongelig agent
 8. Citater: Berømte citater af H.C. Andersen inkluderer: ’At rejse er at leve’ og ’Hvad fatter gør, er altid det rigtige’
 9. Eventyr: Hans mest berømte eventyr inkluderer: ’Fyrtøiet’, ’Prinsessen på Ærten’, ’Den lille Havfrue’ og ’Den grimme Ælling’
 10. Digte: Hans mest berømte digte inkluderer: ’Hist hvor Vejen slår en Bugt’ og ’I Danmark er jeg født’

Grundlæggende oplysninger

 • Navn: H.C. Andersen fulde navn er Hans Christian Andersen
 • Fødsel: Han blev født den 2. april 1805 i Hjørnehuset, Hans Jensens Stræde 43 (en del af det nuværende museum H.C. Andersens Hus) i Odense
 • Dåb: Han blev hjemmedøbt kl. 2 om natten den 2. april 1805. Dåben blev bekræftet den 15. april 1805 i Sankt Hans Kirke i Odense; den første dåb fandt sted umiddelbart efter fødslen pga. datidens høje barnedødelighed
 • Dåbsattest: Hans dåbsattest blev fremstillet i november 1823 – sandsynligvis i forbindelse med en arvesag ved farfarens død
 • Familie: Han blev aldrig gift og fik heller ingen børn
 • Død: Han døde den 4. august 1875 på Rolighed i København. Han er begravet på Assistens Kierkegaard i København

 

 

Fakta om H.C. Andersens familie

 • Far: Hans far var skomagersvend Hans Andersen (1782-1816), der også var soldat
 • Mpr: Hans mor var vaskekone Anne Marie Andersdatter (1773 el. 1775 – 1833)
 • Inspiration: Man mener, at H.C. Andersens moders tilværelse inspirerede ham til at skrive eventyrerne ’Den lille pige med svovlstikkerne’ samt ’Hun duede ikke’. Det var dog hans far, der vakte hans interesse for skuespil
 • Ægteskab: H.C. Andersens forældre blev gift i Skt. Knuds Kirke i Odense den 2. februar 1805 (2 måneder før H.C. Andersens fødsel)
 • Søskende: Ved H.C. Andersens fødsel havde hans mor allerede en datter, Karen Marie Andersen, der var anbragt hos hans mormor

 

Barndom

 • Bolig: H.C. Andersen voksede op i ejendommen Klingenberg 646, som nu hedder Munkemøllestræde 3. Boligen var 42 m2 i alt
 • Skolegang: Som 6 årig kom han i pogeskole. Senere kom han i en skole for jødebørn og herefter også i ’fattigskole’
 • Holbergs komedier: Det var faderen, der vakte H.C. Andersens interesse for teater og kultur ved at vise ham Holbergs komedier
 • Arbejde: H.C. Andersen kom i lære på en klædefabrik og arbejdede også i en tobaksvirksomhed, men han egnede sig ikke til fysisk arbejde – han kom derfor igen på fattigskole, hvor han studerede religion og regning
 • Konfirmation: H.C. Andersen blev konfirmeret den 8. juli 1819 i Odense Domkirke af domprovsten, der ellers normalt kun konfirmerede børn af mere velstående familier
 • Privilegier: På trods af hans families fattige situation, led de aldrig egentlig nød og H.C. Andersen havde generelt en mere beskyttet og priviligeret tilværelse end børn fra lignende kår

 

Ungdom og voksenliv

 • København: H.C. Andersen forlod Odense den 4. september 1819 og ankom til København den følgende dag
 • Netværk: I København formåede han at komme i kontakt med flere af datidens vigtige personligheder inden for teater- og kunstverdenen og formåede bl.a. derigennem at indsamle penge til at klare ’dagen af vejen’
 • Første skuespil: I 1821 skrev H.C. Andersen sit første skuespil: Røverne i Vissenbjerg. I 1822 udgav han sin første bog, ’Gjenfærdet ved Palnatokes Grav’, som der dog ikke blev solgt mange eksemplarer af
 • Latinskole: Som 17 årig kom han på den fornemme latinskole i Slagelse, hvilket var muligt takket være en donation af kong Frederik den 6.
 • B.S. Ingemann: Han var herefter flere gange i Sorø, var han kom i kontakt med digteren B.S. Ingemann
 • Arv: I 1824 rejste han tilbage til Odense for at overdrage en del af arven efter hans farfar til sin mor. Han besøgte sin mor igen i 1825
 • Flytning: I 1826 flyttede H.C. Andersen til Helsingør. I 1827 flyttede han dog tilbage til København, fordi hans boligforhold i Helsingør var for ringe
 • Forfatterdebut: Den 25. september 1827 fik han udgivet sit digt ’Det døende Barn’ i Kjøbenhavnsposten og her startede hans karriere som forfatter
 • Studentereksamen: Selvom han blev manduceret til studentereksamen i 1827, fik han den først den 22. september 1828
 • Dans og sang: H.C. Andersen drømte om at blive uddannet i dans og sang på Det Kongelige Teater, hvilket han dog ikke var egnet til (selvom han startede på uddannelsen)
 • Første udgivelser: I 1831 udgav han sin første digtsamling og i 1835 sin første roman samt sine to første eventyrsamlinger
 • Rejser: I årene 1831 – 1863 rejste han meget og var bl.a. i Tyskland, Italien, Malta, Grækenland, Tyrkiet, England, Spanien og Marokko

 

Del på Facebook

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022