Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Malta

 1. Rivaler: Selvom Malta generelt har en venlig befolkning, hvor udlændinge tror, at alle kender alle, så kan indbyggerne også blive rivaler. Det er mest for syns skyld, men man går blandt andet så meget op i de respektive byers skytsengle, at hvis der er mere end én, der hører til hver by, så vil man under byfester bliver ”uvenner”, hvis man støtter en anden helgen, end de andre gør.
 2. Biler: Landet Malta er kun 316 kvadratkilometer stort, og der bor kun omtrent 450.000 mennesker på øerne, der udgør selve østaten. Alligevel har man registreret over 300.000 biler i Malta. Det er desuden meget normalt at give en bil i 18-årsgave.
 3. Religion: Det maltesiske folk går meget op i deres religion. Faktisk betyder katolicismen så meget for dem, at der er næsten lige så mange kirker i Malta, som der er dage på et år.
 4. Natur: Landet er virkelig flot at beskue, men var du klar over, at landet kun har én enkelt, næsten ubetydelig skov, og at der ingen floder er i landet?
 5. Navn: Navnet ”Malta” skulle komme fra et græsk ord, der betyder ”honning”. Malta er da også kendt for at producere honning, der smager virkelig godt.
 6. Landfast: Malta består som bekendt af flere øer, men flere forskere har faktisk være fortalere for teorier om, at landet har været landfast med Sicilien på et tidspunkt. Dette er dog endnu ikke blevet bevist.
 7. Film: Der er så smukt og kønt i Malta, at mange film gennem tiden er blevet optaget her. Dette gælder blandt andet scener til film som ”Gladiator” og ”Troy”. Selv TV-serien Game of Thrones har brugt landet til at filme på.
 8. Flersproget: Malta gennem tiden været erobret og påvirket af så mange andre lande, at det ikke er unormalt, at store dele af befolkningen i landet kan tale tre sprog flydende. De kan ofte både tale maltesisk, italiensk og engelsk.
 9. Byplanlægning: Mange gamle byer opstod mere eller mindre af sig selv og har så formet sig videre derfra. Maltas hovedstad, Valletta, skulle angiveligt være en af de første europæiske byer, man lavede tegninger til at bygge. Dette skete helt tilbage i 1565. Byen er desuden kun 0.8 kvadratkilometer stor.
 10. Melodigrandprix: På Malta er de vilde med mange ting, men de sætter især stor pris på det europæiske melodi grand pris, der også er kendt som Eurovision.

Geografiske fakta

 • Placering: Sydeuropa, øer i Middelhavet, syd for Sicilien (Italien)
 • Landegrænser: 0 km
 • Kystlinje: 196,8 km (ekskluderer 56 km til øen Gozo)
 • Klima: Middelhavet; milde, regnfulde vintre; varme, tørre somre
 • Landskab: For det meste lave, stenede, flade sletter; kystnære klipper
 • Laveste punkt: Middelhavet: 0 m
 • Højeste punkt: Ta'Dmejrek på Dingli-klipperne: 253 m
 • Naturressourcer: Kalksten, salt, agerjord
 • Største by: Birkirkara
 • Hovedstad: Valletta
 • Total areal (kvadratkilometer): 320,00 (2020)
 • Landområder (km2): 150,90 (2015)
 • Byområder (km2): 173,52 (2015)
 • Landbrugsareal (km2): 103,80 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 32,44 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 1,44 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 4,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 3,29 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 1.610,41 (2020)
 • Befolkning i største by: 0,62 (2021)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 518.536,00 (2021)
 • Befolkning, total: 16,90 (2020)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): n/a
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): n/a
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 106,63 (2020)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): 13,50 (2021)
 • Etniske grupper: Maltesere (efterkommere af gamle kartagerne og fønikere med træk fra italienere og andre folkefærd fra middelhavsområdet)
 • Sprog: 90,1% maltesisk (officielt sprog), 6% engelsk (officielt sprog), 3% flersproget, 0,9% andre
 • Religioner: Over 90% romerske katolikker (den officielle religion)
 • Nettoindvandring: 850,00 (2022)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 1,14 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 8,50 (2021)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 94,81 (2021)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 8,00 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 84,50 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 81,30 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 82,86 (2021)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 4,10 (2019)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 22,10 (2021)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 42,59 (2021)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 2,30 (2019)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 5,10 (2021)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 25,10 (2020)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 3,10 (2020)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 7,99 (2018)
 • Arbejdsstyrke, total: 286.886,00 (2022)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 43,38 (2021)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 73,07 (2021)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): n/a
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 5,20 (2020)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 3,39 (2021)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 84,30 (2021)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 24,00 (2020)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 94,94 (2021)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 9.753.934.058,24 (2021)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 4.924,54 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 87,47 (2021)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 123,38 (2021)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 10,50 (2021)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 0,69 (2021)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 4,49 (2021)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 3.396,00 (2020)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 10,05 (2020)
 • Børsnoterede selskaber, total: 27,00 (2020)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 5,19 (2021)
 • International turisme, antal ankomster: 718.000,00 (2020)
 • International turisme, antal afgange: 218.000,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 5,19 (2021)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): -0,64 (2021)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 4,49 (2017)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 9,80 (2019)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 9,48 (2018)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 2,86 (2015)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 115,89 (2021)

Malta's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 66,14 (2019)
 • BNP-vækst (årlig %): 17.364.044.943,82 (2021)
 • BNP per indbygger (US$): 10,30 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 33.486,67 (2021)
 • BNI (US$): 25.359.865.479,40 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 16.216.240.094,62 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 12,91 (2021)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 15,60 (2020)
 • Udlånsrente (%): 11,10 (2019)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 2.225.547.013,60 (2021)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 115,89 (2021)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 17,15 (2021)
 • Vareeksport (US$): 1.244.589.000,59 (2021)
 • Vareimport (US$): 3.180.000.000,00 (2022)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 10,27 (2021)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 11,55 (2021)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 76,43 (2021)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 4,71 (2013)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 29,23 (2021)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 12,82 (2021)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 97,15 (2021)
 • Industri, værditilvækst (US$): 7,17 (2021)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 2.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): 8.328.000.000,00 (2022)
 • Militærudgifter (US$): 0,51 (2021)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 15,60 (2020)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 1,50 (2021)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 84.908.940,40 (2021)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 27,88 (2002)
Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022