Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Moldova og Moldavien

 1. Moldova vs. Moldavien: Republikken Moldova blev en uafhægighed stat i 1991 i forbindelse med Sovjetunionens opløsning. Moldavien er et landområde – der inkluderer det nuværende Moldova – og har eksisteret siden år 1359. Forskellen på de to udpensles yderligere senere i denne artikel
 2. Navn: Navnet ’Moldova’ stammer fra Moldovafloden, som ligger i en dal, der var det politiske centrum, da Moldavien blev stiftet i 1359. Hvor flodens navn stammer fra, er uklart
 3. Stefan den Store: Moldaviens mest sejrrige hersker var prinsen Stefan den Store (1457 – 1504), som vandt 46 ud af 48 slag for Moldavien over de invasive styrker fra bl.a. Ungarn, Polen og Det Osmanniske Rige
 4. Alkohol: Befolkningen i Moldavien har det højeste alkoholforbrug i verden (ca. 18 liter ren alkohol pr. indbygger pr. år)
 5. Vin: Moldova har en lang og rig tradition for vinproduktion. Arkæologer har med sikkerhed kunne fastslå, at der er blevet dyrket vin i området siden år 2.800 f.Kr. – dvs. i knap 5.000 år! På verdens plan er Moldavien den 21. største vinproducent. Der er desuden tradition for at de enkelte familier producerer deres egen vin og at opskrifterne nedarves generation efter generation
 6. Største vinkælder: Milestii Mici er navnet på en moldovisk kommune såvel som på verdens største vinkælder. Vinkælderens gange er hele 200 km lange, selvom kun ca. 55 km er i brug. Vinkælderen indeholder omkring 2 millioner flasker vin, hvilket også er verdensrekord
 7. Største flaskeformede bygning: 'Strong Drinks Museum' i landsbyen Tirnauca er med sine 28 meters højde den største flaskeformede bygning i verden
 8. Flag: Moldovas flag er ét af de få i verden, hvis forside og bagside ikke er ens. Forskellen på de to sider er, at emblemet – Moldovas våbenskjold – er spejlvendt på bagsiden
 9. Transnistrien og Gagauzien: De moldoviske områder Transnistrien og Gagauzien opnåede selvstændig status den 23. september 1994, hvilket var et forsøg på at løsne op for de etniske spændinger i landet. I samme ombæring opgav man alle planer om at danne en union med Rumænien
 10. Skik: Det er tradition og skik, at man tager skoene af, inden man går ind i et moldavisk hjem

 Fakta: Vin er meget vigtigt i Moldova - og der er blevet produceret vin i Moldavien i omkring 5000 år

 

Attribution: vonlohmann – Flickr.com | Post of Moldova – Wikipedia.org

 

Vin er vigtigt i Moldova! Øverst ses to billeder fra den moldaviske vinkælder Milestii Mici, som er den største i verden. Nederst ses et frimærke til hyldest for den nationale vindag.

 

Moldavien vs. Moldova

 • Moldavien: Moldavien er et område i Sydøsteuropa, hvis geografiske størrelse har ændret sig gennem historien. Fyrstedømmet Moldavien blev etableret i 1359 under Bogdan I og var afgrænset af bjergkæden Karpaterne i vest, floden Dnestr i øst og Sortehavet samt Donaufloden i syd. Moldavien var en selvstændigt stat frem til år 1859, hvor det blev en del af Valakiet (og dermed Rumænien). I dag tilhører den vestlige del af Moldavien Rumænien, den østlige del Moldova og den nordlige- og sydlige del Ukraine
 • Moldova: Ligesom den nutidige republik og den nordøstlige del af Rumænien, blev området kaldt ’Moldova’ af de lokale indbyggere på tiden hvor fyrstedømmet Moldavien opstod. Igennem historien har landområdet, der svarer til det nuværende Moldova, haft flere herskere og skiftende landegrænser. Republikken Moldova eksisterede dog ikke som en reel stat før den 27. august 1991, hvor landet erklærede sig uafhængigt af Sovjetunionen

 

Fakta: Moldavien er et område, der inkluderer Moldova

Attribution: Spiridon MANOLIU – Wikipedia.org

 

På kortet ses Moldavien (med farver) samt grænserne for Rumænien, Moldova og Ukraine

Geografiske fakta

 • Placering: Østeuropa. Nord for Rumænien
 • Landegrænser: Rumænien (450 km) og Ukraine (940 km)
 • Kystlinje: 0 km (indlandsstat)
 • Klima: Moderate vintre. Varme somre
 • Landskab: Bølgende stepper. Landskabet gennemskæres generelt af en del floder og åer. Vandafløb sker i den sydlige del af landet ud mod lavlandet ved Sortehavet
 • Laveste punkt: 2 m (Dniester)
 • Højeste punkt: 430 m (Dealul Balanesti)
 • Naturressourcer: Brunkul, fosforit, gips og bryozokalk
 • Største by: Chișinău
 • Hovedstad: Chișinău
 • Total areal (kvadratkilometer): 33.850,00 (2020)
 • Landområder (km2): 31.803,71 (2015)
 • Byområder (km2): 1.576,10 (2015)
 • Landbrugsareal (km2): 22.646,00 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 68,87 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 11,75 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 2,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 3,33 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 91,75 (2020)
 • Befolkning i største by: 490.632,00 (2022)
 • Befolkningsvækst (årlig %): -0,76 (2021)
 • Befolkning, total: 2.615.199,00 (2021)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 43,00 (2021)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): -0,41 (2021)
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 57,00 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): -1,02 (2021)
 • Etniske grupper: 78,2% moldovere/rumænere, 8,4% ukrainere, 5,8% russere, 4,4% gagauzere
 • Sprog: Moldavisk (det officielle sprog - stort set det samme som rumænsk), russisk og gagauzisk (en tyrkisk dialekt)
 • Religioner: 98% østlige ortodokse, 1,5% jøder, 0,5% baptister og andre
 • Nettoindvandring: 462.866,00 (2022)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 1,81 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 12,43 (2021)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 6,10 (2005)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 16,36 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 73,55 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 64,44 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 68,85 (2021)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 7,30 (2019)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 114,72 (2021)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 299,92 (2021)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 4,10 (2019)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 12,20 (2021)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 78,29 (2021)
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 22,10 (2021)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 4,30 (2021)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 0,91 (2022)
 • Arbejdsstyrke, total: 1.031.440,00 (2022)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 68,79 (2022)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 74,78 (2022)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): 24,50 (2021)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 24,90 (2020)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 107,82 (2021)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 2,92 (2022)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 14,96 (2022)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 99,60 (2021)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 29.179.009.640,90 (2021)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 1.725,09 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 61,29 (2021)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 127,39 (2021)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 29,00 (2020)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 11,43 (2018)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 0,46 (2021)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 4.801,00 (2018)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 1,86 (2018)
 • Børsnoterede selskaber, total: 1.065.781,83 (2021)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 1.149,00 (2021)
 • International turisme, antal ankomster: 29.000,00 (2020)
 • International turisme, antal afgange: 75.000,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 1.149,00 (2021)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 23,30 (2021)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 5,66 (2014)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 26,10 (2019)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 4,68 (2020)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 3,10 (2020)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 233,35 (2022)

Moldova og Moldavien's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 9,32 (2022)
 • BNP-vækst (årlig %): 74,39 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 13.679.221.333,21 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 13,94 (2021)
 • BNI (US$): 5.230,66 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 40.249.130.836,39 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 14.056.071.333,21 (2021)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 12,38 (2020)
 • Udlånsrente (%): 28,74 (2022)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 20,61 (2021)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 233,35 (2022)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 227,75 (2021)
 • Vareeksport (US$): 9,38 (2021)
 • Vareimport (US$): 1.282.870.713,04 (2021)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 60,55 (2022)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 13,45 (2022)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 125,01 (2021)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 29,90 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 13,20 (2021)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 16,86 (2021)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 11,80 (2022)
 • Industri, værditilvækst (US$): 77,49 (2021)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 6.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): 4.335.000.000,00 (2022)
 • Militærudgifter (US$): 9.219.000.000,00 (2022)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 12,38 (2020)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 2.818.912.739,02 (2021)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 0,41 (2021)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 52.293.263,18 (2021)
Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022