Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Paraguay

 1. Sprog: Paraguay er ét af de få sydamerikanske lande, der har bibeholdt deres oprindelige sprog (Guaraní) som et officielt sprog. Guaraní er i øvrigt et onomatopoietisk sprog, hvilket betyder at det består af lydord (dvs. ord der er dannet ved efterligning af naturlige lyde). Næsten hele befolkningen i Paraguay forstår og taler spansk, men foretrækker at tale Guaraní
 2. Navn: Navnet 'Paraguay' har en uklar oprindelse; nogle mener, at det kommer fra en stamme, der engang levede ved Paraguayflodens breder, mens andre holder på, at det har en sproglig betydning i retning af ’floden der løber mod havet’ (eller noget lignende)
 3. Chaco: Selvom den vestlige del af landet (der i kaldes i daglig tale 'Chaco') udgør 60% af Paraguays totale areal, bor kun omkring 2% af befolkningen her
 4. Etnicitet: Paraguayanerne er primært en blanding af spaniere og oprindelige guarani-indianere. Blandt alle landene i Sydamerika er befolkningen i Paraguay racemæssigt den mest ensartede
 5. Nationaldrik: Paraguays nationaldrik er en speciel form for te kaldet 'mate', som dog også findes i en del andre lande verden over (inklusiv flere af de sydamerikanske)
 6. Største gnaver: Verdens største gnaver – kapivaren (eller 'flodsvinet' som den også kaldes) – lever omkring floderne i Paraguay og enkelte andre sydamerikanske lande. De tungeste kapivarer der nogensinde er registreret, vejede hhv. 73,5 kg (en han fra Paraguay) og 91 kg (en hun fra Brasilien)
 7. Jesuitter: I 1700-tallet var der mange jesuitter i Paraguay for at omvende befolkningen til kristendommen, hvilket de også havde succes med, indtil spanierne forviste dem fra landet i 1767
 8. Krige: Tripelalliancekrigen fra 1865 til 1870 fylder fortsat meget i paraguayanernes bevidsthed. Krigen kostede livet for omkring 90% af den voksne mandlige befolkning i deres kamp mod Argentina, Brasilien og Uruguay om adgangen til havet. I 1930'erne var Paraguay igen i krig; denne gang mod Bolivia, hvilket – sammen med Tripelalliancekrigen – hjælper til at forklare den forholdsvis lave befolkningstæthed (ca. 16 indbyggere pr. km2)
 9. Helligdage: Paraguay blev uafhængige af Spanien den 15. maj 1811, hvilket derfor hvert år fejres som landets uafhængighedsdag. Herudover findes også 'Heltenes dag' den 1. marts, som markerer slutningen af Tripelalliancekrigen samt den 12. juni, der indikerer slutningen på krigen mod Bolivia. Den 30. april er i øvrigt lærernes dag, hvor landets lærere – som navnet antyder – holder fri
 10. Flag: Paraguay fik sit nuværende flag den 27. november 1842. Flaget har tre horisontale striber (rød, hvid og blå), men er meget specielt, fordi symbolerne på dets to sider ikke er ens; på forsiden findes Paraguays våbenskjold omgivet af teksten 'REPUBLICA DEL PARAGUAY' (Republikken Paraguay), hvor bagsiden er prydet med symbolet for landets skatteministerium og omgivet af teksten 'Paz y Justicia' (Fred og Retfærdighed)

Fakta: Paraguay er ét af de sydamerikanske lande, hvor verdens største gnaver - kapivaren - bor

 

Attribution: Smabs Sputzer + lorentey + Marie Hale – Flickr.com

 

Fakta: Kapivaren – som er verdens største gnaver – hører hjemme i Paraguay (og enkelte andre sydamerikanske lande). Den største registrerede han-kapivar vejede hele 73,5 kg og kom fra Paraguay

Geografiske fakta

 • Placering: Den centrale del af Sydamerika. Nord for Argentina og sydvest for Brasilien
 • Landegrænser: Argentina (1.880 km), Bolivia (750 km) og Brasilien (1.365 km)
 • Kystlinje: 0 km (indlandsstat)
 • Klima: Subtropisk til tempereret. Meget nedbør i den østlige del af landet og halvtørt i den vestlige
 • Landskab: Græsklædte sletter og skovklædte bakker øst for Paraguayfloden. Gran Chaco-regionen vest for Paraguayfloden er præget af lavtliggende marsk (ved floden) og tørt skovlandskab i de øvre områder
 • Laveste punkt: 46 m (krydset mellem Paraguayfloden og Paranáfloden)
 • Højeste punkt: 842 m (Cerro Pero)
 • Naturressourcer: Vandkraft, tømmer, jernmalm, mangan og kalksten
 • Største by: Asunción
 • Hovedstad: Asunción
 • Total areal (kvadratkilometer): 406.752,00 (2020)
 • Landområder (km2): 396.430,59 (2015)
 • Byområder (km2): 1.320,83 (2015)
 • Landbrugsareal (km2): 168.091,40 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 42,31 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 40,53 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 20,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 1,26 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 1,35 (2018)
 • Befolkning i største by: 16,66 (2020)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 3.394.309,00 (2021)
 • Befolkning, total: 1,28 (2021)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 1,78 (2021)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): 56,99 (2019)
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 0,45 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): 89,73 (2015)
 • Etniske grupper: 95% Mestits (en blanding af oprindelige indianere og hvide), 5% andre
 • Sprog: Spansk, Guarani (begge officielle sprog)
 • Religioner: 89,6% romerske katolikker, 6,2% protestanter, 1,1% andre kristne, 1,9% øvrige eller uspecificerede, 1,1% ingen
 • Nettoindvandring: 16,20 (2020)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 2,50 (2020)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 20,95 (2020)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 7,58 (2018)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 5,92 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 76,16 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 70,40 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 73,18 (2020)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 118,96 (2021)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 22,00 (2019)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 117,99 (2020)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 198,79 (2020)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 8,70 (2019)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 33,30 (2020)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 2,00 (2020)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 11,50 (2020)
 • Arbejdsstyrke, total: 3.430.255,00 (2021)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 65,22 (2017)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 76,97 (2017)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): 6.703.799,00 (2021)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 25,30 (2020)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 18,59 (2017)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 62,50 (2021)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 7,31 (2021)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 78.606,04 (2020)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 64.430.486.735,53 (2021)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 1.682,07 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 77,02 (2021)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 10,00 (2018)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 11,60 (2008)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 16,12 (2021)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 6,04 (2019)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 0,05 (2020)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): -8.230,00 (2021)
 • Børsnoterede selskaber, total: 55,00 (1999)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 441,00 (2000)
 • International turisme, antal ankomster: 1.077.000,00 (2020)
 • International turisme, antal afgange: 214.000,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 441,00 (2000)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 37,50 (2021)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 0,83 (2016)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 3,20 (2019)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 226,00 (2020)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 0,74 (2017)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 153,37 (2021)

Paraguay's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 3,42 (2021)
 • BNP-vækst (årlig %): 59,05 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 39.495.431.574,18 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 4,10 (2021)
 • BNI (US$): 5.891,50 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 100.806.296.877,81 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 38.349.497.671,24 (2021)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 14,44 (2019)
 • Udlånsrente (%): 4,79 (2021)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 34,64 (2021)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 153,37 (2021)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 45,97 (2020)
 • Vareeksport (US$): 19,66 (2021)
 • Vareimport (US$): 7.764.180.019,47 (2021)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 69,04 (2021)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 7,59 (2021)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 116,80 (2020)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 18,60 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 4,42 (2021)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 23,26 (2021)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 12,51 (2021)
 • Industri, værditilvækst (US$): 111,93 (2020)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 29.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): 10.547.000.000,00 (2021)
 • Militærudgifter (US$): 13.560.000.000,00 (2021)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 14,44 (2019)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 13.681.784.605,96 (2021)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 0,97 (2021)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 372.601.369,31 (2021)
Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022