Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Tanzania

 1. Vilde dyr: Tanzania har den største koncentration af vilde dyr pr. km2 i verden. Det estimeres, at der findes omkring 4 mio. vilde dyr i Tanzania
 2. Palmetyven: Den tanzanianske ø Zanzibar er hjemland for Palmetyven (Birgus latro), som er en stor eremitkrebs, der lever af kokosnødder. Krebsen klipper selv kokosnødderne ned fra træerne og æder dem, efter de er gået i forrådnelse i dens hule. Palmetyven kan blive op til 1 meter lang og veje op til 4,1 kg – dette gør den til verdens største landlevede leddyr
 3. Kilimanjaro: Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro, ligger i Tanzania tæt på grænsen til Kenya. Med sine 5.895 meter er Kilimanjaro desuden også verdens højeste fritstående bjerg
 4. Nationalsang: Tanzania har den samme nationalsang som Sydafrika. Sangen hedder “Mungu Ibariki Afrika” (Gud Velsigne Afrika) og blev komponeret af Enock Sontonga i 1897
 5. Dygong: Dygong (Dugong dugon) tilhører ordenen søkøer og store havpattedyr, der lever i de varme kystvande fra den vestlige del af Stillehavet til Afrikas østkyst. Dygonger kan blive lidt mere end 4 meter lange og veje op til omkring 1 ton. Grunden til at de også kaldes ’søkøer’ er, at de primært lever af søgræs. Dygonger har længe levet ved Tanzanias kyst, men er i dag ekstremt truede her såvel som andre steder
 6. Vejr og klima: Klimaet i Tanzania er tropisk langs kysterne, på Zanzibar samt i Selous vildtreservat. I højlandet samt de andre vildtreservater er klimaet tempereret. Vejret er generelt som følger: Varmt og tørt fra midt december til marts. Vamt og vådt fra slutningen af marts til slutningen af maj. Varmt og tørt fra juni til slutningen af oktober. Varmt og vådt fra november til midten af december
 7. Sprog: Der tales over 120 sprog i Tanzania. De fleste af disse er bantusprog, som der findes mellem 250 og 535 af - antallet afhænger af, hvordan man definerer sprog og dialekter. Kiswahili (det samme som swahili) er sammen med engelsk de 2 officielle sprog. Engelsk er dog standardsproget inden for forretning, administration og højere uddannelse. Herudover tales også arabisk (især på Zanzibar) samt mange lokale sprog
 8. Kiswahili: Kiswahili er modersmålet for bantuer, der lever på Zanzibar eller i kystområdet tæt på øen. Selvom kiswahili er bantu i struktur og oprindelse, er der blandet mange arabiske og engelske ord ind i sproget. Kiswahili er desuden blevet lingua franca for Central- og Østafrika. Modersmålet for mange tanzanianere er ét af de mange lokale sprog
 9. Verden dyreste hårdttræ: Afrikansk blackwood (Dalbergia melanoxylon) – som også kaldes Grenadilla eller Mpingo – er verdens dyreste hårdttræ og findes i flere afrikanske lande, men især i Tanzania. Afrikansk blackwood bruges især til klarinetter, men fordi træet i dag er truet, er der flere organisationer, som kæmper for at bevare det og træet er derfor sværere tilgængeligt for klarinetfabrikanterne. Tidligere anså man Afrikansk blackwood for at være det samme som Ibenholt
 10. Historie: Tanzania var oprindeligt en del af Tysk Østafrika, men blev et britisk mandat umiddelbart efter 1. Verdenskrig. Tanzania blev uafhængigt af Storbritannien i 1961 og fik sin første præsident, Julius Nyerere, i 1962. Fra slutningen af 1970’erne begyndte Tanzanias økonomi at forværres betydeligt. I midten af 1980’erne begyndte landet at låne penge af den Den Internationale Valutafond samt undergå en række reformer, hvilket har forbedret økonomien betydeligt

 Palmetyven er en stor eremitkrebs, der lever på den tanzanianske ø Zanzibar

 

Attribution: TKnoxB + USFWS Headquarters – Flickr.com | Brocken Inaglory – Wikipedia.org

 

Palmetyven er en enorm eremitkrebs, der bl.a. lever på øen Zanzibar ud for Tanzanias kyst. Palmetyven kravler i træer for at klippe kokosnødder af med sine klør; krebsen lever nemlig af kokosnødder. Når en kokosnød er faldet til jorden, trækker krebsen nødden ind i sin hule. Hulens fugtige miljø bidrager til at kokosnødden hurtigt begynder at rådne, hvilket er nødvendigt for at palmetyven kan fortære den

Geografiske fakta

 • Placering: Østafrika. Mellem Kenya og Mozambique med kystlinje mod Det Indiske Ocean
 • Landegrænser: Burundi (451 km), den Demokratiske Republik Congo (459 km), Kenya (769 km), Malawi (475 km), Mozambique (756 km), Rwanda (217 km), Uganda (396 km), Zambia (338 km)
 • Kystlinje: 1.424 km
 • Klima: Varierer fra tropisk langs kysterne til tempereret i højlandet
 • Landskab: Sletter langs kysterne, centralt plateau, højland i nord og syd
 • Laveste punkt: 0 m (Det Indiske Ocean)
 • Højeste punkt: 5.895 m (Kilimanjaro)
 • Naturressourcer: Vandkraft, tin, fosfater, jernmalm, kul, diamanter, ædelsten, guld, naturgas og nikkel
 • Største by: Dar es Salaam
 • Hovedstad: Dodoma
 • Total areal (kvadratkilometer): 947.300,00 (2020)
 • Landområder (km2): 880.726,40 (2015)
 • Byområder (km2): 5.282,87 (2015)
 • Landbrugsareal (km2): 395.212,00 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 44,62 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 51,64 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 644,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 0,21 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 0,05 (2018)
 • Befolkning i største by: 69,66 (2020)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 7.404.689,00 (2022)
 • Befolkning, total: 3,01 (2021)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 35,95 (2021)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): 5,05 (2021)
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 64,05 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): 1,88 (2021)
 • Etniske grupper: På fastlandet: 99% afrikanere (af disse er 95% bantu, som består af mere end 130 stammer), 1% andre (asiatere, europæere og arabere). På Zanzibar: Arabere og afrikanere samt blandinger af de to
 • Sprog: Kiswahili/swahili (officielt sprog), kiunguja (navnet for swahili på Zanzibar), engelsk (officielt sprog samt det primære sprog inden for handel, administration og højere uddannelse), arabisk (meget udbredt på Zanzibar). Herudover mange lokale sprog
 • Religioner: På fastlandet: 30% kristne, 35% muslimer og 35% oprindelige trosretninger. På Zanzibar: Mere end 99% muslimer
 • Nettoindvandring: 34,10 (2021)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 4,73 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 36,21 (2021)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 26,40 (2017)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 6,22 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 68,31 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 64,18 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 66,20 (2021)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 84,99 (2021)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 31,10 (2019)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 192,21 (2021)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 252,89 (2021)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 6,60 (2019)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 15,09 (2021)
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 33,10 (2018)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 2,90 (2018)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 2,78 (2020)
 • Arbejdsstyrke, total: 30.643.514,00 (2022)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 35,38 (2020)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 21,67 (2020)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): 63.588.334,00 (2021)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 57,60 (2020)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 97,16 (2021)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 3,86 (2020)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 14,35 (2020)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 422.035,84 (2021)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 113.829.624.110,06 (2021)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 101,94 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 31,63 (2021)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 41,00 (2018)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 8,70 (2020)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 11,27 (2018)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 2,99 (2021)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 0,18 (2018)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): -39.997,00 (2022)
 • Børsnoterede selskaber, total: 22,00 (2020)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 2.701,00 (2017)
 • International turisme, antal ankomster: 1.527.000,00 (2019)
 • International turisme, antal afgange: 148.000,00 (1996)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 2.701,00 (2017)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 475,00 (2006)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 0,70 (2010)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 2,00 (2019)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 5.276,00 (2018)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 0,57 (2018)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 209,48 (2022)

Tanzania's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 6,68 (2020)
 • BNP-vækst (årlig %): 54,46 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 67.841.049.193,39 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 4,28 (2021)
 • BNI (US$): 1.099,29 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 175.034.871.280,44 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 67.628.157.576,31 (2021)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 9,40 (2020)
 • Udlånsrente (%): 4,35 (2022)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 29,28 (2021)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 209,48 (2022)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 40,38 (2021)
 • Vareeksport (US$): 8,30 (2021)
 • Vareimport (US$): 5.627.862.568,19 (2021)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 31,28 (2021)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 8,49 (2021)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 113,67 (2021)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 17,50 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 6,74 (2017)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 34,62 (2020)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 16,68 (2020)
 • Industri, værditilvækst (US$): 137,04 (2021)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 28.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): 6.825.000.000,00 (2022)
 • Militærudgifter (US$): 14.255.000.000,00 (2022)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 9,40 (2020)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 19.863.163.315,10 (2021)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 1,07 (2021)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 742.341.844,25 (2021)
Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022