Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Tyskland

 1. Prostitution: Prostitution ikke alene lovligt i Tyskland, men faktisk er der også en mulighed for at få staten til at betale for, at man kan besøge en prostitueret. Hvis man er handicappet, vil den tyske stat betale for dit besøg hos en prostitueret.
 2. Tilladelse: Godt nok er prostitution tilladt, men tyskerne er som bekendt et regelbundet folk, så den slags foregår ikke uden kontrol. Derfor skal de prostituerede trække en arbejdstilladelse til at udføre deres gerninger i automater på gaderne i landet.
 3. Langfinger: Det er forbudt at vise den famøse langfinger til negativ salut i Tyskland. Selv hvis man bliver set gøre det i ens bil, kan man blive sporet og modtage et brev fra politiet – sammen med en bøde.
 4. Tommelfinger: Nu vi er ved fingrene, så kan vi lige så godt tage tommeltotten med. Hvad betyder det, hvis man vender denne opad på en bar? At alt er okay? Tjeneren vil i hvert fald tro, at du bestiller en enhed af noget. I Tyskland brugerne man nemlig tommelfingeren og ikke pegefingeren til at angive, at man vil bestille en genstand.
 5. Oktoberfest: Tyskland er især kendt for deres store Oktoberfest, der er velkendt for øl i store mængder, social hygge og rigeligt med forlystelser og fornøjelse. Men faktisk er Oktoberfest en hyldest til en bryllupsfest, der fandt sted i 1810, som man så fejrer igen hvert år. Tal lige om festen, der aldrig sluttede.
 6. Forbrydelse: Tyskland forsøger at lave et opgør med deres blodige fortid under specielt 2. Verdenskrig. Derfor er det blandt andet strafbart at benægte holocaust, og man må heller ikke dekorere eller på anden måde vise et svastika frem.
 7. Slotte: Der er utroligt mange slotte i Tyskland. Faktisk er antallet over 20.000 i mange forskellige stilarter. Et af disse slotte inspirerede faktisk Disney til at lave sit velkendt logo med buen over et slot.
 8. Grænser: Tyskland grænser op til en hel del lande. Der er tale om hele ni lande, hvis man skal være helt præcis. Foruden selvfølgelig Danmark tæller disse lande: Frankrig, Schweiz, Belgien, Luxembourg, Østrig, Tjekkiet, Polen og Holland.
 9. Hovedstad: De fleste kan nok godt regne ud, at hovedstaden i Tyskland er Berlin, men var du klar over, at landet gennem tiden har haft andre hovedstæder? Blandt de tidligere hovedstæder kan nævnes Aachen, Nürnberg, Frankfurt, Regensburg, Bonn og Weimar.
 10. Tysk: I flere andre lande er tysk faktisk det officielle sprog. Disse lande er blandt andet Østrig, Schweiz og Lichtenstein. Og hvis du tror, det er noget specielt, at vi lærer tysk i den danske folkeskole, så er tysk faktisk det tredje mest underviste sprog i verden.

Geografiske fakta

 • Placering: Centraleuropa; grænser op til Østersøen og Nordsøen, mellem Holland og Polen, syd for Danmark
 • Landegrænser: Østrig 801 km, Belgien 133 km, Tjekkiet 704 km, Danmark 140 km, Frankrig 418 km, Luxembourg 128 km, Holland 575 km, Polen 467 km, Schweiz 348 km
 • Kystlinje: 2.389 km
 • Klima: tempereret og havklima; kølige, overskyede, våde vintre og somre; lejlighedsvis varm bjergvind (føhnvind)
 • Landskab: lavland i nord, højland i centrum, bayerske alper i syd
 • Laveste punkt: Neuendorf bei Wilster: -3,5 m
 • Højeste punkt: Zugspitze: 2.963 m
 • Naturressourcer: Kul, brunkul, naturgas, jernmalm, kobber, nikkel, uran, kaliumchlorid, salt, byggematerialer, træ, agerjord
 • Største by: Berlin
 • Hovedstad: Berlin
 • Total areal (kvadratkilometer): 357.590,00 (2020)
 • Landområder (km2): 316.383,48 (2015)
 • Byområder (km2): 36.996,44 (2015)
 • Landbrugsareal (km2): 165.950,00 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 47,50 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 32,68 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 36,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 7,91 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 3.570.750,00 (2022)
 • Befolkning i største by: 0,04 (2021)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 83.196.078,00 (2021)
 • Befolkning, total: 16,00 (2020)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 0,16 (2021)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): 91,69 (2021)
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 22,46 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): -0,36 (2021)
 • Etniske grupper: 87,2% tyskere, 1,8% tyrkere, 1% polakker, 1% syrere, 9% andre
 • Sprog: Tysk
 • Religioner: 27,7% romerske katolikker, 25,5% protestanter, 5,1% muslimer, 1,9% ortodokse, 1,1% andre kristne, 0.9% andre, 37,8% ingen
 • Nettoindvandring: 1,36 (2020)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 1,58 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 9,60 (2021)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 12,91 (2018)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 12,30 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 83,38 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 78,54 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 80,90 (2021)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 46,20 (2020)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 85,01 (2020)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 6,20 (2019)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 18,60 (2019)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 154.592,00 (2022)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 25,20 (2019)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 3,10 (2019)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 3,57 (2021)
 • Arbejdsstyrke, total: 43.958.767,00 (2022)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 41,80 (2021)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 63,11 (2021)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): 0,10 (2020)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 3,50 (2020)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 101,10 (2020)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 77,54 (2021)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 7,52 (2021)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 5,00 (2018)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 2.235.201.340.877,88 (2021)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 7.035,48 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 91,43 (2021)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 3,80 (2019)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 22,00 (2020)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 6,91 (2021)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 3,89 (2021)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 14,19 (2019)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 72.774,00 (2020)
 • Børsnoterede selskaber, total: 438,00 (2020)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 33.401,00 (2021)
 • International turisme, antal ankomster: 12.449.000,00 (2020)
 • International turisme, antal afgange: 99.533.000,00 (2019)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 33.401,00 (2021)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 58.822,00 (2020)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 8,00 (2017)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 3,00 (2021)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 4,43 (2020)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 238,02 (2020)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 124,49 (2022)

Tyskland's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 79,71 (2019)
 • BNP-vækst (årlig %): 4.259.934.911.821,64 (2021)
 • BNP per indbygger (US$): 2,63 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 51.203,55 (2021)
 • BNI (US$): 4.849.560.695.227,46 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 4.411.027.620.953,42 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 3,20 (2021)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 19,78 (2020)
 • Udlånsrente (%): 21,50 (2019)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 1.138.957.629.279,05 (2021)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 124,49 (2022)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 88,74 (2021)
 • Vareeksport (US$): 1.655.480.000.000,00 (2022)
 • Vareimport (US$): 1.571.455.000.000,00 (2022)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 5,64 (2022)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 7,33 (2022)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 94,47 (2021)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 97,05 (2021)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 30,65 (2021)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 26,74 (2021)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 18,86 (2021)
 • Industri, værditilvækst (US$): 803.213.137.457,35 (2021)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 184.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): 1,34 (2021)
 • Militærudgifter (US$): 56.017.029.328,29 (2021)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 19,78 (2020)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 6,87 (2022)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 0,67 (2017)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 56,33 (2021)
Relaterede artikler
Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022