Fakta om Uruguay

Cabo Polonio i Uruguay

1. Kvæg: Uruguay har 3,8 kvæg pr. indbygger, hvilket gør det til det land i verden med den højeste koncentration af kvæg. Der er cirka 12 millioner kvæg i alt

2. Bærbare computere til alle: I 'One Laptop per Child'-programmet var Uruguay det første land, der købte bærbare computere til alle sine skolebørn. Da der er ca. 362.000 skolebørn i Uruguay, blev der købt over 360.000 computere (ca. 100.000 i 2007, over 200.000 i 2008 og over 160.000 i 2009).

3. Nationalhymne: Uruguay har verdens længste nationalsang (Orientales, la Patria o la Tumba), som varer omkring 6 minutter. Sangen er i øvrigt skrevet af den samme mand (Francisco Acuña de Figueroa), som skrev den paraguayanske nationalsang.

4. McHuevo: På McDonald's i Uruguay kan man få en McHuevo, som er en hamburger med pocheret æg.

5. Fodbold: Uruguay har vundet VM to gange; første gang i 1930 i verdens første VM og anden gang i 1950, da de slog værtsnationen Brasilien i finalen. Derudover har Uruguay vundet Copa América flere gange end nogen anden nation.

Fakta: Uruguay har mange præstationer inden for fodbold
Navngivelse: jikatu - Flickr.com

Fakta: Uruguay har vundet verdensmesterskabet to gange (i 1930 og 1950). I årene 2000 - 2010 eksporterede Uruguay 1.414 fodboldspillere (næsten lige så mange spillere som naboerne Brasilien og Argentina).

 

6. Fodboldspillere: I perioden 2000 - 2010 eksporterede Uruguay 1.414 fodboldspillere til udlandet (det er 128 fodboldhold!). I alt eksporterede Uruguay næsten lige så mange fodboldspillere som Brasilien og Argentina, selv om de to lande er henholdsvis 58 og 12 gange større end Uruguay målt på indbyggertal.

7. Cannabis: Uruguay legaliserede brugen af cannabis i 2013. I modsætning til de fleste andre lande, hvor stoffet er legaliseret, har Uruguay valgt at tillade offentligheden at producere cannabis for at underbyde narkokartellerne...

8. Korruption: Uruguay er det næstmindst korrupte land i Sydamerika (kun overgået af Chile).

9. Ægteskab: Ægteskab mellem personer af samme køn har været tilladt i Uruguay siden 2013.

10. Navn: Det officielle navn for Uruguay er: La República Oriental del Uruguay, som egentlig betyder republikken øst for Uruguay (floden), men i dag oversættes navnet til landets officielle titel 'Oriental Republic of Uruguay'. Navnet 'Uruguay' kommer fra Uruguay-floden, men oprindelsen af navnet er usikker. Man ved dog, at navnet stammer fra guaraní-sproget og betyder "de malede fugles flod".

Fakta: Punta del Este er det sydligste punkt i Uruguay.
Navngivelse: jikatu + Jimmy Baikovicius + Gonzalo S. Muñiz Marton - Flickr.com

Fakta: På Uruguays sydligste punkt ligger "Punta del Este", som er en by (og et feriested) og et meget populært turistmål.

Geografiske fakta

 • Placering: Den sydlige del af Sydamerika. Mellem Brasilien og Argentina med kystlinje mod det sydlige Atlanterhav.
 • Landegrænser: Brasilien (1.068 km) og Argentina (580 km)
 • Kystlinje: 660 km
 • Klima: Varmt til tempereret. Temperaturerne kan nogle steder falde helt ned til -4 grader celsius, selvom de generelle temperaturer sjældent kommer under frysepunktet.
 • Landskab: For det meste bølgende sletter og små bakker. Frugtbare lavtliggende kystområder
 • Laveste punkt: 0 m (Atlanterhavet)
 • Højeste punkt: 514 m (Cerro Catedral)
 • Naturlige ressourcer: Fisk, vandkraft og små forekomster af mineraler
 • Største by: Montevideo
 • Hovedstad: Montevideo
 • Samlet areal (kvadratkilometer): 176.220,00 (2021)
 • Landområder (km2): 173.706,57 (2015)
 • Byområder (km2): 1.017,87 (2015)
 • Landbrugsjord (km2): 140.696,05 (2021)
 • Landbrugsareal (% af det samlede areal): 80,39 (2021)
 • Skovareal (% af landarealet): 11,72 (2021)
 • Plantearter (højere), truede: 22,00 (2018)
 • CO2-udledning (tons pr. indbygger): 1,90 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (mennesker pr. km2 samlet areal): 6,20 (2021)
 • Befolkning i den største by: 19,58 (2021)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 1.774.396,00 (2023)
 • Befolkning, i alt: -0,10 (2022)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): -0,01 (2022)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): 71,65 (2022)
 • Befolkningen i landdistrikterne (% af den samlede befolkning): 4,31 (2022)
 • Befolkningsvækst i landdistrikterne (årlig %): -2,05 (2022)
 • Etniske grupper: 88% hvide, 8% mestizos (en blanding af indianere og hvide), 4% sorte. Derudover er der også nogle få indianere.
 • Sprog: Spansk er det officielle sprog. Derudover tales der også portunol (en blanding af portugisisk og spansk), samt et meget lille antal fremmedsprog som portugisisk, italiensk, russisk, tysk og andre.
 • Religioner: 47,1% katolikker, 11,1% ikke-katolske kristne, 23,3% kristne uden noget specifikt kirketilhørsforhold (dvs. hverken katolikker, ortodokse osv.), 0,3% jøder, 17,2% ateister eller agnostikere og 1,1% andre. Selvom 47% af Uruguays befolkning er katolikker, er Uruguay det mindst religiøse land i hele Syd- og Nordamerika.
 • Nettoindvandring: 5,00 (2021)

Fødsels- og dødsrater

 • Fertilitetsrate, total (fødsler pr. kvinde): 1,49 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (pr. 1.000 indbyggere): 10,47 (2021)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 5,45 (2019)
 • Dødsrate, brutto (pr. 1.000 personer): 12,16 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 79,26 (2021)
 • Forventet levetid ved fødslen, mænd (år): 71,65 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 75,44 (2021)
 • Dødelighed forårsaget af trafikulykker (pr. 100.000 indbyggere): 138,53 (2022)
 • Dødelighed, kvinder (pr. 1.000 voksne kvinder): 14,80 (2019)
 • Dødelighed, mænd (pr. 1.000 voksne mænd): 95,46 (2021)
 • Selvmordsrate, kvinder (pr. 100.000 kvinder): 172,02 (2021)
 • Dødelighed, spædbørn (pr. 1.000 levendefødte): 34,50 (2019)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel for de højeste 10%: 30,50 (2022)
 • Indkomstandel for de laveste 10%: 2,20 (2022)
 • Arbejdsløshed i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): 7,88 (2022)
 • Arbejdsstyrke, i alt: 1.775.121,00 (2023)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 60,20 (2022)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 71,49 (2022)
 • Antal fattige jf. nationale fattigdomsgrænser (% af befolkningen): 3.422.794,00 (2022)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødevareusikkerhed (%): 15,20 (2021)
 • Skoleindskrivninger, grundskole (brutto %): 107,99 (2021)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke mellem 15 og 24 år): 95,69 (2022)
 • Unge, der ikke er i uddannelse, beskæftigelse eller træning, i alt (% af alle unge): 14,27 (2022)
 • Læse- og skrivefærdigheder, voksne i alt (% af befolkningen over 15 år): 257.468,16 (2017)

  Udgifter

 • Husholdningernes (og NPIS) forbrugsudgifter (US$): 48.272.116.244,18 (2015)
 • Elforbrug (kWh pr. indbygger): 3.093,17 (2014)
 • Indbyggere, der bruger internettet (% af befolkningen): 89,87 (2022)
 • Mobilabonnementer (pr. 100 personer): 10,00 (2018)
 • Antal rygere i alt (over 15 år): 21,50 (2020)
 • Alkoholforbrug pr. indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 25,22 (2022)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): 3,60 (2022)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 2,29 (2020)
 • Nye virksomheder (nye registreringer pr. 1.000 indbyggere mellem 15 og 64 år): -1.500,00 (2023)
 • Børsnoterede virksomheder, i alt: 17,00 (1999)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 1.498,00 (2021)
 • International turisme, antal ankomster: 3.480.000,00 (2019)
 • International turisme, antal afgange: 2.199.000,00 (2019)
 • Jernbanelinjer (samlet antal kilometer): 1.498,00 (2021)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passagerkilometer): 8,00 (2015)

Sundhed

 • Hospitalssenge (pr. 1.000 indbyggere): 2,43 (2017)
 • Selvmordsrate, mænd (pr. 100.000 mænd): 8,90 (2019)
 • Sygeplejersker og jordemødre (pr. 1.000 indbyggere): 5.139,00 (2020)
 • Læger (pr. 1.000 indbyggere): 11,55 (2021)
 • Prævalens af HIV, total (% af befolkningen mellem 15 og 49 år): 261,82 (2022)

Fakta Uruguays økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 6,24 (2022)
 • BNP-vækst (årlig %): 61,54 (2019)
 • BNP pr. indbygger (US$): 71.177.146.197,50 (2022)
 • GDP, KPP (US$): 4,92 (2022)
 • BNI (US$): 20.795,04 (2022)
 • BNI-vækst (årlig %): 98.752.878.541,81 (2022)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 64.756.311.414,06 (2022)

Inflation, rentesatser og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 20,03 (2020)
 • Udlånsrente (%): 9,10 (2022)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 17,58 (2022)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 261,82 (2022)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 12,17 (2017)
 • Vareeksport (US$): 10,36 (2022)
 • Vareimport (US$): 7.372.301.414,22 (2022)
 • Fødevareeksport (% af vareeksporten): 70,06 (2022)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 13,19 (2022)
 • Indeks for fødevareproduktion (2004 - 2006 = 100): 97,82 (2022)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 15,60 (2019)

Industri

 • Industri (inkl. byggeri), værditilvækst (% af BNP): 6,01 (2022)
 • Industri (inkl. byggeri), værditilvækst (US$): 15,41 (2022)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 10,87 (2022)
 • Industri, værditilvækst (US$): 109,58 (2022)

Militær

 • Væbnede styrker, i alt: 22.000,00 (2020)
 • Militærudgifter (% af BNP): 11.185.000.000,00 (2022)
 • Militære udgifter (US$): 12.973.000.000,00 (2022)

Andre

 • Løbende sundhedsudgifter (% af BNP): 20,03 (2020)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedens overskud): 12.514.943.897,63 (2022)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget pr. indbygger (US$): 1,90 (2022)
 • Sociale bidrag (% af indkomsten): 1.375.569.573,17 (2022)