Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Uruguay

 1. Kvæg: I Uruguay er der 3,8 kvæg pr. indbygger, hvilket gør det til landet med den højeste koncentration af kvæg i verden. Der er totalt ca. 12 mio. kvæg
 2. Bærbare til alle: I programmet 'One Laptop per Child' var Uruguay det første land, der købte bærbare computere til alle sine skolebørn. Eftersom der er ca. 362.000 skolebørn i Uruguay, blev der købt over 360.000 computere (ca. 100.000 i 2007, over 200.000 i 2008 og over 160.000 i 2009)
 3. Nationalsang: Uruguay har verdens længste nationalsang (Orientales, la Patria o la Tumba), som varer omkring 6 minutter. Sangen er i øvrigt skrevet af den samme mand (Francisco Acuña de Figueroa), der også skrev Paraguays nationalsang
 4. McHuevo: På McDonalds i Urugay kan man få en McHuevo, som er en hamburger med pocheret æg
 5. Fodbold: Uruguay har vundet verdensmesterskaberne i fodbold 2 gange; første gang i 1930 under verdens første VM og anden gang i 1950, hvor de slog værtslandet Brasilien i finalen. Herudover har Uruguay vundet Copa América flere gange end nogen anden nation
 6. Fodboldspillere: I perioden 2000 – 2010 eksporterede Uruguay 1.414 fodboldspillere til udlandet (det svarer til 128 fodboldhold!). Totalt eksporterede Uruguay næsten ligeså mange fodboldspillere som Brasilien og Argentina, selvom de to lande befolkningsmæssigt er hhv. 58 og 12 gange større end Uruguay
 7. Cannabis: Uruguay legaliserede i 2013 brugen af cannabis. I modsætning til de fleste andre lande hvor stoffet er legaliseret, har man i Uruguay valgt at tillade offentligheden at producere cannabis for at underbyde narkokartellerne
 8. Korruption: Uruguay er det næstmindst korrupte land i Sydamerika (kun overgået af Chile)
 9. Ægteskab: Ægteskab mellem samme køn (homovielser) har været tilladt i Uruguay siden 2013
 10. Navn: Uruguays officielle navn er: La República Oriental del Uruguay, hvilket egentlig betyder republikken øst for Uruguay (floden), men i dag oversættes navnet til landets officielle titel 'Den Orientalske Republik Uruguay'. Navnet 'Uruguay' kommer fra Uruguayfloden, men hvor dennes navn stammer fra, er usikkert. Man ved dog, at navnet har sin oprindelse i sproget Guaraní og betyder ”de malede fugles flod”

Fakta: Punta del Este er Uruguays sydligste punkt

 

Attribution: jikatu + Jimmy Baikovicius + Gonzalo S. Muñiz Marton – Flickr.com

 

Fakta: På Uruguays sydligste punkt ligger ‘Punta del Este', som er en by (og et resort) og en meget populær turistdestination

 

Geografiske fakta

 • Placering: Den sydlige del af Sydamerika. Mellem Brasilien og Argentina med kystlinje mod det sydlige Atlanterhav
 • Landegrænser: Brasilien (1.068 km) og Argentina (580 km)
 • Kystlinje: 660 km
 • Klima: Varmt til tempereret. Temperaturen kan falde helt ned til -4 grader celsius nogle steder, selvom temperaturen generelt kun sjældent falder under frysepunktet
 • Landskab: Mest bølgede sletter og små bakker. Frugtbare lavtliggende kystområder
 • Laveste punkt: 0 m (Atlanterhavet)
 • Højeste punkt: 514 m (Cerro Catedral)
 • Naturressourcer: Fisk, vandkraft og mindre forekomster af mineraler
 • Største by: Montevideo
 • Hovedstad: Montevideo
 • Total areal (kvadratkilometer): 176.220,00 (2020)
 • Landområder (km2): 173.706,57 (2015)
 • Byområder (km2): 1.017,87 (2015)
 • Landbrugsareal (km2): 140.634,00 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 80,35 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 11,60 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 22,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 1,89 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 4,94 (2017)
 • Befolkning i største by: 19,59 (2020)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 1.759.906,00 (2021)
 • Befolkning, total: -0,08 (2021)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 0,01 (2021)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): 71,46 (2019)
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 4,40 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): -2,06 (2021)
 • Etniske grupper: 88% hvide, 8% mestits (en blanding af oprindelige indianere og hvide), 4% sorte. Herudover findes der også få indianere
 • Sprog: Spansk er det officielle sprog. Herudover tales også portunol (blanding af portugisisk og spansk) samt i meget småt omfang udefrakommende sprog såsom portugisisk, italiensk, russik, tysk m.fl.
 • Religioner: 47,1% romerske katolikker, 11,1% ikke-katolske kristne, 23,3% kristne uden noget bestemt tilhørsforhold til kirken (dvs. hverken katolikker, ortodokse osv.), 0,3% jøder, 17,2% ateister eller agnostikere og 1,1% andre. Selvom 47% af Uruguays befolkning er katolikker, er Uruguay det mindst religiøse land i hele Syd- og Nordamerika
 • Nettoindvandring: 5,30 (2020)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 1,48 (2020)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 10,34 (2020)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 6,92 (2018)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 9,43 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 81,91 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 74,69 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 78,43 (2020)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 136,92 (2021)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 14,80 (2019)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 77,31 (2020)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 137,90 (2020)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 34,50 (2019)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 29,90 (2020)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 2,20 (2020)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 9,29 (2021)
 • Arbejdsstyrke, total: 1.702.310,00 (2021)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 62,61 (2019)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 76,30 (2019)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): 3.426.260,00 (2021)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 23,00 (2020)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 104,19 (2020)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 95,60 (2021)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 14,92 (2021)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 257.468,16 (2017)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 44.584.810.817,76 (2015)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 3.093,17 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 86,10 (2020)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 10,00 (2018)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 21,50 (2020)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 31,29 (2021)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 3,83 (2019)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 2,29 (2020)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): -1.486,00 (2021)
 • Børsnoterede selskaber, total: 17,00 (1999)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 1.498,00 (2017)
 • International turisme, antal ankomster: 3.480.000,00 (2019)
 • International turisme, antal afgange: 2.199.000,00 (2019)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 1.498,00 (2017)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 8,00 (2015)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 2,43 (2017)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 8,90 (2019)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 5.139,00 (2020)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 7,22 (2019)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 239,98 (2021)

Uruguay's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 3,80 (2021)
 • BNP-vækst (årlig %): 61,54 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 59.319.484.710,65 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 4,37 (2021)
 • BNI (US$): 17.313,19 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 85.823.441.002,91 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 54.359.608.743,51 (2021)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 20,14 (2019)
 • Udlånsrente (%): 7,75 (2021)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 18,87 (2021)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 239,98 (2021)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 12,17 (2017)
 • Vareeksport (US$): 10,65 (2021)
 • Vareimport (US$): 6.317.874.392,70 (2021)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 65,10 (2021)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 14,13 (2021)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 91,98 (2020)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 15,60 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 0,83 (2021)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 16,38 (2021)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 7,45 (2021)
 • Industri, værditilvækst (US$): 96,99 (2020)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 22.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): 9.539.000.000,00 (2021)
 • Militærudgifter (US$): 10.320.000.000,00 (2021)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 20,14 (2019)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 11.191.185.224,05 (2021)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 2,26 (2021)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 1.257.924.379,83 (2021)
Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022