Du er på den danske version
Svensk version

Rækkefølgen og placeringen af planeterne i solsystemet

I denne artikel kan du læse om følgende:

 

 • Planeternes rækkefølge i solsystemet
 • Planeternes placering i solsystemet
 • Interessante fakta om solsystemet og dets planeter

 

Planeternes rækkefølge i solsystemet

De 8 planeter i solsystemet har følgende rækkefølge fra solen:

 

Merkur er den første af planeterne i solsystemet og derfor placeret nærmest solen

1. Merkur

 

Venus er nummer to i rækkefølgen fra solen

2. Venus

 

Jorden er den tredje planet i solsystemet

3. Jorden

 

Mars er den fjerde planet i solsystemet

4. Mars

Jupiter er den femte af solsystemets planeter og desuden også den største

5. Jupiter

 

Saturn er den sjette planet i solsystemet og kendes på sine ringe

6. Saturn

 

Uranus er den syvende af solsystemets planeter

7. Uranus

 

Neptun er den ottende og sidste planet i solsystemet

8. Neptun

 

 

Pluto var frem til 2006 den niende og sidste planet i solsystemet. I 2006 blev Pluto dog degraderet til at være en dværgplanet fremfor en “normal” planet og er derfor ikke medtaget ovenfor.

 

[adinserter block=”1″]

 

Planeternes placering i solsystemet

Planeterne i solsystemet kredser omkring solen i elliptiske baner. Solen er placeret en smule uden for centrum af hver planets ellipse. Planeternes placering i forhold til hinanden og solen er som følger:

 

Planet Afstand til solen* Afstand til næste planet**
Merkur 58 mio. km 50 mio. km (Venus)
Venus 108 mio. km  42 mio. km (Jorden)
Jorden 150 mio. km  78 mio. km (Mars)
Mars 228 mio. km 550 mio. km (Jupiter)
Jupiter 778 mio. km  651 mio. km (Saturn)
Saturn 1,429 mia. km 1,442 mia. km (Uranus)
Uranus 2,871 mia. km 1,633 mia. km  (Neptun)
Neptun 4,504 mia. km 

 

*Den gennemsnitlige aftstand til solen

**Den gennemsnitlige afstand mellem planeternes omløbsbaner 

 

Planeternes placering på himlen ændrer sig hen over året samt med tiden, idet planeterne har individuelle omløbsbaner om solen og desuden har vidt forskellige omløbstider. Du kan se hvilke planeter, der findes på himlen netop nu på Planetariets hjemmeside

 

 

Interessante fakta om solsystemet og dets planeter

 • Solens kraft: Et knappenålshoved af solens råmateriale kan dræbe et menneske på op til 160 kilometers afstand
 • Solens størrelse: Solen indeholder ca. 99,86% af al masse i hele solsystemet. Dette betyder, at alle planeter, asteroider, kometer osv. kun udgør de resterende 0,14%
 • Sollys: Det sollys vi ser i dag, er mere end 30.000 år gammelt, fordi det blev dannet i solens indre for mere end 30.000 år siden. Fra lyset forlader solens overflade, tager det kun 8 minutter før det når Jorden
 • Mars og Jorden: Nogle af de sten der findes på Jorden er stykker af Mars
 • Olympus Mons: Olympus Mons på Mars er det højeste bjerg i vores solsystem. Det er 27 km højt og 600 km bredt (til sammenligning er Mount Everest ca. 8 km højt)
 • Saturn: Saturns densitet er så lav, at hele planeten ville flyde, hvis den lå i vand
 • Jupiters magnetfelt: Jupiters magnetfelt er så massivt, at det dagligt tilfører milliarder af Watt til Jordens magnetfelt
 • Jupiters tyngdekraft: Jupiter beskytter på sin vis de øvrige planeter i solsystemet, idet dens enorme størrelse tiltrækker indkommende kometer o.lign. (pga. tyngdekraften). Et eksempel herpå kan være en komet som den franske astronom Pierre-Simon Laplace observerede i 1770; kometen havde kurs mod Jorden, men blev trukket ind af Jupiters tyngdekraft og derved helt fjernet fra solsystemet
 • Pluto: 1 år på Pluto varer 248 år her på Jorden. Det tager med andre ord Pluto ¼ årtusinde at rotere én gang omkring solen

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022