75 utrolige fakta om språk

Fakta om språk
 1. Det eksklusive busuu-språket: Busuu-språket, som ligger i den sørlige bantoidregionen i Kamerun, er så eksklusivt at bare åtte personer snakker det i dag.
  Sjokkerende nok hadde dette utrydningstruede språket åtte talere i 1986, men antallet hadde sunket til bare tre i 2005. Busuu-språket er fortsatt uklassifisert, noe som gjør det til en unik språkskatt.
 2. Utfordringen med kinesisk mandarin: Kinesisk mandarin regnes som et av de mest utfordrende språkene å lære seg. Kompleksiteten skyldes skriftsystemet, som består av tusenvis av symboler. Faktisk regner man med at en gjennomsnittlig kineser med kinesisk som morsmål kjenner igjen over 8000 symboler, mens du må kunne minst 3000 for å lese en avis. I tillegg bruker kinesisk mandarin fire forskjellige toner i uttalen, noe som er avgjørende for å kunne skille mellom ord med lignende lyder.
 3. Engelsk - en ordforrådsgigant: Engelsk er kjent for å ha det største ordforrådet av alle språk, med rundt 750 000 ord.
  Det er i kontinuerlig utvikling, og det skapes ca. 5 400 nye ord hvert år. Det er imidlertid bare en brøkdel av disse nye ordene (rundt tusen) som blir en del av hverdagsleksikonet.
 4. Shakespeares leksikalske kreasjoner: Den legendariske dramatikeren William Shakespeare skal ha funnet opp rundt 1700 ord. Han utførte denne språklige bragden ved hjelp av ulike teknikker, blant annet ved å forvandle substantiv til verb, skape nye ord ved å kombinere eksisterende ord og endre prefikser og suffikser.
 5. USA: USA er en språklig smeltedigel; USA har et forbløffende språklig mangfold, med over 300 språk som snakkes innenfor landets grenser. Til tross for at engelsk er det mest brukte språket, har ikke USA noe offisielt språk. Dette mangfoldet gjenspeiler landets rike kulturelle mangfold og komplekse språklandskap.
 6. Tospråklighet øker hjernekapasiteten: Å lære og snakke flere språk gir en rekke kognitive fordeler. Studier viser at tospråklighet utfordrer hjernen og kan forbedre de kognitive evnene, noe som kan gjøre folk smartere. Lære et andrespråk kan også bidra til å bremse hjernens aldringsprosess og fremme kognitiv vitalitet når man blir eldre.
 7. "GO!" - den korteste grammatisk korrekte setningen: Når det gjelder grammatikk, kan enkelhet være av stor betydning. Den korteste grammatisk korrekte setningen på engelsk er det enkle ordet "GO!". Denne kortfattede kommandoen viser at effektiv kommunikasjon kan oppnås med bare to bokstaver.
 8. Språklig mangfold i USA: Det snakkes over 300 språk i USA, noe som gjenspeiler landets status som et av verdens mest kulturelt mangfoldige land.
 9. Ikke noe offisielt språk i USA: Til tross for sitt språklige mangfold har USA ikke noe offisielt språk, noe som har skapt debatt om hvilket språk som skal være offisielt.
 10. Utdødde språk: Språk kan dø ut hvis ingen snakker eller skriver dem. Det er et faktum at 241 språk hittil har dødd ut.
 11. Global språkdominans: Mer enn halvparten av verdens befolkning snakker bare 23 språk, til tross for at det finnes over 7000 forskjellige språk.
 12. Verdens tospråklige befolkning: Over halvparten av verdens befolkning er tospråklige og snakker to eller flere språk flytende.
 13. Papua Ny-Guineas språklige mangfold: Papua Ny-Guinea kan skilte med hele 841 språk, men noen av dem er utrydningstruet på grunn av få talere.
 14. Mest oversatte dokument: Bibelen har rekorden for det mest oversatte dokumentet, med versjoner på 683 språk, etterfulgt av Pinocchio.
 15. Det eldste skriftspråket: Sumerisk er et av de eldste skriftspråkene, med aner tilbake til 3500 f.Kr., etterfulgt av egyptisk og oldkinesisk.
 16. Fransk som "kjærlighetsspråk": Fransk regnes ofte som kjærlighetens språk, spesielt i land som Frankrike og Italia, som er kjent for sin romantiske atmosfære.
 17. Det minste alfabetet: Papuaspråket rotokas har det minste alfabetet, bestående av bare 11 bokstaver.
 18. Språklig innflytelse: Nesten alle språk i verden har blitt påvirket av andre språk, noe som gjenspeiler verdens rike kulturutveksling.
 19. Unikt baskisk språk: Baskisk er et isolert språk som snakkes mellom Spania og Frankrike, og som ikke har noen kjent sammenheng med noe annet språk.
 20. Sør-Afrikas mange offisielle språk: Sør-Afrika har 11 offisielle språk, noe som gjenspeiler det kulturelle mangfoldet.
 21. Mest talte språk: Kinesisk mandarin har flest morsmålstalere, med over 1,3 milliarder, noe som gjør det til det mest talte språket.
 22. Russisk som "krigens språk": Russisk omtales noen ganger som "krigens språk", muligens på grunn av stereotypier om russiskspråkliges temperament.
 23. Engelsk som det mest dominerende språket: Selv om det ikke er det mest talte språket, er engelsk det mest dominerende og utbredte språket i verden.
 24. Engelskens globale innflytelse: Spredningen av det engelske språket kan tilskrives det britiske imperiets historiske rekkevidde og teknologiens påvirkning i samtiden.
 25. Luftfartens offisielle språk: Engelsk er det offisielle språket i luftfarten og sikrer kommunikasjon mellom piloter og flygeledere over hele verden.
 26. Kambodsjas lange alfabet: Det kambodsjanske språket har det lengste alfabetet, bestående av mer enn 73 tegn, noe som gjør det utfordrende å lære seg.
 27. Kinesiske tegn: Kinesisk mandarin bruker symboler i stedet for alfabeter, og hvert symbol representerer et ord eller begrep.
 28. Det vanskeligste språket å lære: Kinesisk mandarin regnes ofte som det mest utfordrende språket å lære på grunn av det komplekse symbolsystemet.
 29. Alfabetets opprinnelse: Det engelske ordet "alphabet" stammer fra de to første bokstavene i det greske alfabetet, "alpha" og "beta".
 30. Første trykte språk: Tysk var det første språket som ble trykt i bokform, noe som var en viktig milepæl i språkhistorien.
 31. Internett-språkets popularitet: Engelsk og fransk er blant de mest populære språkene som brukes på Internett, og de undervises i nesten alle land over hele verden.
 32. Lånets franske opprinnelse: Ordet "pant" kommer fra det franske begrepet "mort gage", som betyr "dødspant".
 33. Flere engelsktalende i Nigeria: Nigeria har flere engelsktalende (ca. 90 millioner) enn Storbritannia (ca. 60 millioner).
 34. Fakta om ulike engelske dialekter: Det finnes over 24 forskjellige engelske dialekter bare i USA, med regionale variasjoner i aksent og ordforråd.
 35. Engelsk dominans i den digitale verden: Omtrent 80% av all informasjon som lagres på datamaskiner verden over, er på engelsk.
 36. Raskeste talte språk: Japansktalende snakker raskt, mens mandarintalende har en tendens til å snakke langsommere.
 37. Japansk og kinesisk uten slektskap: Til tross for visuelle likheter i skrift, er japansk og kinesisk ikke direkte beslektede språk.
 38. Engelsk mangler en styrende institusjon: I motsetning til andre store språk mangler engelsk en sentral institusjon som fastsetter språkstandarder.
 39. Engelskens konstante utvikling: Engelsk er i stadig utvikling, og hvert år kommer det nesten 4000 nye ord til i ordboken.
 40. Korteste grammatisk korrekte setning: "GO!" er en gyldig engelsk setning som formidler en kommando uten eksplisitt angivelse av subjektet.
 41. Ikke-engelske logoer i Storbritannia: Både den britiske strømpebåndordenens motto og det britiske kongehusets motto er skrevet på fransk, ikke engelsk.
 42. Engelskens germanske røtter: Selv om det engelske språket forbindes med England, har det sine røtter i anglernes germanske språk.
 43. Asias språklige mangfold: Asia kan skilte med mer enn 2300 språk, etterfulgt av Afrika med 2138, mens Europa har færrest med bare 286.
 44. Det engelske alfabetet krymper: Det engelske alfabetet har gjennomgått endringer over tid, og den nåværende versjonen har 26 bokstaver.
 45. Spøkelsesord: Den engelske ordboken inneholdt en gang "spøkelsesordet" 'dord', som ble stående i over syv år før det ble oppdaget og fjernet.
 46. Falske språk i populærkulturen: Over 200 fiktive språk har blitt skapt for bøker, TV og film, med klingonsk som et bemerkelsesverdig eksempel.
 47. 300 språk i USA: USA har over 300 forskjellige språk, noe som bidrar til at det er komplisert å velge et offisielt språk.
 48. Italiensk som offisiell dialekt: Italia valgte den florentinske dialekten som offisielt språk, mens de ulike regionene fortsatt snakker sine egne dialekter.
 49. Kinshasas franske innflytelse: Kinshasa, hovedstaden i Kongo, er verdens nest største fransktalende by etter Paris.
 50. Tysklands tre kjønn: Tysk skiller mellom hunkjønn, hankjønn og intetkjønn, i motsetning til de fleste språk som bare har to.
 51. Engelskens franske røtter: Omtrent 30% av engelske ord er avledet fra fransk, og stammer fra historiske normanniske erobringer.
 52. Bruk av hjernehalvdelene: Engelsktalende bruker hovedsakelig venstre hjernehalvdel til språkbearbeiding, mens kinesisktalende bruker begge hjernehalvdelene.
 53. Det første språket i verdensrommet: Russisk var det første språket som ble snakket i verdensrommet, ikke engelsk som man vanligvis tror.
 54. Flest ord på engelsk: Det engelske språket inneholder over 250 000 ord, noe som gjør det til et av verdens mest omfattende ordforråd.
 55. Nord- og sørkoreanske forskjeller: Nord- og Sør-Korea har over tid utviklet seg språklig, noe som har resultert i forskjellige grammatiske regler og ordforråd.
 56. Globalt språklig mangfold: Det snakkes mellom 6000 og 7000 språk på verdensbasis, og disse språkene brukes av 7 milliarder mennesker i 189 selvstendige stater.
 57. Europeiske urfolksspråk: Europa er hjemsted for rundt 225 urfolksspråk, noe som utgjør omtrent 3% av alle verdens språk.
 58. Språklige hotspots: De fleste av verdens språk er konsentrert i Asia og Afrika, noe som gjør disse kontinentene til språklige kraftsentre.
 59. Flerspråklige befolkninger: Minst halvparten av verdens befolkning er to- eller flerspråklige, det vil si at de snakker to eller flere språk.
 60. Eksponering for europeiske språk: Europeere støter ofte på fremmedspråk i hverdagen, noe som understreker behovet for å øke interessen for språk blant europeiske borgere.
 61. Variasjon i ordforrådet: Mange språk har et omfattende ordforråd, men i hverdagssamtaler bruker folk vanligvis bare en brøkdel av det totale ordforrådet, og ofte bare noen få hundre ord.
 62. Lån av språk: Språk er i konstant kontakt med hverandre og påvirker hverandre. For eksempel har engelsk lånt ord og uttrykk fra en rekke andre språk, og europeiske språk låner nå mange ord fra engelsk.
 63. Milepæler i språkutviklingen: Barnets språkutvikling følger et forutsigbart forløp. I løpet av det første året produserer spedbarn et bredt spekter av vokallyder, og ved ettårsalderen begynner de å si sine første forståelige ord. I treårsalderen danner de komplekse setninger, og i femårsalderen kan de flere tusen ord.
 64. Morsmål og tospråklighet: Morsmålet er vanligvis det språket en person kan best og bruker oftest. Selv om perfekt tospråklighet er sjelden, har tospråklige ofte en ubalanse mellom de to språkene.
 65. Fordelene med tospråklighet: Tospråklighet har mange fordeler, blant annet at det er lettere å lære flere språk, at det styrker kognitive prosesser og fremmer tverrkulturelle forbindelser.
 66. Økonomiske fordeler: Flerspråklighet kan gi bedre jobbmuligheter, og flerspråklige bedrifter har ofte et konkurransefortrinn i forhold til enspråklige bedrifter.
 67. Språkfamilier: Språk er i slekt med hverandre, omtrent som medlemmer av en familie. De fleste europeiske språk tilhører den indoeuropeiske språkfamilien.
 68. Europeiske språkgrupper: Europeiske språk kan grovt sett deles inn i tre grupper: Germansk, romansk og slavisk.
 69. Germanske språk: Denne gruppen omfatter språk som dansk, norsk, svensk, islandsk, tysk, nederlandsk, engelsk og jiddisch.
 70. Romanske språk: De romanske språkene omfatter blant annet italiensk, fransk, spansk, portugisisk og rumensk.
 71. Slaviske språk: Språk som russisk, ukrainsk, hviterussisk, polsk, tsjekkisk, slovakisk, slovensk, serbisk, kroatisk, makedonsk og bulgarsk tilhører den slaviske gruppen.
 72. Alfabetisk mangfold: De fleste europeiske språk bruker det latinske alfabetet, mens noen slaviske språk bruker det kyrilliske alfabetet. Gresk, armensk, georgisk og jiddisch har sine egne alfabeter.
 73. Regionale språk og minoritetsspråk: Mange europeiske land har regionale språk eller minoritetsspråk, hvorav noen har fått offisiell status.
 74. Ikke-europeiske språk: Arabisk, kinesisk og hindi, med hvert sitt skriftsystem, er blant de ikke-europeiske språkene som er mest utbredt i Europa.
 75. Fakta om Russlands språklige mangfold: Russland kan skryte av å ha det høyeste antallet språk som snakkes i landet, med anslag på mellom 130 og 200 språk, avhengig av kriteriene.