Fakta om ål

Sanne og morsomme fakta om ål

1. Åleblod: Åleblod er giftig for mennesker, men giften nøytraliseres både ved tilberedning (med varme) og ved fordøyelsesprosessen i mage-tarmsystemet.

2. Elektrisk ål: En elektrisk ål er ikke en ål, men en fisk tilhører knivfiskfamilien (Gymnotidae).

3. Hud: Ål har ikke skjell, men i stedet en myk hud dekket av et slimlag som beskytter dem mot kutt og skrubbsår når de svømmer rundt skjær (selv om noen ålearter har svært små skjell).

4. Lengde: Lengden på ål kan variere sterkt fra art til art; de korteste er så korte som 5 cm og de lengste opp til 4 meter.

5. Vekt: Ål kan veie alt fra 30 gram til 25 kilo. Den tyngste ålen som noen gang er registrert, var en kongerål (Conger conger) som veide hele 110 kg og var 3 meter lang.

Fakta: Ål gyter opp til 6 500 fra sitt normale habitat.
Attribution: Gervais, H. - Wikipedia.org

Fakta: Noen ålearter svømmer opptil 6500 km for å gyte, noe som kan ta opptil 7 måneder - og på denne reisen antas det at de ikke spiser i det hele tatt!

 

6. Habitat: De fleste åler lever på grunt vann i havet og graver seg ned i sand eller gjørme mellom steiner (f.eks. i et rev).

7. Ålehull: Noen ål lever sammen i såkalte "ålehull".

8. Ferskvannstunge: Det er bare ferskvannsåler (Anguillidae) som lever i ferskvann, og disse kommer også tilbake til saltvann for å gyte.

9. Dybde: Noen ålearter lever på så dypt vann som 4000 meter.

10. Ryggvirvler: Ålen har over 100 ryggvirvler, noe som gjør den ekstremt fleksibel.

 

Andre fakta om ål

  • Klassifisering: Ål er en fiskeorden som består av 20 familier, 111 slekter og rundt 800 arter.
  • Predator: De fleste ål er rovdyr og har svært skarpe tenner og kraftige kjever
  • Mat: Ålen spiser nesten alle smådyr i havet, blant annet krepsdyr, fisk, blekksprut, blåskjell og snegler
  • Skinn av åleskinn: Åleskinnskinn er ekstremt dyrt, men kommer ikke fra ål, men fra slimål (Eptatretus stoutii).
  • Nattaktive dyr: De fleste ålearter er bare aktive om natten og blir derfor sjelden sett av mennesker.
  • Gyting: Noen ålearter svømmer opptil 6500 km for å gyte, noe som kan ta opptil 7 måneder. I denne perioden antas det at ålen ikke spiser, men i stedet bruker næringsstoffene i kroppsfettet og muskelvevet.
  • Larver: Ålelarver starter livet med å flyte med havstrømmene. Det tar dem tre år å bli fullvoksne