Fakta om Ghana

Fakta om Ghana

1. Bolig: Ghanas befolkning bor hovedsakelig langs kysten og i de to største byene Accra (hovedstaden) og Kumasi.

2. Vær og klima: Klimaet i Ghana er tropisk, men temperaturene varierer etter årstid og høyde over havet. Det er to regntider; april til juli og september til november. Dette gjelder imidlertid ikke i den nordlige delen av landet, der det bare er én regntid, som starter i april og slutter i september. I de fleste deler av landet er temperaturen høyest i mars og lavest i august.

3. Kvinner: Ghanesiske kvinner er ikke redde for å vise frem kurvene sine; enten de er tynne, tykke eller kraftig bygget, bruker de alltid stramme klær ved festlige anledninger.

4. Harmattan: Et annet spesielt værfenomen i Ghana er den tørre ørkenvinden Harmattan. Den blåser fra desember til mars og senker luftfuktigheten, noe som gir varme dager og kjølige netter i nord. I sør merker man effekten av vinden i januar.

5. Kakao: Ghana er verdens tredje største produsent av kakaobønner og står for ca. 20% av verdensproduksjonen. Andre viktige landbruksprodukter i landet er ris, peanøtter, mais, bananer og kassava (maniok).

Fakta: Verdens største oppdemmede innsjø er Voltasjøen i Ghana.
Kildeangivelse: SandisterTei - Wikipedia.org | noramorgan - Flickr.com

Fakta: Voltasjøen i Ghana er verdens største kunstige innsjø. Den ble dannet ved å demme opp Volta-elven i 1965.

 

6. Voltasjøen: Voltasjøen i Ghana er verdens største kunstige innsjø målt i areal. Målt i volum er innsjøen den fjerde største i verden. Innsjøen ble dannet da Volta-elven ble demmet opp ved Akosombo-dammen i 1965.

7. Språk: Engelsk er det offisielle språket i Ghana og landets lingua franca. Rundt 90% av befolkningen snakker engelsk. I tillegg kommer de afrikanske språkene, som består av mer enn 70 ulike dialekter, ettersom det finnes mer enn 70 ulike stammer i landet. 11 av landets språk er statsstøttet, noe som betyr at det utgis diverse lesestoff på disse språkene. De 11 språkene er alle niger-kordofanspråk, og hele befolkningen snakker minst ett språk fra denne språkfamilien.

8. Nabolandene: Selv om Ghana er et engelskspråklig land, er alle nabolandene - Elfenbenskysten, Burkina Faso og Togo - franskspråklige. For ghanesere er fransk derfor det nest viktigste europeiske språket (etter engelsk).

9. Gullkysten: Området som tilsvarer dagens Ghana var opprinnelig utelukkende bebodd av afrikanere, men på slutten av 1400-tallet kom portugisiske handelsmenn til området. De etablerte den portugisiske gullkysten, og kort tid etter kom nederlenderne og etablerte den nederlandske gullkysten. På midten av 1700-tallet kom også svenskene (den svenske gullkysten) og danskene (den danske gullkysten eller Dansk Guinea). Senere fulgte britene og tyskerne etter. Britene kjempet mot den lokale Ashanti-kongen i til sammen rundt 100 år og ble etter hvert den største makten i landet. I 1901 ble den britiske gullkysten landets offisielle navn.

10. Ghanas utdanning: Gullkysten ble selvstendig 6. mars 1957 under statsminister Kwame Nkrumah og skiftet umiddelbart navn til Ghana. Nkrumah ble Ghanas første president i 1960. Han satt som president frem til 1966, da han ble avsatt i et militærkupp. Fra da av og frem til 1990-tallet var landet preget av ustabilitet og flere statskupp, men siden midten av 1990-tallet har det vært en viss politisk ro i Ghana.

Fakta: Fort Christiansborg og Elmina Castle er to relikvier fra henholdsvis den danske og den portugisiske gullkysten.
Kildeangivelse: The Dilly Lama + Francisco Anzola + Maarten van der Bent - Flickr.com

Fort Christiansborg (øverst) var ett av to danske fort på den danske gullkysten. Elmina Castle (nederst) var ett av flere portugisiske fort på den portugisiske gullkysten. Fort Christiansborg ble solgt til britene da slaveriet ble avskaffet. I dag heter fortet Osu Castle og er sete for den ghanesiske regjeringen.

Geografiske fakta

 • Beliggenhet: Vest-Afrika. Mellom Elfenbenskysten og Togo med kystlinje mot Guineabukten.
 • Landegrenser: Burkina Faso (549 km), Elfenbenskysten (668 km) og Togo (887 km).
 • Kystlinje: 539 km
 • Klima: Tropisk. Varmt og relativt tørt langs sørøstkysten. Varmt og fuktig i sørvest. Varmt og tørt i nord.
 • Landskap: Hovedsakelig lavtliggende, gressbevokste sletter med kratt eller skog. Landskapet gjennomskjæres av et platå i den sør-sentrale delen av landet.
 • Laveste punkt: 0 m (Atlanterhavet)
 • Høyeste punkt: 885 m (Afadjato-fjellet)
 • Naturressurser: Gull, tømmer, industridiamanter, bauksitt, mangan, fisk, gummi, vannkraft, petroleum, sølv, salt og bryozokalkstein.
 • Største by: Accra
 • Hovedstad: Accra
 • Totalt areal (kvadratkilometer): 238.530,00 (2021)
 • Landområder (km2): 227.830,30 (2015)
 • Urbane områder (km2): 5.559,55 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 126.037,40 (2021)
 • Jordbruksareal (% av totalarealet): 55,39 (2021)
 • Skogareal (% av landarealet): 35,13 (2021)
 • Plantearter (høyere), truet: 119,00 (2018)
 • CO2-utslipp (tonn per innbygger): 0,60 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstetthet (personer per km2 totalt areal): 144,30 (2021)
 • Befolkning i største by: 3.768.239,00 (2023)
 • Befolkningsvekst (årlig %): 1,94 (2022)
 • Befolkning, totalt: 33.475.870,00 (2022)
 • Befolkningsvekst i byområder (årlig %): 58,62 (2022)
 • Befolkning i byområder (% av totalbefolkningen): 3,02 (2022)
 • Befolkning i rurale områder (% av totalbefolkningen): 41,39 (2022)
 • Befolkningsvekst i rurale områder (årlig %): 0,43 (2022)
 • Etniske grupper: 47,5% akan, 16,6% mole-dagbon, 13,9% ewe, 7,4% ga-dangme, 5,7% gurma, 3,7% guan, 2,5% grusi, 1,1% mande-busanga og 1,6% annet.
 • Sprog: Asante 14,8%, ewe 12,7%, fante 9,9%, boron (brong) 4,6%, dagomba 4,3%, dangme 4,3%, dagarte (dagaba) 3,7%, akyem 3,4%, ga 3,4%, akuapem 2,9%, annet (inkluderer det offisielle språket engelsk) 36,1%
 • Religioner: 71,2% kristne (28,3% pinsevenner/karismatiske kristne, 18,4% protestanter, 13,1% katolikker, 11,4% annet), 17,4% muslimer, 5,2% tradisjonelle religioner, 0,8% annet, 5,2% ingen
 • Nettoinnvandring: -9.999,00 (2023)

Fødsels- og dødsrater

 • Fruktbarhetstall, totalt (fødsler per kvinne): 3,56 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (per 1 000 innbyggere): 27,55 (2021)
 • Tenåringsmødre (% av kvinner i alderen 15-19 år som har fått barn eller er gravide): 16,10 (2019)
 • Dødsrate, brutto (per 1 000 personer): 7,63 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, kvinner (år): 61,63 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, menn (år): 63,80 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, alle (år): 30,00 (2022)
 • Dødelighet forårsaket av trafikkulykker (per 100 000 innbyggere): 25,70 (2019)
 • Dødelighet, kvinner (per 1 000 voksne kvinner): 216,84 (2021)
 • Dødelighet, menn (per 1 000 voksne menn): 287,94 (2021)
 • Selvmordsrate, kvinner (per 100 000 kvinner): 1,20 (2019)
 • Spedbarnsdødelighet (per 1 000 levendefødte): 32,60 (2021)

Arbeid, inntekt og utdanning

 • Lønnstakere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 24,89 (2022)
 • Inntektsandel for de høyeste 10%: 32,20 (2016)
 • Inntektsandel for de laveste 10%: 1,60 (2016)
 • Arbeidsledighet, totalt (% av total arbeidsstyrke): 3,37 (2017)
 • Arbeidsstyrke, totalt: 66,01 (2021)
 • Arbeidsstyrke med grunnutdanning (% av arbeidsstyrken): 61,51 (2017)
 • Arbeidsstyrke med middels utdanning (% av arbeidsstyrken): 14.887.115,00 (2023)
 • Antall fattige jf. nasjonale fattigdomsgrenser (% av befolkningen): 23,40 (2016)
 • Andel av befolkningen med moderat eller alvorlig matusikkerhet (%): 39,40 (2021)
 • Skoleelever, grunnskole (brutto %): 97,90 (2021)
 • Ungdomsledighet, alle unge (% av den totale arbeidsstyrken i alderen 15-24 år): 6,23 (2017)
 • Unge som ikke er under utdanning, arbeid eller opplæring, totalt (% av alle unge): 23,00 (2017)
 • Lese- og skriveferdigheter, voksne totalt (% av befolkningen over 15 år): 80,38 (2020)

  Utgifter

 • Husholdningenes (og NPIS) konsumutgifter (US$): 176.808.780.507,56 (2022)
 • Elektrisitetsforbruk (kWh per innbygger): 339,19 (2014)
 • Innbyggere som bruker Internett (% av befolkningen): 68,20 (2021)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 119,62 (2022)
 • Antall røykere, totalt (over 15 år): 3,50 (2020)
 • Alkoholforbruk per innbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 4,55 (2019)

Næringsliv og turisme

 • Arbeidsgivere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 5,57 (2022)
 • Nye selskaper (antall registreringer): 13.154,00 (2012)
 • Nye bedrifter (nyregistreringer per 1 000 innbyggere i alderen 15-64 år): 0,87 (2012)
 • Børsnoterte selskaper, totalt: 260.628,58 (2022)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = høyeste karakter): 953,00 (2006)
 • Internasjonal turisme, antall ankomster: 897.000,00 (2015)
 • Internasjonal turisme, antall avganger: 76,03 (2017)
 • Jernbanelinjer (totalt antall kilometer): 953,00 (2006)
 • Jernbane, antall transporterte passasjerer (millioner passasjerkilometer): 85,00 (2006)

Helse

 • Sykehussenger (per 1 000 innbyggere): 0,90 (2011)
 • Selvmordsrate, menn (per 100 000 menn): 11,80 (2019)
 • Sykepleiere og jordmødre (per 1 000 innbyggere): 3,50 (2020)
 • Leger (per 1 000 innbyggere): 0,16 (2020)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen mellom 15 og 49 år): 441,67 (2022)

Fakta om Ghanas økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 12,05 (2022)
 • BNP-vekst (årlig %): 59,96 (2019)
 • BNP per innbygger (US$): 73.766.052.451,53 (2022)
 • BNP, KPP (US$): 3,08 (2022)
 • BNI (US$): 2.203,56 (2022)
 • BNI-vekst (årlig %): 216.692.314.172,07 (2022)
 • Bruttosparing (% av BNP): 72.989.253.312,22 (2022)

Inflasjon, renter og konsumpriser

 • Innskuddsrente (%): 6,85 (2020)
 • Utlånsrente (%): 31,26 (2022)
 • Inflasjon, konsumpriser (årlig %): 31,99 (2022)
 • Konsumprisindeks (2010 = 100): 441,67 (2022)

Handel og produksjon

 • Handel (% av BNP): 0,61 (2011)
 • Vareeksport (US$): 8.528.725.569,36 (2022)
 • Vareimport (US$): 17.494.000.000,00 (2022)
 • Eksport av matvarer (% av vareeksporten): 21,98 (2019)
 • Import av matvarer (% av vareimporten): 17,41 (2019)
 • Indeks for matproduksjon (2004 - 2006 = 100): 135,50 (2022)
 • Indeks for animalsk produksjon (2004 - 2006 = 100): 14,70 (2019)

Industri

 • Industri (inkludert bygg og anlegg), verdiskaping (% av BNP): 5,16 (2022)
 • Industri (inkludert bygge- og anleggsvirksomhet), bruttoprodukt (US$): 19,24 (2022)
 • Industri, verdiskaping (% av BNP): 119,16 (2022)
 • Industri, bearbeidingsverdi (US$): 11,56 (2022)

Militær

 • Væpnede styrker, totalt: 16.000,00 (2020)
 • Militære utgifter (% av BNP): 14.621.000.000,00 (2022)
 • Militære utgifter (US$): 0,35 (2022)

Andre

 • Løpende helseutgifter (% av BNP): 6,85 (2020)
 • Arbeidsgiveravgift (% av selskapets overskudd): 23.599.639.354,96 (2022)
 • Mottatt utviklingshjelp (ODA) per innbygger (US$): 229.278.866,21 (2022)
 • Sosiale avgifter (% av inntekten): 31,24 (2022)