Fakta om lopper

Fakta om lopper
 1. Loppe-brudepar: På 1920-tallet var (utkledde, men døde) loppebruder et populært samleobjekt.
 2. Toppen av isfjellet: 95% av alle lopper lever i tepper, sengetøy, sofaer osv. - og ikke på kjæledyr
 3. Forming: 1 loppe kan bli til 1 000 lopper i hjemmet på bare 21 dager
 4. Kattelopper: I den vestlige verden er katteloppen (Ctenocephalides felis) den vanligste - også på hund.
 5. Mat: Lopper lever av å suge blod fra vertene sine. Loppene lever blant annet hos mennesker, pattedyr, krypdyr og Fugler (praktisk talt alle varmblodige dyr). En hunnloppe forbruker 15 ganger sin egen kroppsvekt i blod daglig.
 6. Loppebitt: En loppe kan bite opptil 400 ganger per dag.
 7. Egg: En hunnloppe kan legge mer enn 2 000 egg i løpet av livet og begynner å legge egg allerede 35-48 timer etter det første blodinntaket. Loppehunnen trenger en varmblodig vert for å kunne legge egg.
 8. Arter: Det finnes rundt 2000 kjente loppearter i verden.
 9. Eksistens: Lopper har eksistert på jorden i rundt 100 millioner år.
 10. Hunn- og hannlopper: Hos nesten alle loppearter er hunnloppen større enn hannloppen.
Fakta: Lopper bruker bakbeina til å hoppe.
Kildeangivelse: Kat Masback - Flickr.com

Fakta: Lopper har 6 ben, og det bakre benparet brukes til å hoppe med. De kan hoppe 30 000 ganger uten å stoppe!

 

Fakta om loppehoppe

 • Antall hopp: En loppe kan hoppe 30 000 ganger uten å stoppe.
 • Endring av retning: Lopper endrer retning for hvert hopp
 • Akselerasjon: Når en loppe hopper, akselererer den 50 ganger raskere enn et romskip.
 • Avstand: En loppe kan hoppe 18 cm opp i luften (vertikalt) og hoppe 33 cm (horisontalt). De kan hoppe mer enn 150 ganger sin egen kroppslengde (og sprette mer enn 200 ganger), noe som gjør at de lett kan bevege seg fra vert til vert og rundt i omgivelsene.

 

Mer fakta om lopper

 • Størrelse: Voksne lopper er 1,5 - 3,3 mm lange.
 • Beina: Lopper har seks ben. Det bakre benparet brukes til å hoppe og springe.
 • Komorbiditet: Kjæledyr med lopper kan utvikle anemi (blodmangel), bendelorm, intens kløe og til og med miste pelsen.
 • Loppeallergi: Noen kjæledyr kan utvikle allergi mot loppespytt, noe som kan forårsake intens kløe og irritasjon.
 • Loppekam: Den beste måten å sjekke om kjæledyret har lopper, er å bruke en loppekam.
 • Hardførhet: Loppene er ganske hardføre; kroppen har et seigt ytre som gjør dem vanskelige å knuse. De kan også overleve lenge uten mat i puppestadiet.
 • Loppesirkus: Loppesirkus har sin opprinnelse i 1600-tallets England.
 • Sandlopper: Sandlopper er bare aktive ved daggry og i skumringen.
Fakta: Loppelarver utvikler seg til puppestadiet hvis det er nok mat.
Attribusjon: Kalumet - Wikipedia.org

Fakta: Lopper i larvestadiet (bildet) utvikler seg til puppestadiet hvis de får nok mat.

 

Loppens livsstadier

Lopper har fire livsstadier: egg, larve, puppe og voksen:

 • Eggstadiet: Loppens livssyklus starter når hunnloppen legger egg etter å ha spist blod. Det legges ca. 20 egg om gangen og rundt 40-50 per dag. Eggene legges på verten, men faller vanligvis av der verten sover eller hviler. Eggene klekkes etter 2-14 dager. Hunnlopper kan legge over 5 000 egg i løpet av livet.
 • Larvestadium: Loppelarver klekkes fra egg og lever av alle typer organisk materiale som døde insekter, avføring, planter, hår osv. Larvene har imidlertid visse næringsbehov som må dekkes for at de skal kunne utvikle seg optimalt. Larvene er blinde og unngår sollys. De foretrekker å leve i mørke hjørner som sprekker, sprekker, sengetøy, tepper osv.
 • Puppestadiet: Hvis loppelarven får nok mat, utvikler den seg til puppestadiet og vever en puppe rundt seg. Etter en uke eller to er den nå voksne loppen ferdig utviklet og klar til å komme ut av puppen. Loppen bruker signaler som vibrasjoner, varme, fuktighet og karbondioksidnivå for å kjenne om det er en vert i nærheten - og først når det skjer, kommer den ut av puppen. Loppen kan forbli i puppestadiet i opptil ett år mens den venter på en passende vert.
 • Det voksne stadiet: Når loppen har kommet ut av puppen, er den per definisjon voksen, og dens primære mål er nå å finne blod og formere seg. Når loppen er ute av puppen, har den ca. 7 dager på seg til å finne blod - ellers dør den. Loppens totale levetid er vanligvis 2-3 måneder, men kan være så kort som 14 dager og så lang som 1 ½ år, avhengig av omstendighetene.

Lopper må bekjempes forskjellig avhengig av hvilket livsstadium de befinner seg i. Derfor anbefales det å bruke flere forskjellige forskjellige loppebekjempelsesprodukter for å bli kvitt lopper. Les mer om loppebekjempelse her