Fakta om mygg og myggstikk

Tilfeldige fakta om mygg og myggstikkene deres

1. Mordere: Mygg dreper flere mennesker enn noe annet dyr på jorden. Årsaken er at enkelte mygg er bærere av sykdommer som malaria, denguefeber, gulfeber og andre sykdommer som dreper millioner av mennesker hvert år (hovedsakelig barn og eldre i utviklingsland). Mygg kan også fungere som mellomvert for parasitter som hjerteorm, som kan ta livet av hunder.

2. Arter: Det finnes mer enn 3500 myggarter, men bare 3 arter kan overføre sykdommer til mennesker (Anopheles, Culex og Aedes).

3. Myggstikk: Det er bare hunnmygg som stikker mennesker og dyr; hannmygg har ikke de nødvendige munndelene for å stikke i det hele tatt. Hunnmyggen suger blodet vårt fordi de trenger næringsstoffene i blodet for å utvikle eggene sine. Blodet brukes utelukkende til eggene. Både hunn- og hannmygg lever av nektar og annet plantesukker.

4. Foretrukne ofre: Mygg foretrekker vanligvis dyr som for eksempel kuer, hester og Fugler til mennesker - og noen myggarter stikker ikke mennesker i det hele tatt. Et eksempel på dette er myggarten "Culiseta melanura", som bare stikker fugler. Mygg stikker også insekter (f.eks. øyenstikkere) og hoppende padder (f.eks. frosker).

5. Hastighet: Mygg flyr i mellom 1,5 og 2,5 km/t, noe som er en relativt lav hastighet (selv i insektverdenen). Til og med sommerfugler fly raskere!

Fakta: Mygg velger ut sine ofre basert på en rekke faktorer
Kildeangivelse: dr_relling - Flickr.com

Fakta: Det er flere faktorer som kan øke tendensen til myggstikk - blant annet: blodtype, kroppsstørrelse, duft, svette, stoffskifte, gener, klesfarge og til og med ølforbruk!

 

6. Vingeslag: En mygg slår med vingene 300-600 ganger i sekundet. Rekordholderen er imidlertid myggen "Forcipomyiinae" (i familien Ceratopogonidae), som slår med vingene 1046 ganger i sekundet!

7. Reproduksjon: Mygg trenger vann for å legge eggene sine, og alle mygg klekkes i vann. De trenger imidlertid ikke mer enn en liten vannpytt. Av samme grunn bør hageeiere også alltid være oppmerksomme på å fjerne stående vann i hagen (f.eks. i takrenner, bildekk, potter, bøtter osv.).

8. Habitat: De fleste myggarter holder seg relativt nær fødestedet sitt gjennom hele livet, men noen arter kan fly opptil 150 km unna for å finne et egnet habitat.

9. Alder: De fleste mygg kan leve i opptil 6 måneder, men den gjennomsnittlige levetiden er selvsagt noe lavere.

10. CO2: Mygg kan oppdage karbondioksid (CO2) på 50 meters avstand, noe som er nyttig når de skal finne mennesker eller dyr å suge blod fra (mennesker og dyr puster ut karbondioksid). I tillegg bruker myggen også kroppslukt, kroppstemperatur og infrarødt syn for å oppdage varmestråling fra byttedyrene.

 

Hvorfor får noen flere myggstikk enn andre?

Fakta: Økt tendens til myggstikk kan skyldes mange forskjellige årsaker
Navngivelse: Ngari.norway - Wikipedia.org

Rundt 20% av befolkningen har en tendens til å bli stukket mer enn andre. Det er mange mulige årsaker til dette:

  • Blodtype: Blodtype O er den mest populære blant myggen. Deretter følger blodtype A og til slutt blodtype B. I tillegg skiller 85% av alle mennesker ut et kjemisk stoff som indikerer blodtypen deres for myggen. De resterende 15% gjør ikke det og er derfor mindre utsatt, uavhengig av blodtype.
  • Karbondioksid: Jo mer CO2 du puster ut, desto større er risikoen for at myggen finner deg. Derfor er store mennesker (f.eks. voksne) mer utsatt enn små mennesker (f.eks. barn). Personer med tung pust er også mer utsatt i denne sammenhengen.
  • Duft: Fordi vår naturlige duft består av mer enn 300 kjemiske stoffer, som alle har en individuell sammensetning, tiltrekker myggen seg mygg på ulike måter.
  • Bakterier på huden: Ifølge en studie fra 2011 har mengden bakterier på huden vår betydning for hvor mye mygg vi tiltrekkes av. Generelt viste studien at jo flere bakterier, desto flere mygg. Studien viste imidlertid også at tilstedeværelsen av mange bakterier, fordelt på et bredt mangfold av bakterier, gjorde mennesker mindre attraktive for mygg.
  • Trening og stoffskifte: Svette - og spesielt svette fra anstrengende fysisk aktivitet - virker tiltrekkende på mygg. I tillegg kan individuelle variasjoner i stoffskiftet føre til at myggen lettere finner noen mennesker enn andre.

Andre faktorer som gjør oss mer attraktive for mygg er blant annet:

  • Forbruk av øl (en enkelt 33 cl. øl er nok!).
  • Graviditet (gravide kvinner er både varmere og puster ut mer CO2 enn andre mennesker).
  • Farge på klærne (angivelig farger som skiller seg ut)
  • Gener (Det anslås at så mye som 85% av forskjellen i menneskers tendens til å bli stukket av mygg skyldes gener).

 

Les mer om mygg her og myggstikk her.