Fakta om Plutos måner

Fakta om Pluto's måner

Pluto har følgende 5 måner:

  • Charon
  • Styx
  • Nix
  • Kerberos
  • Hydra

(ordnet etter avstand fra Pluto med Charon som den nærmeste og Hydra som den fjerneste)

Fakta: Månen Charon er stor sammenlignet med Pluto og de andre månene.
Attribusjon: Mysid - Wikipedia.org

Fakta: Bildet viser de relative størrelsene og fargene til Pluto og månene Charon, Nix og Hydra.

 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over månenes egenskaper. Månene er sortert etter oppdagelsesdato. Under tabellen kan du lese mer om de enkelte månene og opprinnelsen til navnene deres.

Ditt navn Dato for oppdagelse Diameter i km Gjennomsnittlig avstand til solen Behandlingstid i dager Eksentrisitet
Charon 22.06.1978 1.207 17.536 6,387230 0,0022
Nix 15.06.2005 46 eller 137 48.708 24,856 0,0030
Hydra 15.06.2005 61 eller 167 64.749 38,206 0,0051
Kerberos 28.06.2011 13 eller 34 59.000 32,1 Ukjent
Styx 11.07.2012 10 eller 25 42.000 20,2 Ukjent

 

 

Beskrivelser av de enkelte månene

Charon

Plutos største måne, Charon, ble oppdaget i 1978 og er en relativt stor måne, nesten halvparten så stor som Pluto. Avstanden mellom Pluto og Charon er bare 19 640 km - til sammenligning er avstanden mellom Jorden og dens måne 384 000 (i gjennomsnitt).

Charon har en omløpstid på 6 dager og 9 timer rundt Pluto (samme tid som 1 døgn på Pluto). Dette betyr at Charon er "låst" rundt Pluto og derfor alltid befinner seg på samme sted på himmelen sett fra Pluto. På samme måte vil Pluto alltid befinne seg på samme sted på himmelen sett fra Charon. På Charon vil det imidlertid være noen steder som Pluto ikke kan sees fra.

På grunn av den store avstanden er Pluto og Charon vanskelige å se fra Jorden. På slutten av 1980-tallet passerte Pluto og Charon hverandre gjentatte ganger, noe som ga astronomene bedre muligheter til å observere dem.

 

Nix og Hydra

I 2005, da forskere studerte Pluto som en del av New Horizon-oppdraget, oppdaget de to nye måner rundt Pluto. Månene fikk navnene Nix og Hydra og befinner seg 2-3 ganger lenger unna Pluto enn Charon.

 

Cerberus og Styx

I 2011 og 2012 oppdaget forskerne ytterligere to måner rundt Pluto. De het opprinnelig P4 og P5, men ble senere omdøpt til henholdsvis Kerberos og Styx. I likhet med Nix og Hydra ble også Kerberos og Styx funnet ved hjelp av Hubble-teleskopet.

 

Navn på månene

Navnet Pluto kommer fra romersk mytologi, der Pluto var underverdenens gud. På samme måte er Plutos måner oppkalt etter andre mytologiske skikkelser fra underverdenen:

  • Charon er navnet på båtmannen som seiler sjelene over elven Styx til underverdenen.
  • Styx er navnet på elven som skiller de levendes verden fra de dødes.
  • Nix er navnet på Charons mor, som også er mørkets og nattens gudinne.
  • Hydra er navnet på en nihodet slange som vokter underverdenen.
  • Kerberos er navnet på en trehodet hund fra gresk mytologi.