Fakta om ugler

Fakta om ugler
 1. Kannibaler: Ugler spiser andre uglearter - spesielt de som er mindre enn dem selv.
 2. Store øyne: Uglers øyne er ekstremt store og berører nesten hverandre inne i hodet.
 3. Predator: Ugler er rovdyr og spiser derfor bare kjøtt. Det eneste unntaket er alveuglen, som supplerer kosten med frukt og frø.
 4. Lyder: Selv om ugler er kjent for sine karakteristiske uggelyder (et "ugleaktig" hoi), finnes det flere arter som ikke lager lyd i det hele tatt. Noen uglearter plystrer også
 5. En stille morder: Uglenes evne til å jakte uten å bli hørt er en av deres viktigste jaktfordeler. Uglenes fjærdrakt er spesielt tilpasset lydløs jakt, slik at de kan fly svært nær byttet uten å bli oppdaget.
 6. Arter: Ugleordenen (Strigiformes) består av to familier: de egentlige uglene (Strigidae) og lappuglene (Tytonidae). Disse familiene inneholder en rekke slekter og totalt rundt 200 arter.
 7. Hunn- og hannugler: Hunnugler er generelt større og tyngre enn hannugler.
 8. Distribusjon: Ugler lever overalt på jorden unntatt i Antarktis (Sydpolen).
 9. Mat: Selv om ugler for det meste spiser smådyr som insekter, Mus, rotter, Fugler, kaninerNoen av de større artene kan jakte på større byttedyr. Eksempler på dette er bl.a: små aperDe spiser blant annet vortesvinunger, rev, små hjortedyr og ørn. Noen ugler lever også primært av fisk
 10. Klassifisering: Selv om ugler ofte omtales som "rovfugler", er de ikke i slekt med rovfugler som ørn, hauk eller falk. Selv om den vitenskapelige klassifiseringen er i stadig endring, er ugler ifølge den såkalte Sibly-Alquist-modellen nærmere beslektet med kolibrier, hegrer og sangfugler (som spurver) enn for eksempel hauker...
Fakta: Det finnes 2 uglefamilier og 200 uglearter i verden.
Attribusjon: Trebol-a + Peter Trimming - Wikipedia.org

Fakta: Det finnes to uglefamilier: de egentlige uglene og lappuglene. Sistnevnte kan kjennes igjen på det hjerteformede ansiktet.

 

Største og minste uglearter

 • Den minste uglearten: Den minste uglearten i verden er alveuglen (Micrathene whitneyi), som kan bli så liten som 12,5 cm lang, ha et vingespenn på 27 cm og veie 40 g.
 • Største ugleart: Den største uglearten i Europa er hornuglen (Bubo bubo). Noen ganger får den også tittelen verdens største ugle, selv om hornuglen (Bubo blakistoni) generelt er litt tyngre og lappuglen (Strix nebulosa) generelt er litt lengre.

 

Art (norsk) Latin Lengde (cm) Vingespenn (cm) Vekt (kg)
Hubro Bubo bubo bubo 56 - 75 160 - 188 1,5 - 4,2
Nordfiskeugle Bubo blakistoni 60 - 72 44,7 - 56 3,15 - 4,6
Lappugle Strix nebulosa 61 - 84 140 (gjennomsnitt) - kan være over 152 0,58 - 1,9

 

Fakta: Ugler er stille jegere
Kildeangivelse: Jürgen fra Sandesneben - Flickr.com

Fakta: Ugler jakter nesten lydløst

 

Uglers evne til å snu hodet

 • 270 grader: Ugler kan vri hodet 270 grader. Selv om det finnes mennesker som kan vri hodet opptil 180 grader, er det bare mulig for alle andre å vri hodet rundt 160 grader.
 • Synsfelt: Grunnen til at ugler kan snu hodet hele 270 grader, er at de ikke kan endre synsfeltet sitt uten å bevege hele hodet, og derfor er avhengige av å kunne bevege hodet i mange retninger. Mennesker og mange andre dyr kan snu øynene og se i ulike retninger takket være en spesiell øyemuskel, men denne muskelen finnes ikke hos ugler.
 • Nakkevirvler: For å kunne rotere hodet 270 grader har ugler 14 nakkevirvler - noe som er mye sammenlignet med de 7 nakkevirvlene de fleste andre fugler har.
 • Blodreserver: Når ugler vrir hodet til ekstreme grader, avskjæres blodtilførselen til hodet. Derfor har ugler spesielle blodreserver som lagrer blod i perioder når nakken dreies til ekstreme grader. Uten disse reservene ville uglene besvime hver gang de vrir på hodet.
 • Blodårer: Uglenes blodårer har spesielle omkjøringsveier og inneholder luftsekker, som begge bidrar til å forhindre at blodårene sprekker når hodet beveges. Uten de spesielle blodårene ville uglene fått hjerneslag hver gang de snur på hodet.