Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Burkina Faso

 1. Stadsnamn: Burkina Faso är hemlandet till några olika ortsnamn: Ouagadougou, Gorom Gorom-Bobo-Dioulasso, Bouroum-Bouroum, Fada N'Gourma, Tin-Akof, Ouahigouya, Niangoloko och Rambo
 2. Förklaring av namnen: Burkina Fasos huvudstad heter Ouagadougou som stavas "Wogodogo" på mòoré (landets mest talade språk) och bokstavligen betyder det "du är välkommen hos oss." Namnet "Burkina Faso" betyder "land av hedervärda män" och burkinier är också kända för att vara några av de mest ärliga männen i Afrika
 3. Historiska namn: Burkina faso hette tidigare Franska övre volta (1919 – 1958) och senare så hette det Republiken övre Volta (1958 – 1984) på grund av dess läge norr om floden Volta, som flyter i Ghana (söder om Burkina Faso) År 1984 landet bytte landet namn till Burkina Faso enligt marxistisk revolutionär presidenten Thomas Sankara
 4. Torka: Burkina Faso drabbas relativt ofta av långa perioder av torka. Värst var åren 1980, 1988, 1990 och 1995 dessutom drabbas landet ibland också för epidemier och översvämningar
 5. Fertilitet: I genomsnitt sex barn per kvinna får befolkningen i Burkina Faso vilket är en av världens högsta födelsetalen
 6. Språk: På grund av att Burkina Faso är en gammal fransk koloni så är i dag franska det officiella språket. Dessutom är följande språk talas: moore, fulani, lobi, bobo, mandé, senufo, gurunsi, gurma och tuareg. De flesta av dessa språk tillhör den sudanesiska språkfamiljen
 7. Befolkning: Den största etniska gruppen i Burkina Faso är mossifolket som utgör mer än 40 % av befolkningen (cirka 6,2 miljoner människor). Burkina Faso resterande del av befolkningen består av mer än 160 olika etniska grupper - särskilt gurunsi, senufo, lobi, bobo och fulani
 8. Fattigdom: Burkina Faso är ett av världens fattigaste länder med en BNP per invånare på 1 500 USD. På UNS Human Development Index så är Burkina Faso ett av de sista länderna
 9. Fattigdom: De två största exportvarorna i Burkina Faso är guld och bomull (Burkina Faso är Afrikas största producent av bomull). Ca 80 % av befolkningen är beroende av sitt uppehälle genom jordbruket – dvs. självförsörjande jordbruk, där jordbrukarna producerar tillräckligt med mat för sin egen familj och kanske också lite åt varandra inom det lokala området
 10. Marginell urbanisering: Burkina Faso har ett av Afrikas minst urbaniserade samhällen och den stora majoriteten av befolkningen lever fortfarande på landsbygden. De fem största städerna och deras befolkningar är följande: Ouagadougou (1181 702), Bobo Dioulasso (435 543), Koudougou (82 720), Banfora (72 144), Ouahigouya (70 957)


Fakta: Burkina Faso drabbas ofta av naturkatastrofer som torka och översvämningar

 

Attribution: TREEAID + Jeff Attaway – Flickr.com

 

Fakta: Torka och översvämningar har drabbat Burkina Faso relativt ofta de senaste 20 åren

Geografiske fakta

 • Placering: Västafrika. Norr om Ghana
 • Markgränser: Benin (306 km), Elfenbenskusten (584 km), Ghana (549 km), Mali (1 000 km), Niger (628 km) och Togo (126 km)
 • Kustlinje: 0 km (inlandsstat)
 • Klimat: Tropiskt. Varma, torra vintrar och varma, fuktiga somrar
 • Landskap: Burkina Faso ligger på en platå som är något söderut. Landet genomkorsas av tre stora floder: Svarta Volta (Mouhoun), Röda Volta (Nazinon) och White Volta (Nakambé). Det finns höga berg i väster och sydöstra
 • Lägsta punkt: 200 m (Mouhoun)
 • Högsta punkt: 749 m (Tena Kourou)
 • Naturliga resurser: Bomull, jordnötter, sheanötter, sesam, durum, hirs, majs, ris och boskap
 • Största staden: Ouagadougou
 • Huvudstad: Ouagadougou
 • Total areal (km2): 274.220,00 (2020)
 • Landområden (km2): 273.918,35 (2015)
 • Tätortsområden (km2): 1.599,30 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 121.430,00 (2020)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 44,38 (2020)
 • Skogsområde (% av landarean): 22,72 (2020)
 • Växtarter (högre), hotade: 4,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 0,24 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): 2,65 (2021)
 • Befolkning i största stad: 22.100.683,00 (2021)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): 41,40 (2018)
 • Befolkning, totalt: 0,60 (2021)
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): 4,70 (2021)
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): 14,31 (2019)
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): 1,73 (2021)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): 92,17 (2021)
 • Etniska grupper: Över 40 % Mossi, 60 % övrigt (gurunsi, senufo, lobi, bobo, övermanna och fulani)
 • Språk: Franska är officiellt språk. Inhemskt afrikansk språk som hör till den sudanesiska språkfamiljen som talas av mer än 90 % av befolkningen
 • Religioner: 60,5 % muslimer, 19 % katoliker, 15.3 % animister, 4,2 % protestanter, 0,6 % andra, 0,4 % ospecificerad
 • Nettoinvandring: 3.416,00 (2018)

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 6,75 (2021)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 36,09 (2020)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): 12,03 (2018)
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 8,81 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): 59,73 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): 303.218,16 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): 46,04 (2021)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 311,70 (2020)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 3,70 (2019)
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): 11,30 (2019)
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 52,80 (2020)
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): 0,33 (2018)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): n/a
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 2,30 (2018)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 22,00 (2020)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 14,30 (2020)
 • Arbetsstyrka, totalt: 57,79 (2020)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 8.015.643,00 (2021)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 61,60 (2020)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): n/a
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 52,60 (2020)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): 41,00 (2018)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): 31,24 (2021)
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): 4,69 (2018)
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): 111,66 (2021)

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 0,40 (2010)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 0,68 (2019)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 67.000,00 (2020)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 231,07 (2020)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 25,10 (2018)
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): 8,62 (2018)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 4,87 (2020)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): 0,09 (2019)
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): 0,93 (2019)
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: 9,00 (2018)
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 518,00 (2019)
 • Internationell turism, antal ankomster: 38,48 (2018)
 • Internationell turism, antal avgngar: 51,22 (2018)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): 518,00 (2019)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): 68,76 (2021)

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 37,50 (2018)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): -13.097,00 (2021)
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 78,66 (2020)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 2.914.619,00 (2021)
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 114,43 (2021)

Burkina Faso's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 5,30 (2021)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 51,40 (2019)
 • BNP per invånare (US$): 19.737.615.114,37 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 6,91 (2021)
 • BNI (US$): 893,08 (2021)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 52.924.624.145,57 (2021)
 • Bruttobesparing (% av BNP): 18.717.882.892,87 (2021)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): 9,58 (2019)
 • Utlåningsränta (%): 3,65 (2021)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 32,01 (2021)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 114,43 (2021)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): 80,42 (2020)
 • Varuexport (US$): 9,52 (2021)
 • Varuimport (US$): 1.879.424.372,90 (2021)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 11,68 (2021)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 108,14 (2020)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 30.593.094.027,46 (2019)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 21,40 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): 3,11 (2019)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): 16,87 (2019)
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): 6,25 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (US$): 104,94 (2020)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 11.000,00 (2019)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): 5.043.000.000,00 (2021)
 • Försvarsutgifter (US$): 4.614.000.000,00 (2021)

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): 9,58 (2019)
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): 6.317.817.921,89 (2021)
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): 2,89 (2021)
 • Sociala bidrag (% av inkomst): 458.279.098,44 (2021)
Relaterade artiklar
Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022