Fakta om kolik hos spädbarn

Fakta: Bebisar kan få kolik tills de är omkring 4 månader gamla
  1. Gråt och uro: Kolik är ett tillstånd där barnet är oroligt och gråter mycket, även om barnet i övrigt är friskt.
  2. Frustration: För nästan alla föräldrar är kolik mycket frustrerande eftersom det kan vara praktiskt taget omöjligt att trösta barnet. Det är inte ovanligt att känna sig maktlös.
  3. Kväll: Kolik är vanligast på kvällen och tenderar att uppträda vid samma tid på dygnet.
  4. Anledning: Orsaken till kolik är okänd, men man tror att det finns flera faktorer som kan bidra till att spädbarn utvecklar kolik.
  5. Progression: Hos de flesta barn är kolikepisoderna som värst när barnet är 6 veckor gammalt. I många fall minskar episoderna kraftigt när barnet är 3-4 månader gammalt. Hos de flesta barn har episoderna försvunnit vid 5 månaders ålder.
  6. Definition : Även om det kan vara svårt att göra en tydlig definition av kolikorsakad gråt och normal gråt, är följande förmodligen den bästa definitionen: När ett i övrigt friskt barn gråter; i 3 timmar eller mer per dag - 3 dagar eller mer per vecka - eller 3 veckor eller mer, är det kolik.
  7. Symptom: Det mest karakteristiska symtomet på kolik är allmän oro och gråt. Barnets gråt är vanligtvis skrikande.
  8. Förekomst: Kolik kan drabba alla barn, men inte alla barn drabbas.
  9. Vuxna: Vuxna kan också få kolik, men kolik hos vuxna skiljer sig från kolik hos spädbarn.
  10. Skuld: Tänk på att du aldrig ska klandra dig själv för att ditt barn gråter hela tiden! Behåll alltid lugnet och kom ihåg att kolik är övergående och så småningom går över av sig själv.

Produkter som kan användas vid kolik hos spädbarn inkluderar: