Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Kuwait

 1. Namn: Ordet 'Kuwait' betyder "fort" på arabiska. Staden Kuwait bildades år 1613 i den nuvarande huvudstaden Kuwait City
 2. Livslängd: Kuwait tillsammans med arablandet i Qatar och öststaterna i Tonga och Tuvalu i Stilla havet så är det de enda landet i världen där kvinnor har en kortare förväntad livslängd än män
 3. Öar: Det finns nio öar i Persiska viken som hör till Kuwait (Failaka, Bobiyan, Maskan, Warba, Ouha, AIMaradem Um, Um Al-Naml, Kubbar och Qarooh). Av alla nio öar är bara en bebodd och det är Failaka
 4. Gastronomi: Kuwait köket består främst av fisk och skaldjur (på grund Kuwait Citys läge vid havet.) I kombination med de många lokala kryddorna
 5. Fetma: Ca 42 % av den kuwaitiska befolkningen är överviktiga vilket gör att Kuwait är på 10e plats på listan över länderna med de högsta nivåerna av överviktiga vuxna i befolkningen
 6. Rike: Kuwait är ett rike där landets överhuvud är en gruvernör (Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah) men det finns även en statsminister (Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah). Den gruvernörs makt tillåter honom bl.a. att döma fängelsestraff och till och med dödsstraff. Gruvenören är också den högsta militära ledare
 7. Olja: Det uppskattas att Kuwait har ca 10 % av världens oljereserver i marken. 90 % av Kuwait export är olja (och derivat) och oljan ger ca 75 % av statens inkomster
 8. Historia: Kuwait var en del av det Osmanska riket fram till första världskriget då det blev en del av det brittiska imperiet. År 1961 så förklarade Kuwaits självständighet från Storbritannien
 9. Gulfkriget: Kuwait invaderades och ockuperades av grannlandet Irak år 1990 då denna del av den irakiska diktatorn Saddam Husseins plan var att säkra fler oljekällor. De amerikanska styrkorna ingrep den 17 januari 1991 och kriget slutade 28 februari 1991
 10. Oljebränder: När irakiska trupper drog sig tillbaka i början av år 1991 satte de eld på många av oljekällorna vilket gjorde stora delar av de östra och sydöstra delarna av Kuwait


Kuwait City är känt för sina många skyskrapor

 

Attribution: Dalal Al Mudhaf + Snap + Amgad Fahmi – Flickr.com

 

Kuwait City är huvudstad i Kuwait och även är landets största stad. De många skyskrapor och torn är stadens mest utmärkande egenskaper

Geografiske fakta

 • Placering: Mellanöstern. Mellan Irak och Saudiarabien. Kuwait har kust mot Persiska viken
 • Markgränser: Irak (240 km) och Saudiarabien (222 km)
 • Kustlinje: 499 km
 • Klimat: Torr öken. Mycket varma somrar och korta, kalla vintrar
 • Landskap: Plana eller böljande ökenslätter
 • Lägsta punkt: 0 m (Persiska viken)
 • Högsta punkt: 306 m (namnlös åsen)
 • Naturliga resurser: Petroleum, naturgas, fisk och räkor
 • Största staden: Kuwait City
 • Huvudstad: Kuwait City
 • Total areal (km2): 17.820,00 (2020)
 • Landområden (km2): 13.422,94 (2010)
 • Tätortsområden (km2): 3.942,30 (2010)
 • Jordbruksareal (km2): 1.500,00 (2020)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 8,42 (2020)
 • Skogsområde (% av landarean): 0,35 (2020)
 • Växtarter (högre), hotade: 0,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 22,02 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): 1,35 (2021)
 • Befolkning i största stad: 4.328.553,00 (2021)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): n/a
 • Befolkning, totalt: n/a
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): n/a
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): n/a
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): 87,28 (2020)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): 2,16 (2016)
 • Etniska grupper: 31,3 % kuwaitier, 27,9 % andra araber, 37,8 % asiater, afrikaner 1,9 %, 0,6 % andra (inkluderar européer, australier och nord- och sydamerikaner)
 • Språk: Arabiska (officiellt språk). Engelska används flitigt
 • Religioner: 76,7 % muslimer, 17,3 % Christian, 0,5 % andra och ospecificerade (Notera: Dessa siffror är den totala befolkningen - och cirka 69 % av befolkningen är invandrare)
 • Nettoinvandring: 10.603,00 (2020)

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 2,07 (2020)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 12,62 (2020)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): 1,35 (2021)
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 2,92 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): 75,59 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): 163,00 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): 96,46 (2020)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 67,83 (2020)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 0,70 (2019)
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): 4,30 (2019)
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 7,60 (2020)
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): 3,29 (2020)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): n/a
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 99,11 (2020)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 2.161.000,00 (2020)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 15,43 (2016)
 • Arbetsstyrka, totalt: 74,85 (2020)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 2.405.946,00 (2021)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 76,71 (2020)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): n/a
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 12,20 (2020)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): 17,90 (2020)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): n/a
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): 0,00 (2018)
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): 158,53 (2020)

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 93.622.017.758,89 (2019)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 15.590,61 (2014)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 2.649.000,00 (2007)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 39,84 (2020)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 100,00 (2021)
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): 98,23 (2019)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 0,63 (2019)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): 2,65 (2015)
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): 7,41 (2018)
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: 7,00 (2018)
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 0,00 (2021)
 • Internationell turism, antal ankomster: 79,36 (2016)
 • Internationell turism, antal avgngar: 48,39 (2016)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): 0,00 (2021)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): -235,79 (2001)

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 2,04 (2017)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): 197.600,00 (2017)
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 239,65 (2020)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 3.177.315,00 (2021)
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 133,69 (2021)

Kuwait's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 1,40 (2021)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 67,40 (2019)
 • BNP per invånare (US$): 105.960.225.688,15 (2020)
 • BNP, KPP (US$): -8,86 (2020)
 • BNI (US$): 24.811,77 (2020)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 202.010.996.133,61 (2020)
 • Bruttobesparing (% av BNP): 154.471.896.903,82 (2019)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): 8,93 (2019)
 • Utlåningsränta (%): 3,42 (2021)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 45,43 (2020)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 133,69 (2021)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): 2,63 (1995)
 • Varuexport (US$): 6,61 (2020)
 • Varuimport (US$): 7.000.882.756,37 (2020)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 0,84 (2020)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 20,05 (2020)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 118,39 (2020)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 13,00 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): -0,55 (2019)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): 32,27 (2019)
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): 3,71 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (US$): 116,62 (2020)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 25.000,00 (2019)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): 71.436.000.000,00 (2021)
 • Försvarsutgifter (US$): 33.180.000.000,00 (2021)

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): 8,93 (2019)
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): 48.133.870.019,60 (2020)
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): 6,50 (2020)
 • Sociala bidrag (% av inkomst): 6.941.042.345,28 (2020)
Relaterade artiklar

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022