Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Moldova och Moldavien

 1. Moldova mot Moldavien: Moldova blev ett självständig land år 1991 under upplösningen av Sovjetunionen. Moldova är ett landsområde - som inkluderar den nuvarande Moldova och har funnits sedan år 1359. Skillnaden mellan de två ovan nämnda beskrivs senare i denna artikel
 2. Namn: Namnet "Moldova" kommer från Moldovafloden som ligger i en dal som var den politiska mittenpunkten när Moldavien bildades år 1359. Varifrån flodens namn kommer ifrån är oklart
 3. Stefan den store: Moldaviens mest segerrika härskare var prins Stefan den store (1457-1504) som vann 46 av 48 slag för Moldavien med hjälp av sina styrkor mot bland annat Ungern, Polen och Osmanska riket
 4. Alkohol: Befolkningen i Moldavien har den högsta alkoholkonsumtionen i världen (Ca 18 liter ren sprit per invånare varje år)
 5. Vin: Moldavien har en lång och rik tradition av vinproduktion. Arkeologer har med säkerhet fastställt att det har odlats vin i området sedan år 2800 f.Kr. Med andra ord i nästan 5000 år! Moldavien är på 21:a plats när det gäller största vinproducenten. Det finns också en tradition om att enskilda familjer producerar sitt eget vin och att det går i arv generation efter generation
 6. Största vinkällare: Milestii Mici är namnet på en moldavisk kommun men även namnet på världens största vinkällare. Vinkällaren är hela 200 km lång men endast ca 55 km används. Vinkällaren innehåller ca 2 miljoner flaskor vin vilket också är ett världsrekord
 7. Största flaskformad byggnad: "Strong Drinks Museum” i byn Tirnauca med sina 28 meter höjd är den största flaskformade byggnaden i världen
 8. Flagga: Moldovas flagga är en av de få i världen där framsidan och baksidan inte är likadana. Skillnaden mellan de två sidorna är att emblemet - Moldaviens vapensköld – är spegelvänd på baksidan
 9. Transnistrien och Gagauzien: De moldaviska områdena Transnistrien och Gagauzien uppnådde självständighet 23 september 1994 vilket var ett försök att lösa upp de etniska spänningarna i landet. Under samma tid övergav man alla planer på att bilda en union med Rumänien
 10. Användning: Det är en tradition och sed att du tar av dig skorna innan du går in ett moldaviskt hem


Fakta: Vin är mycket viktigt i Moldova; vin har framställts i Moldavien i cirka 5.000 år

 

Attribution: vonlohmann – Flickr.com | Post of Moldova – Wikipedia.org

 

Vin är viktigt i Moldavien! Ovanför ser du två bilder från moldaviska vinkällaren Milestii Mici, som är den största i världen. Längst ner ser du ett frimärke som hyllning till den nationella vindagen

 

Moldavien mot Moldova

 • Moldavien: Moldavien är en region i sydöstra Europa och har den geografiskt största förändringen genom historien. Furstendömet Moldavien bildades år 1359 under Bogdan och avgränsas av Karpaternas bergskedja i väster. Dnestr floden i öster och Svarta havet och Donau i söder. Moldavien var ett självständigt land fram till år 1859 då det blev en del av Valakiet (och därmed Rumänien). Idag tillhör den västra delen av Moldavien Rumänien och den östra delen tillhör Moldova och norra- och södra delen tillhör Ukraina
 • Moldova: Liksom den nutida republiken och den nordöstra delen av Rumänien blev ett område kallat ”Moldova” av lokalbefolkningen och vid den här tidpunkten uppstod furstendömet Moldavien. Genom historien så har det landområde som motsvarar de nuvarande Moldavien haft flera härskare och olika landsgränser. Moldova fanns dock inte som ett äkta land före den 27 augusti 1991 när landet förklarade sig självständigt från Sovjetunionen

 

Fakta: Moldavien är ett område som omfattar Moldova

Attribution: Spiridon MANOLIU – Wikipedia.org

 

Kartan visar Moldavien och gränserna för Rumänien, Moldova och Ukraina

Geografiske fakta

 • Placering: Östeuropa. Norr om Rumänien
 • Markgränser: Rumänien (450 km) och Ukraina (940 km)
 • Kustlinje: Rumänien (450 km) och Ukraina (940 km)
 • Klimat: Måttliga vintrar. Varma somrar
 • Landskap: Böljande stäpper. Landskapet korsas i allmänhet av en del floder. Vatten avrinning sker i den södra delen av landet mot låglandet i Svarta havet
 • Lägsta punkt: 2 m (Dnjestr)
 • Högsta punkt: 430 m (Dealul Balanesti)
 • Naturliga resurser: Brunkol, fosforit, gips och bryozokalksten
 • Största staden: Chisinau
 • Huvudstad: Chisinau
 • Total areal (km2): 33.850,00 (2020)
 • Landområden (km2): 31.803,71 (2015)
 • Tätortsområden (km2): 1.576,10 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 22.646,00 (2020)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 68,87 (2020)
 • Skogsområde (% av landarean): 11,75 (2020)
 • Växtarter (högre), hotade: 2,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 3,33 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): 91,75 (2020)
 • Befolkning i största stad: 490.632,00 (2022)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): -0,76 (2021)
 • Befolkning, totalt: 2.615.199,00 (2021)
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): 43,00 (2021)
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): -0,41 (2021)
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): 57,00 (2021)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): -1,02 (2021)
 • Etniska grupper: 78,2 % moldavier/rumäner, 8,4 % ukrainare, 5,8 % ryssar, 4,4 % gagauzere
 • Språk: Moldaviska (det officiella språket - i stort sett samma som det rumänska språket), ryska och gagauzisk (en turkisk dialekt)
 • Religioner: 98 % ortodoxa, 1,5 % judar, 0,5 % baptister och övriga
 • Nettoinvandring: 462.866,00 (2022)

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 1,81 (2021)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 12,43 (2021)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): 6,10 (2005)
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 16,36 (2021)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): 73,55 (2021)
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): 64,44 (2021)
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): 68,85 (2021)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 7,30 (2019)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 114,72 (2021)
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): 299,92 (2021)
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 4,10 (2019)
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): 12,20 (2021)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 78,29 (2021)
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 22,10 (2021)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 4,30 (2021)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 0,91 (2022)
 • Arbetsstyrka, totalt: 1.031.440,00 (2022)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 68,79 (2022)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 74,78 (2022)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): 24,50 (2021)
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 24,90 (2020)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): 107,82 (2021)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): 2,92 (2022)
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): 14,96 (2022)
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): 99,60 (2021)

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 29.179.009.640,90 (2021)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 1.725,09 (2014)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 61,29 (2021)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 127,39 (2021)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 29,00 (2020)
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): 11,43 (2018)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 0,46 (2021)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): 4.801,00 (2018)
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): 1,86 (2018)
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: 1.065.781,83 (2021)
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 1.149,00 (2021)
 • Internationell turism, antal ankomster: 29.000,00 (2020)
 • Internationell turism, antal avgngar: 75.000,00 (2020)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): 1.149,00 (2021)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): 23,30 (2021)

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 5,66 (2014)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): 26,10 (2019)
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 4,68 (2020)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 3,10 (2020)
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 233,35 (2022)

Moldova och Moldavien's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): n/a
 • BNP-tillväxt (årlig %): n/a
 • BNP per invånare (US$): n/a
 • BNP, KPP (US$): n/a
 • BNI (US$): n/a
 • BNI-tillväxt (årlig %): n/a
 • Bruttobesparing (% av BNP): n/a

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): n/a
 • Utlåningsränta (%): n/a
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): n/a
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): n/a

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): n/a
 • Varuexport (US$): n/a
 • Varuimport (US$): n/a
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 60,55 (2022)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 13,45 (2022)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 125,01 (2021)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): n/a

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): n/a
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): n/a
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): n/a
 • Industri, värdetillväxt (US$): n/a

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 6.000,00 (2019)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): n/a
 • Försvarsutgifter (US$): n/a

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): n/a
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): n/a
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): n/a
 • Sociala bidrag (% av inkomst): n/a
Relaterade artiklar

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022