Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Paraguay

 1. Språk: Paraguay är ett av de få länder i Latinamerika som har behållit originalspråket (Guaraní) som officiellt språk. Guaraní är också ett onomatopoetiskt språk vilket innebär att de består av lydord (dvs. ord bildade genom imitation av de naturliga ljuden). Nästan hela befolkningen i Paraguay förstår och talar spanska men föredrar att tala Guaraní
 2. Namn: Namnet "Paraguay" har ett oklart ursprung; vissa tror att det kommer från en stam som en gång bodde på Paraguayflodens områden medan andra menar att det har en språklig betydelse som handlar om floden till exempel "rinner mot havet" (eller något liknande)
 3. Chaco: Även den västra delen av landet (som i vardaglig mun kallas "Chaco") som är 60 % av Paraguays totala yta så lever endast ca 2 % av befolkningen här
 4. Etnicitet: Paraguayaner är främst en blandning av spanska och inhemska Guarani indianerna. Bland alla de länder som finns i Sydamerika så är befolkningen i Paraguay rasmässigt de enda som är enhetligt
 5. Nationaldryck: Paraguays nationaldryck är en speciell sorts te som kallas "mate" men fanns också i många andra länder runt om i världen (inklusive flera länder i Sydamerika
 6. Största gnagaren: Världens största gnagare - kapivaren (eller "flodsvinet" som den också kallas) - bor runt floderna i Paraguay och en del andra länder i Sydamerika. Den tyngsta kapivaren som någonsin uppmätts vägde respektive. 73.5 kg (en hane från Paraguay) och 91 kg (en hona från Brasilien)
 7. Jesuiterna: På 1700-talet fanns det många jesuiterna i Paraguay för att konvertera folk till kristendomen vilket de lyckades med ända tills spanjorerna utvisade dem från landet år 1767
 8. Krig: Trippelallianskriget år 1865-1870 utgör fortfarande paraguayanernas medvetandet. Kriget kostade ca 90 % av den vuxna manliga befolkningen i sin kamp mot Argentina, Brasilien och Uruguay om tillträde till havet. På 1930-talet så gick Paraguay åter i krig; denna gång mot Bolivia, som - tillsammans med trippelallianskriget - bidrar till att förklara den relativt låga befolkningstäthet (cirka 16 invånare per km2)
 9. Heligdagar: Paraguay blev självständigt från Spanien 15 maj 1811 vilket därför varje år firas som landets självständighetsdag. Dessutom finns det också "Hjältarnas dag" 1 mars, som markerar slutet på trippelallianskriget och den 12 juni vilket indikerar på slutet av kriget mot Bolivia. Den 30 april är också lärarnas dag när landets lärare - som namnet antyder – tar ledigt
 10. Flagga: Paraguay fick sin nuvarande flagga 27 november 1842. Flaggan har tre vågräta ränder (röd, vit och blå) men är mycket speciell eftersom symbolerna för de två sidorna inte är lika; på framsidan visas Paraguays vapensköld omgiven av texten "REPUBLICA del Paraguay" (Republiken Paraguay) och baksidan är prydd med symbolen för landets finansdepartement och omgiven av texten "Pay y Justicia" (Fred och Rättvisa)


Fakta: Kapivaren finns i Paraguay

 

Attribution: Smabs Sputzer + lorentey + Marie Hale – Flickr.com

 

Fakta: Kapivaren – världens största gnagare – hör hemma i Paraguay (och några andra sydamerikanska länder). Den största uppmätta manliga kapivaren väger 73,5 kg och kom från Paraguay

Geografiske fakta

 • Placering: Den centrala delen av Sydamerika. Norr om Argentina och sydväst om Brasilien
 • Markgränser: Argentina (1 880 km), Bolivia (750 km) och Brasilien (1 365 km)
 • Kustlinje: 0 km (inlandsstat)
 • Klimat: Subtropiskt till tempererat. Mycket nederbörd i östra delen av landet och halvtorrt i väster
 • Landskap: Gräsklädda slätter och skogsklädda backar öster om Paraguay floden. Gran Chaco-regionen väster om Paraguay floden karakteriseras av låglänta träsk (vid floden) och torr skogslandskap i de övre områdena
 • Lägsta punkt: 46 m (korsningen mellan Paraguay River och Paranáfloden)
 • Högsta punkt: 842 m (Cerro Pero)
 • Naturliga resurser: Vattenkraft, timmer, järnmalm, mangan och kalksten
 • Största staden: 17,9 %
 • Huvudstad: 17,9 %
 • Total areal (km2): 406.752,00 (2020)
 • Landområden (km2): 396.430,59 (2015)
 • Tätortsområden (km2): 1.320,83 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 168.091,40 (2020)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 42,31 (2020)
 • Skogsområde (% av landarean): 40,53 (2020)
 • Växtarter (högre), hotade: 20,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 1,26 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): 1,35 (2018)
 • Befolkning i största stad: 16,66 (2020)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): 3.394.309,00 (2021)
 • Befolkning, totalt: 1,28 (2021)
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): 1,78 (2021)
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): 56,99 (2019)
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): 0,45 (2021)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): 89,73 (2015)
 • Etniska grupper: 95 % mestiser (en blandning av indianer och vita), 5 % andra
 • Språk: Spanska, Guarani (båda officiella språk)
 • Religioner: Romersk-katolsk 89,6 %, protestanter 6,2 %, 1,1 % andra kristna, övriga 1,9 % eller ospecificerad, 1,1 % ingen
 • Nettoinvandring: 16,20 (2020)

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 2,50 (2020)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 20,95 (2020)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): 7,58 (2018)
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 5,92 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): 76,16 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): 70,40 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): 73,18 (2020)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 118,96 (2021)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 22,00 (2019)
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): 117,99 (2020)
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 198,79 (2020)
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): 8,70 (2019)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): n/a
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 33,30 (2020)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 2,00 (2020)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 11,50 (2020)
 • Arbetsstyrka, totalt: 3.430.255,00 (2021)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 65,22 (2017)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 76,97 (2017)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): 6.703.799,00 (2021)
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 25,30 (2020)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): 18,59 (2017)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): 62,50 (2021)
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): 7,31 (2021)
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): 78.606,04 (2020)

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 64.430.486.735,53 (2021)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 1.682,07 (2014)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 77,02 (2021)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 10,00 (2018)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 11,60 (2008)
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): 16,12 (2021)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 6,04 (2019)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): 0,05 (2020)
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): -8.230,00 (2021)
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: 55,00 (1999)
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 441,00 (2000)
 • Internationell turism, antal ankomster: 1.077.000,00 (2020)
 • Internationell turism, antal avgngar: 214.000,00 (2020)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): 441,00 (2000)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): 37,50 (2021)

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 0,83 (2016)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): 3,20 (2019)
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 226,00 (2020)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 0,74 (2017)
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 153,37 (2021)

Paraguay's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 3,42 (2021)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 59,05 (2019)
 • BNP per invånare (US$): 39.495.431.574,18 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 4,10 (2021)
 • BNI (US$): 5.891,50 (2021)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 100.806.296.877,81 (2021)
 • Bruttobesparing (% av BNP): 38.349.497.671,24 (2021)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): 14,44 (2019)
 • Utlåningsränta (%): 4,79 (2021)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 34,64 (2021)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 153,37 (2021)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): 45,97 (2020)
 • Varuexport (US$): 19,66 (2021)
 • Varuimport (US$): 7.764.180.019,47 (2021)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 69,04 (2021)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 7,59 (2021)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 116,80 (2020)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 18,60 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): 4,42 (2021)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): 23,26 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): 12,51 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (US$): 111,93 (2020)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 29.000,00 (2019)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): 10.547.000.000,00 (2021)
 • Försvarsutgifter (US$): 13.560.000.000,00 (2021)

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): 14,44 (2019)
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): 13.681.784.605,96 (2021)
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): 0,97 (2021)
 • Sociala bidrag (% av inkomst): 372.601.369,31 (2021)
Relaterade artiklar

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022