Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om planeternas storlekar

Tabellen nedan visar relevanta data i relation till planeternas storlekar. Tänk dock på att planeternas storlekar kan mätas på olika sätt; d.v.s. efter massa eller volym (omkrets/diameter).

Planet Massa Massa jmfrt. Jorden Densitet Omkrets vid ekvator Diameter vid ekvator
Merkurius 3,302×1023 kg 0,055 5,43 15.329 km 4.879 km
Venus 4,8685×1024 kg 0,815 5,24 38.025 km 12.104 km
Jorden 5,97219×1024kg 1 5,52 40.075,16 km 12.756,1 km
Mars 6,4185×1023 kg 0,107 3,94 24.343 km 6.794 km
Jupiter 1,899×1027 kg 317,83 1,33 439.263,8 km 139.822 km
Saturnus 5,6846×1026 kg 95,152 0,70 378.675 km 120.536 km
Uranus 8,6832×1025 kg 14,536 1,30 159.354,1 km 51.118 km
Neptunus 1,0243×1026 kg 17,15 17,204 154.705 km 49.244 km

 

Planetstorlekarna är i förhållande till varandra

 

Här är en jämförelse av planetstorlekar

 

 

Solens och månens storlek

Härunder ses relevanta data för storlekarna på solen och månen:

Objekt Massa Massa jmfrt. Jorden Densitet Omkrets vid ekvator Diameter vid ekvator
Solen 1,9891×1030 kg 333.060 1,41 700.000 km 1.392.000 km
Månen 7,34767309 × 1022kg 0,0123 3,346 10.921 km 3.476,28 km

 

 

Planeterna och solen sorterade efter storlek

Nedan ses en lista över planeterna och solen sorterad efter storlek:

 

Mått enligt massa

 1. Solen
 2. Jupiter
 3. Saturnus
 4. Neptunus
 5. Uranus
 6. Jorden
 7. Venus
 8. Mars
 9. Merkurius

Mått i volym

 1. Solen
 2. Jupiter
 3. Saturnus
 4. Uranus
 5. Neptunus
 6. Jorden
 7. Venus
 8. Mars
 9. Merkurius