Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om planeternas storlekar

Tabellen nedan visar relevanta data i relation till planeternas storlekar. Tänk dock på att planeternas storlekar kan mätas på olika sätt; d.v.s. efter massa eller volym (omkrets/diameter).

Planet Massa Massa jmfrt. Jorden Densitet Omkrets vid ekvator Diameter vid ekvator
Merkurius 3,302×1023 kg 0,055 5,43 15.329 km 4.879 km
Venus 4,8685×1024 kg 0,815 5,24 38.025 km 12.104 km
Jorden 5,97219×1024kg 1 5,52 40.075,16 km 12.756,1 km
Mars 6,4185×1023 kg 0,107 3,94 24.343 km 6.794 km
Jupiter 1,899×1027 kg 317,83 1,33 439.263,8 km 139.822 km
Saturnus 5,6846×1026 kg 95,152 0,70 378.675 km 120.536 km
Uranus 8,6832×1025 kg 14,536 1,30 159.354,1 km 51.118 km
Neptunus 1,0243×1026 kg 17,15 17,204 154.705 km 49.244 km

 

Planetstorlekarna är i förhållande till varandra

 

Här är en jämförelse av planetstorlekar

 

 

Solens och månens storlek

Härunder ses relevanta data för storlekarna på solen och månen:

Objekt Massa Massa jmfrt. Jorden Densitet Omkrets vid ekvator Diameter vid ekvator
Solen 1,9891×1030 kg 333.060 1,41 700.000 km 1.392.000 km
Månen 7,34767309 × 1022kg 0,0123 3,346 10.921 km 3.476,28 km

 

 

Planeterna och solen sorterade efter storlek

Nedan ses en lista över planeterna och solen sorterad efter storlek:

 

Mått enligt massa

 1. Solen
 2. Jupiter
 3. Saturnus
 4. Neptunus
 5. Uranus
 6. Jorden
 7. Venus
 8. Mars
 9. Merkurius

Mått i volym

 1. Solen
 2. Jupiter
 3. Saturnus
 4. Uranus
 5. Neptunus
 6. Jorden
 7. Venus
 8. Mars
 9. Merkurius

 

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022