Fakta om Tunisien

Fakta om Tunisien

1. Kanarieöarna: Tunisien är Afrikas nordligaste land, med Iles Cani ("Hundöarna") utanför staden Metline som Afrikas nordligaste punkt

2. Populationens sammansättning: Den stora majoriteten (98%) av Tunisiens befolkning är araber och berber. Dessutom finns det cirka 1% européer (främst fransmän och italienare) och 1% andra (främst judar)

3. Gastronomi: Tunisiens nationalrätt är couscous. I det tunisiska köket används huvudsakligen fisk, skaldjur, oliver, honung, grönsaker och karakteristiska kryddblandningar från Nordafrika

5. Festivaler: Det finns ett antal festivaler i Tunisien, inklusive: Carthage Film Festival, Sahara International Festival, Tabarka Jazz Festival och Sbeitla's Spring International Festival

Fakta: Uqba-moskén i Kairouan är en helig plats inom islam
Tillhörighet: Tab59 + ahisgett - Flickr.com | Patrick Verdier + BishkekRocks - Wikipedia.org

Tunesiens långa kustlinje ud mod Middelhavet (øverst) i kombination med det varme vejr gør landet til en eftertragtet turistdestination. Den historiska by Karthago (nederst) tilltrækker også mange turister

6. Turistattraktioner: Tunisiens långa Medelhavskust sträcker sig 1 148 km. I kombination med landets varma väder gör detta kusten till en av de största turistattraktionerna i Tunisien. En annan stor sevärdhet är staden Kartago, som grundades av fenicierna 814 f.Kr. och senare var centrum för flera stora imperier. Idag är staden upptagen på UNESCO:s världsarvslista.

7. Kairouan: Kairouan i Tunisien är tillsammans med Mecka, Medina och Jerusalem en av de heligaste städerna i den islamiska världen. Staden grundades av araber 670 e.Kr. och blev med tiden ett viktigt centrum för islamisk lärdom. Staden har därför länge lockat muslimer från många delar av världen och är idag Tunisiens 6:e största stad med 565.000 invånare. Kairouan finns också med på UNESCO:s världsarvslista

8. Det ottomanska riket: År 1574 erövrade turkarna Tunisien och landet blev en del av det osmanska riket. I slutet av 1800-talet drabbades Tunisien av en dödlig kombination av pest och svält, medan politiska och sociala reformer ägde rum i den osmanska huvudstaden

9. Franskt styre: År 1869 förklarade Tunisien sig bankrutt och togs över av en internationell kommission. År 1881 invaderade Frankrike landet och gjorde det till ett franskt protektorat, även om Italien inte var nöjd med denna lösning. Sedan dess har fransmän och italienare alltid varit de största europeiska grupperna i landet.

10. Oberoende: Tunisien blev självständigt från Frankrike 1956 under Habib Bourguiba, som senare blev Tunisiens första president. Sedan dess har landet bara haft två presidenter: Zine El Abidine Ben Ali och Moncef Marzouki (nuvarande)

11. I dag: Den tunisiska revolutionen startade den 17 december 2010 när den 26-årige grönsakshandlaren Mohamed Bouazizi tände eld på sig själv. Hans död utlöste en våg av protester i arabvärlden, även känd som den arabiska våren, som ledde till att flera presidenter i arabländerna avgick (däribland Tunisiens president Zine El Abidine Ben Ali). Bakgrunden var hög arbetslöshet, inflation, korruption, dåliga levnadsförhållanden och brist på olika politiska friheter som yttrandefrihet

Fakta: Den långa kusten och staden Kartago hör till Tunisiens mest populära turistattraktioner
Tillhörighet: Tab59 + ahisgett - Flickr.com | Patrick Verdier + BishkekRocks - Wikipedia.org

Tunisiens långa kustlinje vid Medelhavet (överst) i kombination med det varma vädret gör landet till ett populärt turistmål. Den historiska staden Kartago (nederst) lockar också många turister

Geografiska fakta

 • Plats: Nordafrika. Mellan Algeriet och Libyen
 • Landets gränser: Algeriet (965 km) och Libyen (459 km)
 • Kustlinje: 1 148 km
 • Klimat: Tempererat i norr med milda, regniga vintrar och varma, torra somrar. Öken i söder
 • Landskap: Berg i norr. Heta, torra slätter i mitten. Halvfuktigt i söder (Saharaöknen börjar här)
 • Lägsta punkt: -17 m (Shatt al Gharsah)
 • Högsta punkt: 1 544 m (Jebel ech Chambi)
 • Naturresurser: petroleum, fosfater, järnmalm, bly, zink och salt
 • Största stad: Tunis
 • Huvudstad: Tunis
 • Total yta (kvadratkilometer): 163.610,00 (2021)
 • Landområden (km2): 151.132,52 (2015)
 • Stadsområden (km2): 2.877,95 (2015)
 • Jordbruksmark (km2): 97.005,00 (2021)
 • Jordbruksareal (% av den totala arealen): 62,44 (2021)
 • Skogsareal (% av landareal): 4,53 (2021)
 • Växtarter (högre), utrotningshotade: 9,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 2,41 (2020)

Demografiska fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total yta): 1,26 (2017)
 • Befolkning i den största staden: 78,93 (2021)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): 2.475.446,00 (2023)
 • Befolkning, totalt: 0,76 (2022)
 • Befolkningstillväxt i stadsområden (årlig %): 70,21 (2022)
 • Befolkning i stadsområden (% av den totala befolkningen): 1,22 (2022)
 • Befolkning i landsbygdsområden (% av den totala befolkningen): 29,79 (2022)
 • Befolkningstillväxt i landsbygdsområden (årlig %): -0,33 (2022)
 • Etniska grupper: 98% araber och berber, 1% européer, 1% övriga (inkl. judar)
 • Sprog: Arabiska är det officiella språket och handelsspråket. Franska är också ett handelsspråk. Dessutom talas berber (tamazight).
 • Religioner: 98% Muslim (islam är den officiella religionen), 1% Kristen, 1% Annan (inkl. judar)
 • Nettoinvandring: 14,00 (2021)

Födelse- och dödstal

 • Fruktsamhetstal, totalt (födslar per kvinna): 2,09 (2021)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 16,09 (2021)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19 år som har fått barn eller är gravida): 2,90 (1988)
 • Dödstal, brutto (per 1.000 personer): 7,88 (2021)
 • Förväntad livslängd vid födseln, kvinnor (år): 77,15 (2021)
 • Förväntad livslängd vid födseln, män (år): 70,74 (2021)
 • Förväntad livslängd vid födseln, alla (år): 73,77 (2021)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 129,26 (2022)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 16,50 (2019)
 • Dödlighet, män (per 1.000 vuxna män): 76,65 (2021)
 • Självmordsfrekvens, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 149,82 (2021)
 • Spädbarnsdödlighet (per 1 000 levande födda): 4,70 (2019)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av total arbetskraft): 74,61 (2022)
 • Inkomstandel av den högsta 10%: 27,00 (2021)
 • Inkomstandel av den lägsta 10%: 3,10 (2021)
 • Arbetslöshet, total (% av total arbetskraft): 17,15 (2019)
 • Arbetskraften, totalt: 4.445.313,00 (2023)
 • Arbetskraft med grundutbildning (% av arbetskraften): 53,62 (2019)
 • Arbetskraft med medelhög utbildning (% av arbetskraften): 50,96 (2019)
 • Antal fattiga i förhållande till nationella fattigdomsgränser (% av befolkningen): 12.356.117,00 (2022)
 • Andel av befolkningen med måttlig eller allvarlig osäker livsmedelsförsörjning (%): 28,50 (2021)
 • Inskrivna elever, grundskola (brutto %): 105,04 (2021)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla ungdomar (% av den totala arbetskraften i åldern 15-24): 37,92 (2019)
 • Ungdomar som varken studerar eller arbetar, totalt (% av alla ungdomar): 26,79 (2019)
 • Läs- och skrivkunnighet, vuxna totalt (% av befolkningen över 15 år): 350.930,06 (2022)

  Utgifter

 • Hushållens (och NPIS) konsumtionsutgifter (US$): 123.138.722.268,20 (2022)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 1.408,09 (2014)
 • Invånare som använder Internet (% av befolkningen): 78,99 (2021)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 14,00 (2018)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 24,60 (2020)
 • Alkoholkonsumtion per capita (liter ren alkohol, förväntade uppskattningar, +15 år): 2,01 (2019)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av total arbetskraft): 4,66 (2022)
 • Nya företag (antal registreringar): 2,00 (2019)
 • Nya företag (nyregistreringar per 1.000 invånare i åldern 15-64 år): -4.000,00 (2023)
 • Noterade företag, totalt: 82,00 (2022)
 • Affärsförhållanden (0 = lägsta betyg till 100 = högsta betyg): 1.777,00 (2021)
 • Internationell turism, antal ankomster: 2.012.000,00 (2020)
 • Internationell turism, antal avgångar: 739.000,00 (2020)
 • Järnvägslinjer (totalt antal kilometer): 1.777,00 (2021)
 • Järnvägar, antal transporterade passagerare (miljoner passagerarkilometer): 633,33 (2021)

Hälsa

 • Sjukhusbäddar (per 1 000 invånare): 2,18 (2017)
 • Självmordstal, män (per 100.000 män): 1,90 (2019)
 • Sjuksköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 15.715,00 (2019)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 2,43 (2017)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 187,85 (2022)

Fakta Tunesiens ekonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 68,66 (2019)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 46.303.552.449,35 (2022)
 • BNP per capita (US$): 2,44 (2022)
 • GDP, KPP (US$): 3.747,42 (2022)
 • BNI (US$): 154.249.201.446,51 (2022)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 45.083.553.832,51 (2022)
 • Bruttosparande (% av BNP): 2,54 (2022)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Inlåningsränta (%): 10,78 (2020)
 • Låneränta (%): 25,30 (2019)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 10.790.717.897,52 (2022)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 187,85 (2022)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): 110,74 (2022)
 • Vareeksport (US$): 18.561.000.000,00 (2022)
 • Vareimport (US$): 26.656.000.000,00 (2022)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 11,79 (2022)
 • Import av livsmedel (% av import av varor): 12,76 (2022)
 • Index för livsmedelsproduktion (2004 - 2006 = 100): 109,55 (2022)
 • Index för animalieproduktion (2004 - 2006 = 100): 104,46 (2022)

Industri

 • Industri (inklusive byggverksamhet), förädlingsvärde (% av BNP): 8,87 (2022)
 • Industri (inklusive byggverksamhet), förädlingsvärde (US$): 23,30 (2022)
 • Industri, förädlingsvärde (% av BNP): 15,08 (2022)
 • Industri, förädlingsvärde (US$): 6.982.092.821,02 (2022)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 48.000,00 (2020)
 • Militära utgifter (% av BNP): 2,48 (2022)
 • Militära utgifter (US$): 1.156.186.915,69 (2022)

Andra

 • Nuvarande utgifter för hälso- och sjukvård (% av BNP): 10,78 (2020)
 • Arbetsgivaravgifter och skatter (% av företagets vinst): 8,31 (2022)
 • Mottaget utvecklingsbistånd (ODA) per capita (US$): 98,11 (2022)
 • Sociala avgifter (% av inkomsten): 25,46 (2012)