Du är på den svenska version
Dansk version

Neptunus upptäckt och utforskning

Neptun var den första planet som hittades genom matematiska förutsägelser snarare än observationer av himlen. När Uranus vid ett tillfälle inte rörde sig som förväntat, förutspådde Urbain Joseph Le Verrier (fransk matematiker) John Couch Adams (engelsk matematiker och astronom) – oberoende av varandra – att avvikelsen kan bero på närvaron av en annan planet.

 

Adams skickade sina upptäckter till astronomen George B. Airy i England, som dock inte hittade (och måste inte heller letat efter) planeten. Till följd av detta resultat offentliggjorde Adams aldrig sina upptäckter.

 

Le Verrier kontaktade flera samtida franska astronomer, som dock alla avvisade hans upptäckt. Därefter lät han visa sina förutsägelser till den tyska astronomen Johann Gottfried Galle, som fann Neptunus på den allra första kvällen, när han började söka den 23:e september, 1846 (det officiella upptäcktsdatumet är dock den 24.09.1846, eftersom Neptunus upptäcktes natten mellan 23:e och 24:e september 1846). Bara 17 dagar senare upptäcktes Neptunus största måne, Triton.

 

Namngivning

Trots att Galle var den officiella ”upptäckaren” av Neptunus ville han namnge planeten efter Le Verrier, som hade förväntat sig eller beräknat dess närvaro. Men det var inte acceptabelt i den tidens internationella astronomiska kretsar och istället valde man att namnge planeten efter den romerska guden Neptunus. Idag krediteras alla 3 upptäckare (Le Verrier, Adams och Galle) för upptäckten av Neptunus.

 

Tidigare observationer av Neptunus

Galileo var den första personen som observerade Neptunus år 1612, men han trodde att planeten var en stjärna och registrerade den som sådan – Galileos observation av Neptunus kan därför inte karakteriseras som en bestämd ”upptäckt” av planeten.

 

Andra tidiga observatörer av Neptunus inkluderar Jérôme Lalande år 1795 och John Herschel 1830; men som Galileo karakteriserade de inte Neptunus som en planet. Dessa tidiga observationer har emellertid varit viktiga för den senare exakta kartläggningen av Neptunus bana.

 

Fakta: Galileo var den första, som observerade Neptunus

 

Fakta: Galileo var den första astronomen som observerade Neptunus år 1642, men eftersom han trodde att planeten var en stjärna, kunde upptäckten inte tillskrivas honom

 

Viktiga årtal i upptäckten av Neptunus

1846: Mha. matematiska beräkningar förutsäger och upptäcker matematiker och astronomer Neptun, vilket ökar antalet kända planeter i vårt solsystem till 8. Neptunus största måne, Triton, upptäcks samma år.

 

1984: Astronomer finner bevis på förekomsten av ett ringsystem runt Neptunus.

 

1989: Voyager 2 blir den första och enda rymdfarkosten någonsin att besöka Neptunus. Voyager 2 passerar ca. 4.800 km över planetens nordpol.

 

1998: Forskare använder för första gången teleskop på jorden och i rymden för att avbilda Neptunus ringar och bågar för första gången.

 

2003: Mha. förbättrade obervationstekniker upptäcker astronomer 5 nya månar i omlopp på Neptunus.

 

2005: Forskare använder ”the Keck Observatory” för att skildra de yttersta av Neptunus ringar och upptäcker att några av ringbågarna är i förfall.

 

2011: Neptunus fullbordar sin första 165-åriga cirkulation runt solen sedan dess upptäckt 1846.

 

2013: En forskare som studerar Neptunus ringbågar i Hubble-teleskopet finner en tidigare okänd 14:e måne i omlopp på Neptunus (månen var tidigare betecknad som S/2004 N 1).

 

Neptunus sett från Voyager

 

Neptunus sett från Voyager 2 med ”Great Dark Spot” till vänster och ”Small Dark Spot” längst ner till höger. Fläckarna är stormar på planetens yta

 

Utforskning

Den enda rymdfarkosten som någonsin har besökt och utforskat Neptunus är Voyager 2, som var där 1989. Sedan dess har den totala förbättringen av teleskop bidragit till upptäckten av flera månar, vilket också kan betraktas som en form av utforskning av planeten – men den enda planen att besöka Neptunus igen är NASAs uppdrag ’Neptune Orbiter’, som skulle skickas 2016 och anländs 14 år senare år 2030. Tanken är att Neptune Orbiter ska gå i omlopp runt Neptunus och studera vädret, magnetosfären, ringsystemet och månarna.

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022