Neptunus upptäckt och utforskning

Neptunus var den första planeten som hittades via matematiska förutsägelser snarare än observationer av himlen. När Uranus till slut inte rörde sig som förväntat förutspådde Urbain Joseph Le Verrier (fransk matematiker) och John Couch Adams (engelsk matematiker och astronom) oberoende av varandra att avvikelsen berodde på att det fanns en annan planet.

Adams skickade sina upptäckter till astronomen George B. Airy i England. Airy i England, som inte hittade (och kanske inte letade efter) planeten. Därför publicerade Adams aldrig sina upptäckter.

Le Verrier kontaktade flera samtida franska astronomer, men de förkastade alla hans upptäckt. Därför skickade han sina förutsägelser till den tyske astronomen Johann Gottfried Galle, som hittade Neptunus den första natten han sökte, den 23 september 1846 (det officiella datumet för upptäckten är den 24 september 1846, eftersom Neptunus upptäcktes natten mellan den 23 och 24 september 1846). Bara 17 dagar senare upptäcktes Neptunus största måne, Triton.

Fakta: Neptunus upptäcktes av 3 män - men utforskningen av Neptunus är än idag sparsam
Tillskrivning: Magnus Manske + GDK + Jilibi - Wikipedia.org

Fakta: Urbain Joseph Le Verrier (överst), John Couch Adams (mitten) och Johann Gottfried Galle (nederst) är de som idag anses ha upptäckt Neptunus

 

Namngivning

Även om Galle var den officiella "upptäckaren" av Neptunus, ville han att planeten skulle namnges efter Le Verrier, som hade förutsagt eller beräknat dess närvaro. Detta var dock inte acceptabelt i internationella astronomiska kretsar vid den tiden och planeten fick istället namn efter den romerska havsguden Neptunus. Idag tillskrivs alla de tre upptäckarna (Le Verrier, Adams och Galle) av Neptunus ansvaret för upptäckten.

 

Tidigare observationer av Neptunus

Galileo var den förste som observerade Neptunus 1612, men han trodde att planeten var en stjärna och registrerade den som en sådan - därför kan Galileos observation av Neptunus inte betecknas som en faktisk "upptäckt" av planeten.

Andra tidiga observatörer av Neptunus är Jérôme Lalande 1795 och John Herschel 1830, men precis som Galileo karakteriserade ingen av dem Neptunus som en planet. Dessa tidiga observationer har dock varit viktiga för den senare exakta kartläggningen av Neptunus bana.

Fakta: Galileo var den förste som observerade Neptunus

Fakta: Galileo var den förste astronomen som observerade Neptunus 1642, men eftersom han trodde att planeten var en stjärna kan "upptäckten" inte tillskrivas honom.

 

Viktiga datum för upptäckten av Neptunus

1846: Med hjälp av matematiska beräkningar förutspår och upptäcker matematiker och astronomer Neptunus, vilket ökar antalet kända planeter i vårt solsystem till 8. Neptunus största måne, Triton, upptäcks samma år.

1984: Astronomer har funnit bevis för att det finns ett ringsystem runt Neptunus.

1989: Voyager 2 blir den första och enda rymdfarkost som någonsin kommer att besöka Neptunus. Voyager 2 kommer att passera cirka 4 800 km ovanför planetens nordpol.

1998: Forskare använder teleskop på jorden och i rymden för att för första gången avbilda Neptunus ringar och bågar.

2003: Med hjälp av förbättrade observationstekniker upptäcker astronomer 5 nya månar som kretsar kring Neptunus.

2005: Forskare använder Keck-observatoriet för att avbilda Neptunus yttersta ringar och upptäcker att några av bågarna håller på att brytas ned.

2011: Neptunus fullbordar sitt första 165-åriga varv runt solen sedan den upptäcktes 1846.

2013: En forskare som studerar Neptunus ringbågar i Hubbleteleskopet hittar en tidigare okänd 14:e måne som kretsar kring Neptunus (månen kallades tidigare S/2004 N 1).

 

Utforskning

Den enda rymdfarkost som någonsin har besökt och utforskat Neptunus är Voyager 2, som var där 1989. Sedan dess har den allmänna förbättringen av teleskop bidragit till upptäckten av fler månar, vilket också delvis kan betraktas som en form av utforskning av planeten - men de enda planerna på att besöka Neptunus igen är NASA:s uppdrag "Neptune Orbiter", som enligt uppgift ska starta 2016 och anlända 14 år senare, 2030. Tanken är att Neptune Orbiter ska kretsa kring Neptunus och studera vädret, magnetosfären, ringsystemet och månarna.