Du är på den svenska version
Dansk version

Planeternas ordningsföljd och placering i solsystemet

I den här artikeln kan du läsa om följande:

 

 • Planeternas ordningsföljd i solsystemet
 • Planeternas placering i solsystemet
 • Intressanta fakta om solsystemet och dess planeter

 

Planeternas ordningsföljd i solsystemet

De 8 planeterna i solsystemet har följande ordning från solen:

 

Merkurius är den första av planeterna i solsystemet och ligger därför närmast solen

1. Merkurius

 

Venus är nummer två i ordningsföljden från solen

2. Venus

 

Jorden är den tredje planeten i solsystemet

3. Jorden

 

Mars är den fjärde planeten i solsystemet

4. mars

Jupiter är den femte av solsystemets planeter och är också den största

5. Jupiter

 

Saturnus är den sjätte planeten i solsystemet och är känd för sina ringar

6. Saturnus

 

Uranus är det sjunde av solsystemets planeter

7. Uranus

 

Neptunus är den åttonde och sista planeten i solsystemet

8. Neptun

 

Pluto var fram till 2006 den nionde och sista planeten i solsystemet. År 2006 blev Pluto dock degraderad till att vara en dvärgplanet snarare än en ”normal” planet och ingår därför inte i listan ovanför.

 

Placering av planeterna i solsystemet

Solsystemets planeter kretsar kring solen i elliptiska banor. Solen ligger en aning utanför mitten av varje planetens ellips. Placeringen av planen i förhållande till varandra och solen är följande:

 

Planet Avstånd till solen* Avstånd till nästa planet**
Merkurius 58 mn. km 50 mn. km (Venus)
Venus 108 mn. km 42 mn. km (Jorden)
Jorden 150 mn. km 78 mn km (Mars)
Mars 228 mn. km 550 mn. km (Jupiter)
Jupiter 778 mn. km 651 mn. km (Saturnus)
Saturnus 1,429 md. km 1,442 md km (Uranus)
Uranus 2,871 md. km 1,633 md. km (Neptunus)
Neptunus 4,504 md. km

 

* Det genomsnittliga avståndet till solen

** Det genomsnittliga avståndet mellan planeternas omloppsbanor

 

Placeringen av planeterna på himlen ändras under året såväl som över tiden, eftersom planeterna har individuella kretsar kring solen och har också väldigt olika cirkulationstider. Du kan se vilka planeter finns på himlen just nu på Planetariets hemsida

 

 

Intressanta fakta om solsystemet och dess planeter

 • Solens kraft: Ett knappnålshuvud av solens råmaterial kan döda en människa upp till 160 kilometer bort
 • Solens storlek: Solen innehåller ca. 99,86% av all massa i hela solsystemet. Detta innebär att alla planeter, asteroider, kometer etc. endast representerar de återstående 0,14%
 • Solljus: Det solljus vi ser idag är mer än 30.000 år gammal eftersom det bildades i solens inre för mer än 30.000 år sedan. Från ljuset som lämnar solens yta tar det bara 8 minuter innan det når Jorden
 • Mars och Jorden: Några av de stenar som finns på Jorden är bitar av Mars
 • Olympus Mons: Olympus Mons på Mars är det högsta berget i vårt solsystem. Det är 27 km hög och 600 km bred (i jämförelse är Mount Everest ca 8 km högt)
 • Saturnus: Saturnus densitet är så låg att hela planeten skulle rinna om den låg i vatten
 • Jupiters magnetfält: Jupiters magnetfält är så massivt att det dagligen tillför miljarder watt till jordens magnetfält
 • Jupiters tyngdkraft: Jupiter skyddar i sin tur de andra planeterna i solsystemet, eftersom dess enorma storlek lockar inkommande kometer och liknande. (på grund av gravitationen). Ett exempel på detta kan vara en komet som den franska astronomen Pierre-Simon Laplace observerade 1770; Kometen var på väg mot jorden, men blev indragen Jupiters gravitation och blev sålunda helt borttagen från solsystemet
 • Pluto: 1 år på Pluto varar 248 år här på jorden. Med andra ord, det tar Pluto ¼ millennium att rotera en gång runt solen

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022