Planeternas ordning och position i solsystemet

Fakta om vårt solsystem

I den här artikeln kan du läsa om följande:

 • Ordningen på planeterna i solsystemet
 • Planeternas position i solsystemet
 • Intressanta fakta om solsystemet och dess planeter

 

Ordningen på planeterna i solsystemet

De 8 planeterna i solsystemet har följande ordning från solen:

Fram till 2006 var Pluto den nionde och sista planeten i solsystemet. År 2006 degraderades dock Pluto till en dvärgplanet snarare än en "normal" planet och är därför inte inkluderad ovan.

Ordningen på planeterna i vårt solsystem
Internationella astronomiska unionen/Martin Kornmesser

 

Ordningen på planeterna i solsystemet

De 8 planeterna i solsystemet har följande ordning från solen:

 

1. Kvicksilver

Merkurius är den första av planeterna i solsystemet och därför närmast solen

 

2. Venus

Venus är nummer två i ordningen från solen

 

3. Jord

Jorden är den tredje planeten i solsystemet

 

4. Mars

Mars är den fjärde planeten i solsystemet

 

5. Jupiter

Jupiter är den femte planeten i solsystemet och även den största

 

6. Saturnus

Saturnus är den sjätte planeten i solsystemet och är känd för sina ringar

 

7. Uranus

Uranus är den sjunde planeten i solsystemet

 

8. Neptunus

Neptunus är den åttonde och sista planeten i solsystemet

 

Planeternas position i solsystemet

Planeterna i solsystemet kretsar kring solen i elliptiska banor. Solen befinner sig något utanför centrum av varje planets ellips. Planeternas position i förhållande till varandra och solen är som följer:

Planet Avstånd till solen* Avstånd till nästa planet**
Kvicksilver 58 miljoner km 50 miljoner km (Venus)
Venus 108 miljoner km 42 miljoner km (jorden)
Jord 150 miljoner km 78 miljoner km (Mars)
Mars 228 miljoner km 550 miljoner km (Jupiter)
Jupiter 778 miljoner km 651 miljoner km (Saturnus)
Saturnus 1,429 miljarder km 1,442 miljarder km (Uranus)
Uranus 2,871 miljarder km 1,633 miljarder km (Neptunus)
Neptunus 4,504 miljarder km

*Det genomsnittliga avståndet till solen

**Det genomsnittliga avståndet mellan planeternas omloppsbanor

Planeternas position på himlen ändras under året och med tiden, eftersom planeterna har individuella banor runt solen och dessutom har mycket olika omloppstider.

 

Intressanta fakta om solsystemet och dess planeter

 • Solens kraft: Ett knappnålshuvud av solens råmaterial kan döda en människa på upp till 160 kilometers avstånd
 • Solens storlek: Solen innehåller ungefär 99,86% av all massa i hela solsystemet. Detta innebär att alla planeter, asteroider, kometer etc. endast utgör de återstående 0,14%
 • Solsken: Det solljus vi ser idag är mer än 30.000 år gammalt eftersom det bildades i solens inre för mer än 30.000 år sedan. Från det att ljuset lämnar solens yta tar det bara 8 minuter att nå jorden
 • Mars och jorden: En del av de stenar som finns på jorden är delar av Mars
 • Olympus Mons: Olympus Mons på Mars är det högsta berget i vårt solsystem. Det är 27 km högt och 600 km brett (som jämförelse är Mount Everest ca 8 km högt).
 • Saturnus: Saturnus densitet är så låg att hela planeten skulle flyta om den befann sig i vatten
 • Jupiters magnetfält: Jupiters magnetfält är så massivt att det tillför miljarder watt till jordens magnetfält varje dag
 • Jupiters gravitation: På sätt och vis skyddar Jupiter de andra planeterna i solsystemet, eftersom dess enorma storlek drar till sig inkommande kometer och liknande (på grund av gravitationen). Ett exempel på detta är en komet som observerades av den franske astronomen Pierre-Simon Laplace 1770; kometen var på väg mot jorden, men drogs in av Jupiters gravitation och avlägsnades därmed helt från solsystemet
 • Pluto: 1 år på Pluto varar 248 år här på jorden. Med andra ord tar det Pluto ¼ årtusende att rotera en gång runt solen