75 utrolige fakta om sprog

Fakta om sprog
 1. Det eksklusive busuu-sprog: Busuu-sproget ligger i den sydlige Bantoid-region i Cameroun og er så eksklusivt, at kun otte mennesker taler det i dag.
  Chokerende nok havde dette truede sprog otte talere i 1986, men antallet faldt til kun tre i 2005. Busuu-sproget er fortsat uklassificeret, hvilket gør det til en unik sproglig skat.
 2. Udfordringen ved kinesisk mandarin: Kinesisk mandarin anses for at være et af de mest udfordrende sprog at lære. Dets kompleksitet stammer fra dets skriftsystem, som består af tusindvis af symboler. Faktisk skønner man, at en gennemsnitlig kinesisk modersmålstalende kan genkende over 8.000 symboler, mens man skal kunne mindst 3.000 for at læse en avis. Derudover bruger kinesisk mandarin fire forskellige toner til udtale, hvilket er afgørende for at kunne skelne mellem ord med lignende lyde.
 3. Engelsk - en kæmpe inden for ordforråd: Engelsk er kendt for at have det største ordforråd af alle sprog med omkring 750.000 ord.
  Det udvikler sig hele tiden, og der bliver opfundet ca. 5.400 nye ord hvert år. Det er dog kun en brøkdel af disse nye ord (omkring tusind), der bliver en del af det daglige leksikon.
 4. Shakespeares leksikalske kreationer: Den legendariske dramatiker William Shakespeare tilskrives æren for at have opfundet omkring 1.700 ord. Han udførte denne sproglige bedrift ved hjælp af forskellige teknikker, herunder at forvandle substantiver til verber, skabe nye ord ved at kombinere eksisterende og ændre præfikser og suffikser.
 5. De Forenede Stater: USA er en sproglig smeltedigel; USA er hjemsted for en forbløffende sproglig mangfoldighed med over 300 sprog, der tales inden for landets grænser. Selvom engelsk er det mest udbredte sprog, har USA ikke et officielt sprog. Denne mangfoldighed afspejler landets rige kultur og komplekse sproglige landskab.
 6. Tosprogethed øger hjernens ydeevne: At lære og tale flere sprog giver mange kognitive fordele. Undersøgelser viser, at tosprogethed udfordrer hjernen og kan forbedre de kognitive evner og potentielt gøre folk klogere. At lære et andet sprog kan også hjælpe med at bremse hjernens aldringsproces og fremme kognitiv vitalitet, når folk bliver ældre.
 7. "GO!" - den korteste grammatisk korrekte sætning: Når det gælder grammatik, kan enkelhed være af stor betydning. Den korteste grammatisk korrekte sætning på engelsk er det enkelte ord "GO!". Denne kortfattede kommando viser, at effektiv kommunikation kan opnås med blot to bogstaver.
 8. USA's sproglige mangfoldighed: Der tales over 300 sprog i USA, hvilket afspejler landets status som et af de mest kulturelt mangfoldige lande i verden.
 9. Intet officielt sprog i USA: På trods af sin sproglige mangfoldighed har USA ikke noget officielt sprog, hvilket har skabt debat om, hvilket sprog der skal betegnes som officielt.
 10. Uddøde sprog: Sprog kan uddø, hvis ingen taler eller skriver dem. Det er et faktum, at 241 sprog til dato er uddøde.
 11. Global sprogdominans: Mere end halvdelen af verdens befolkning taler kun 23 sprog på trods af, at der findes over 7.000 forskellige sprog.
 12. Verdens tosprogede befolkning: Over halvdelen af verdens befolkning er tosprogede og taler to eller flere sprog flydende.
 13. Papua Ny Guineas sproglige mangfoldighed: Papua Ny Guinea kan prale af svimlende 841 sprog, men nogle er i fare for at uddø på grund af det lave antal talere.
 14. Mest oversatte dokument: Bibelen har rekorden for det mest oversatte dokument, med versioner på 683 sprog, efterfulgt af Pinocchio.
 15. Ældste skriftsprog: Sumerisk er et af de ældste skriftsprog, der kan dateres tilbage til 3500 f.Kr., efterfulgt af egyptisk og oldkinesisk.
 16. Fransk som "kærlighedens sprog": Fransk betragtes ofte som kærlighedens sprog, især i lande som Frankrig og Italien, der er kendt for deres romantiske atmosfære.
 17. Det mindste alfabet: Papuasproget Rotokas har det mindste alfabet, som kun består af 11 bogstaver.
 18. Sproglig indflydelse: Stort set alle sprog i verden er blevet påvirket af andre sprog, hvilket afspejler verdens rige kulturudveksling.
 19. Unikt baskisk sprog: Baskisk er et isoleret sprog, der tales mellem Spanien og Frankrig, og som ikke har nogen kendt sammenhæng med noget andet sprog.
 20. Sydafrikas mange officielle sprog: Sydafrika har 11 officielle sprog, som afspejler landets kulturelle mangfoldighed.
 21. Mest talte sprog: Kinesisk mandarin har det højeste antal indfødte talere med over 1,3 milliarder, hvilket gør det til det mest talte sprog.
 22. Russisk som "krigens sprog": Russisk omtales nogle gange som "krigens sprog", muligvis på grund af stereotyper om de russisktalendes temperament.
 23. Engelsk som det mest dominerende sprog: Selvom det ikke er det mest talte sprog, er engelsk det mest dominerende og udbredte sprog i verden.
 24. Engelsks globale indflydelse: Udbredelsen af det engelske sprog kan tilskrives det britiske imperiums historiske rækkevidde og den nutidige indflydelse fra teknologi.
 25. Luftfartens officielle sprog: Engelsk er det officielle sprog i luftfarten og sikrer kommunikation mellem piloter og flyveledere verden over.
 26. Cambodjas lange alfabet: Det cambodjanske sprog har det længste alfabet, bestående af mere end 73 tegn, hvilket gør det udfordrende at lære.
 27. Kinesiske tegn: Kinesisk mandarin bruger symboler i stedet for alfabeter, hvor hvert symbol repræsenterer et ord eller begreb.
 28. Det sværeste sprog at lære: Kinesisk mandarin betragtes ofte som det mest udfordrende sprog at lære på grund af dets komplekse symbolsystem.
 29. Alfabetets oprindelse: Det engelske ord "alphabet" stammer fra de to første bogstaver i det græske alfabet, "alpha" og "beta".
 30. Første trykte sprog: Tysk var det første sprog, der blev trykt i en bog, hvilket markerede en vigtig milepæl i sproghistorien.
 31. Internetsprog Popularitet: Engelsk og fransk er blandt de mest populære sprog på internettet, og der undervises i dem i næsten alle lande verden over.
 32. Realkreditlånets franske oprindelse: Ordet "pant" kommer fra det franske udtryk "mort gage", der betyder "dødspant".
 33. Flere engelsktalende i Nigeria: Nigeria har flere engelsktalende (ca. 90 millioner) end Storbritannien (ca. 60 millioner).
 34. Fakta om forskellige engelske dialekter: Der findes over 24 forskellige engelske dialekter alene i USA, med regionale variationer i accent og ordforråd.
 35. Engelsk dominans i den digitale verden: Cirka 80% af den information, der lagres på computere verden over, er på engelsk.
 36. Hurtigste talte sprog: Japansktalende taler hurtigt, mens mandarintalende har tendens til at tale langsommere.
 37. Japansk og kinesisk uden forbindelse: Japansk og kinesisk er ikke direkte beslægtede sprog på trods af visuelle ligheder i skriften.
 38. Engelsk mangler en styrende institution: I modsætning til andre store sprog mangler engelsk en central institution til at fastsætte sprogstandarder.
 39. Engelsk er i konstant udvikling: Engelsk udvikler sig hele tiden, og der tilføjes næsten 4.000 nye ord til ordbogen hvert år.
 40. Korteste grammatisk korrekte sætning: "GO!" er en gyldig engelsk sætning, der formidler en kommando uden udtrykkeligt at angive subjektet.
 41. Ikke-engelske mottoer i Storbritannien: Den britiske strømpebåndsordens motto og det britiske kongehus' motto er begge skrevet på fransk, ikke engelsk.
 42. Engelsks germanske rødder: Selvom det engelske sprog forbindes med England, har det sine rødder i anglernes germanske sprog.
 43. Asiens sproglige mangfoldighed: Asien kan prale af mere end 2.300 sprog, efterfulgt af Afrika med 2.138, mens Europa har færrest med kun 286.
 44. Det engelske alfabet skrumper: Det engelske alfabet har undergået ændringer gennem tiden, og den nuværende version har 26 bogstaver.
 45. Spøgelsesord: Den engelske ordbog indeholdt engang "spøgelsesordet" 'dord', som var der i over syv år, før det blev opdaget og fjernet.
 46. Falske sprog i popkulturen: Over 200 fiktive sprog er blevet skabt til bøger, tv og film, med klingon som et bemærkelsesværdigt eksempel.
 47. 300 sprog i USA: USA har over 300 forskellige sprog, hvilket bidrager til kompleksiteten ved at vælge et officielt sprog.
 48. Italiens officielle dialekt: Italien valgte den florentinske dialekt som sit officielle sprog, mens forskellige regioner stadig taler deres egne dialekter.
 49. Kinshasas franske indflydelse: Kinshasa, hovedstaden i Congo, er verdens næststørste fransktalende by efter Paris.
 50. Tysklands tre køn: Tysk skelner mellem femininum, maskulinum og neutrum, i modsætning til de fleste sprog, der kun har to køn.
 51. Engelsk har franske rødder: Omkring 30% af de engelske ord stammer fra fransk, fra historiske normanniske erobringer.
 52. Brug af hjernehalvdel: Engelsktalende bruger overvejende den venstre hjernehalvdel til sprogbehandling, mens kinesisktalende bruger begge hjernehalvdele.
 53. Det første sprog i rummet: Russisk var det første sprog, der blev talt i det ydre rum, ikke engelsk, som man ofte tror.
 54. De fleste ord på engelsk: Det engelske sprog indeholder over 250.000 ord, hvilket gør det til et af de mest omfattende ordforråd.
 55. Nord- og sydkoreanske forskelle: Nord- og Sydkorea har udviklet sig forskelligt sprogligt gennem tiden, hvilket har resulteret i forskellige grammatiske regler og ordforråd.
 56. Global sproglig mangfoldighed: Der tales cirka mellem 6.000 og 7.000 sprog på verdensplan, og disse sprog bruges af de 7 milliarder mennesker, der bor i 189 uafhængige stater.
 57. Oprindelige europæiske sprog: Europa er hjemsted for omkring 225 oprindelige sprog, hvilket svarer til ca. 3% af verdens samlede antal.
 58. Sproglige hotspots: Størstedelen af verdens sprog er koncentreret i Asien og Afrika, hvilket gør disse kontinenter til sproglige kraftcentre.
 59. Flersprogede befolkninger: Mindst halvdelen af verdens befolkning er to- eller flersprogede, hvilket betyder, at de taler to eller flere sprog.
 60. Eksponering for europæiske sprog: Europæere møder ofte fremmedsprog i deres dagligdag, hvilket understreger behovet for at opdyrke en større interesse for sprog blandt europæiske borgere.
 61. Variation af ordforråd: Mange sprog har et omfattende ordforråd, men i hverdagssamtaler bruger folk typisk kun en brøkdel af det samlede ordforråd og ofte de samme få hundrede ord.
 62. Lån af sprog: Sprog er i konstant kontakt med hinanden og påvirker hinanden. For eksempel har engelsk lånt ord og udtryk fra mange andre sprog, og europæiske sprog låner nu mange ord fra engelsk.
 63. Milepæle for sprogudvikling: Et barns sprogudvikling følger en forudsigelig vej. I deres første år producerer babyer en lang række vokallyde, og i etårsalderen begynder de at udtale deres første forståelige ord. Når de er tre år, danner de komplekse sætninger, og når de er fem år, kan de flere tusinde ord.
 64. Modersmål og tosprogethed: Modersmålet er typisk det sprog, en person kender bedst og bruger hyppigst. Mens perfekt tosprogethed er sjælden, viser tosprogede ofte en ubalance i færdighederne mellem deres to sprog.
 65. Fordele ved tosprogethed: Tosprogethed har mange fordele, bl.a. gør det det lettere at lære flere sprog, forbedrer kognitive processer og fremmer tværkulturelle forbindelser.
 66. Økonomiske fordele: At tale flere sprog kan føre til bedre jobmuligheder, og flersprogede virksomheder har ofte en konkurrencefordel i forhold til etsprogede.
 67. Sprogfamilier: Sprog er beslægtede med hinanden, ligesom medlemmer af en familie. De fleste europæiske sprog tilhører den indoeuropæiske sprogfamilie.
 68. Europæiske sproggrupper: Europæiske sprog inddeles overordnet i tre grupper: Germansk, romansk og slavisk.
 69. Germanske sprog: Denne gruppe omfatter sprog som dansk, norsk, svensk, islandsk, tysk, hollandsk, engelsk og jiddisch.
 70. Romanske sprog: De romanske sprog omfatter bl.a. italiensk, fransk, spansk, portugisisk og rumænsk.
 71. Slaviske sprog: Sprog som russisk, ukrainsk, hviderussisk, polsk, tjekkisk, slovakisk, slovensk, serbisk, kroatisk, makedonsk og bulgarsk hører til den slaviske gruppe.
 72. Alfabetisk mangfoldighed: De fleste europæiske sprog bruger det latinske alfabet, mens nogle slaviske sprog bruger det kyrilliske alfabet. Græsk, armensk, georgisk og jiddisch har deres egne unikke alfabeter.
 73. Regionale sprog og minoritetssprog: Mange europæiske lande har regionale sprog eller mindretalssprog, hvoraf nogle har opnået officiel status.
 74. Ikke-europæiske sprog: Arabisk, kinesisk og hindi, hver med sit eget skriftsystem, er blandt de ikke-europæiske sprog, der tales mest i Europa.
 75. Fakta om Ruslands sproglige mangfoldighed: Rusland kan prale af at have det højeste antal sprog, der tales på dets territorium, med skøn, der spænder fra 130 til 200 sprog, afhængigt af kriterierne.