Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Rusland

 1. Håndtryk: Russere giver aldrig hinanden et håndtryk i en dørkarm, fordi de tror på, at det vil føre til uenigheder eller skænderier
 2. 12 dage for sent: I 1908 kom det olympiske hold fra Rusland 12 dage for sent til OL, fordi de endnu ikke anvendte den gregorianske kalender (de brugte den julianske kalender)
 3. Rusland vs. Pluto: Rusland er større end planeten Pluto. Ruslands areal er 17.075.200 km2, mens Plutos er 16.647.940 km2. Arealet svarer ca. til 3,3% af Jordens samlede overfladeareal. Rusland er i øvrigt verdens største land
 4. Kønsratio: I Rusland er der ca. 20 mio. flere kvinder end mænd, hvilket bl.a. hænger sammen med, at Rusland har en af verdens højeste forskelle i kønsratio (0,86 mænd pr. kvinde). Andre lande med markant flere kvinder end mænd, inkluderer: Nordmarianerne (0,76), Estland (0,84), Letland (0,86), Ukraine (0,86), Djibouti (0,86), Litauen (0,89) og Armenien (0,89)
 5. LGBT: Siden 2013 har det været ulovligt at fortælle børn i Rusland, at homoseksuelle mennesker eksisterer. Herudover har LGBT generelt en del sociale, politiske og kulturelle udfordringer i Rusland
 6. Feodor Vassilyev: En russisk bonde ved navn Feodor Vassilyev fik 69 børn med sin første kone: 16 tvillingepar, 7 sæt trillinger og 4 sæt firlinger i perioden år 1725 – 1765. Han fik desuden 18 børn med sin anden kone: 6 tvillingepar og 2 sæt trillinger hvilket gjorde ham far til 87 børn i alt. Af disse siges det, at 82 overlevede som spæde. Om rekorden er sand eller ej, er af gode grunde svært at finde ud af i dag, men den er medtaget i Guiness Rekordbog
 7. Verdens ældste plante: I 2012 lykkedes det en gruppe russiske forskere at få frø fra en 32.000 år gammel plante til at vokse. Planten, Smalbladet Limurt (lat. Silene stenophylla), er derfor nu verdens ældste regenererede plante. Frøene blev fundet i et egernhul i Siberien og var bevaret takket være egernhullets polstring med hø og pels samt permafrost
 8. Alkohol: Over 500.000 mennesker dør af alkoholrelaterede årsager hvert år i Rusland
 9. Tamme ræve: Russiske forskere har siden 1959 eksperimenteret med et specielt avlsprogram, hvor det er lykkedes dem at tæmme sølvræve på nogenlunde samme måde som hunde
 10. 82 km fra Nordamerika: Rusland og Nordamerika er kun 82 km fra hinanden på det tætteste punkter. Helt konkret er der tale om Beringsstrædet; hvor Asiens østligste punkt (Cape Dezhnev, Rusland) er 82 km fra Nordamerikas vestligste punkt (Cape Prince of Wales, Alaska)

Fakta: Klimaet og vejret i Rusland varierer meget alt efter hvor man er

 

Attribution: petukhov.anton + Daniel Beilinson – Flickr.com

 

Fakta: Klimaet og vejret varierer meget alt efter hvor man befinder sig i Rusland. Dette skyldes naturligvis landets enorme størrelse, men også dets geografi

Geografiske fakta

 • Placering: Nordasien. Adskilles fra Europa af Uralbjergene. Kystlinje mod det Arktiske Hav og det Nordlige Stillehav
 • Landegrænser: Aserbajdsjan (284 km), Hviderusland (959 km), Kina - sydøst (3.605 km), Kina - syd (40 km), Estland (290 km), Finland (1.313 km), Georgien (723 km), Kasakhstan (6.846 km), Nordkorea (17,5 km), Letland (292 km), Litauen (227 km), Mongoliet (3.441 km), Norge (196 km), Polen (432 km), Ukraine (1.576 km)
 • Kystlinje: 37.653 km
 • Klima: Klimaet i Rusland varierer alt efter hvor man befinder sig. Landets enorme størrelse og de mange øde regioner betyder, at fastlandsklima er den dominerende klimatype. Bjergene i syd blokerer tilstrømningen af varme luftmasser fra det Indiske Ocean, mens sletterne i vest og nord åbner op for påvirkninger fra Atlanterhavet og det Arktiske Hav. Vintrene varierer fra kølige langs Sortehavskysten til iskolde i Sibierien. Somrene varierer fra varme på stepperne til kolde langs kysten til det Arktiske Hav
 • Landskab: Brede sletter med lave bakker vest for Uralbjergene. Enorme nåletræsskove og tundra i Siberien. Højland og bjerge langs de sydlige grænseregioner
 • Laveste punkt: -28 m (Det Kaspiske Hav)
 • Højeste punkt: 5.633 m (Gora El'brus - defineres af nogle som det højeste punkt i Europa)
 • Naturressourcer: Olie, naturgas, kul, mineraler, sjældne grundstoffer og tømmer. Naturressourcerne er ekstremt mangfoldige og findes i store mængder, men er svært tilgængelige pga. klima, terræn og afstande
 • Største by: Moskva
 • Hovedstad: Moskva
 • Total areal (kvadratkilometer): 207.610,00 (2020)
 • Landområder (km2): 198.055,78 (2010)
 • Byområder (km2): 7.783,03 (2010)
 • Landbrugsareal (km2): 82.810,00 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 40,80 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 43,19 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 1,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 6,12 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 5,19 (2015)
 • Befolkning i største by: 46,21 (2020)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 2.038.822,00 (2021)
 • Befolkning, total: -0,42 (2021)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 95,73 (2019)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): n/a
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): -2,53 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): 95,34 (2020)
 • Etniske grupper: 77,7% russere, 3,7% tatarer, 1,4% ukrainere, 1,1% basjkirer, 1% tjuvasjer, 1% tjetjenere, 10,2% andre, 3,9% uspecifierede
 • Sprog: 96,3% russisk, 5,3% dolgansk, 3% tatar, 1,5% tysk, 1% tjetjensk, 10,3% andre
 • Religioner: 15-20% russisk ortodokse, 10-15% muslimer, 2% andre kristne
 • Nettoindvandring: 2,20 (2020)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 1,38 (2020)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 9,30 (2020)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 12,04 (2020)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 13,00 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 79,40 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 69,30 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 74,23 (2020)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 123,86 (2020)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 7,60 (2019)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 79,84 (2018)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 231,32 (2018)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 36,70 (2019)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 20,70 (2020)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 4,40 (2020)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 30,50 (2020)
 • Arbejdsstyrke, total: 4.924.079,00 (2021)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 17,53 (2020)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 69,44 (2020)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): 9.340.314,00 (2021)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 5.459,00 (2019)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 9,18 (2020)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 0,11 (2021)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 4,05 (2020)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 382.150,41 (2020)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 124.746.675.323,97 (2021)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 3.690,10 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 85,09 (2020)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 4,00 (2018)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 11,45 (2018)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 79,91 (2021)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 0,88 (2019)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 1,14 (2020)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 43.648,00 (2017)
 • Børsnoterede selskaber, total: 12,00 (2020)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 6.215,00 (2018)
 • International turisme, antal ankomster: 3.598.000,00 (2020)
 • International turisme, antal afgange: 2.810.000,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 6.215,00 (2018)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 20,09 (2021)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 10,83 (2014)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 7,70 (2019)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 7.204,00 (2020)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 11,00 (2015)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 587,30 (2021)

Rusland's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 8,35 (2021)
 • BNP-vækst (årlig %): 74,29 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 68.218.816.484,12 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 2,51 (2021)
 • BNI (US$): 7.303,70 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 202.671.495.340,37 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 65.618.942.557,72 (2021)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 10,96 (2019)
 • Udlånsrente (%): 9,46 (2021)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 32,15 (2021)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 587,30 (2021)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 87,72 (2020)
 • Vareeksport (US$): 22,86 (2021)
 • Vareimport (US$): 15.595.303.758,57 (2021)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 16,62 (2021)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 10,34 (2021)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 106,21 (2020)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 39,00 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): -2,38 (2020)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 32,14 (2021)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 10,12 (2021)
 • Industri, værditilvækst (US$): 110,63 (2020)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 155.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): 39.990.000.000,00 (2021)
 • Militærudgifter (US$): 41.593.000.000,00 (2021)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 10,96 (2019)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 21.934.835.710,35 (2021)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 1,25 (2020)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 844.512.940,95 (2020)
Relaterede artikler
Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022