Fakta om snegle

Fakta om snegle
 1. Salt: Snegle dør, hvis man putter salt på dem
 2. Største snegleart: Den største snegleart i verden er Syrinx aruanus fra Australien, som kan blive op til 77,2 cm lang og veje hele 18 kg!
 3. Den længste snegleart: Verdens længste snegl er arten Parenteroxenos doglieli, som lever i søpølser (Holothuroidea) og kan blive op til 130 cm lang.
 4. Giftighed: Nogle keglesnegle er så giftige, at de kan slå mennesker ihjel.
 5. Tænder på tungen: Snegle æder ved at trække et tanddækket tungeagtigt organ (radula) over deres føde. Der kan sidde over 14.000 tænder på en snegls tunge!
 6. Topfart: Når en vinbergsnegl bevæger sig hurtigst, tilbagelægger den 1,3 cm pr. sekund.
 7. Færden: Snegle bevæger sig typisk i uregelmæssige mønstre. Ofte er mønstrene cirkulære, så sneglene reelt bevæger sig i en ring.
 8. Slim: Når snegle bevæger sig, udskiller de slim, der gør det muligt for dem at bevæge sig på mange forskellige typer overflader og generelt gør deres bevægelse lettere. Slimet fungerer også som en stærk lim, der får sneglene til at klæbe til vægge, træer, lofter osv.
 9. Styrke: Snegle er relativt stærke dyr; de kan bære op til 10 gange deres egen kropsvægt.
 10. Alder: Hvor gammel en snegl bliver, afhænger hovedsageligt af arten og sneglens levested (selvfølgelig er en Rovdyr kan drastisk forkorte en snegls levetid). De fleste arter lever et sted mellem 5 og 15 år i gennemsnit. Nogle snegle kan dog blive op til 25 år gamle.
Fakta: Snegle er hermafroditter, men kan kun formere sig, hvis de parrer sig med andre snegle.
Tilskrivning: Jangle1969 + Joris M. Koene + Hinrich Schulenburg - Wikipedia.org

Fakta: Snegle er hermafroditter, men skal parre sig med andre snegle for at yngle. Nogle snegle har en "kærlighedspil", som de stikker ind i hinandens væv, når de parrer sig.

 

Sneglenes sanser

 • Hørelse: Snegle er per definition døve, da de ikke har hørelse som mennesker og mange andre dyr - men de er i stand til at opfange vibrationer i luften, hvilket giver en form for hørelse.
 • Vision: Snegle kan se, men ikke i samme grad som for eksempel mennesker. Deres syn er baseret på generelle lys- og mørkeindtryk.
 • Tentakler: De fleste landsnegle har to sæt tentakler; den øverste er deres syn og den nederste deres hørelse. De kan trække en eller flere tentakler ind ad gangen.

 

Video om snegles parring

Her er en underholdende video om, hvordan snegle parrer sig:

 

Flere fakta om snegle

 • Vinterdvale: Nogle snegle går i dvale i vintermånederne. De dækker deres krop med et tyndt lag slim, som forhindrer dem i at tørre ud. Nogle snegle kan også gå i hi i sommermånederne for at overleve en eventuel tørke. I dvale lever sneglene af fedt, som de har "taget på" i løbet af året.
 • Nataktive dyr: Dræbersnegle er mest aktive om natten. De holder sig generelt væk fra direkte sollys, hvilket er en af grundene til, at de oftest ses på overskyede dage (ofte umiddelbart efter regn).
 • Sneglearter: Det anslås, at der findes omkring 200.000 arter af snegle, men kun omkring 50.000 er kendt.
 • Føde: Vinbjergsnegle lever primært af planter og grøntsager, men de kan også spise jord (især for at få kalk til deres skaller). Andre sneglearter er kødædere, og der findes også altædende (omnivore) snegle.
 • Lunger: Snegle trækker vejret via lungerne
 • Evolution: Vinbjergsnegle udviklede sig fra havsnegle for omkring 600 millioner år siden
 • Delikatesse: Snegle spises som en delikatesse i flere lande (bl.a. Frankrig, hvor de kaldes "escargots").
 • Den største havesnegl: Verdens største havesnegl er tigersneglen (Achatina achatina), som kan blive op til 30 cm lang.
 • Valuta: I nogle lande og kulturer - såsom Ny Guinea - blev skaller tidligere brugt som valuta.
 • Intet køn: Snegle er hermafroditter og har genitalier af begge køn. De kan dog ikke formere sig alene; de skal parre sig med en anden snegl for at kunne lægge æg.