Fakta om Armenia

Sevan-sjøen i Armenia

1. Navn: Armenia har fått navnet sitt fra de gamle persiske Bisutun-inskripsjonene (fra 515 f.Kr.), der ordet "Armina" forekommer. På armensk heter Armenia "Hayk".

2. Befolkning: Det finnes 8-10 millioner armenere i verden. Flertallet av armenerne i utlandet bor i Russland (anslagsvis 1,5 - 2,9 millioner) og USA (anslagsvis 0,5 - 1,5 millioner).

3. Jerevan: Armenias hovedstad Jerevan het opprinnelig Erebuni og har vært bebodd i mer enn 2700 år, noe som gjør den til en av verdens eldste byer (nest etter byer som Jerusalem og Damaskus).

4. Storhetstiden: Armenias storhetstid var i årene 95-55 f.Kr. under Tigran den store, da det armenske riket strakte seg fra Kaspihavet til Middelhavet og dekket Georgia, Aserbajdsjan, Libanon og Syria, samt deler av Tyrkia, Iran og Irak.

5. Kristendom: Armenia var det første landet som offisielt konverterte til kristendommen. Selv om noen hevder at det skjedde i 301 e.Kr., er det i dag enighet om at 314 e.Kr. er det korrekte årstallet. Uansett er begge disse datoene før 391 e.Kr., da Romerriket offisielt ble kristnet.

Fakta: Det armenske flagget stammer fra 1990.
Navngivelse: Gratis grunge-teksturer - Flickr.com

Fakta: Det armenske flagget heter "Yeraguyn" på armensk og ble vedtatt 24. august 1990.

 

6. Bibelen: Armensk var det attende språket som Bibelen - helt eller delvis - ble skrevet på. Den armenske bibeloversettelsen fra 433 e.Kr. regnes som en av de beste i verden.

7. Gotiske kirker: Armenerne bygde kirker i gotisk stil hundre år før de første lignende kirkene ble bygget i Europa.

8. Utenlandske herskere: Armenia har blitt erobret av grekere, romere, persere, bysantinere, mongoler, arabere, ottomanere, tyrkere og russere opp gjennom historien.

9. Folkemord: De mest brutale herskerne i Armenia var de tyrkiske osmanene, som fra slutten av 1800-tallet gjentatte ganger drepte armenere. I 1915 deporterte osmanene det armenske folket til ørkenen i Syria og det daværende Mesopotamia (nå Irak), der mellom 600 000 og 1,5 millioner armenere døde av sult. Sammen med hererofolket i Sør-Afrika er armenerne det eneste folket som har blitt utsatt for folkemord på 1900-tallet.

10. Berømte armenere: Blant de kjente armenerne finner vi bl.a: Garry Kasparov (sjakkspiller), Kirk Kerkorian (forretningsmann og medeier i Chrysler), Jack Kevorkian (patolog) og sangerne Cher og Charles Aznavour.

 

Folkemord

Det armenske folkemordet var på sitt verste i årene 1915-1918.
Attribusjon: Prosjekt SAVE - Wikipedia.org

Det armenske folkemordet var mest omfattende i årene 1915-1918, da 1-1,5 millioner armenere ble drept av de tyrkiske osmanene. Her blir en gruppe armenere ført til et fengsel i Mezireh (Kharpert, Armenia) av osmanske soldater.

Geografiske fakta

 • Beliggenhet: Den sørvestlige delen av Asia. Mellom Tyrkia (i vest) og Aserbajdsjan (i øst).
 • Landegrenser: Aserbajdsjan (566 km), Nakhichevan [eksklave av Aserbajdsjan] (221 km), Georgia (164 km), Iran (35 km) og Tyrkia (268 km).
 • Kystlinje: 0 km (innlandsstat)
 • Klima: Det kontinentale høylandet. Varme somre og kalde vintre
 • Landskap: Høyland med fjell. Få skogsområder. Raskt strømmende elver. Gode jordbruksarealer i Arasdalen.
 • Laveste punkt: 400 m (Debedfloden)
 • Høyeste punkt: 4 090 m (Aragats Lerrnagagat')
 • Naturressurser: Mindre forekomster av gull, kobber, molybden, sink og bauksitt.
 • Største by: Jerevan
 • Hovedstad: Jerevan
 • Totalt areal (kvadratkilometer): 29.740,00 (2021)
 • Landområder (km2): 27.342,22 (2015)
 • Urbane områder (km2): 922,34 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 16.748,20 (2021)
 • Jordbruksareal (% av totalarealet): 58,83 (2021)
 • Skogareal (% av landarealet): 11,53 (2021)
 • Plantearter (høyere), truet: 74,00 (2018)
 • CO2-utslipp (tonn per innbygger): 2,40 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstetthet (personer per km2 totalt areal): 4,55 (2017)
 • Befolkning i største by: 98,03 (2021)
 • Befolkningsvekst (årlig %): 1.094.813,00 (2023)
 • Befolkning, totalt: -0,09 (2023)
 • Befolkningsvekst i byområder (årlig %): 63,74 (2023)
 • Befolkning i byområder (% av totalbefolkningen): 0,17 (2023)
 • Befolkning i rurale områder (% av totalbefolkningen): 36,26 (2023)
 • Befolkningsvekst i rurale områder (årlig %): -0,55 (2023)
 • Etniske grupper: 97,9% armensk, 1,3% yezidi (kurdere), 0,5% russisk, 0,3% annet
 • Sprog: Armensk er det offisielle språket og snakkes av 97,7%. Andre språk er yezidi (1%) og russisk (0,9%).
 • Religioner: 94,7% armensk-ortodokse (armensk-apostoliske), 4% andre kristne, 1,3% jesidier
 • Nettoinnvandring: 9,20 (2022)

Fødsels- og dødsrater

 • Fruktbarhetstall, totalt (fødsler per kvinne): 1,58 (2022)
 • Fødselsrate, brutto (per 1 000 innbyggere): 11,70 (2022)
 • Tenåringsmødre (% av kvinner i alderen 15-19 år som har fått barn eller er gravide): 3,60 (2016)
 • Dødsrate, brutto (per 1 000 personer): 11,88 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, kvinner (år): 78,45 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, menn (år): 67,87 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, alle (år): 73,37 (2022)
 • Dødelighet forårsaket av trafikkulykker (per 100 000 innbyggere): 135,25 (2022)
 • Dødelighet, kvinner (per 1 000 voksne kvinner): 20,00 (2019)
 • Dødelighet, menn (per 1 000 voksne menn): 73,80 (2022)
 • Selvmordsrate, kvinner (per 100 000 kvinner): 231,16 (2022)
 • Spedbarnsdødelighet (per 1 000 levendefødte): 5,60 (2019)

Arbeid, inntekt og utdanning

 • Lønnstakere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 37,53 (2022)
 • Inntektsandel for de høyeste 10%: 23,00 (2022)
 • Inntektsandel for de laveste 10%: 3,90 (2022)
 • Arbeidsledighet, totalt (% av total arbeidsstyrke): 8,77 (2022)
 • Arbeidsstyrke, totalt: 1.355.546,00 (2023)
 • Arbeidsstyrke med grunnutdanning (% av arbeidsstyrken): 35,39 (2022)
 • Arbeidsstyrke med middels utdanning (% av arbeidsstyrken): 67,94 (2022)
 • Antall fattige jf. nasjonale fattigdomsgrenser (% av befolkningen): 2.777.970,00 (2023)
 • Andel av befolkningen med moderat eller alvorlig matusikkerhet (%): 7,10 (2021)
 • Skoleelever, grunnskole (brutto %): 92,90 (2022)
 • Ungdomsledighet, alle unge (% av den totale arbeidsstyrken i alderen 15-24 år): 19,26 (2022)
 • Unge som ikke er under utdanning, arbeid eller opplæring, totalt (% av alle unge): 22,11 (2022)
 • Lese- og skriveferdigheter, voksne totalt (% av befolkningen over 15 år): 258.447,05 (2022)

  Utgifter

 • Husholdningenes (og NPIS) konsumutgifter (US$): 38.336.973.647,93 (2023)
 • Elektrisitetsforbruk (kWh per innbygger): 1.976,86 (2014)
 • Innbyggere som bruker Internett (% av befolkningen): 78,61 (2021)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 9,00 (2018)
 • Antall røykere, totalt (over 15 år): 25,50 (2020)
 • Alkoholforbruk per innbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 4,98 (2019)

Næringsliv og turisme

 • Arbeidsgivere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 0,81 (2022)
 • Nye selskaper (antall registreringer): 6,35 (2022)
 • Nye bedrifter (nyregistreringer per 1 000 innbyggere i alderen 15-64 år): -5.000,00 (2023)
 • Børsnoterte selskaper, totalt: 12,00 (2022)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = høyeste karakter): 698,40 (2021)
 • Internasjonal turisme, antall ankomster: 375.000,00 (2020)
 • Internasjonal turisme, antall avganger: 346.000,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (totalt antall kilometer): 698,40 (2021)
 • Jernbane, antall transporterte passasjerer (millioner passasjerkilometer): 55,00 (2017)

Helse

 • Sykehussenger (per 1 000 innbyggere): 4,20 (2015)
 • Selvmordsrate, menn (per 100 000 menn): 1,30 (2019)
 • Sykepleiere og jordmødre (per 1 000 innbyggere): 11.723,00 (2022)
 • Leger (per 1 000 innbyggere): 5,03 (2015)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen mellom 15 og 49 år): 155,26 (2023)

Fakta Armenias økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 8,36 (2023)
 • BNP-vekst (årlig %): 74,49 (2019)
 • BNP per innbygger (US$): 24.212.134.631,06 (2023)
 • BNP, KPP (US$): 8,70 (2023)
 • BNI (US$): 8.715,77 (2023)
 • BNI-vekst (årlig %): 64.044.988.615,07 (2023)
 • Bruttosparing (% av BNP): 23.567.103.132,84 (2023)

Inflasjon, renter og konsumpriser

 • Innskuddsrente (%): 7,63 (2021)
 • Utlånsrente (%): 1,98 (2023)
 • Inflasjon, konsumpriser (årlig %): 23,93 (2023)
 • Konsumprisindeks (2010 = 100): 155,26 (2023)

Handel og produksjon

 • Handel (% av BNP): 108,02 (2022)
 • Vareeksport (US$): 11,11 (2023)
 • Vareimport (US$): 2.690.716.469,63 (2023)
 • Eksport av matvarer (% av vareeksporten): 13,16 (2023)
 • Import av matvarer (% av vareimporten): 10,12 (2023)
 • Indeks for matproduksjon (2004 - 2006 = 100): 83,87 (2022)
 • Indeks for animalsk produksjon (2004 - 2006 = 100): 0,00 (2019)

Industri

 • Industri (inkludert bygg og anlegg), verdiskaping (% av BNP): 10,56 (2023)
 • Industri (inkludert bygge- og anleggsvirksomhet), bruttoprodukt (US$): 19,16 (2023)
 • Industri, verdiskaping (% av BNP): 12,39 (2023)
 • Industri, bearbeidingsverdi (US$): 100,02 (2022)

Militær

 • Væpnede styrker, totalt: 47.000,00 (2020)
 • Militære utgifter (% av BNP): 8.415.000.000,00 (2023)
 • Militære utgifter (US$): 12.308.000.000,00 (2023)

Andre

 • Løpende helseutgifter (% av BNP): 7,63 (2021)
 • Arbeidsgiveravgift (% av selskapets overskudd): 5.794.784.447,62 (2023)
 • Mottatt utviklingshjelp (ODA) per innbygger (US$): 4,32 (2022)
 • Sosiale avgifter (% av inntekten): 795.201.580,05 (2022)