Fakta om Chile

Torres del Paine nasjonalpark i Chile

1. Santiago: I hovedstaden Santiago bor det rundt 7 millioner chilenere - det er omtrent 36% av den totale befolkningen.

2. Påskeøya: Påskeøya - kjent for sine 887 mystiske kjempestatuer (moai) - er chilensk territorium. Påskeøya er også verdens mest isolerte øy og ligger 3700 km utenfor kysten av Chile.

3. Atacama-ørkenen: Atacama-ørkenen nord i Chile er det tørreste stedet på jorden. Her regner det mindre enn 0,05 mm i året.

4. Poetenes land: Chilenerne kaller selv landet sitt for "país de poetas", som betyr "poetenes land". Det er ikke uten grunn, for Chiles to eneste nobelprisvinnere har fått prisen i litteratur (Gabriela Mistral i 1945 og Pablo Neruda i 1971).

5. Fjell: Andesfjellene - verdens lengste fjellkjede - går gjennom hele Chile (fra sør til nord) og dekker rundt 80% av landet.

Fakta: Påskeøya er chilensk territorium
Kildeangivelse: Arian Zwegers - Flickr.com

Fakta: Påskeøya - mest kjent for sine 887 mystiske steinkjemper - er chilensk territorium.

 

6. Ojos del Salado: Vulkanen Ojos del Salado i Andesfjellene (på grensen mellom Chile og Argentina) ligger på 6 390 meters høyde og er verdens høyeste vulkan. Ojos del Salado har også en kratersjø, noe som gjør den til verdens høyeste innsjø.

7. Økonomisk stabilitet: Chile er et av de rikeste og mest økonomisk stabile landene i Sør-Amerika.

8. Sport: Den mest populære idretten i Chile er utvilsomt fotball. Tennis regnes imidlertid som landets mest suksessrike idrett. Nasjonalsporten er rodeo

9. Uavhengighet: Chiles uavhengighetskrig mot spanjolene fant sted mellom 1810 og 1826. Chiles nasjonaldag (Fiestas Patrias) feires hvert år 18. og 19. september til minne om uavhengigheten. Siden 1967 har det vært obligatorisk å flagge med det chilenske flagget på alle offentlige bygninger under Fiestas Patrias. Flagget må være i perfekt stand og henge korrekt fra flaggstangen eller bygningsfasaden - hvis loven ikke overholdes, kan det medføre bøter på opptil 40 000 pesos (ca. 80 USD).

10. Navn: Opprinnelsen til navnet "Chile" er ukjent. Mange mener at det kommer fra det indianske ordet "tchilli", som betyr "snø" eller "jordens dypeste punkt". Andre teorier går ut på at det kommer fra ordet "chili" (mapuche) som betyr "der landet slutter" eller ordet "chiri" (quechua) som betyr "kulde".

Fakta: Atacama-ørkenen og Ojos del Salado ligger i Chile.
Kildeangivelse: Miradas.com.br + Danielle Pereira + sergejf - Flickr.com

Fakta: I Chile ligger verdens tørreste sted, Atacamaørkenen (øverst og i midten), og verdens høyeste vulkan, Ojos del Salado (nederst). Vulkanen inneholder også verdens høyeste innsjø.

Geografiske fakta

 • Beliggenhet: Den sørlige delen av Sør-Amerika. Mellom Argentina, Peru og Stillehavet
 • Landegrenser: Argentina (5 308 km), Bolivia (860 km) og Peru (171 km).
 • Kystlinje: 6 435 km
 • Klima: Temperert. Ørken i nord, kjølig og fuktig i sør og Middelhavet i den sentrale delen av landet.
 • Landskap: Lave fjell rundt kystområdene, en fruktbar sentral dal og høyere fjell i øst.
 • Laveste punkt: 0 m (Stillehavet)
 • Høyeste punkt: 6893 m (Nevado Ojos del Salado)
 • Naturressurser: Kobber, tømmer, jernmalm, nitrater, edle metaller, molybden og vannkraft.
 • Største by: Santiago
 • Hovedstad: Santiago
 • Totalt areal (kvadratkilometer): 756.700,00 (2021)
 • Landområder (km2): 723.594,53 (2015)
 • Urbane områder (km2): 3.579,67 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 105.955,37 (2021)
 • Jordbruksareal (% av totalarealet): 14,25 (2021)
 • Skogareal (% av landarealet): 24,66 (2021)
 • Plantearter (høyere), truet: 73,00 (2018)
 • CO2-utslipp (tonn per innbygger): 4,40 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstetthet (personer per km2 totalt areal): 2,97 (2021)
 • Befolkning i største by: 26,22 (2021)
 • Befolkningsvekst (årlig %): 6.903.392,00 (2023)
 • Befolkning, totalt: 0,13 (2023)
 • Befolkningsvekst i byområder (årlig %): 0,25 (2023)
 • Befolkning i byområder (% av totalbefolkningen): 75,39 (2022)
 • Befolkning i rurale områder (% av totalbefolkningen): 11,99 (2023)
 • Befolkningsvekst i rurale områder (årlig %): -0,70 (2023)
 • Etniske grupper: 95,4% hvite og hvite blandet med indianere, 4% mapuche og 0,6% andre urfolksgrupper.
 • Sprog: Spansk (det offisielle språket), mapudungun, tysk og engelsk.
 • Religioner: 70% Romersk-katolske, 15,1% Evangeliske, 1,1% Jehovas vitner, 1% Andre kristne, 4,6% Andre, 8,3% Ingen
 • Nettoinnvandring: 5,40 (2022)

Fødsels- og dødsrater

 • Fruktbarhetstall, totalt (fødsler per kvinne): 1,54 (2022)
 • Fødselsrate, brutto (per 1 000 innbyggere): 11,76 (2022)
 • Tenåringsmødre (% av kvinner i alderen 15-19 år som har fått barn eller er gravide): 6,75 (2019)
 • Dødsrate, brutto (per 1 000 personer): 7,20 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, kvinner (år): 81,88 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, menn (år): 77,16 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, alle (år): 79,52 (2022)
 • Dødelighet forårsaket av trafikkulykker (per 100 000 innbyggere): 134,75 (2022)
 • Dødelighet, kvinner (per 1 000 voksne kvinner): 14,90 (2019)
 • Dødelighet, menn (per 1 000 voksne menn): 64,75 (2022)
 • Selvmordsrate, kvinner (per 100 000 kvinner): 117,23 (2022)
 • Spedbarnsdødelighet (per 1 000 levendefødte): 14,90 (2019)

Arbeid, inntekt og utdanning

 • Lønnstakere, totalt (% av total arbeidsstyrke): n/a
 • Inntektsandel for de høyeste 10%: 34,50 (2022)
 • Inntektsandel for de laveste 10%: 2,30 (2022)
 • Arbeidsledighet, totalt (% av total arbeidsstyrke): 9,01 (2023)
 • Arbeidsstyrke, totalt: 9.847.754,00 (2023)
 • Arbeidsstyrke med grunnutdanning (% av arbeidsstyrken): 44,80 (2023)
 • Arbeidsstyrke med middels utdanning (% av arbeidsstyrken): 66,13 (2023)
 • Antall fattige jf. nasjonale fattigdomsgrenser (% av befolkningen): 19.629.590,00 (2023)
 • Andel av befolkningen med moderat eller alvorlig matusikkerhet (%): 18,10 (2021)
 • Skoleelever, grunnskole (brutto %): 100,19 (2022)
 • Ungdomsledighet, alle unge (% av den totale arbeidsstyrken i alderen 15-24 år): 88,01 (2023)
 • Unge som ikke er under utdanning, arbeid eller opplæring, totalt (% av alle unge): 15,32 (2023)
 • Lese- og skriveferdigheter, voksne totalt (% av befolkningen over 15 år): 472.832,83 (2017)

  Utgifter

 • Husholdningenes (og NPIS) konsumutgifter (US$): 348.118.211.862,07 (2023)
 • Elektrisitetsforbruk (kWh per innbygger): 3.895,44 (2014)
 • Innbyggere som bruker Internett (% av befolkningen): 90,19 (2021)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 19,00 (2018)
 • Antall røykere, totalt (over 15 år): 29,20 (2020)
 • Alkoholforbruk per innbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 21,97 (2023)

Næringsliv og turisme

 • Arbeidsgivere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 3,20 (2022)
 • Nye selskaper (antall registreringer): 10,82 (2022)
 • Nye bedrifter (nyregistreringer per 1 000 innbyggere i alderen 15-64 år): -71.205,00 (2023)
 • Børsnoterte selskaper, totalt: 400,00 (2022)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = høyeste karakter): 2.396,00 (2021)
 • Internasjonal turisme, antall ankomster: 5.431.000,00 (2019)
 • Internasjonal turisme, antall avganger: 4.091.000,00 (2019)
 • Jernbanelinjer (totalt antall kilometer): 2.396,00 (2021)
 • Jernbane, antall transporterte passasjerer (millioner passasjerkilometer): 738,00 (2021)

Helse

 • Sykehussenger (per 1 000 innbyggere): 2,06 (2018)
 • Selvmordsrate, menn (per 100 000 menn): 3,20 (2019)
 • Sykepleiere og jordmødre (per 1 000 innbyggere): 145.590,00 (2022)
 • Leger (per 1 000 innbyggere): 4,60 (2021)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen mellom 15 og 49 år): 170,65 (2023)

Fakta Chiles økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 10,41 (2023)
 • BNP-vekst (årlig %): 72,58 (2019)
 • BNP per innbygger (US$): 335.533.331.669,22 (2023)
 • BNP, KPP (US$): 0,22 (2023)
 • BNI (US$): 17.093,24 (2023)
 • BNI-vekst (årlig %): 653.360.984.982,93 (2023)
 • Bruttosparing (% av BNP): 318.450.116.063,73 (2023)

Inflasjon, renter og konsumpriser

 • Innskuddsrente (%): 18,54 (2022)
 • Utlånsrente (%): 7,58 (2023)
 • Inflasjon, konsumpriser (årlig %): 29,67 (2023)
 • Konsumprisindeks (2010 = 100): 170,65 (2023)

Handel og produksjon

 • Handel (% av BNP): 3,83 (2017)
 • Vareeksport (US$): 9,21 (2023)
 • Vareimport (US$): 30.889.595.029,18 (2023)
 • Eksport av matvarer (% av vareeksporten): 22,19 (2023)
 • Import av matvarer (% av vareimporten): 11,90 (2023)
 • Indeks for matproduksjon (2004 - 2006 = 100): 105,36 (2022)
 • Indeks for animalsk produksjon (2004 - 2006 = 100): 5,10 (2019)

Industri

 • Industri (inkludert bygg og anlegg), verdiskaping (% av BNP): -0,17 (2023)
 • Industri (inkludert bygge- og anleggsvirksomhet), bruttoprodukt (US$): 19,34 (2023)
 • Industri, verdiskaping (% av BNP): 4,18 (2018)
 • Industri, bearbeidingsverdi (US$): 103,40 (2022)

Militær

 • Væpnede styrker, totalt: 114.000,00 (2020)
 • Militære utgifter (% av BNP): 94.937.000.000,00 (2023)
 • Militære utgifter (US$): 85.506.000.000,00 (2023)

Andre

 • Løpende helseutgifter (% av BNP): 18,54 (2022)
 • Arbeidsgiveravgift (% av selskapets overskudd): 99.536.521.197,68 (2023)
 • Mottatt utviklingshjelp (ODA) per innbygger (US$): 1,83 (2022)
 • Sosiale avgifter (% av inntekten): 5.566.455.218,53 (2022)