Fakta om drømmer

Ulike fakta om drømmer

Drømmer har fascinert mennesker i årtusener. Drømmer har spilt en viktig rolle i menneskets kultur og kreativitet, fra de fantastiske fortellingene i gamle sivilisasjoner til de surrealistiske landskapene i Salvador Dalis malerier. Men hva foregår egentlig i hodet vårt når vi drømmer, og hvordan påvirker disse nattlige opplevelsene våre våkne liv?

I denne artikkelen dykker vi ned i drømmenes fascinerende verden og utforsker vitenskapen bak drømmene og deres potensielle rolle i problemløsning, kreativitet og til og med søvnforstyrrelser.

 

Vi drømmer hver natt

Det er et bevist faktum at mennesker drømmer hver natt.

Noe av det mest fascinerende med drømmer er at de ikke er begrenset til noen få utvalgte netter, men at alle mennesker drømmer hver natt. Hjernen er aktiv gjennom hele natten, med særlig intensitet under REM-søvnen (Rapid Eye Movement), som er den perioden da drømmer vanligvis oppstår. Det anslås at både voksne og spedbarn drømmer i omtrent to timer hver natt, selv om de ikke husker drømmene sine. Det er bemerkelsesverdig at forskere har oppdaget at mennesker ofte opplever flere drømmer hver natt, hver med en varighet på mellom fem og tjue minutter.

Det forunderlige med drømmer er imidlertid vår evne til å huske dem. Hvorfor sliter vi ofte med å huske de livaktige, noen ganger bisarre fortellingene som utspiller seg i tankene våre under søvnen?

 

Vi glemmer de fleste av drømmene våre

En teori går ut på at hjernens aktivitet under søvnen ikke støtter de prosessene som er nødvendige for å danne og bevare minner. Hjerneskanninger av personer i REM-søvnstadiet, der det er vanligst å drømme, viser inaktivitet i frontallappene - en region som er viktig for minnedannelse.

Videre kan endringer i nivåene av nevrotransmittere som acetylkolin og noradrenalin under REM-søvn bidra til drømmehukommelsen. I en annen studie oppdaget forskerne en sammenheng mellom drømmehukommelse og tettheten av hjernesubstans i medial prefrontal cortex (MPFC). Deltakere med høyere tetthet av hvit substans rapporterte bedre drømmehukommelse.

 

Ikke alle drømmer er i farger

Fakta: Noen drømmer er fargeløse - eller svarte og hvite

De fleste mennesker oppgir at de drømmer i sterke farger, men overraskende 12% av alle sier at drømmene deres utelukkende er i svart-hvitt. Forskere har funnet ut at når deltakerne blir vekket og bedt om å identifisere farger fra drømmene sine, er det myke pastellfarger som oftest blir valgt. Pussig nok rapporterer personer under 25 år nesten aldri om svart-hvite drømmer, mens personer over 55 år har svart-hvite drømmer i omtrent en fjerdedel av tilfellene. Dette fenomenet antas å være et resultat av at man i barndommen ble eksponert for svart-hvitt-TV, noe som antydes av en studie fra 1940-tallet som fant sjeldne rapporter om fargerike drømmer på den tiden.

 

Menn og kvinner drømmer forskjellig

Drømmer er ikke en opplevelse som passer for alle, og forskere har observert kjønnsforskjeller i drømmeinnholdet. Menn drømmer oftere om våpen enn kvinner, mens kvinner oftere drømmer om klær. Undersøkelser viser også at menns drømmer ofte er preget av aggresjon og fysisk aktivitet, mens kvinners drømmer er mer preget av samtaler, avvisning og ekskludering. I tillegg har kvinner en tendens til å ha lengre drømmer med flere personer, mens menn oftere drømmer om andre menn enn kvinner.

 

Dyr drømmer sannsynligvis

Selv om vi ikke direkte kan spørre våre pelskledde følgesvenner om deres drømmer, mener forskere at de fleste dyr gjennomgår både REM- og ikke-REM-søvnstadier, noe som tyder på at også de sannsynligvis opplever drømmer. Observasjoner av sovende hunder som logrer med halen eller katter som slår med potene tyder på at disse handlingene kan være tegn på drømmerelatert aktivitet.

 

Du kan kontrollere drømmene dine

Begrepet klardrømming, som innebærer at man er klar over at man drømmer mens man fortsatt sover, har satt fantasien i sving hos mange. Klardrømming ser ut til å være en blanding av bevissthet og REM-søvn, noe som gjør det mulig for drømmeren å styre eller påvirke drømmeforløpet. Teknikker som mnemonic induction of lucid dreams (MILD) og senses-initiated lucid dreams (SSILD) kan brukes for å fremme klare drømmer. Disse metodene innebærer at man våkner etter flere timers søvn og bruker spesifikke mentale øvelser for å øke bevisstheten og kontrollen over drømmene.

 

Negative drømmer er vanligere

Calvin S. Halls omfattende samling av drømmeskildringer, som strekker seg over 40 år og omfatter mer enn 50 000 studenter, viser at drømmer omfatter et bredt spekter av følelser. Flere faktorer, blant annet angst, stress, medisiner og ytre stimuli som lukt, kan påvirke det emosjonelle innholdet i drømmene. For eksempel kan gode og dårlige lukter føre til både positive og negative drømmeopplevelser.

 

Noen drømmer er universelle

Selv om drømmer ofte bygger på personlige erfaringer, er det visse drømmetemaer som overskrider kulturelle grenser. Mennesker over hele verden drømmer ofte om å bli forfulgt, angrepet eller falle. Andre vanlige drømmescenarier er å føle seg paralysert, komme for sent, fly og å være naken i offentligheten.

 

Drømmens rolle i problemløsning

Drømmer er ikke bare tilfeldige nevrale avfyringer eller erindringer om dagligdagse hendelser; de kan fungere som en kilde til kreativitet og problemløsning. Drømmetilstanden, som kjennetegnes av flytende assosiasjoner og økt metaforisk tenkning, er et ideelt miljø for kreativ problemløsning.

Utallige oppfinnere, forskere og kunstnere tilskriver drømmene sine viktige innsikter og gjennombrudd. Ved å analysere og dechiffrere drømmene sine kan man få tilgang til underbevissthetens kreative problemløsningspotensial. Drømmer gir nye perspektiver og løsninger som kan være vanskelig å finne i en rasjonell våken tilstand.

 

Drømmenes språk

Drømmer kommuniserer gjennom et symbolsk, metaforisk språk. Drømmeordbøker gir generell veiledning, men den mest meningsfulle tolkningen får man ved å knytte drømmesymboler og -temaer til personlige livserfaringer og følelsesmessige tilstander. Forståelsen av dette unike språket gir verdifull innsikt i hvordan det ubevisste fungerer.

 

Forholdet til søvnforstyrrelser

Drømmer og søvnforstyrrelser står i et gjensidig forhold til hverandre. Søvnforstyrrelser kan påvirke drømmenes innhold og gjenkalling, mens uvanlige drømmeaktiviteter, som for eksempel livaktige mareritt eller drømmer, kan tyde på underliggende søvnforstyrrelser som REM-søvnforstyrrelser.

Erkjennelsen av dette samspillet mellom drømmer og søvnforstyrrelser gjør det lettere å diagnostisere og behandle slike tilstander, og gir klinikerne verdifulle verktøy i deres terapeutiske arsenal. Søvnforstyrrelser, som for eksempel plutselige oppvåkninger fra REM-søvn, som er vanlig ved lidelser som søvnapné, kan forsterke gjenkallingen av drømmer, noe som ofte resulterer i mer levende og plagsomme drømmer.

 

Andre fascinerende fakta om drømmer

  • Læring i drømme: Drømmer kan bidra til læring og problemløsning. Hvis du øver på nye ferdigheter eller studerer ny informasjon før du sover, kan det føre til mer effektiv læring gjennom drømmer.
  • Drømmer i svart-hvitt: Et mindretall av personene (12%) hevder å oppleve drømmer utelukkende i svart-hvitt. Alder spiller en rolle: Yngre personer rapporterer sjelden om monokromatiske drømmer, mens eldre personer nevner dem oftere.
  • Kjente ansikter i drømmer: Drømmeskikkelser er ofte basert på personer vi allerede kjenner eller har sett. Hjerneregionene som er ansvarlige for ansiktsgjenkjenning, er aktive under REM-søvn, noe som kan bidra til dette fenomenet.
  • Blinde menneskers sansedrømmer: Personer som er født blinde, opplever drømmer som baserer seg på de sansene de har igjen. De som mister synet senere i livet, kan likevel se visuelle bilder i drømmene sine.
  • Dyrenes drøm: Det er sannsynlig at dyr opplever drømmer når de går gjennom REM- og non-REM-søvn-sykluser, på samme måte som mennesker.
  • Kjønnsforskjeller i drømmeskikkelser: Menn drømmer hovedsakelig om andre menn, mens kvinner har en jevnere blanding av mannlige og kvinnelige karakterer i drømmene sine.
  • Flere drømmer hver natt: De fleste mennesker har flere drømmer i løpet av en natt, selv om de ikke husker dem. Flertallet av drømmene blir glemt, og 90-95% glir inn i glemselen..,

Se også vår fakta om skumle drømmer her.