Fakta om Irak

Fakta om Irak

1. Sandstormer: Sand- og støvstormer herjer Irak i 20-50 dager hvert år. De forekommer hyppigst om sommeren. Stormene kan være opptil flere tusen meter høye.

2. Bibelen: Ifølge Bibelen var Abraham fra Ur i det sørlige Irak. Isaks kone, Rebekka, var fra Nahor, som også ligger i Irak (på grensen til Iran). Ifølge legenden skal Edens hage også ha ligget i Irak.

3. Beundring og ros: Hvis du beundrer en gjenstand i et irakisk hjem (for eksempel en vase), vil irakeren vanligvis insistere på å gi deg den. Derfor er det vanlig å ikke rose andres eiendom for mye.

4. Tigris og Eufrat: Den fruktbare regionen mellom de berømte elvene Tigris og Eufrat ga stabilitet for de første innbyggerne rundt 700 f.Kr. i området der Irak ligger i dag. Regionen har hatt mange navn gjennom tidene - blant annet det arabiske "Al-Jazira" (øya) og det greske "Mesopotamia" (landet mellom to elver).

5. Kvinner: Kvinner i Irak har tradisjonelt sett hatt større frihet enn kvinner i de omkringliggende landene. Men etter Golfkrigen (1990-1991) har kvinners situasjon forverret seg på grunn av den økende innflytelsen fra ulike religiøse grupper i samfunnet.

Fakta: Masgouf er Iraks nasjonalrett.
Kildeangivelse: Al Jazeera English - Flickr.com

Fakta: Iraks nasjonalrett "Masgouf" er grillet karpe. Tradisjonelt tilberedes den på trepinner over bål, men i nyere tid brukes også jernrister i ovnene.

 

6. Sadam Hussein: Sadam Hussein var Iraks diktator fra 16. juli 1979 til 9. april 2003, da han ble avsatt kort tid etter at Irak-krigen (20. mars 2003 - 15. desember 2011) brøt ut. Sadam Hussein ble henrettet ved henging 30. desember 2006 og begravet i sitt fødested Al-Awja nær Tikrit, ca. 2 km fra sønnene Uday og Qusay Hussein.

7. Krig: Irak har vært involvert i en rekke kriger - blant annet mot Israel, Irak og USA - opp gjennom årene. I tillegg har det vært flere interne kamper mellom arabere og kurdere i Irak, noe som har ført til at Kurdistan-regionen ble bekreftet i artikkel 113 i den irakiske grunnloven (som gir kurderne en større grad av selvstyre).

8. Nasjonalrett: Iraks nasjonalrett er "masgouf" (eller masgûf), som er karpe krydret innvendig med marinade (olivenolje, salt, fjellsalt, tamarind og gurkemeie) og grillet på trepinner eller en jernrist. Total tilberedningstid er 1-3 timer avhengig av karpens størrelse (alt fettet bør fjernes før servering). Når karpen er fisk er sprø utenpå, legges den på et stort fat sammen med sitroner, løkringer og sylteagurk. Deretter dekkes den med et flatbrød for å holde den varm frem til servering. Masgûf kan spores tilbake til antikken (ca. 500 f.Kr.).

9. Flyktninger: Ifølge UNHCRs rapport fra 2010 var irakere den nest største flyktninggruppen i verden med 1,8 millioner flyktninger, kun slått av afghanere med 2,9 millioner flyktninger.

10. Fjell: I Irak dekker fjellene 20% av landet. De to største fjellkjedene er Taurus (på grensen til Tyrkia) og Zagros (på grensen til Iran). Fjellene er de eneste områdene i Irak hvor det fortsatt finnes skog.

Fakta: Tigris og Eufrat er to elver i Irak.
Kildeangivelse: Karl Musser + Bjørn Christian Tørrissen - Wikipedia.org | Arian Zwegers - Flickr.com

Landet mellom de to berømte elvene Tigris (øverst) og Eufrat (nederst) er svært fruktbart. Området omtales i dag som "menneskehetens vugge", noe som betyr at det er et av stedene der en eller flere sivilisasjoner har vokst frem.

Geografiske fakta

 • Beliggenhet: Midtøsten. Mellom Iran og Kuwait, med en kystlinje mot Persiabukten
 • Landegrenser: Iran (1458 km), Jordan (181 km), Kuwait (240 km), Saudi-Arabia (814 km), Syria (605 km) og Tyrkia (352 km).
 • Kystlinje: 58 km
 • Klima: For det meste ørken. Milde til kalde vintre og varme, skyfrie somre. Fjellområdene i nord, som grenser til Iran og Tyrkia, har kalde vintre med tidvis kraftig snøfall. Snøen smelter tidlig på våren, noe som kan føre til oversvømmelser i det sentrale og sørlige Irak.
 • Landskap: For det meste brede sletter. Store oversvømte områder (myrer) dekket av siv langs den iranske grensen i sør. Fjell langs grensene til Tyrkia og Iran i nord og øst. Ørken i sør og vest der Iran grenser til Saudi-Arabia, Jordan og Syria.
 • Laveste punkt: 0 m (Persiabukta)
 • Høyeste punkt: 3 611 m ("Cheekha Dar", som betyr "svart telt" på kurdisk).
 • Naturressurser: petroleum, naturgass, fosfater og svovel
 • Største by: Bagdad
 • Hovedstad: Bagdad
 • Totalt areal (kvadratkilometer): 435.050,00 (2021)
 • Landområder (km2): 434.269,61 (2015)
 • Urbane områder (km2): 6.572,97 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 94.240,00 (2021)
 • Jordbruksareal (% av totalarealet): 21,71 (2021)
 • Skogareal (% av landarealet): 1,90 (2021)
 • Plantearter (høyere), truet: 2,00 (2018)
 • CO2-utslipp (tonn per innbygger): 3,84 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstetthet (personer per km2 totalt areal): 7.511.920,00 (2022)
 • Befolkning i største by: 2,19 (2022)
 • Befolkningsvekst (årlig %): 44.496.122,00 (2022)
 • Befolkning, totalt: 18,90 (2012)
 • Befolkningsvekst i byområder (årlig %): 68,87 (2022)
 • Befolkning i byområder (% av totalbefolkningen): n/a
 • Befolkning i rurale områder (% av totalbefolkningen): 1,37 (2022)
 • Befolkningsvekst i rurale områder (årlig %): 103,74 (2007)
 • Etniske grupper: 75-80% arabere, 15-20% kurdere, 5% andre (inkl. irakiske tyrkere og assyrere).
 • Sprog: Arabisk og kurdisk er de offisielle språkene. Turkmensk og assyrisk er offisielle språk i områder der disse befolkningsgruppene er i flertall. I tillegg snakkes det også armensk
 • Religioner: 97% muslimer [sjia 60-65%, sunni 32-37%] (den offisielle religionen), 3% andre (inkludert kristne).
 • Nettoinnvandring: 0,10 (2016)

Fødsels- og dødsrater

 • Fruktbarhetstall, totalt (fødsler per kvinne): 3,50 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (per 1 000 innbyggere): 27,37 (2021)
 • Tenåringsmødre (% av kvinner i alderen 15-19 år som har fått barn eller er gravide): 35,37 (2021)
 • Dødsrate, brutto (per 1 000 personer): 4,75 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, kvinner (år): 68,20 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, menn (år): 70,38 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, alle (år): 402.252,70 (2021)
 • Dødelighet forårsaket av trafikkulykker (per 100 000 innbyggere): 126,43 (2021)
 • Dødelighet, kvinner (per 1 000 voksne kvinner): 183,88 (2021)
 • Dødelighet, menn (per 1 000 voksne menn): 2,00 (2019)
 • Selvmordsrate, kvinner (per 100 000 kvinner): 5,20 (2019)
 • Spedbarnsdødelighet (per 1 000 levendefødte): -6.000,00 (2022)

Arbeid, inntekt og utdanning

 • Lønnstakere, totalt (% av total arbeidsstyrke): n/a
 • Inntektsandel for de høyeste 10%: 23,70 (2012)
 • Inntektsandel for de laveste 10%: 3,70 (2012)
 • Arbeidsledighet, totalt (% av total arbeidsstyrke): 18,50 (2020)
 • Arbeidsstyrke, totalt: 72,42 (2021)
 • Arbeidsstyrke med grunnutdanning (% av arbeidsstyrken): 33,24 (2021)
 • Arbeidsstyrke med middels utdanning (% av arbeidsstyrken): 11.356.412,00 (2022)
 • Antall fattige jf. nasjonale fattigdomsgrenser (% av befolkningen): n/a
 • Andel av befolkningen med moderat eller alvorlig matusikkerhet (%): 2.370,00 (2014)
 • Skoleelever, grunnskole (brutto %): 36,93 (2021)
 • Ungdomsledighet, alle unge (% av den totale arbeidsstyrken i alderen 15-24 år): 2,52 (2022)
 • Unge som ikke er under utdanning, arbeid eller opplæring, totalt (% av alle unge): 16,17 (2021)
 • Lese- og skriveferdigheter, voksne totalt (% av befolkningen over 15 år): 13,00 (2018)

  Utgifter

 • Husholdningenes (og NPIS) konsumutgifter (US$): 228.546.527.072,50 (2021)
 • Elektrisitetsforbruk (kWh per innbygger): 1.243,85 (2014)
 • Innbyggere som bruker Internett (% av befolkningen): 78,72 (2022)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 27,30 (2019)
 • Antall røykere, totalt (over 15 år): 0,24 (2019)
 • Alkoholforbruk per innbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 71,35 (2022)

Næringsliv og turisme

 • Arbeidsgivere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 4,42 (2022)
 • Nye selskaper (antall registreringer): 2,26 (2020)
 • Nye bedrifter (nyregistreringer per 1 000 innbyggere i alderen 15-64 år): 2.020,00 (2016)
 • Børsnoterte selskaper, totalt: 85,60 (2017)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = høyeste karakter): 99,68 (2010)
 • Internasjonal turisme, antall ankomster: 892.000,00 (2013)
 • Internasjonal turisme, antall avganger: 30,96 (2021)
 • Jernbanelinjer (totalt antall kilometer): 99,68 (2010)
 • Jernbane, antall transporterte passasjerer (millioner passasjerkilometer): 28,65 (2022)

Helse

 • Sykehussenger (per 1 000 innbyggere): 1,32 (2017)
 • Selvmordsrate, menn (per 100 000 menn): 20,70 (2021)
 • Sykepleiere og jordmødre (per 1 000 innbyggere): 0,91 (2020)
 • Leger (per 1 000 innbyggere): 100,28 (2021)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen mellom 15 og 49 år): 133,95 (2022)

Fakta om Iraks økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 4,78 (2016)
 • BNP-vekst (årlig %): 44,70 (2019)
 • BNP per innbygger (US$): 264.182.173.793,10 (2022)
 • BNP, KPP (US$): 7,01 (2022)
 • BNI (US$): 5.937,20 (2022)
 • BNI-vekst (årlig %): 483.469.057.425,55 (2022)
 • Bruttosparing (% av BNP): 263.235.973.793,10 (2022)

Inflasjon, renter og konsumpriser

 • Innskuddsrente (%): 6,32 (2020)
 • Utlånsrente (%): 4,99 (2022)
 • Inflasjon, konsumpriser (årlig %): 62,75 (2022)
 • Konsumprisindeks (2010 = 100): 133,95 (2022)

Handel og produksjon

 • Handel (% av BNP): 41,56 (2021)
 • Vareeksport (US$): 1,79 (2022)
 • Vareimport (US$): 4.725.924.137,93 (2022)
 • Eksport av matvarer (% av vareeksporten): 0,00 (2016)
 • Import av matvarer (% av vareimporten): 7,20 (2014)
 • Indeks for matproduksjon (2004 - 2006 = 100): 123,62 (2021)
 • Indeks for animalsk produksjon (2004 - 2006 = 100): 13,50 (2019)

Industri

 • Industri (inkludert bygg og anlegg), verdiskaping (% av BNP): 1,38 (2021)
 • Industri (inkludert bygge- og anleggsvirksomhet), bruttoprodukt (US$): 39,94 (2021)
 • Industri, verdiskaping (% av BNP): 12,36 (2016)
 • Industri, bearbeidingsverdi (US$): 107,18 (2021)

Militær

 • Væpnede styrker, totalt: 459.000,00 (2020)
 • Militære utgifter (% av BNP): 138.291.000.000,00 (2022)
 • Militære utgifter (US$): 87.216.000.000,00 (2022)

Andre

 • Løpende helseutgifter (% av BNP): 6,32 (2020)
 • Arbeidsgiveravgift (% av selskapets overskudd): 165.771.830.413,79 (2022)
 • Mottatt utviklingshjelp (ODA) per innbygger (US$): 1,67 (2022)
 • Sosiale avgifter (% av inntekten): 4.683.139.092,56 (2022)