Fakta om Iran

Fakta om Iran

1. Navn: Irans offisielle navn er Den islamske republikken Iran. Landet ble en islamsk republikk da det kongelige regimet ble styrtet i 1979 og erstattet av et prestestyre (den iranske revolusjonen) under Ayatollah Khomeini.

2. Opprinnelsen til navnet: Navnet "Iran" betyr "ariernes land" på persisk. Gjennom historien har Iran ofte blitt kalt "Persia", som stammer fra det greske historikernavnet "Persis".

3. Internett: I 2012 uttalte Irans politisjef at Google var et spionasjeverktøy. I tillegg ønsker den iranske regjeringen å opprette et "nasjonalt internett" som er under statlig kontroll.

4. Luftforurensning: Irans hovedstad Teheran er en av verdens mest luftforurensede byer. Det anslås at rundt 27 mennesker dør hver dag av sykdommer relatert til luftforurensning.

5. Eksport av varer: Iran er en av verdens største produsenter av kaviar, pistasjnøtter og safran. Kaviarproduksjonen stammer fra stør i Det kaspiske hav, der Iran kontrollerer 50% av kaviarmarkedet.

Fakta: Det er høy luftforurensning i Teheran (Irans hovedstad).
Kildeangivelse: Giorgio Montersino - Flickr.com

Fakta: Luftforurensning i Irans hovedstad Teheran forårsaker rundt 27 dødsfall daglig.

 

6. Olje: Persiabukta - eller Persiabukta som den også kalles - inneholder 60% av verdens oljereserver. Iran eier ca. 10% av disse reservene og pumper opp ca. 4 millioner fat olje hver dag.

7. Tepper: Iranske tepper er verdenskjent for sin kvalitet, og tepper er Irans nest mest eksporterte vare (etter olje). Tepper har blitt vevd i Iran i mer enn 2500 år, og veverne gjør vanligvis en liten feil med vilje i hvert teppe fordi "bare Gud er perfekt".

8. Paleolittisk tid: De tidligste arkeologiske funnene i Iran tyder på at det har vært mennesker i området siden den tidligste steinalderen (paleolittisk tid for 2,5 millioner år siden til for ca. 300 000 år siden). Man vet også at jordbrukssamfunn begynte å blomstre i Iran rundt 8000 f.Kr.

9. Historie: I 1953 var CIA involvert i en hemmelig operasjon kalt "Operation Ajax", der USA og Storbritannia fjernet den demokratisk valgte statsministeren Mohammed Masaddegh fra makten. Dette komplottet gjorde det mulig for sjahen Mohammad Reza Pahlavi å bli enehersker i landet. I 1979 ble sjahen styrtet og erstattet av et prestestyre (den iranske revolusjonen) under ayatollah Khomeini, som fortsatt sitter ved makten i dag.

10. Irangate/Iran-Contra: Under krigen mellom Iran og Irak i 1980-1988 støttet USA offisielt Irak, men la press på andre land for å få dem til å slutte å selge våpen til Iran. Senere ble det imidlertid oppdaget at USA selv i all hemmelighet hadde solgt våpen til Iran. Denne saken ble kjent som Irangate- eller Iran-Contra-skandalen.

Fakta: Iran har to typer ørkener
Kildeangivelse: Hamed Saber - Flickr.com

Haft Sîn - eller de 7 "S-ene" - er en iransk nyttårstradisjon med 7 gjenstander som alle begynner på bokstaven "S" i det persiske alfabetet. Gjenstandene symboliserer 7 skapelser som er beskyttet av hellige udødelige. Hver familie prøver å lage et så vakkert Haft Sîn-bord som mulig.

Geografiske fakta

 • Beliggenhet: Midtøsten. Mellom Irak og Pakistan med kystlinje mot Omanbukten, Persiabukten og Det kaspiske hav.
 • Landegrenser: Afghanistan (935 km), Armenia (35 km), Aserbajdsjan (432 km), Nakhitsjevan [eksklave av Aserbajdsjan] (179 km), Irak (1458 km), Pakistan (909 km), Tyrkia (499 km) og Turkmenistan (992 km).
 • Kystlinje: 2 440 km (fordelt på Persiabukta, Omanbukta og Det kaspiske hav)
 • Klima: For det meste tørt og halvtørt. Subtropisk langs kysten til Det kaspiske hav.
 • Landskap: Stejle bjergkæder, der adskiller de forskellige plateauer. Et høyt sentralt basseng med ørkener, bjerge og små usammenhengende sletter langs begge kyster.
 • Laveste punkt: -28 m (Kaspihavet)
 • Høyeste punkt: 5 671 meter (Kuh-e Damavand)
 • Naturressurser: Petroleum, naturgass, kull, krom, kobber, jernmalm, bly, mangan, sink og svovel.
 • Største by: Teheran
 • Hovedstad: Teheran
 • Totalt areal (kvadratkilometer): 1.745.150,00 (2021)
 • Landområder (km2): 1.601.053,35 (2015)
 • Urbane områder (km2): 16.217,10 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 470.670,00 (2021)
 • Jordbruksareal (% av totalarealet): 29,01 (2021)
 • Skogareal (% av landarealet): 6,64 (2021)
 • Plantearter (høyere), truet: 7,00 (2018)
 • CO2-utslipp (tonn per innbygger): 7,06 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstetthet (personer per km2 totalt areal): 1,51 (2018)
 • Befolkning i største by: 54,19 (2021)
 • Befolkningsvekst (årlig %): 9.499.781,00 (2023)
 • Befolkning, totalt: 0,71 (2022)
 • Befolkningsvekst i byområder (årlig %): 1,31 (2022)
 • Befolkning i byområder (% av totalbefolkningen): 57,53 (2022)
 • Befolkning i rurale områder (% av totalbefolkningen): 23,19 (2022)
 • Befolkningsvekst i rurale områder (årlig %): -1,26 (2022)
 • Etniske grupper: 61% persere, 16% aserbajdsjanere, 10% kurdere, 6% lurkere, 2% balutsjer, 2% arabere, turkmenere og tyrkiske folk 2, 1% andre
 • Sprog: Persisk (det offisielle språket) 53%, tyrkiske dialekter 18%, kurdisk 10%, gilani og mazeni 7%, luri 6% og baluchi 2%.
 • Religioner: 99,4% muslimer [shia 90-95%, sunni 5-10%] (offisiell religion), 0,3% andre (inkluderer zarathustrier, jøder og kristne), 0,4% uspesifisert
 • Nettoinnvandring: 10,90 (2021)

Fødsels- og dødsrater

 • Fruktbarhetstall, totalt (fødsler per kvinne): 1,69 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (per 1 000 innbyggere): 13,70 (2021)
 • Tenåringsmødre (% av kvinner i alderen 15-19 år som har fått barn eller er gravide): 0,70 (2019)
 • Dødsrate, brutto (per 1 000 personer): 6,44 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, kvinner (år): 76,81 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, menn (år): 71,25 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, alle (år): 73,88 (2021)
 • Dødelighet forårsaket av trafikkulykker (per 100 000 innbyggere): 164,50 (2022)
 • Dødelighet, kvinner (per 1 000 voksne kvinner): 21,50 (2019)
 • Dødelighet, menn (per 1 000 voksne menn): 78,88 (2021)
 • Selvmordsrate, kvinner (per 100 000 kvinner): 151,24 (2021)
 • Spedbarnsdødelighet (per 1 000 levendefødte): 7,70 (2019)

Arbeid, inntekt og utdanning

 • Lønnstakere, totalt (% av total arbeidsstyrke): n/a
 • Inntektsandel for de høyeste 10%: 26,80 (2022)
 • Inntektsandel for de laveste 10%: 2,80 (2022)
 • Arbeidsledighet, totalt (% av total arbeidsstyrke): 9,09 (2022)
 • Arbeidsstyrke, totalt: 29.158.831,00 (2023)
 • Arbeidsstyrke med grunnutdanning (% av arbeidsstyrken): 42,23 (2022)
 • Arbeidsstyrke med middels utdanning (% av arbeidsstyrken): 37,26 (2022)
 • Antall fattige jf. nasjonale fattigdomsgrenser (% av befolkningen): 88.550.570,00 (2022)
 • Andel av befolkningen med moderat eller alvorlig matusikkerhet (%): 40,80 (2021)
 • Skoleelever, grunnskole (brutto %): 104,48 (2020)
 • Ungdomsledighet, alle unge (% av den totale arbeidsstyrken i alderen 15-24 år): 76,81 (2022)
 • Unge som ikke er under utdanning, arbeid eller opplæring, totalt (% av alle unge): 26,94 (2022)
 • Lese- og skriveferdigheter, voksne totalt (% av befolkningen over 15 år): 282.952,19 (2022)

  Utgifter

 • Husholdningenes (og NPIS) konsumutgifter (US$): 911.875.207.898,01 (2022)
 • Elektrisitetsforbruk (kWh per innbygger): 2.927,79 (2014)
 • Innbyggere som bruker Internett (% av befolkningen): 78,60 (2021)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 18,00 (2018)
 • Antall røykere, totalt (over 15 år): 13,60 (2020)
 • Alkoholforbruk per innbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 22,63 (2022)

Næringsliv og turisme

 • Arbeidsgivere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 3,05 (2022)
 • Nye selskaper (antall registreringer): 0,63 (2020)
 • Nye bedrifter (nyregistreringer per 1 000 innbyggere i alderen 15-64 år): -39.998,00 (2023)
 • Børsnoterte selskaper, totalt: 546,00 (2022)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = høyeste karakter): 9.455,00 (2021)
 • Internasjonal turisme, antall ankomster: 1.550.000,00 (2020)
 • Internasjonal turisme, antall avganger: 1.550.000,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (totalt antall kilometer): 9.455,00 (2021)
 • Jernbane, antall transporterte passasjerer (millioner passasjerkilometer): 11.231,00 (2021)

Helse

 • Sykehussenger (per 1 000 innbyggere): 1,56 (2017)
 • Selvmordsrate, menn (per 100 000 menn): 2,80 (2019)
 • Sykepleiere og jordmødre (per 1 000 innbyggere): 36.158,00 (2020)
 • Leger (per 1 000 innbyggere): 1,98 (2018)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen mellom 15 og 49 år): 1.480,31 (2022)

Fakta om Irans økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 12,80 (2016)
 • BNP-vekst (årlig %): 58,55 (2019)
 • BNP per innbygger (US$): 413.493.207.349,27 (2022)
 • BNP, KPP (US$): 3,78 (2022)
 • BNI (US$): 4.669,57 (2022)
 • BNI-vekst (årlig %): 1.617.097.090.429,98 (2022)
 • Bruttosparing (% av BNP): 412.878.766.372,35 (2022)

Inflasjon, renter og konsumpriser

 • Innskuddsrente (%): 22,07 (2020)
 • Utlånsrente (%): 43,49 (2022)
 • Inflasjon, konsumpriser (årlig %): 39,86 (2022)
 • Konsumprisindeks (2010 = 100): 1.480,31 (2022)

Handel og produksjon

 • Handel (% av BNP): 3,27 (2022)
 • Vareeksport (US$): 19,99 (2022)
 • Vareimport (US$): 82.660.486.128,44 (2022)
 • Eksport av matvarer (% av vareeksporten): 7,65 (2021)
 • Import av matvarer (% av vareimporten): 30,93 (2021)
 • Indeks for matproduksjon (2004 - 2006 = 100): 83,89 (2022)
 • Indeks for animalsk produksjon (2004 - 2006 = 100): 25,90 (2019)

Industri

 • Industri (inkludert bygg og anlegg), verdiskaping (% av BNP): 3,66 (2022)
 • Industri (inkludert bygge- og anleggsvirksomhet), bruttoprodukt (US$): 37,94 (2000)
 • Industri, verdiskaping (% av BNP): 18,00 (2016)
 • Industri, bearbeidingsverdi (US$): 99,85 (2022)

Militær

 • Væpnede styrker, totalt: 650.000,00 (2020)
 • Militære utgifter (% av BNP): 77.200.000.000,00 (2022)
 • Militære utgifter (US$): 55.446.000.000,00 (2022)

Andre

 • Løpende helseutgifter (% av BNP): 22,07 (2020)
 • Arbeidsgiveravgift (% av selskapets overskudd): 164.800.583.198,07 (2022)
 • Mottatt utviklingshjelp (ODA) per innbygger (US$): 2,59 (2022)
 • Sosiale avgifter (% av inntekten): 6.846.596.650,50 (2022)