Fakta om Jordan

Fakta om Jordan

1. Hellig kongeslekt: Kongen av Jordan, Abdullah II, tilhører den hashemittiske kongefamilien, som anser seg selv som etterkommere av profeten Muhammed.

2. Økonomi: Jordans økonomi er sterkt påvirket av manglende tilgang på vann, olje og andre naturressurser. I tillegg tynges økonomien av budsjettunderskudd, statsgjeld, fattigdom og høy arbeidsledighet.

3. Turisme: Turismen står for ca. 10-12% av Jordans bruttonasjonalprodukt, og i 2010 var det ca. 8 millioner turister og andre besøkende i landet. De mest kjente turistattraksjonene er byene Petra og Jerash.

4. Helseturisme: Jordan har vært et reisemål for medisinsk turisme siden 1970-tallet. I 2010 ble 250 000 pasienter fra 102 land behandlet i Jordan, noe som innbrakte over 1 milliard USD.

5. Militær: På grunn av Jordans ekstremt viktige strategiske beliggenhet mellom Israel, Vestbredden, Syria, Irak og Saudi-Arabia, samt nærheten til Libanon og Egypt, mottar det jordanske militæret mye støtte fra USA, Storbritannia og Frankrike.

Fakta: Dette kan være Bethabara, der Jesus ble døpt av døperen Johannes.
Attribusjon: Cybjorg - Wikipedia.org

Fakta: Døperen Johannes døpte Jesus i Bethabara - og disse utgravningene i Jordan antas å være Bethabara.

 

6. Fredsbevarende styrker: Jordan bidrar med et av de høyeste antall fredsbevarende styrker av alle land i FN.

7. Tidlig historie: Gjennom historien har dagens Jordan vært en del av flere mektige riker - blant annet det akkadiske riket (2335-2193 f.Kr.), det gamle Egypt (1400-1300-tallet f.Kr.), hettittene (1300- og 1300-tallet f.Kr.), Assyria (1310-20 f.Kr.), det nyassyriske riket (911-605 f.Kr.), hettittene (1300- og 1300-tallet f.Kr.), Assyria (1310-20 f.Kr.) og det nyassyriske riket (911-605 f.Kr.).), hettitterriket (1300- og 1200-tallet f.Kr.), Assyria (1365 - 1020 f.Kr.), det nyassyriske riket (911 - 605 f.Kr.), det nybabylonske riket (604 - 539 f.Kr.) og det akemenidiske dynastiet. I tillegg har også israelittene hersket over området i kortere perioder, og perserne og makedonske grekere har dominert regionen.

8. Kalifatene: Jordan har også vært en del av flere kalifater (Rashidun-kalifatet, Umayyad-kalifatet og Abbasid-kalifatet), før det falt i hendene på henholdsvis mongolene, korsfarerne, Ayyubid-dynastiet og mamelukkene.

9. Det osmanske riket: I 1516 ble dagens Jordan en del av Det osmanske riket og forble en del av det frem til 1918, da den hashemittiske hæren sammen med lokale transjordanske stammer tok makten under det såkalte "arabiske opprøret".

10. Uavhengighet: I 1922 ble Transjordan anerkjent som en stat under det britiske mandatet av Folkeforbundet. Landet forble under britisk styre og Folkeforbundets beskyttelse frem til 25. mai 1946, da FN anerkjente Transjordan som et selvstendig kongedømme. Landet skiftet navn fra "Transjordan" til "Jordan" i 1948.

Fakta: Petra og Jerash er de mest kjente turistattraksjonene i Jordan.
Attribusjon: Markv + Azurfrog - Wikipedia.org

Fakta: Petra og Jerash er de mest populære turistattraksjonene i Jordan.

Geografiske fakta

 • Beliggenhet: Midtøsten. Nordvest for Saudi-Arabia. Mellom Israel og Irak
 • Landegrenser: Irak (181 km), Israel (238 km), Saudi-Arabia (744 km), Syria (375 km) og Vestbredden (97 km).
 • Kystlinje: 26 km
 • Klima: Hovedsakelig tørr ørken. Regntid i den vestlige delen av landet (november til april).
 • Landskap: Hovedsakelig ørkenlandskap i øst og høyland i vest. Rift Valley skiller den østlige og vestlige bredden av Jordan-elven.
 • Laveste punkt: -408 m (Dødehavet)
 • Høyeste punkt: 1 854 m (Jabal Umm ad Dami)
 • Naturressurser: Fosfater, pottaske og oljeskifer
 • Største by: Amman
 • Hovedstad: Amman
 • Totalt areal (kvadratkilometer): 89.318,00 (2021)
 • Landområder (km2): 86.673,40 (2015)
 • Urbane områder (km2): 2.170,09 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 10.230,00 (2021)
 • Jordbruksareal (% av totalarealet): 11,52 (2021)
 • Skogareal (% av landarealet): 1,10 (2021)
 • Plantearter (høyere), truet: 8,00 (2018)
 • CO2-utslipp (tonn per innbygger): 1,92 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstetthet (personer per km2 totalt areal): 2,51 (2019)
 • Befolkning i største by: 125,55 (2021)
 • Befolkningsvekst (årlig %): 2.232.240,00 (2023)
 • Befolkning, totalt: 1,23 (2022)
 • Befolkningsvekst i byområder (årlig %): 88,33 (2022)
 • Befolkning i byområder (% av totalbefolkningen): n/a
 • Befolkning i rurale områder (% av totalbefolkningen): 87,56 (2014)
 • Befolkningsvekst i rurale områder (årlig %): 32,85 (2021)
 • Etniske grupper: 98% arabere, 1% tjerkessere, 1% armenere
 • Sprog: Arabisk (det offisielle språket). Engelsk er utbredt i over- og middelklassen.
 • Religioner: Muslimer 97,2%, kristne 2,2%, buddhister 0,4%, hinduer 0,1%, jøder <1%, folkereligion <1%, annet <1%, ingen <1%
 • Nettoinnvandring: 12,60 (2021)

Fødsels- og dødsrater

 • Fruktbarhetstall, totalt (fødsler per kvinne): 2,83 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (per 1 000 innbyggere): 21,95 (2021)
 • Tenåringsmødre (% av kvinner i alderen 15-19 år som har fått barn eller er gravide): 43,74 (2021)
 • Dødsrate, brutto (per 1 000 personer): 3,87 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, kvinner (år): 76,77 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, menn (år): 72,13 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, alle (år): 74,26 (2021)
 • Dødelighet forårsaket av trafikkulykker (per 100 000 innbyggere): 67,57 (2022)
 • Dødelighet, kvinner (per 1 000 voksne kvinner): 17,00 (2019)
 • Dødelighet, menn (per 1 000 voksne menn): 79,13 (2021)
 • Selvmordsrate, kvinner (per 100 000 kvinner): 125,74 (2021)
 • Spedbarnsdødelighet (per 1 000 levendefødte): 2,50 (2019)

Arbeid, inntekt og utdanning

 • Lønnstakere, totalt (% av total arbeidsstyrke): n/a
 • Inntektsandel for de høyeste 10%: 27,50 (2010)
 • Inntektsandel for de laveste 10%: 3,50 (2010)
 • Arbeidsledighet, totalt (% av total arbeidsstyrke): 5,20 (2018)
 • Arbeidsstyrke, totalt: 3.062.800,00 (2023)
 • Arbeidsstyrke med grunnutdanning (% av arbeidsstyrken): 38,98 (2021)
 • Arbeidsstyrke med middels utdanning (% av arbeidsstyrken): 36,78 (2021)
 • Antall fattige jf. nasjonale fattigdomsgrenser (% av befolkningen): 11.285.869,00 (2022)
 • Andel av befolkningen med moderat eller alvorlig matusikkerhet (%): 503,54 (2010)
 • Skoleelever, grunnskole (brutto %): 19,84 (2021)
 • Ungdomsledighet, alle unge (% av den totale arbeidsstyrken i alderen 15-24 år): 1,45 (2022)
 • Unge som ikke er under utdanning, arbeid eller opplæring, totalt (% av alle unge): 34,80 (2020)
 • Lese- og skriveferdigheter, voksne totalt (% av befolkningen over 15 år): 567.927,06 (2022)

  Utgifter

 • Husholdningenes (og NPIS) konsumutgifter (US$): 71.045.825.435,69 (2019)
 • Elektrisitetsforbruk (kWh per innbygger): 1.921,11 (2014)
 • Innbyggere som bruker Internett (% av befolkningen): 86,00 (2021)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 13,00 (2018)
 • Antall røykere, totalt (over 15 år): 0,31 (2019)
 • Alkoholforbruk per innbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 91,83 (2022)

Næringsliv og turisme

 • Arbeidsgivere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 3,12 (2022)
 • Nye selskaper (antall registreringer): 0,43 (2020)
 • Nye bedrifter (nyregistreringer per 1 000 innbyggere i alderen 15-64 år): -157.392,00 (2023)
 • Børsnoterte selskaper, totalt: 170,00 (2022)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = høyeste karakter): 8,17 (2022)
 • Internasjonal turisme, antall ankomster: 1.240.000,00 (2020)
 • Internasjonal turisme, antall avganger: 406.000,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (totalt antall kilometer): 8,17 (2022)
 • Jernbane, antall transporterte passasjerer (millioner passasjerkilometer): -1,20 (2022)

Helse

 • Sykehussenger (per 1 000 innbyggere): 1,47 (2017)
 • Selvmordsrate, menn (per 100 000 menn): 0,70 (2019)
 • Sykepleiere og jordmødre (per 1 000 innbyggere): 2.778,00 (2020)
 • Leger (per 1 000 innbyggere): 3,16 (2019)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen mellom 15 og 49 år): 133,12 (2022)

Fakta Jordans økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 3,83 (2022)
 • BNP-vekst (årlig %): 68,97 (2019)
 • BNP per innbygger (US$): 48.653.381.780,64 (2022)
 • BNP, KPP (US$): 2,43 (2022)
 • BNI (US$): 4.311,00 (2022)
 • BNI-vekst (årlig %): 126.513.436.679,68 (2022)
 • Bruttosparing (% av BNP): 48.147.607.132,75 (2022)

Inflasjon, renter og konsumpriser

 • Innskuddsrente (%): 11,88 (2020)
 • Utlånsrente (%): 16,10 (2019)
 • Inflasjon, konsumpriser (årlig %): 11.651.648.451,45 (2022)
 • Konsumprisindeks (2010 = 100): 133,12 (2022)

Handel og produksjon

 • Handel (% av BNP): 0,10 (2020)
 • Vareeksport (US$): 8.349.463.120,96 (2022)
 • Vareimport (US$): 12.380.000.000,00 (2022)
 • Eksport av matvarer (% av vareeksporten): 11,42 (2022)
 • Import av matvarer (% av vareimporten): 21,20 (2022)
 • Indeks for matproduksjon (2004 - 2006 = 100): 110,25 (2022)
 • Indeks for animalsk produksjon (2004 - 2006 = 100): 7,37 (2022)

Industri

 • Industri (inkludert bygg og anlegg), verdiskaping (% av BNP): 20,22 (2019)
 • Industri (inkludert bygge- og anleggsvirksomhet), bruttoprodukt (US$): 23,95 (2022)
 • Industri, verdiskaping (% av BNP): 130,28 (2022)
 • Industri, bearbeidingsverdi (US$): 17,16 (2022)

Militær

 • Væpnede styrker, totalt: 116.000,00 (2020)
 • Militære utgifter (% av BNP): 27.290.000.000,00 (2022)
 • Militære utgifter (US$): 4,84 (2022)

Andre

 • Løpende helseutgifter (% av BNP): 11,88 (2020)
 • Arbeidsgiveravgift (% av selskapets overskudd): 4,23 (2022)
 • Mottatt utviklingshjelp (ODA) per innbygger (US$): 2.323.347.887,32 (2022)
 • Sosiale avgifter (% av inntekten): 175,95 (2022)