Fakta om Makedonia

Makedonias ruiner

1. Navn: Makedonias offisielle navn er "Republikken Makedonia" i henhold til landets egen grunnlov. I internasjonale kretser omtales landet imidlertid som "Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia" (FYROM), ettersom Makedonia har en tvist med Hellas om navnet Makedonia - les mer nederst i artikkelen.

2. Mor Theresa: Mor Theresa ble født i Makedonias hovedstad Skopje av albanske foreldre i 1910. I dag finnes det et museum dedikert til henne i sentrum av Skopje.

3. Kuklica: Omtrent 8 km fra byen Kratovo ligger den lille landsbyen Kuklica med rundt 100 innbyggere. Kuklica er kjent for sine steinsøyler som ligner mennesker, og har derfor fått tilnavnet "steinbyen". Ifølge lokalbefolkningen dukker det opp nye steinsøyler hvert 5.-6. år.

4. Fortau: I Makedonia brukes ikke fortauene til å gå på, men til parkering.

5. Deni: Den makedonske valutaen heter "denarer" (eller "makedonske denarer"), og den minste enheten er 1 - det er altså ingen ører, slik vi kjenner det fra de nordiske kronene. Tidligere fantes de imidlertid under navnet "deni", men ble avskaffet på grunn av sin lave verdi og sjeldenhet.

Fakta: Mavrovo-sjøen er kjent for sin halvt nedsunkne kirke.
Kildeangivelse: Rilind Hoxha - Flickr.com

Fakta: Mavrovo-sjøen er en populær turistattraksjon som er mest kjent for sin halvt sunkne kirke.

 

6. Arbeidsledighet: Arbeidsledighet er et stort problem i Makedonia og har vært det siden Jugoslavias sammenbrudd i 1991. Ungdomsledigheten (blant 15-24-åringer) var 53,9% i 2013, mens den var 30% for hele samfunnet.

7. Kokino: Ifølge NASA er Kokino i Makedonia det fjerde eldste astronomiske observatoriet i verden. De tre eldste er: Abu Simbel (Egypt), Stonehenge (Storbritannia) og Angkor Wat (Kambodsja). Kokino ligger 30 km fra byen Kumanovo og ca. 6 km fra grensen til Serbia.

8. Ohridsjøen: Ohridsjøen ble dannet for 4-5 millioner år siden og har en gjennomsnittlig dybde på 155 meter, noe som gjør den til en av de eldste og dypeste innsjøene i verden. Den har 200 endemiske dyrearter (dvs. arter som bare finnes i området) og har stått på UNESCOs verdensarvliste siden 1979.

9. Tusenårskorset: Tusenårskorset er et 66 meter høyt kors som står på toppen av Vodno-fjellet i Skopje. Det ble reist i 2002 til minne om kristendommens 2000 år i Makedonia og resten av verden.

10. Mavrovo-sjøen: Mavrovosjøen er en av de mest populære turistattraksjonene i Makedonia. Den ligger 1000 meter over havet, ca. 100 km fra Skopje. I midten av innsjøen ligger en halvt nedsenket kirke, noe som bidrar til dens popularitet.

Fakta: Den makedonske byen Kuklica er kjent for sine steinsøyler.
Kildeangivelse: markoskavesna - Flickr.com

Landsbyen Kuklich er kjent for sine steinsøyler som ser ut som mennesker. Ifølge lokalbefolkningen dukker det opp nye steinsøyler hvert 5.-6. år.

Geografiske fakta

 • Beliggenhet: Sørøst-Europa. Nord for Hellas
 • Landegrenser: Albania (151 km), Bulgaria (148 km), Hellas (246 km), Kosovo (159 km) og Serbia (62 km).
 • Kystlinje: 0 km (innlandsstat)
 • Klima: Varme, tørre somre og høster. Relativt kalde vintre med store snømengder
 • Landskap: Fjellandskapet er dekket av dype bassenger og daler. Det er tre store innsjøer, alle på grensen til nabolandene. Hele landet er delt i to av elven Vardar.
 • Laveste punkt: 50 m (Vardar-elven)
 • Høyeste punkt: 2 764 m (Golem Korab)
 • Naturressurser: Jernmalm, kobber, bly, sink, kromitt, mangan, nikkel, wolfram, gull, sølv, asbest, gips og tømmer.
 • Største by: Skopje
 • Hovedstad: Skopje
 • Totalt areal (kvadratkilometer): 25.710,00 (2021)
 • Landområder (km2): 23.681,04 (2015)
 • Urbane områder (km2): 701,27 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 12.600,00 (2021)
 • Jordbruksareal (% av totalarealet): 49,96 (2021)
 • Skogareal (% av landarealet): 39,71 (2021)
 • Plantearter (høyere), truet: 4,00 (2018)
 • CO2-utslipp (tonn per innbygger): 3,28 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstetthet (personer per km2 totalt areal): 611.107,00 (2023)
 • Befolkning i største by: -0,36 (2022)
 • Befolkningsvekst (årlig %): 2.057.679,00 (2022)
 • Befolkning, totalt: 21,80 (2019)
 • Befolkningsvekst i byområder (årlig %): 83,46 (2022)
 • Befolkning i byområder (% av totalbefolkningen): n/a
 • Befolkning i rurale områder (% av totalbefolkningen): 40,88 (2022)
 • Befolkningsvekst i rurale områder (årlig %): -1,17 (2022)
 • Etniske grupper: 64,2% makedonere, 25,2% albanere, 3,9% tyrkere, 2,7% romfolk, 1,8% serbere og 2,2% andre.
 • Sprog: 66,5% makedonsk (offisielt språk), 25,1% albansk (offisielt språk), 3,5% tyrkisk, 1,9% romani, 1,2% serbisk og 1,8% annet.
 • Religioner: 64,7% makedonsk-ortodokse, 33,3% muslimer, 0,37% andre kristne og 1,63% andre og uspesifiserte.
 • Nettoinnvandring: 3,46 (2020)

Fødsels- og dødsrater

 • Fruktbarhetstall, totalt (fødsler per kvinne): 1,60 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (per 1 000 innbyggere): 10,20 (2021)
 • Tenåringsmødre (% av kvinner i alderen 15-19 år som har fått barn eller er gravide): 32,61 (2022)
 • Dødsrate, brutto (per 1 000 personer): 15,50 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, kvinner (år): 72,41 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, menn (år): 74,54 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, alle (år): 504.033,74 (2022)
 • Dødelighet forårsaket av trafikkulykker (per 100 000 innbyggere): 73,85 (2021)
 • Dødelighet, kvinner (per 1 000 voksne kvinner): 128,36 (2021)
 • Dødelighet, menn (per 1 000 voksne menn): 4,80 (2019)
 • Selvmordsrate, kvinner (per 100 000 kvinner): 13,90 (2019)
 • Spedbarnsdødelighet (per 1 000 levendefødte): -1.000,00 (2023)

Arbeid, inntekt og utdanning

 • Lønnstakere, totalt (% av total arbeidsstyrke): n/a
 • Inntektsandel for de høyeste 10%: 22,90 (2019)
 • Inntektsandel for de laveste 10%: 1,90 (2019)
 • Arbeidsledighet, totalt (% av total arbeidsstyrke): 14,43 (2022)
 • Arbeidsstyrke, totalt: 76,77 (2021)
 • Arbeidsstyrke med grunnutdanning (% av arbeidsstyrken): 63,02 (2022)
 • Arbeidsstyrke med middels utdanning (% av arbeidsstyrken): 907.306,00 (2023)
 • Antall fattige jf. nasjonale fattigdomsgrenser (% av befolkningen): n/a
 • Andel av befolkningen med moderat eller alvorlig matusikkerhet (%): 24,00 (2021)
 • Skoleelever, grunnskole (brutto %): 92,12 (2021)
 • Ungdomsledighet, alle unge (% av den totale arbeidsstyrken i alderen 15-24 år): 0,20 (2022)
 • Unge som ikke er under utdanning, arbeid eller opplæring, totalt (% av alle unge): 18,45 (2022)
 • Lese- og skriveferdigheter, voksne totalt (% av befolkningen over 15 år): 6,00 (2018)

  Utgifter

 • Husholdningenes (og NPIS) konsumutgifter (US$): 26.447.334.166,98 (2022)
 • Elektrisitetsforbruk (kWh per innbygger): 3.513,95 (2014)
 • Innbyggere som bruker Internett (% av befolkningen): 83,02 (2021)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 5,10 (2019)
 • Antall røykere, totalt (over 15 år): 4,62 (2019)
 • Alkoholforbruk per innbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 59,12 (2022)

Næringsliv og turisme

 • Arbeidsgivere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 4,08 (2022)
 • Nye selskaper (antall registreringer): 3,74 (2015)
 • Nye bedrifter (nyregistreringer per 1 000 innbyggere i alderen 15-64 år): 4.985,00 (2020)
 • Børsnoterte selskaper, totalt: 97,60 (2012)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = høyeste karakter): 683,00 (2021)
 • Internasjonal turisme, antall ankomster: 118.000,00 (2020)
 • Internasjonal turisme, antall avganger: 28,38 (2022)
 • Jernbanelinjer (totalt antall kilometer): 683,00 (2021)
 • Jernbane, antall transporterte passasjerer (millioner passasjerkilometer): 25,35 (2021)

Helse

 • Sykehussenger (per 1 000 innbyggere): 4,28 (2017)
 • Selvmordsrate, menn (per 100 000 menn): 4,60 (2021)
 • Sykepleiere og jordmødre (per 1 000 innbyggere): 2,83 (2015)
 • Leger (per 1 000 innbyggere): 81,88 (2021)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen mellom 15 og 49 år): 135,29 (2022)

Fakta Makedonias økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 1,07 (2022)
 • BNP-vekst (årlig %): 80,75 (2019)
 • BNP per innbygger (US$): 13.563.132.102,17 (2022)
 • BNP, KPP (US$): 2,15 (2022)
 • BNI (US$): 6.591,47 (2022)
 • BNI-vekst (årlig %): 43.837.744.089,72 (2022)
 • Bruttosparing (% av BNP): 12.965.414.174,24 (2022)

Inflasjon, renter og konsumpriser

 • Innskuddsrente (%): 12,83 (2020)
 • Utlånsrente (%): 14,20 (2022)
 • Inflasjon, konsumpriser (årlig %): 22,95 (2022)
 • Konsumprisindeks (2010 = 100): 135,29 (2022)

Handel og produksjon

 • Handel (% av BNP): 108,88 (2022)
 • Vareeksport (US$): 13,10 (2022)
 • Vareimport (US$): 1.776.937.016,04 (2022)
 • Eksport av matvarer (% av vareeksporten): 8,21 (2022)
 • Import av matvarer (% av vareimporten): 9,16 (2022)
 • Indeks for matproduksjon (2004 - 2006 = 100): 100,68 (2022)
 • Indeks for animalsk produksjon (2004 - 2006 = 100): 0,00 (2019)

Industri

 • Industri (inkludert bygg og anlegg), verdiskaping (% av BNP): 2,19 (2022)
 • Industri (inkludert bygge- og anleggsvirksomhet), bruttoprodukt (US$): 28,88 (2022)
 • Industri, verdiskaping (% av BNP): 4,63 (2022)
 • Industri, bearbeidingsverdi (US$): 93,24 (2022)

Militær

 • Væpnede styrker, totalt: 16.000,00 (2020)
 • Militære utgifter (% av BNP): 8.727.000.000,00 (2022)
 • Militære utgifter (US$): 12.755.000.000,00 (2022)

Andre

 • Løpende helseutgifter (% av BNP): 12,83 (2020)
 • Arbeidsgiveravgift (% av selskapets overskudd): 3.112.671.773,75 (2022)
 • Mottatt utviklingshjelp (ODA) per innbygger (US$): 1,61 (2022)
 • Sosiale avgifter (% av inntekten): 224.960.256,37 (2022)