Fakta om Mongolia

Fakta om Mongolia

1. Dyreliv: Mongolias dyreliv omfatter blant annet kameler, ørner og ørner, hester (blant annet Przewalski-hester, verdens siste villhestrase) og mer enn 50 unike, unike fisk arter

2. Ulan Bator: Hovedstaden Ulan Bator (eller Ulaanbataar) er Mongolias største by og har ca. 1,3 millioner innbyggere. Navnet "Ulaanbataar" er et mongolsk ord som bokstavelig talt betyr "rød helt". Byen ble grunnlagt i 1639 som en nomadeby som flyttet tre ganger i året. Først i 1778 ble byen fast forankret på sitt nåværende sted.

3. Den kaldeste hovedstaden: Med en gjennomsnittstemperatur på -1,3 grader Celsius året rundt er Ulaanbaatar verdens kaldeste hovedstad. Dette skyldes hovedsakelig tre ting: 1) byens store høyde (1350 m), 2) byens beliggenhet flere hundre kilometer fra havet og 3) påvirkningen fra det sibirske høytrykket (antisyklonen).

4. Den eldste nasjonalparken: Mongolia er hjemsted for verdens eldste nasjonalpark. Den heter "Bogd Khan nasjonalpark" og ligger sør for Ulan Bator. Parken kan dateres tilbake til 1778.

5. Mongol Rally: Hvert år arrangeres Mongol Rally, et billøp der deltakerne starter i Europa og kjører til Ulan Bator. Det tradisjonelle startstedet er Goodwood Circuit i Storbritannia, men i dag er det flere europeiske startsteder, og løpet er ca. 13-16 000 km langt. Rallyet er beryktet for at folk bruker biler i dårlig stand, og de siste årene har mongolske myndigheter strammet inn reglene noe for å unngå ulykker. Løpet skiller seg også fra andre rallyer ved at det ikke er noen premier, motorassistanse, innkvartering eller andre praktiske ordninger.

Fakta: Djengis Khan-statuen står på verdens høyeste hestestatue ca. 54 km fra Ulan Bator.
Kildeangivelse: bdearth + Mario Carvajal - Flickr.com

Fakta: 54 km fra hovedstaden Ulan Bator står en 40 meter høy statue av Djengis Khan. Han sitter på verdens høyeste hestestatue.

 

6. Djengis Khan: Djengis Khan var en mongolsk khan som forente de mongolske stammene og etablerte det mongolske riket. Djengis Khans egentlige navn var Temudjin Borjigin - "Djengis Khan" (som betyr "verdenshersker") var en tittel han ble tildelt av mongolske høvdinger i 1206.

7. Djengis Khan-statuen: Omtrent 1 times kjøring (54 km) fra Ulan Bator ligger en 40 meter høy statue av Djengis Khan. Hesten som Djengis Khan sitter på, er verdens største statue av en hest. Besøkende kan - via hestens bryst og hals - gå inn i hestens hode, hvorfra man har panoramautsikt over de 200 omkringliggende jurtene (tradisjonelle runde nomadehytter). Jurtene er plassert etter samme mønster som de mongolske stammene brukte på 1200-tallet for å merke hestene sine.

8. Kublai Khan: Kublai Khan, også kalt "den siste av de store khanene", var barnebarn av Djengis Khan. Kublai Khan forente Kina for første gang og grunnla Yuan-dynastiet.

9. Geografi: Den gjennomsnittlige høyden i Mongolia er 1580 meter over havet. Landskapet består av mange innsjøer, myrer, sanddyner, gressletter, barskog og permanente fjellbreer. Asias største ferskvannssjø, Khövsgöl, ligger også i Mongolia.

10. Gobi-ørkenen: Asias største ørken, Gobi-ørkenen, ligger sør i Mongolia og nord i Kina. Gobi-ørkenen var en gang i tiden et hav, noe som forklarer den relativt store forekomsten av fossiler (mange turister tar dem med hjem som suvenirer!). Med sine 1,3 millioner km2 er Gobi-ørkenen den femte største ørkenen i verden.

Fakta: Mongol Rally er et spesielt billøp som starter i Europa og ender i Ulan Bator.
Tildeling: Tablecreation + Sam Greenhalgh + Santahul + HolidayExtras.com - Wikipedia.com

Fakta: Mongol Rally er et 13-16 000 km langt billøp som starter forskjellige steder i Europa og ender i Mongolias hovedstad Ulan Bator. Løpet er kjent for sine mange uegnede kjøretøy.

Geografiske fakta

 • Beliggenhet: Nord-Asia. Mellom Kina og Russland
 • Landegrenser: Kina (4 677 km) og Russland (3 543 km)
 • Kystlinje: 0 km (innlandsstat)
 • Klima: Ørken med kontinentalt klima. Store daglige og sesongmessige temperatursvingninger
 • Landskap: Vidstrakte ørkensletter og halvørkener, gresskledde stepper, fjell i vest og sørvest. Gobi-ørkenen ligger i den sørlige, sentrale delen av landet.
 • Laveste punkt: 560 m (Hoh Nuur)
 • Høyeste punkt: 4374 meter (Nayramadlin Orgil)
 • Naturressurser: Olje, kull, kobber, molybden, wolfram, fosfater, tinn, nikkel, sink, fluoritt, gull, sølv og jern.
 • Største by: Ulan Bator
 • Hovedstad: Ulan Bator
 • Totalt areal (kvadratkilometer): 1.564.116,00 (2021)
 • Landområder (km2): 1.549.425,13 (2015)
 • Urbane områder (km2): 354,98 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 1.126.312,00 (2021)
 • Jordbruksareal (% av totalarealet): 72,32 (2021)
 • Skogareal (% av landarealet): 9,10 (2021)
 • Plantearter (høyere), truet: 0,00 (2018)
 • CO2-utslipp (tonn per innbygger): 6,43 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstetthet (personer per km2 totalt areal): 1.672.627,00 (2023)
 • Befolkning i største by: 1,50 (2022)
 • Befolkningsvekst (årlig %): 3.398.366,00 (2022)
 • Befolkning, totalt: 27,80 (2020)
 • Befolkningsvekst i byområder (årlig %): 1,71 (2022)
 • Befolkning i byområder (% av totalbefolkningen): 57,71 (2022)
 • Befolkning i rurale områder (% av totalbefolkningen): 31,07 (2022)
 • Befolkningsvekst i rurale områder (årlig %): 1,03 (2022)
 • Etniske grupper: 81.9% khalkha-mongoler, 2.7% dorvod, 2.1% bayad, 1.7% buryat-bouriates, 1.2% zakhchin, 1% dariganga, 1% uriankhai, 4.6% andre
 • Sprog: Khalkha mongolsk 90% (det offisielle språket), tyrkiske språk, russisk
 • Religioner: 53% buddhister, 3% muslimer, 2,2% kristne, 2,9% sjamanister, 0,4% annet, 38,6% ingen
 • Nettoinnvandring: 5,92 (2020)

Fødsels- og dødsrater

 • Fruktbarhetstall, totalt (fødsler per kvinne): 2,84 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (per 1 000 innbyggere): 21,41 (2021)
 • Tenåringsmødre (% av kvinner i alderen 15-19 år som har fått barn eller er gravide): 7,93 (2019)
 • Dødsrate, brutto (per 1 000 personer): 6,13 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, kvinner (år): 66,54 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, menn (år): 70,98 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, alle (år): 602.805,67 (2022)
 • Dødelighet forårsaket av trafikkulykker (per 100 000 innbyggere): 105,87 (2021)
 • Dødelighet, kvinner (per 1 000 voksne kvinner): 261,86 (2021)
 • Dødelighet, menn (per 1 000 voksne menn): 5,40 (2019)
 • Selvmordsrate, kvinner (per 100 000 kvinner): 30,70 (2019)
 • Spedbarnsdødelighet (per 1 000 levendefødte): -850,00 (2023)

Arbeid, inntekt og utdanning

 • Lønnstakere, totalt (% av total arbeidsstyrke): n/a
 • Inntektsandel for de høyeste 10%: 24,60 (2022)
 • Inntektsandel for de laveste 10%: 3,40 (2022)
 • Arbeidsledighet, totalt (% av total arbeidsstyrke): 6,21 (2022)
 • Arbeidsstyrke, totalt: 75,70 (2021)
 • Arbeidsstyrke med grunnutdanning (% av arbeidsstyrken): 60,11 (2022)
 • Arbeidsstyrke med middels utdanning (% av arbeidsstyrken): 1.402.844,00 (2023)
 • Antall fattige jf. nasjonale fattigdomsgrenser (% av befolkningen): 0,10 (2021)
 • Andel av befolkningen med moderat eller alvorlig matusikkerhet (%): 5,70 (2021)
 • Skoleelever, grunnskole (brutto %): 95,56 (2022)
 • Ungdomsledighet, alle unge (% av den totale arbeidsstyrken i alderen 15-24 år): 68,93 (2022)
 • Unge som ikke er under utdanning, arbeid eller opplæring, totalt (% av alle unge): 14,81 (2022)
 • Lese- og skriveferdigheter, voksne totalt (% av befolkningen over 15 år): 11,00 (2018)

  Utgifter

 • Husholdningenes (og NPIS) konsumutgifter (US$): 25.953.850.019,30 (2022)
 • Elektrisitetsforbruk (kWh per innbygger): 2.032,16 (2014)
 • Innbyggere som bruker Internett (% av befolkningen): 81,61 (2021)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 21,00 (2019)
 • Antall røykere, totalt (over 15 år): 29,40 (2020)
 • Alkoholforbruk per innbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 11,68 (2022)

Næringsliv og turisme

 • Arbeidsgivere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 3,69 (2022)
 • Nye selskaper (antall registreringer): 4,22 (2018)
 • Nye bedrifter (nyregistreringer per 1 000 innbyggere i alderen 15-64 år): 12.532,00 (2020)
 • Børsnoterte selskaper, totalt: 99,18 (2020)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = høyeste karakter): 1.821,00 (2021)
 • Internasjonal turisme, antall ankomster: 66.900,00 (2020)
 • Internasjonal turisme, antall avganger: 49,94 (2022)
 • Jernbanelinjer (totalt antall kilometer): 1.821,00 (2021)
 • Jernbane, antall transporterte passasjerer (millioner passasjerkilometer): 91,00 (2021)

Helse

 • Sykehussenger (per 1 000 innbyggere): 8,00 (2017)
 • Selvmordsrate, menn (per 100 000 menn): 12,70 (2021)
 • Sykepleiere og jordmødre (per 1 000 innbyggere): 3,86 (2018)
 • Leger (per 1 000 innbyggere): 2,15 (2021)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen mellom 15 og 49 år): 251,17 (2022)

Fakta Mongolias økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 6,60 (2021)
 • BNP-vekst (årlig %): 67,77 (2019)
 • BNP per innbygger (US$): 17.146.471.626,40 (2022)
 • BNP, KPP (US$): 5,03 (2022)
 • BNI (US$): 5.045,50 (2022)
 • BNI-vekst (årlig %): 48.461.751.478,97 (2022)
 • Bruttosparing (% av BNP): 15.067.905.912,92 (2022)

Inflasjon, renter og konsumpriser

 • Innskuddsrente (%): 8,51 (2020)
 • Utlånsrente (%): 15,15 (2022)
 • Inflasjon, konsumpriser (årlig %): 35,31 (2022)
 • Konsumprisindeks (2010 = 100): 251,17 (2022)

Handel og produksjon

 • Handel (% av BNP): 83,73 (2022)
 • Vareeksport (US$): 7,12 (2022)
 • Vareimport (US$): 1.220.342.607,88 (2022)
 • Eksport av matvarer (% av vareeksporten): 1,32 (2022)
 • Import av matvarer (% av vareimporten): 12,64 (2022)
 • Indeks for matproduksjon (2004 - 2006 = 100): 157,87 (2022)
 • Indeks for animalsk produksjon (2004 - 2006 = 100): 13,50 (2019)

Industri

 • Industri (inkludert bygg og anlegg), verdiskaping (% av BNP): 8,78 (2022)
 • Industri (inkludert bygge- og anleggsvirksomhet), bruttoprodukt (US$): 24,63 (2022)
 • Industri, verdiskaping (% av BNP): 16,01 (2021)
 • Industri, bearbeidingsverdi (US$): 159,36 (2022)

Militær

 • Væpnede styrker, totalt: 18.000,00 (2020)
 • Militære utgifter (% av BNP): 12.540.000.000,00 (2022)
 • Militære utgifter (US$): 8.704.000.000,00 (2022)

Andre

 • Løpende helseutgifter (% av BNP): 8,51 (2020)
 • Arbeidsgiveravgift (% av selskapets overskudd): 6.054.799.365,77 (2022)
 • Mottatt utviklingshjelp (ODA) per innbygger (US$): 0,60 (2022)
 • Sosiale avgifter (% av inntekten): 118.357.804,46 (2022)