Fakta om planeten Venus

Fantastiske fakta om planeten Venus
 1. Rotasjon: Venus roterer baklengs (retrograd rotasjon) sammenlignet med de fleste andre planeter, noe som betyr at solen står opp i vest og går ned i øst.
 2. Dag: 1 døgn på Venus (den tiden det tar Venus å rotere én gang rundt sin egen akse) tilsvarer 243 døgn på jorden. 1 døgn på Venus tilsvarer ca. 117 døgn her på jorden.
 3. År: 1 år på Venus (den tiden det tar Venus å rotere én gang rundt solen) tilsvarer 225 dager på Jorden - dvs. at 1 dag er lengre enn 1 år på Venus.
 4. Solen: Venus er den planeten som er nest nærmest solen (Merkur er nærmest) med en avstand på 108 millioner km. Til sammenligning er avstanden til jorden 150 millioner km.
 5. Utseende: Sett fra Jorden er Venus den mest lyssterke av alle planetene, noe som skyldes nærheten mellom de to planetene og måten Venus' skyer reflekterer sollyset på.
 6. Kjennetegn: Venus har verken måner, ringer eller et globalt magnetfelt. Atmosfæren er tykk og består hovedsakelig av karbondioksid, nitrogen og svovelsyre.
 7. Overflate: Venus er en steinplanet der landskapet er preget av vulkaner og kratere.
 8. Vulkaner: På Venus finnes det mer enn 1000 vulkaner med en diameter på over 20 km. Til sammenligning har jordens største vulkan, Mauna Loa, en diameter på 3-5 km.
 9. Kratere: Kraterne på Venus' overflate har en diameter på minst 1,5 km. Dette skyldes at alle mindre meteorer brenner opp i den tykke atmosfæren og derfor ikke når planetens overflate.
 10. Navn: Navnet Venus kommer fra romersk mytologi, der Venus var kjærlighetens og skjønnhetens gudinne - akkurat som gudinnen Afrodite i gresk mytologi.
Fakta: Venus' overflate kan bare sees med infrarødt utstyr.
Attribusjon: Bricktop - Wikipedia.org

Fakta: Venus' overflate kan ikke ses med vanlige teleskoper på grunn av den tykke atmosfæren. Her kan man imidlertid se overflaten takket være infrarødt utstyr på romsonder som befinner seg nær planeten.

 

Mer fakta om Venus

 • Jordens søsterplanet: I tillegg til å være den planeten som ligger nærmest Jorden, er Venus også svært lik Jorden når det gjelder størrelse, tyngdekraft, tetthet, masse og massesammensetning - derfor omtales Venus noen ganger som Jordens "søsterplanet".
 • Ekstrem varme: Venus' overflate er svært varm; 464 grader i gjennomsnitt - til sammenligning smelter bly ved 327 grader! I tillegg er trykket enormt; omtrent 90 ganger høyere enn på jorden - det tilsvarer trykket 1 km under havoverflaten!
 • Liv: Den høye gjennomsnittstemperaturen på 464 grader gjør det usannsynlig at det finnes liv (slik vi kjenner det) på Venus.
 • Romfartøy: Hittil har mer enn 40 romsonder besøkt Venus. De få sondene som har landet på Venus, har ikke overlevd mer enn noen få timer på grunn av den ekstreme varmen. Magellan-ferden på begynnelsen av 1990-tallet kartla ca. 98% av planetens overflate. Selv om vi normalt ikke kan se gjennom Venus' tykke atmosfære, brukte Magellan-ferden infrarødt utstyr for å kartlegge overflaten. I 2010 påviste den europeiske romfartsorganisasjonen Venus Express at det har vært vulkansk aktivitet på Venus i løpet av de siste hundre årene, og at planeten derfor fortsatt kan være vulkansk aktiv.
 • Venuspassasjen: I visse perioder kan man se Venus - i likhet med Merkur - passere over solen. Dette fenomenet er også kjent som en Venuspassasje og er svært sjeldent. Den siste Venuspassasjen var 06. juni 2012, og den neste er 11. desember 2117. Les mer om Venuspassasjen Venus-passasjer her
Venus' profil
Masse: 4,8685×1024 kg (0,815 x jorden)
Eksentrisitet: 0,0067
Diameter ved ekvator: 12,104 km
Omkrets ved ekvator: 38 025 km
Sirkulasjonshastighet: 35,02 km/s
Aphelion: 108 939 000 km
Perihelium 107 477 000 km
Gjennomsnittlig avstand fra solen: 108 208 930 km
Overflatetemperatur: -45 til 500 °C (gjennomsnittlig 464 °C)