Fakta om rovdyr

Tilfeldige fakta om rovdyr

1. Kjøttetere: Rovdyr er dyr som lever av å spise andre dyr. Rovdyr er kjøttetere, noe som betyr at de hovedsakelig lever av kjøtt.

2. Åtseletere: Noen rovdyr jakter på byttet sitt, mens andre er åtseletere og spiser rester av andre rovdyrs byttedyr eller døde dyr.

3. Byttedyr: I motsetning til rovdyr finnes det byttedyr som kan være både kjøttetere og planteetere. Dyr som kan spise både kjøtt og planter, kalles "omnivore" eller "altetende" dyr.

4. Dyreriket: Selv om ordet "rovdyr" gir assosiasjoner til dyr med spisse tenner og skarpe klør, er det ikke alle rovdyr som har disse egenskapene. Som nevnt er rovdyr alle dyr som spiser andre dyr for å overleve, og de finnes i alle deler av dyreriket - inkludert amøber, nematoder, bløtdyr, leddyr og leddormer, fisk, amfibier og reptiler, Fugler og pattedyr

5. Næringskjeden: Næringskjeden er en prosess der energi overføres fra en organisme til den neste. Rovdyr er en viktig del av næringskjeden og er vanligvis involvert på følgende måte: 1) en plante absorberer solens energi 2) en planteeter spiser planten 3) et rovdyr spiser planteeteren 4) en alteter spiser rovdyret og er dermed øverst i næringskjeden

Fakta: Rovdyr omfatter alle dyr som lever av kjøtt.
Navngivelse: Rathika Ramasamy + Daniel Flower + Kieran (AU) - Flickr.com

Fakta: Rovdyr omfatter alle dyr som lever av å spise kjøtt. Rovdyr finnes derfor i alle deler av dyreriket.

 

6. Jaktteknikker: Hvordan et rovdyr jakter på og tar byttet sitt avhenger av flere faktorer, men som oftest brukes én av følgende fire teknikker: jakt, forfølgelse, bakhold eller samarbeid.

7. Hjelpemidler: De mest åpenbare jakthjelpemidlene er tenner og klør, men utmattelse, gift og elektrisitet brukes også (som i ulver, slanger og elektrisk ål, henholdsvis)

8. Verktøy: På samme måte som det finnes naturlige hjelpemidler, finnes det også ulike verktøy som krever en viss intelligens for å kunne brukes. Eksempler på dette er 1) sjimpanser som griper etter maur med pinner eller kaster spyd etter andre primater, 2) delfiner bruker sjøsvamper til å grave opp havbunnen for å komme til nedgravde byttedyr, eller 3) havotere knuser skjell med steiner.

9. Gullsmeden: Øyenstikkeren regnes i dag som det mest vellykkede rovdyret når det gjelder jakt. En øyenstikker feller rundt 95% av alle byttedyrene den jakter på. Til sammenligning har en løve en jaktsuksess på 25% og en hai på 50%.

10. Rovdyr/byttedyr: I zoologien snakker vi om forholdet eller samspillet mellom rovdyr og byttedyr - dvs. at visse rovdyr har sine byttedyr og omvendt. Eksempler på dette er løve - sebrabjørn - fisk, rev - kanin osv. De to gruppene lever i samme miljø der de utvikler seg og tilpasser seg sammen.

Øyenstikkeren regnes som det mest vellykkede rovdyret når det gjelder jakt.
Kildeangivelse: Daniel lightscaper + William + L Church - Flickr.com

Blant alle verdens rovdyr regnes øyenstikkeren som den mest vellykkede jegeren, og den klarer å felle byttet sitt 95% av gangene. Suksessen skyldes hovedsakelig at øyenstikkeren kan beregne byttedyrets kommende posisjon og forutse hvor den kan fange det...