Fakta om sommerfugler

Fakta om sommerfugler
 1. Størrelse: Størrelsen på sommerfuglene kan variere fra rundt 3 mm til over 30 cm.
 2. Hastighet: Sommerfuglenes topphastighet er 20 km/t.
 3. Kaldblodig: Sommerfugler kan ikke fly hvis kroppstemperaturen deres er under 30 grader (de er kaldblodige - som krokodiller)
 4. Distribusjon: Sydpolen (Antarktis) er det eneste kontinentet der det aldri har blitt funnet sommerfugler.
 5. Arter: Det finnes rundt 24 000 sommerfuglarter
 6. Sommerfuglstøv: Det er en myte at en sommerfugl dør av å ta på vingene. Noen av kitinlagene på vingene faller av, men det dreper den ikke (og den kan fortsatt fly).
 7. Levetid: De fleste sommerfuglarter lever i ca. 2-4 uker. Noen av de minste artene lever bare noen få dager, mens overvintrende sommerfugler lever lengst.
 8. Den eldste sommerfuglen: Sitronsommerfuglen (Gonepteryx rhamni) har den lengste levetiden av alle sommerfuglarter; 9 - 10 måneder.
 9. Mat: Sommerfugler lever utelukkende av væske - spesielt nektar. Munndelene deres er laget for å drikke, ikke for å tygge.
 10. Læring: Hvis en larve lærer noe i larvestadiet, kan den i noen tilfeller huske det i voksenstadiet (dvs. som voksen sommerfugl).
Fakta: Sommerfugler dør ikke fordi du tar på vingene deres.
Kildeangivelse: Phil Roeder - Flickr.com

Fakta: Det er en myte at sommerfugler dør hvis du tar på vingene deres.

 

Mer fakta om sommerfugler

 • Smakssans i føttene: Mange sommerfuglarter kan smake med føttene - en evne de hovedsakelig bruker for å finne mat, men også for å finne ut om overflaten de sitter på er egnet for egglegging (dvs. om overflaten er egnet mat for larvene).
 • Dyremishandling: I noen deler av verden er det ulovlig å skade eller drepe sommerfugler - for eksempel i California, der man kan bli bøtelagt med $500 euro.
 • Gjørmete vann: Sommerfugler kan ikke bare leve av sukkeret i nektar - de trenger også mineraler. Derfor suger de noen ganger vann fra gjørme, som er rik på mineraler og salter. Det er imidlertid bare hannene som har dette mineralbehovet.
 • Sikt: Sommerfugler kan se ca. 3,5 meter fremover. De kan også se ultrafiolett lys (som er usynlig for mennesker), noe som hjelper dem med å finne mat, ettersom blomster avgir denne typen lys. De kan bare se fargene rødt, grønt og gult.
 • Forsvar: Sommerfugler befinner seg ganske langt nede i næringskjeden og har mange rovdyr. Derfor har sommerfuglene utviklet to ulike teknikker for å unngå å bli spist: 1) kamuflasje; mange sommerfugler kan brette vingene for å gå i ett med bakgrunnen og 2) gift; selv om få sommerfugler er giftige, har mange arter fargerike mønstre som advarer rovdyr om at de er giftige. Noen sommerfugler har også flekker som ligner rovdyrenes øyne, noe som også har en advarende effekt på rovdyrene.
 • Transparente fingre: Selv om sommerfugler er kjent for sine fargerike vinger, er vingene faktisk gjennomsiktige. Vingene består av mange små lag med kitin (et protein som finnes i insektskjelettet) som er svært tynne og gjennomsiktige, men som reflekterer lyset i ulike vinkler, slik at de ser fargerike ut. Etter hvert som sommerfuglene blir eldre, faller noen av kitinlagene av og etterlater gjennomsiktige flekker på vingene.
 • Reise: Om høsten flyr monarksommerfuglene (Danaus plexippus) fra De store sjøene (i Nord-Amerika) til Mexicogolfen. Når våren kommer, reiser de tilbake til Nord-Amerika igjen. Denne reisen er på over 3200 km hver vei!
 • Sommerfugl: Svømmeteknikken "butterfly" - som kan oversettes til "sommerfugl" - ble oppfunnet i 1926 av tyskeren Eric Rademacher.
Fakta: Sommerfuglenes fargerike mønstre er der for å advare rovdyr.

Kildeangivelse: Airwolfhound + Diganta Talukdar + pamsai + Armando Maynez - Flickr.com

Fakta: Sommerfuglenes mange mønstre og farger advarer rovdyr om at sommerfugler er giftige - selv om de ikke er det!