Fakta om Sverige

Sverige er et nordisk land
 1. Gjeld: Nord-Korea skylder Sverige over 2,6 milliarder svenske kroner. På 70-tallet kjøpte det asiatiske landet en rekke Volvoer fra vårt broderland. Sverige har ikke fått pengene ennå, og sender fortsatt Nord-Korea en påminnelse om den utestående gjelden.
 2. Sykdom: Du kjenner kanskje til følelsen av at man av og til trenger en ferie etter at man har vært på ferie. Svenskene har faktisk forståelse for dette. Hvis du blir syk mens du er på ferie, kan du faktisk bruke sykedagene dine i den perioden.
 3. Tidlig pensjonering: En mann i Sverige er ikke lenger i stand til å arbeide. Hans lidelse? Han går på for mange heavy metal-konserter. Det blir omtrent 300 konserter i året for ham, altså nesten én i året. Det utrolige er at tilstanden hans er blitt anerkjent, og at han får kompensasjon fra staten.
 4. Avfall: Svenskene er opptatt av å minimere avfallet sitt. Mye av avfallet blir enten omdannet til andre former for energi eller resirkulert. Dette har imidlertid skapt et annet problem: For lite avfall til å holde forbrenningsovnene i gang. Derfor importerer de avfall fra Norge og Storbritannia.
 5. Disney: Donald Duck som figur har alltid vært mer populær enn Mikke Mus her i Norden. I Sverige tar de det imidlertid enda mer alvorlig. Det velkjente Disney-juleshowet slik vi kjenner det i Danmark, heter på svensk: "Kalle Anka og vennene hans ønsker deg en god jul".
 6. Pause: I de fleste land tar vi gjerne en lunsjpause i løpet av arbeidsdagen. I Sverige går de et skritt lenger. De har et konsept som kalles "fika". Det er en idé som er forankret i svensk kultur, og som går ut på at man i løpet av arbeidsdagen tar en pause eller to for å slappe av, snakke og - fremfor alt - ikke jobbe.
 7. Smisking: Det er ulovlig å slå barna sine. Det er logisk for de fleste, heldigvis. Men Sverige var faktisk det første landet i verden som gjorde det ulovlig å slå barna sine. Forbudet ble innført i 1979. Til sammenligning ble det først forbudt i Danmark i 1997.
 8. Hurtigmat: Vi forbinder ikke svenskene med å leve usunt, og de er heller ikke usunne i seg selv. Sverige er imidlertid det landet som har flest MacDonald's-restauranter per innbygger.
 9. Skog: Sverige er et stort land, men hvis du sammenligner antall innbyggere med den danske befolkningen og ser på Danmarks areal, er det faktisk ikke så mange flere svensker enn dansker. Det skyldes at en stor del av Sveriges areal er dekket av skog. Faktisk er 2/3 av Sverige dekket av skog. Det tilsvarer 280 650 kvadratkilometer av landet.
 10. Donasjoner: Sverige ønsker virkelig at verden skal ha det bra. Faktisk donerer Sverige så mye til blant annet utlandet at deres donasjonsandel utgjør 1 prosent av bruttonasjonalproduktet. Det er det eneste landet i verden der dette er tilfelle.

Fakta: Sverige er det landet med flest McDonald's-restauranter per innbygger.

Fakta: Sverige er det landet med flest McDonald's-restauranter per innbygger.

Geografiske fakta

 • Beliggenhet: Nord-Europa; grenser til Østersjøen, Bottenviken, Kattegat og Skagerrak, mellom Finland og Norge.
 • Landegrenser: Finland 545 km, Norge 1 666 km
 • Kystlinje: 3 218 km
 • Klima: Temperert i sør med kalde, overskyede vintre og kjølige, delvis overskyede somre; subarktisk i nord.
 • Landskap: For det meste flate eller svakt bølgende lavlandsfjell i vest.
 • Laveste punkt: Hammarsjön i nærheten av Kristianstad: -2,4 m
 • Høyeste punkt: Kebnekaise: 2 111 m
 • Naturressurser: Jernmalm, kobber, bly, sink, gull, sølv, wolfram, uran, arsenikk, feltspat, trevirke, vannkraft
 • Største by: Stockholm
 • Hovedstad: Stockholm
 • Totalt areal (kvadratkilometer): 528.860,72 (2021)
 • Landområder (km2): 411.134,31 (2015)
 • Urbane områder (km2): 4.064,23 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 30.029,10 (2021)
 • Jordbruksareal (% av totalarealet): 7,37 (2021)
 • Skogareal (% av landarealet): 68,70 (2021)
 • Plantearter (høyere), truet: 5,00 (2018)
 • CO2-utslipp (tonn per innbygger): 3,24 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstetthet (personer per km2 totalt areal): 1.700.066,00 (2023)
 • Befolkning i største by: 0,47 (2023)
 • Befolkningsvekst (årlig %): 10.536.632,00 (2023)
 • Befolkning, totalt: 16,10 (2022)
 • Befolkningsvekst i byområder (årlig %): 0,75 (2023)
 • Befolkning i byområder (% av totalbefolkningen): 89,50 (2022)
 • Befolkning i rurale områder (% av totalbefolkningen): 11,26 (2023)
 • Befolkningsvekst i rurale områder (årlig %): -1,69 (2023)
 • Etniske grupper: 80,9% svensker, 1,8% syrere, 1,4% finner, 1,4% irakere, 14,5% andre
 • Sprog: Svensk (offisielt språk), finsk, samisk, romani, jiddisch og meankieli er offisielle minoritetsspråk.
 • Religioner: 60.2% Svenska kyrkan (luthersk), 8.5% andre (inkluderer romersk-katolske, ortodokse, baptister, muslimer, jøder og buddhister), 31.3% ingen eller uspesifisert
 • Nettoinnvandring: 9,24 (2022)

Fødsels- og dødsrater

 • Fruktbarhetstall, totalt (fødsler per kvinne): 1,52 (2022)
 • Fødselsrate, brutto (per 1 000 innbyggere): 10,00 (2022)
 • Tenåringsmødre (% av kvinner i alderen 15-19 år som har fått barn eller er gravide): 9,30 (2019)
 • Dødsrate, brutto (per 1 000 personer): 9,00 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, kvinner (år): 84,80 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, menn (år): 81,50 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, alle (år): 83,11 (2022)
 • Dødelighet forårsaket av trafikkulykker (per 100 000 innbyggere): 35,78 (2022)
 • Dødelighet, kvinner (per 1 000 voksne kvinner): 56,85 (2022)
 • Dødelighet, menn (per 1 000 voksne menn): 9,50 (2019)
 • Selvmordsrate, kvinner (per 100 000 kvinner): 19,90 (2019)
 • Spedbarnsdødelighet (per 1 000 levendefødte): 39.998,00 (2023)

Arbeid, inntekt og utdanning

 • Lønnstakere, totalt (% av total arbeidsstyrke): n/a
 • Inntektsandel for de høyeste 10%: 22,70 (2021)
 • Inntektsandel for de laveste 10%: 2,80 (2021)
 • Arbeidsledighet, totalt (% av total arbeidsstyrke): 7,61 (2023)
 • Arbeidsstyrke, totalt: 5.825.253,00 (2023)
 • Arbeidsstyrke med grunnutdanning (% av arbeidsstyrken): 45,72 (2023)
 • Arbeidsstyrke med middels utdanning (% av arbeidsstyrken): 68,66 (2023)
 • Antall fattige jf. nasjonale fattigdomsgrenser (% av befolkningen): n/a
 • Andel av befolkningen med moderat eller alvorlig matusikkerhet (%): 5,40 (2021)
 • Skoleelever, grunnskole (brutto %): 116,43 (2022)
 • Ungdomsledighet, alle unge (% av den totale arbeidsstyrken i alderen 15-24 år): 88,74 (2023)
 • Unge som ikke er under utdanning, arbeid eller opplæring, totalt (% av alle unge): 5,12 (2023)
 • Lese- og skriveferdigheter, voksne totalt (% av befolkningen over 15 år): 1,00 (2018)

  Utgifter

 • Husholdningenes (og NPIS) konsumutgifter (US$): 310.803.294.565,44 (2023)
 • Elektrisitetsforbruk (kWh per innbygger): 13.480,15 (2014)
 • Innbyggere som bruker Internett (% av befolkningen): 95,01 (2022)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 3,10 (2019)
 • Antall røykere, totalt (over 15 år): 24,00 (2020)
 • Alkoholforbruk per innbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 22,07 (2023)

Næringsliv og turisme

 • Arbeidsgivere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 3,37 (2022)
 • Nye selskaper (antall registreringer): 11,63 (2019)
 • Nye bedrifter (nyregistreringer per 1 000 innbyggere i alderen 15-64 år): 60.215,00 (2022)
 • Børsnoterte selskaper, totalt: 278,00 (2002)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = høyeste karakter): 9.714,00 (2021)
 • Internasjonal turisme, antall ankomster: 1.957.000,00 (2020)
 • Internasjonal turisme, antall avganger: 6.081.000,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (totalt antall kilometer): 9.714,00 (2021)
 • Jernbane, antall transporterte passasjerer (millioner passasjerkilometer): 8.008,00 (2021)

Helse

 • Sykehussenger (per 1 000 innbyggere): 2,14 (2018)
 • Selvmordsrate, menn (per 100 000 menn): 2,00 (2022)
 • Sykepleiere og jordmødre (per 1 000 innbyggere): 7,06 (2020)
 • Leger (per 1 000 innbyggere): 25,57 (2021)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen mellom 15 og 49 år): 133,47 (2023)

Fakta Sveriges økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 1,09 (2006)
 • BNP-vekst (årlig %): 81,99 (2019)
 • BNP per innbygger (US$): 593.267.701.033,41 (2023)
 • BNP, KPP (US$): -0,20 (2023)
 • BNI (US$): 56.305,25 (2023)
 • BNI-vekst (årlig %): 739.741.230.780,84 (2023)
 • Bruttosparing (% av BNP): 616.804.949.244,81 (2023)

Inflasjon, renter og konsumpriser

 • Innskuddsrente (%): 19,55 (2021)
 • Utlånsrente (%): 8,55 (2023)
 • Inflasjon, konsumpriser (årlig %): 22,78 (2023)
 • Konsumprisindeks (2010 = 100): 133,47 (2023)

Handel og produksjon

 • Handel (% av BNP): 1,02 (2017)
 • Vareeksport (US$): 13,06 (2023)
 • Vareimport (US$): 77.456.032.668,13 (2023)
 • Eksport av matvarer (% av vareeksporten): 6,77 (2023)
 • Import av matvarer (% av vareimporten): 10,88 (2023)
 • Indeks for matproduksjon (2004 - 2006 = 100): 101,15 (2022)
 • Indeks for animalsk produksjon (2004 - 2006 = 100): 35,40 (2019)

Industri

 • Industri (inkludert bygg og anlegg), verdiskaping (% av BNP): 2,30 (2022)
 • Industri (inkludert bygge- og anleggsvirksomhet), bruttoprodukt (US$): 33,50 (2023)
 • Industri, verdiskaping (% av BNP): 3,68 (2006)
 • Industri, bearbeidingsverdi (US$): 99,81 (2022)

Militær

 • Væpnede styrker, totalt: 15.000,00 (2020)
 • Militære utgifter (% av BNP): 197.860.000.000,00 (2023)
 • Militære utgifter (US$): 193.016.000.000,00 (2023)

Andre

 • Løpende helseutgifter (% av BNP): 19,55 (2021)
 • Arbeidsgiveravgift (% av selskapets overskudd): 135.141.395.113,92 (2023)
 • Mottatt utviklingshjelp (ODA) per innbygger (US$): 1,31 (2022)
 • Sosiale avgifter (% av inntekten): 7.722.479.440,75 (2022)