Fakta om venstrehendte kvinner

20 interessante og morsomme fakta om venstrehendte kvinner

Venstrehendthet er en fascinerende egenskap som har fascinert forskere i flere tiår. Selv om bare rundt 10 prosent av verdens befolkning er venstrehendte, er det spennende forskjeller mellom kjønnene. I denne artikkelen fokuserer vi utelukkende på venstrehendte kvinner og presenterer en liste med fakta som belyser ulike aspekter ved denne unike gruppen.

 

1. Venstrehendte kvinner er i mindretall

Venstrehendthet er en sjeldenhet blant kvinner, og utgjør bare en brøkdel av den kvinnelige befolkningen. Faktisk viser statistikken at venstrehendte kvinner er betydelig sjeldnere enn venstrehendte menn.

 

2. Mulige kognitive fordeler

Flere studier tyder på at venstrehendte, også kvinner, kan ha visse kognitive fordeler. Noe forskning har vist at venstrehendte har større sannsynlighet for å ha en IQ på 131 eller høyere, og kjente venstrehendte genier som Isaac Newton, Benjamin Franklin og Albert Einstein støtter denne ideen.

 

3. Å leve i en høyrehendt verden

Venstrehendte kvinner møter ofte utfordringer i en verden der høyrehendte dominerer. Dagligdagse verktøy og gjenstander, fra sakser til penner, er designet med tanke på høyrehendte, noe som gjør de daglige oppgavene mer tungvinte for dem. Selv skriving på papir eller tavler kan føre til problemer med flekker for venstrehendte.

 

4. Sport og maskinskriving

Venstrehendthet kan være en fordel i visse idretter som boksing, tennis og baseball, ettersom motstanderne kan være mindre vant til å møte venstrehendte. I tillegg kan venstrehendte utmerke seg når det gjelder å skrive på maskin, ettersom de fleste ordene på et QWERTY-tastatur skrives med venstre hånd.

 

5. Det finnes spesialiserte verktøy

Heldigvis har mange bedrifter tatt hensyn til behovene til venstrehendte og tilbyr nå spesialverktøy som sakser, penner og målebånd som er tilpasset venstrehendte.

 

6. Venstrehendte katter

Interessant nok er det ikke bare mennesker som er venstrehendte. Nesten halvparten av alle katter har tendenser til å være venstrehendt, noe som gjør det lettere for venstrehendte eiere å finne kattekamerater som forstår deres unike perspektiv.

 

7. Venstresidens dag

Hver 13. august feirer venstrehendte over hele verden den internasjonale venstrehåndsdagen. Denne dagen bidrar til å øke bevisstheten om utfordringene som venstrehendte står overfor, og hedrer deres unike egenskaper.

 

8. Høyrehendte egenskaper

Selv om du identifiserer deg som høyrehendt, kan du ha noen venstrehendte trekk. Hvilket øye lukker du for eksempel for å se bedre, eller bruker du venstre hånd til visse oppgaver, som å skjære opp mat mens du holder en gaffel? Disse trekkene kan variere fra person til person og kan overraske deg.

 

9. Venstrehendte kvinner utgjør ca. 8.6%

Forskning viser at venstrehendte kvinner utgjør rundt 8,6% av den kvinnelige befolkningen i Storbritannia, noe som viser at de er relativt få sammenlignet med høyrehendte kvinner.

 

10. Økt sannsynlighet for allergier og autoimmune sykdommer

Studier har vist at venstrehendte, inkludert kvinner, har større sannsynlighet for å lide av allergier og autoimmune lidelser som ulcerøs kolitt og revmatoid artritt.

 

11. Utsatt for migrene

Venstrehendte kvinner har omtrent dobbelt så stor risiko for å få migrene som høyrehendte, ifølge vitenskapelig forskning.

 

12. Søvnmangel og bevegelse av lemmer

Venstrehendte kan oppleve flere søvnforstyrrelser på grunn av tilstander som Periodic Limb Movement Disorder (PLMD). Forskning har vist at det er større sannsynlighet for at venstrehendte har bevegelser i ekstremitetene under søvn sammenlignet med høyrehendte.

 

13. Dominans av høyre hjernehalvdel

Venstrehendte kvinner har en tendens til å ha en høyere grad av dominans av høyre hjernehalvdel, noe som forbindes med kreativitet og kunstneriske evner. Nyere studier tyder imidlertid på at forholdet mellom dominans av høyre hjernehalvdel og håndethet er mer komplekst enn tidligere antatt.

 

14. Venstrehendthet og alkohol

Mens noen tidlige studier antydet en sammenheng mellom venstrehendthet og alkoholisme, tyder nyere forskning på at venstrehendte ikke nødvendigvis er mer tilbøyelige til å drikke for mye, men at de kanskje drikker mer moderat.

 

15. Venstrehendte presidenter

I USA er venstrehendte kvinner en del av en eksklusiv klubb, ettersom fem av de ni siste amerikanske presidentene var venstrehendte: Barack Obama, Bill Clinton, George H. W. Bush, Ronald Reagan og Gerald Ford (som vekslet mellom å være venstre- og høyrehendt).

 

16. Venstrehendte maskinskrivere

Venstrehendte kvinner kan ha en fordel når det gjelder å skrive. Layouten på QWERTY-tastaturet inneholder ca. 3000 engelske ord som kan skrives utelukkende med venstre hånd, noe som kan gjøre venstrehendte raskere.

 

17. Sørafrikanere i idretten

Venstrehendte kvinner utmerker seg i enkelte idretter, blant annet tennis, der nesten 40% av toppspillerne er venstrehendte. Fordelen er at de møter motstandere som er mer vant til å spille mot høyrehendte.

 

18. Den internasjonale venstrehåndsdagen

13. august er en spesiell dag for venstrehendte, inkludert kvinner, for å feire det unike ved dem og øke bevisstheten om utfordringene de møter i en verden der høyrehendte dominerer.

 

19. Kunstnerisk kreativitet

Studier tyder på at venstrehendte kvinner er mer tilbøyelige til å velge kreative yrker som maleri og musikk, noe som understreker deres kreative tilbøyeligheter.

 

20. Venstrehendte kvinner og språk

Forskning viser at venstrehendte kvinner kan være mer utsatt for språkrelaterte problemer i barndommen. Tilstander som dysleksi og skolefaglige utfordringer kan være mer utbredt blant venstrehendte barn.

 

Til slutt vil jeg si at venstrehendte kvinner utgjør en unik og spennende undergruppe i den venstrehendte befolkningen. Selv om de møter utfordringer i en verden der høyrehendte dominerer, har de også særegne egenskaper og potensielle fordeler som skiller dem ut. Ytterligere forskning kan fortsette å avdekke de mange nyansene ved venstrehendthet hos kvinner og kaste lys over dette fascinerende aspektet ved det menneskelige mangfoldet.