Fakta om vindmøller og vindenergi

Fakta om vindmøller og vindenergi
  1. For det første: I dag strekker vindturbinene seg stolt opp mot horisonten som moderne materialgiganter, men slik har det ikke alltid vært. Vindmøller er på ingen måte en ny oppfinnelse. Faktisk kan de første spores tilbake til 2000 år f.Kr.
  2. Innovasjon: De gamle vindmøllene er svært karakteristiske for det danske landskapet. De er imidlertid ikke en dansk oppfinnelse, men oppsto i Nederland på 1500-tallet og ble videreutviklet der, og derfor kalles de også nederlandske vindmøller.
  3. Gave: I byen Elk Horn i Iowa, USA, bor det mange etterkommere av dansker som reiste dit for mange år siden. For å vise vennskapet mellom det gamle og det nye landet sendte Danmark en vindmølle til byen, som ble montert og reist. Dette skjedde i 1976, og vindmøllen sto opprinnelig i Nørre Snede.
  4. Energikilde: Moderne vindturbiner har blitt et landemerke for dansk innovasjon og energiutnyttelse. Faktisk kommer så mye som 20 prosent av den totale energiproduksjonen i Danmark fra vindturbiner og dermed vindenergi.
  5. Sightseeing: Vindturbiner er også svært fremtredende i det nederlandske landskapet, og det er faktisk populært å sykle ut for å se vindturbiner i Nederland. Du kan til og med bli med på flere bussturer som kun går til vindturbiner i landet.
  6. Komplisert: Når du ser en vindturbin av en vindturbin som skaper energi, kan det se relativt enkelt ut. Men faktum er at moderne vindturbiner består av mer enn 8000 deler.
  7. Fordel/ulempe: Det er smart å høste vindenergi fra vindturbiner, siden man får 80 ganger mer ut av dem mens de arbeider enn man bruker på å lage, vedlikeholde og avhende dem. Den store ulempen er at det må blåse for at man skal få noe ut av dem.
  8. Størst: Den største vindturbinen finner du på Hawaii. Den er 20 etasjer høy, og vingespennet er like langt som en fotballbane!
  9. Rengjøring: En så imponerende vindturbin i havet kan produsere mye energi. Faktisk kan den produsere nok til å forsyne over 3300 gjennomsnittlige husholdninger i Europa med strøm.
  10. Økning: Vindenergi vinner terreng år for år. Fra 2000 til 2006 ble bruken av vindenergi firedoblet på verdensbasis. Hvis denne utviklingen fortsetter, vil en tredjedel av all energi komme fra vindkraft i 2050.
Vindmøller ble oppfunnet i Nederland
Attribusjon: Kattenkruid - wikipedia.org

Fakta: Vindmøllen ble oppfunnet i Nederland på 1500-tallet. Bildet viser en vindturbin i Nederland.