Utrolige fakta

Utrolige fakta

Visste du at det finnes mennesker med blå hud? At et jordskjelv kan endre lengden på dagene permanent? Og at døde mennesker fungerer som veimerking på Mount Everest? Les mer om disse utrolige - men sanne - faktaene her!

 

1. Personer med blå hud

En sjelden sykdom gir blå hud, og derfor finnes det blå mennesker.
Kildeangivelse: abcnews.go.com + hicomm.bg

A blåhudet familie bodde i Kentucky, USA, i flere generasjoner. Forklaringen på dette utrolige fenomenet var en kombinasjon av innavl og en sjelden genetisk sykdom kalt "methemoglobinemi", der en økt mengde methemoglobin i blodet gjør huden blå. I dag er det svært få mennesker med denne sykdommen (som mannen til høyre).

 

2. Døde fjellklatrere er veimerker

Avdøde fjellklatrere fungerer som veimerkere på Everest
Kildeangivelse: altereddimensions.net

Det finnes over 200 avdøde fjellklatrere på Mount Everest som i dag fungerer som veimerker for andre klatrere. Klatreren til venstre antas å ha lent seg mot en snøfonn som siden har smeltet og gitt ham den oppreiste posisjonen. Bildet til høyre er "Green Boots", en indisk fjellklatrer som døde i 1996. Han ligger på et sted som alle fjellklatrere må passere på vei til toppen av fjellet. Inne i hulen bak ham ligger liket av en engelsk klatrer fra 2006.

 

 

3. Stjernehimmelen viser vår skapelse og opprinnelse

Når vi ser på stjernehimmelen, ser vi vår egen skapelse...

Et menneskeøye består av 130 millioner fotoreseptorer (synsceller). Hver av disse cellene består av 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 (100 billioner) atomer - mer enn alle stjernene i Melkeveien. Hvert atom i hver av øyets celler ble dannet i kjernen av en stjerne for milliarder av år siden, og i dag kan de brukes til å se stjernehimmelen - og dermed energiene som ble frigjort i prosessen med å skape øyets atomer. Med andre ord ser vi på vår egen skapelse og opprinnelse når vi betrakter stjernehimmelen...

 

4. 100 km trafikkork

I Kina oppstod det i 2010 en utrolig trafikkork på 100 km.
Navngivelse: Nitinkumar03 - Wikimedia.org

Verdens verste trafikkork varte i 12 dager og var 100 km lang. Køen oppstod i 2010 på den kinesiske motorveien 110, som forbinder Beijing og Yinchuan. Bilistene kunne bare kjøre ca. 1 km om dagen. Årsaken til trafikkorken var en kombinasjon av veiarbeid og et uvanlig høyt antall tunge lastebiler på motorveien.

 

5. Jordskjelv kan endre lengden på dagen

Svært kraftige jordskjelv kan på en utrolig måte endre lengden på dagene på jorden.
Kildeangivelse: Pedro Villavicencio - Flickr.com | NASA - Wikipedia.org

Svært sterk jordskjelv kan permanent endre lengden på jordens døgn fordi de får jorden til å rotere raskere. Årsaken Årsaken til den økte rotasjonshastigheten er at jordskjelvene endrer jordens akser litt og trekker jordens masse nærmere kjernen - på samme måte som når en kunstløper trekker i armene for å snurre raskere i piruetten.

 

6. Den blødende isbreen

Rød væske lekker ut av isen i Blood Falls på Sydpolen.
Kildeangivelse: Mike Martoccia - Flickr.com

Breen "Blood Falls" i Antarktis (Sydpolen) slipper ut rødt vann som ser ut som om det blør. Vannet er imidlertid bare jernrikt saltvann fra et lukket økosystem som finnes under breen. Økosystemet og vannet som renner ut inneholder ulike bakterier som har overlevd i millioner av år i kulden uten lys og oksygen.

 

7. En by uten veier

Byen Giethoorn i Nederland har ingen veier - bare kanaler.
Kildeangivelse: bertknot - Flickr.com

Den nederlandske byen Giethoorn har ingen veier eller gater; alle bygninger er forbundet med hverandre via kanaler og gangbroer!