75 otroliga fakta om språk

Fakta om språk
 1. Det exklusiva språket busuu: Busuu-språket ligger i södra Bantoid-regionen i Kamerun och är så exklusivt att endast åtta personer talar det idag.
  Chockerande nog hade detta utrotningshotade språk åtta talare 1986, men antalet hade minskat till bara tre 2005. Busuu-språket är fortfarande oklassificerat, vilket gör det till en unik språklig skatt.
 2. Utmaningen med kinesisk mandarin: Kinesiska Mandarin anses allmänt vara ett av de mest utmanande språken att lära sig. Dess komplexitet beror på dess skriftsystem, som består av tusentals symboler. Faktum är att en genomsnittlig kinesisk modersmålstalare uppskattas känna igen över 8 000 symboler, medan du behöver känna till minst 3 000 för att läsa en tidning. Dessutom använder kinesisk mandarin fyra distinkta toner för uttalet, vilket är avgörande för att särskilja ord med liknande ljud.
 3. Engelska - en gigantisk vokabulär: Engelskan är känd för att ha det största ordförrådet av alla språk, med cirka 750 000 ord.
  Det utvecklas kontinuerligt och varje år skapas cirka 5 400 nya ord. Det är dock bara en bråkdel av dessa nya ord (cirka tusen) som blir en del av det vardagliga lexikonet.
 4. Shakespeares lexikala skapelser: Den legendariske dramatikern William Shakespeare anses ha uppfunnit cirka 1 700 ord. Han åstadkom denna språkliga bedrift genom olika tekniker, bland annat genom att omvandla substantiv till verb, skapa nya ord genom att kombinera befintliga ord och ändra prefix och suffix.
 5. Förenta staterna: USA är en språklig smältdegel; USA är hem för en häpnadsväckande språklig mångfald, med över 300 språk som talas inom landets gränser. Trots att engelska är det vanligaste språket har USA inget officiellt språk. Denna mångfald återspeglar landets rika kulturella mångfald och komplexa språkliga landskap.
 6. Tvåspråkighet ökar hjärnans kapacitet: Att lära sig och tala flera språk ger många kognitiva fördelar. Studier visar att tvåspråkighet utmanar hjärnan och kan förbättra de kognitiva förmågorna, vilket kan göra människor smartare. Inlärning av ett andraspråk kan också bidra till att bromsa hjärnans åldrandeprocess, vilket främjar kognitiv vitalitet när människor åldras.
 7. "GO!" - Den kortaste grammatiskt korrekta meningen: När det gäller grammatik kan enkelhet vara djupgående. Den kortaste grammatiskt korrekta meningen på engelska är det enkla ordet "GO!". Detta kortfattade kommando visar att effektiv kommunikation kan uppnås med bara två bokstäver.
 8. Språklig mångfald i USA: Över 300 språk talas i USA, vilket återspeglar landets status som ett av de länder i världen med störst kulturell mångfald.
 9. Inget officiellt språk i USA: Trots sin språkliga mångfald har USA inget officiellt språk, vilket har lett till debatt om vilket språk som ska betecknas som officiellt.
 10. Utdöda språk: Språk kan dö ut om ingen talar eller skriver dem. Det är ett faktum att 241 språk hittills har dött ut.
 11. Global språkdominans: Mer än hälften av världens befolkning talar bara 23 språk, trots att det finns över 7 000 olika språk.
 12. Världens tvåspråkiga befolkning: Över hälften av världens befolkning är tvåspråkig och talar två eller flera språk flytande.
 13. Papua Nya Guineas språkliga mångfald: Papua Nya Guinea har hela 841 språk, men vissa av dem riskerar att dö ut på grund av få talare.
 14. Mest översatta dokument: Bibeln har rekordet för det mest översatta dokumentet, med versioner på 683 språk, följt av Pinocchio.
 15. Äldsta skrivna språket: Sumeriska är ett av de äldsta skriftspråken, med anor från 3500 år före Kristus, följt av egyptiska och fornkinesiska.
 16. Franska som "kärlekens språk": Franska betraktas ofta som kärlekens språk, särskilt i länder som Frankrike och Italien, som är kända för sin romantiska atmosfär.
 17. Minsta alfabetet: Papuaspråket Rotokas har det minsta alfabetet, bestående av bara 11 bokstäver.
 18. Språkligt inflytande: Nästan alla språk i världen har påverkats av andra språk, vilket återspeglar världens rika kulturella utbyte.
 19. Unikt baskiskt språk: Baskiska är ett isolerat språk som talas mellan Spanien och Frankrike och som inte har något känt samband med något annat språk.
 20. Sydafrikas många officiella språk: Sydafrika har 11 officiella språk, vilket återspeglar landets kulturella mångfald.
 21. Mest talade språk: Kinesiska Mandarin har det högsta antalet modersmålstalare, med över 1,3 miljarder, vilket gör det till det mest talade språket.
 22. Ryska som "krigets språk": Ryska kallas ibland för "krigets språk", möjligen på grund av stereotypa föreställningar om rysktalandes temperament.
 23. Engelska som det mest dominerande språket: Även om engelska inte är det mest talade språket är det det mest dominerande och allmänt använda språket i världen.
 24. Engelskans globala inflytande: Spridningen av det engelska språket kan tillskrivas det brittiska imperiets historiska räckvidd och det samtida inflytandet av teknik.
 25. Officiellt språk för luftfart: Engelska är det officiella språket inom luftfarten och säkerställer kommunikationen mellan piloter och flygledare över hela världen.
 26. Det långa alfabetet i kambodjanska: Det kambodjanska språket har det längsta alfabetet, bestående av mer än 73 tecken, vilket gör det svårt att lära sig.
 27. Kinesiska tecken: Kinesiska Mandarin använder symboler istället för alfabet, där varje symbol representerar ett ord eller begrepp.
 28. Det svåraste språket att lära sig: Kinesiska Mandarin anses ofta vara det svåraste språket att lära sig på grund av dess komplexa symbolsystem.
 29. Alfabetets ursprung: Det engelska ordet "alphabet" härstammar från de två första bokstäverna i det grekiska alfabetet, "alpha" och "beta".
 30. Första tryckta språket: Tyska var det första språket som trycktes i en bok, vilket var en viktig milstolpe i språkhistorien.
 31. Internetspråk Popularitet: Engelska och franska är bland de mest populära språken på Internet och lärs ut i nästan alla länder i världen.
 32. Hypotekslånets franska ursprung: Ordet "inteckning" kommer från den franska termen "mort gage", som betyder "dödspant".
 33. Fler engelsktalande i Nigeria: Nigeria har fler engelsktalande (ca 90 miljoner) än Storbritannien (ca 60 miljoner).
 34. Fakta om olika engelska dialekter: Det finns över 24 olika engelska dialekter bara i USA, med regionala variationer i accent och ordförråd.
 35. Engelskans dominans i den digitala världen: Ungefär 80% av den information som lagras i datorer världen över är på engelska.
 36. Snabbast talade språk: Japanska talare konverserar snabbt, medan mandarintalare tenderar att tala långsammare.
 37. Japanska och kinesiska utan samband: Japanska och kinesiska är, trots visuella likheter i skrift, inte direkt besläktade språk.
 38. Engelskan saknar en styrande institution: Till skillnad från andra stora språk saknar engelskan en central institution som fastställer språknormer.
 39. Engelskans ständiga utveckling: Engelskan utvecklas ständigt och varje år tillkommer nästan 4 000 nya ord i ordboken.
 40. Kortaste grammatiskt korrekta meningen: "GO!" är en giltig engelsk mening, som förmedlar ett kommando utan att uttryckligen ange subjektet.
 41. Icke-engelska företagsmotton i Storbritannien: Den brittiska strumpebandsordens motto och det brittiska kungahusets motto är båda skrivna på franska, inte engelska.
 42. Engelskans germanska rötter: Även om det engelska språket förknippas med England har det sina rötter i anglernas germanska språk.
 43. Asiens språkliga mångfald: Asien har mer än 2 300 språk, följt av Afrika med 2 138, medan Europa har minst, med bara 286.
 44. Krympande engelskt alfabet: Det engelska alfabetet har genomgått förändringar över tiden, och den nuvarande versionen har 26 bokstäver.
 45. Spökord: Den engelska ordboken innehöll en gång "spökordet" 'dord', som fanns kvar i över sju år innan det upptäcktes och togs bort.
 46. Falska språk i populärkulturen: Över 200 fiktiva språk har skapats för böcker, TV och film, med klingonska som ett anmärkningsvärt exempel.
 47. 300 språk i USA: I USA talas över 300 olika språk, vilket bidrar till att det är komplicerat att välja ett officiellt språk.
 48. Italienska som officiell dialekt: Italien valde den florentinska dialekten som sitt officiella språk, med olika regioner som fortfarande talar sina egna dialekter.
 49. Kinshasas franska inflytande: Kinshasa, huvudstaden i Kongo, är världens näst största fransktalande stad, efter Paris.
 50. Tyskans tre kön: Tyskan skiljer mellan femininum, maskulinum och neutrum, till skillnad från de flesta språk som bara har två genus.
 51. Engelskans franska rötter: Ungefär 30% av de engelska orden härstammar från franskan och har sitt ursprung i de historiska normandiska erövringarna.
 52. Användning av hjärnhalvor: Engelsktalande använder främst den vänstra hjärnhalvan för språkbearbetning, medan kinesisktalande använder båda hjärnhalvorna.
 53. Första språket i rymden: Ryska var det första språk som talades i yttre rymden, inte engelska som man ofta tror.
 54. Flest ord på engelska: Det engelska språket innehåller över 250 000 ord, vilket gör det till ett av de mest omfattande ordförråden.
 55. Skillnader mellan Nord- och Sydkorea: Nord- och Sydkorea har över tid utvecklats olika språkligt, vilket har resulterat i olika grammatiska regler och ordförråd.
 56. Global språklig mångfald: Det talas ungefär mellan 6 000 och 7 000 språk i världen, och dessa språk används av de 7 miljarder människor som bor i 189 självständiga stater.
 57. Europeiska ursprungsspråk: I Europa finns cirka 225 inhemska språk, vilket motsvarar ungefär 3% av världens totala antal språk.
 58. Språkliga hotspots: De flesta av världens språk finns i Asien och Afrika, vilket gör dessa kontinenter till språkliga kraftcentra.
 59. Flerspråkiga befolkningar: Minst hälften av världens befolkning är två- eller flerspråkig, vilket innebär att de talar två eller flera språk.
 60. Exponering för europeiska språk: Européer möter ofta främmande språk i sitt dagliga liv, vilket understryker behovet av att odla ett större intresse för språk bland europeiska medborgare.
 61. Variation av ordförråd: Många språk har omfattande ordförråd, men i vardagliga samtal använder människor vanligtvis bara en bråkdel av det totala ordförrådet och förlitar sig ofta på samma några hundra ord.
 62. Lån av språk: Språk står i ständig kontakt med varandra och påverkar varandra. Engelskan har till exempel lånat ord och uttryck från många andra språk, och de europeiska språken lånar nu många ord från engelskan.
 63. Milstolpar i språkutvecklingen: Ett barns språkutveckling följer en förutsägbar väg. Under sitt första år producerar spädbarn ett brett spektrum av vokalljud, och vid ett års ålder börjar de yttra sina första begripliga ord. Vid tre års ålder bildar de komplexa meningar och vid fem års ålder har de flera tusen ord.
 64. Modersmål och tvåspråkighet: Modersmålet är oftast det språk en person behärskar bäst och använder mest frekvent. Även om perfekt tvåspråkighet är sällsynt, uppvisar tvåspråkiga ofta en obalans i kunskaperna mellan sina två språk.
 65. Fördelar med tvåspråkighet: Tvåspråkighet medför många fördelar, bland annat blir det lättare att lära sig ytterligare språk, kognitiva processer förbättras och tvärkulturella kontakter främjas.
 66. Ekonomiska fördelar: Att tala flera språk kan leda till bättre jobbmöjligheter, och flerspråkiga företag har ofta en konkurrensfördel jämfört med enspråkiga företag.
 67. Språkfamiljer: Språk är relaterade till varandra, ungefär som medlemmar i en familj. De flesta europeiska språk tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen.
 68. Europeiska språkgrupper: Europeiska språk kategoriseras i stort sett i tre grupper: germanska, romanska och slaviska.
 69. Germanska språk: Denna grupp omfattar språk som danska, norska, svenska, isländska, tyska, nederländska, engelska och jiddisch.
 70. Romska språk: De romanska språken omfattar bland annat italienska, franska, spanska, portugisiska och rumänska.
 71. Slaviska språk: Språk som ryska, ukrainska, vitryska, polska, tjeckiska, slovakiska, slovenska, serbiska, kroatiska, makedonska och bulgariska hör till den slaviska gruppen.
 72. Mångfald i alfabetet: De flesta europeiska språk använder det latinska alfabetet, medan vissa slaviska språk använder det kyrilliska alfabetet. Grekiska, armeniska, georgiska och jiddisch har sina egna unika alfabet.
 73. Regionala språk och minoritetsspråk: Många europeiska länder har regionala språk eller minoritetsspråk, av vilka vissa har fått officiell status.
 74. Icke-europeiska språk: Arabiska, kinesiska och hindi, vart och ett med sitt eget skriftsystem, är bland de utomeuropeiska språk som talas allmänt i Europa.
 75. Fakta om Rysslands språkliga mångfald: Ryssland har det största antalet språk som talas på dess territorium, med uppskattningar som varierar från 130 till 200 språk, beroende på kriterier.