Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om bin (honungsbin)

 1. Arter: Det finns omkring 20 000 kända bi arter i världen. Honungsbin (Apis) är en art med 44 underarter
 2. Människoföda: Honungsbin är den enda insekt som producerar livsmedel som äts av människan
 3. Överansträngning: 3-6 veckor efter sina första vingslag så arbetar den genomsnittliga honungsbiet ihjäl sig och dör bokstavligen av överarbete
 4. Honung: Även om du kanske tror att bina kan göra honung från början så är inte fallet. De behöver lära sig de äldre bina
 5. Vinter: I kallt klimat slutar honungsbin att flyga när temperaturen är ca 10 grader och är istället tillsammans inne i kupan där de bildar en stor klunga runt drottningen. De flyttar ihop sina vingar och skapar en temperatur på ca 27 grader i början av vintern och 34 grader när drottningen börjar lägga ägg. Bina roterar också omväxlande in och ut ur klustret, så ingen blir för kall
 6. Udd: Honungsbinas största skillnad motför de andra biarterna är på 3 olika sätt: 1) den har hullingar på sin udd. 2) Udden är fristående vilket lämnar ett dödsavgörande hål i biets mage när den sticker 3) Udden har sin egen muskulatur och giftighet som fortsätta att injicera gift när udden sätts in i offret
 7. Värme: Även sticket är honungsbiet främsta försvarsmekanism, de kan också döda större insekter (T.ex. den asiatiska jätte bålgetingen) med hjälp av värme och koldioxid. Detta görs genom att en bisvärm bildar en boll runt den stora insekten. I centrum av den sfären, stiger temperaturen och koldioxidhalten till en sådan grad att insekten dör
 8. Honungsbifamiljen: En honungsbifamilj består av tre typer av bin: arbetare, drönare och drottningen. Det finns oftast bara en drottning, några hundra arbetare och upp till 80 000 arbetanrbin. Alla arbetarbin är kvinnliga bin och alla drönare är hanar
 9. Arbetsfördelningen: Arbetarbinas uppgifter bestäms genom deras ålder. De kan vara som 1) larvpass, hushåll och drottningens betjänter 2) byggnadskonstruktörer, 3) soldater och lagerarbetare och 4) samlare. Arbetsuppdelningen styrs av en ungdom och används för att reglera binas arbetar funktioner om det är nödvändigt. Drönarnas enda uppgift är att befrukta drottningen
 10. Kannibalism: Även bin äter nektar och biets larver äter pollen. Bina kan även äta sin egen art när det blir lite mat. Ur ett evolutionärt perspektiv är det också vettigt eftersom det minskar behovet av mat. Bina börja äta larver och ägg för att bevara den vuxna befolkningen som kan bidra till livsmedels insamling - men när maten är verkligen begränsad så äter de vuxna bina också av varandra

Fakta: Det finns cirka 20.000 arter av bin

 

Attribution: Harald Hoyer + aussiegall + Flickr.com

 

Det finns ungefär 20 000 kända biarter i världen. Honungsbin är bara en av alla dessa arter och det finns 44 underarter

 

Mer fakta om bin

 • Igenkännande: Honungsbin kan känna igen linjer, prickar, mönster, former – och till och med ansikten! De gör de på samma sätt som människor. Så det är nog inte utan anledning som du har känt dig förföljd av ett bi…
 • Parning: Biets parningsritual är grym; hanbiet – eller drönare – vars enda syfte i livet är att befrukta drottningen dör direkt efter parningen eftersom deras gadd bli kvar inne i drottningen (vilket är för att säkerställa befruktning). Detta skapar ett stort hål i deras mage. Skadade drönare som överlever parningen, kastas ut ur boet därför att de är slitna och värdelös
 • Falska hanbin: Bland bin är män i allmänhet alltid haploid i alla celler – dvs. deras kromosomantal är 23. Vissa hanbin är diploid – dvs. kromosomtalet är 46st – vilket gör dem till den så kallade ”falska hanbin”. Diploida män avskaffas oftast strax efter kläckning av arbetstagar bin
 • Syn: Honungsbin har fem ögon. De många ögonen gör inte deras syn bättre än för så många andra djur. Bin kan dock se ultraviolett ljus vilket de tenderar att använda för samla in mat; pollen och nektar finns främst i mitten av blomkronan vilket normalt också har en hög koncentration av ultraviolett ljus
 • Uppfattning: Honungsbin kan uppfatta skillnaden mellan två bilder på en 300 del av en sekund. Människans uppfattning är begränsad till en 50:e sekund. I praktiken innebär detta att bin till exempel kan skilja mellan varje bild i en tv-sändning som för oss verkar verkar som flytande
 • Luktsinne: Bin lockas till vissa blommor genom deras luktsinne vilket gör deras pollen insamling bättre. Luktsinnet används också i samband med parning, där varje bifamilj har sin egen unika doft och bina använder lukten för att identifiera sina rumskamrater
 • Sömn: Det finns en viss oenighet om bin sömnmönster bland experter men forskare har observerat korta perioder på cirka 30 sekunder där bina slutar svara, deras antenner och deras kroppar är avslappnade
 • Apiterapi: Apiterapi är en behandlingsmetod av sjukdomar och störningar i biprodukter såsom honung, pollen, propolis, drottninggelé och bigiftet. Ett exempel på apiterapi kan vara patienter med multipel skleros (MS) som har behandlat sina skadade nerver med bistick bland annat för att stimulera nerverna. De flesta resultaten av apiterapin är inte kliniskt bevisad och apiterapi betraktas fortfarande som en alternativ behandlingsform med avsaknad dokumentation inom medicin
Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022