Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om delfiner

1. Mördardelfin

Titeln är kanske lite överdriven men det är ett faktum att delfiner används av den amerikanska och den ryska regeringen för diverse militära uppgifter.

Fakta: Delfiner används för militära uppdrag i Förenta staterna och Ryssland

Attribution: Brien Aho – Wikipedia.org

 

USA har till och med ett särskilt program för detta ändamål som kallas ”US Navy Marine Mammal Program ”i San Diego som omfattar 75 delfiner.

 

Programmet har testats på mer än 19 olika djurarter (inklusive vissa hajar och fåglar) och till slut kom man fram till att delfiner och sjölejon är det lämpligaste djuret för detta. Delfinerna är särskilt användbara på grund av deras högt utvecklade ekolokalisering. Delfinen är ensam om att ha denna kraft och deras exceptionella syn (under vatten).

 

Delfiner exakta uppgift är militärhemligheter men gissar att de flesta att delfinerna används till följande uppgifter:

 • Sök upp och förstöra (seek and destroy) fientliga ubåtar, fartyg och liknande som att man använder kamikazemetoder
 • Hitta utländska sjöminor, dykare, ubåtar och liknande.
 • Hitta skadade dykare

Ovanstående uppgifter inte är helt bekräftade – eftersom det är hemligt – det finns en stor chans att delfinerna utför vissa uppgifter. Den amerikanska marinen har bekräftat att de använder sina av delfiner för att lokalisera minor i havet men vägrar att erkänna om delfiner ska vara utbildade för att skada personer eller fartyg.

 

Delfinerna är utbildade för att följa samma principer som polishundar där de får godis (t.ex. en fisk) när de utför en uppgift på rätt sätt.

 

2. Rosa delfiner

Fakta: Det finns två arter av rosa delfiner

Attribution: lubasi – Flickr.com

Inte nog med att det finns rosa delfiner, de finns i hela två sorter:

 • Rundad puckelrygg delfin (Sousa chinensis) som lever i Sydostasien och norra Australien
 • Amazon delfin (Inia geoffrensisen) som lever i de avrinningsområdena i den nordvästra delen av Sydamerika och därför finns i landning: Brasilien, Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia och Venezuela

Rosa delfiner är inte rosa hela livet; de föds svarta och blir gråa och så småningom så övergår det gråa till rosa med grå fläckar, medan de fortfarande är unga. Som vuxna är de vita.

 

3. Delfiner begår självmord

Delfiner i fångenskap begår självmord – och de gör det på olika sätt; allt från att vägra att äta till att krossa deras huvuden in i väggar!

 

Vissa biologer tror att detta beteende beror på att delfinerna har svårt att anpassa sig till nya miljöer och utfodringsmönster. Ett exempel på detta kan vara skillnaden på de delfiner som lever i havet och i en liten sluten bassäng. Ett annat exempel kan vara att delfiner i det vilda är vana att jaga och fånga sin mat där de inlåsta helt plötsligt hela tiden ”betjänas” av folket.

 

Det bör dock nämnas att det inte alla delfiner som begår självmord som slår huvudet mot väggen. De kan vara så glada eller helt inne i sin lek som då kan visa sig negativt på en vägg, poolkanten eller liknande.  Och så blir det mer prat om händelsen.


4. Världens längsta man har räddat två delfiner

Fakta: Världens längsta man, Xi Shun räddade två delfiner under 2006

Attribution: Joachim Bowin – Wikipedia.org

Världens längsta man räddade två delfiner under 2006 från döden!

 

I ett akvarium i Fushun stad i nordöstra delen av Kina hade två delfiner svalt plastbitar.

 

Veterinärerna hade förgäves försökt ta bort bitar med hjälp av olika instrument men detta gav bara resultatet att delfinerna drog ihop sina magar.

 

Därför kontaktade de världens längsta man, Xi Shun som använde sina långa armar för att ta bort de flesta plastbitar och därmed räddade de stackars delfinerna.

 

5. Delfinernas intelligens

Sedan 1950-talet så har flesta människorna trott att delfiner är mycket intelligenta varelser. Detta beror främst på delfiner naturliga lekfulla beteende när de hoppar, gör trick och i allmänhet verkar mycket social och välkomnande för oss människor.

 

Dessutom är uppfattningen härrör delvis från Lodge neuronal John Lilly experimentet då han försökte kommunicera med delfiner men hjälp av LSD som dock både då i det förflutna och i dag – anses vara ett extremt ovetenskapligt förhållningssätt.

 

En tredje faktor som bidrar till vår tro av att delfiner är intelligenta djur är på grund av deras roller i olika böcker och filmer från de senaste decennierna. Bra exempel är filmerna ”Flipper” och ”Rädda Willy”.

 

Fakta: Filmen

Attribution: Ivan Tors Productions

Metro-Goldwyn-Mayer – Wikipedia.org

Dessutom använder man storleken på delfiner hjärnor som ett argument för sin höga intelligens:

 

 • Människohjärnan = 2 % av vår kroppsvikt
 • Chimpans hjärnan = 0,9 % av kroppsvikten
 • Elefant hjärnan = 0,2 % av kroppsvikten
 • Delfin hjärnan = 0,9 % av kroppsvikten

 

Du kanske tror att delfiner är intelligenta djur eftersom de har en relativt stor hjärna men man kan jämföra intelligens och hjärnans storlek i vattenlevande och landlevande djur?

 

En forskare har också visat att även en guldfisk på vissa sätt är smartare än en delfin. Om du sätter en guldfisk i en skål med vatten så kommer den omedelbart försöka fly genom att försöka hoppa ur skålen. Om en delfin däremot fångas i ett nät så gör den inget försök att fly.

 

Idag finns det tvivel om hur intelligent delfiner egentligen är och det vore fel att anta att delfiner är intelligenta helt enkelt därför att vi människor har uppfattningen om detta. Dessutom är vår allmänna kunskap om hjärnans intelligens mycket begränsad. Dessutom kan vi inte ens mäta vår egen intelligens ordentligt!

 

6. Delfiners beteende

Delfiner är väl kända för sin flexibilitet och lekfulla beteende vilket gör dem några av de mest populära djuren i världen. Många arter hoppar ur vattnet – även i vertikalt läge för att se världen utanför, följ fartyg, simma synkat osv.

 

Fakta: Delfiner är sociala flockdjur

Attribution: Serguei S. Dukachev – Wikipedia.org

Delfiner lever i sociala grupper som kan variera i storlek från fem till flera hundra delfiner (i vissa fall till och med tusentals under kortare perioder).

 

De använder sin ekolokalisering för att hitta sina byten och jagar ofta i grupper där de omger fiskstim för att omväxlande simma in i stimmen och ”ta hand om disken.”

 

Delfinen gör också annan nytta när den omger fiskstimmen – inklusive fåglar, valar och fiskebåtar. Likaså finns det även fiskare som samarbetar med delfiner. Delfingruppen styr fisken mot fiskebåt och äter upp den fisk som undkommer fiskarnas nät.

 

Delfiner parar sig under hela året. Dräktighetstiden är 9-17 månader beroende på art. När förlossningen närmar sig så föder honan på ett lite avstånd till flocken och går sedan upp mot ytan. Hon föder vanligtvis en unge per graviditet – i sällsynta fall förekommer tvillingar också. Den nyfödda delfinen diar i 11 månader till 2 år och kommer att bo med sin mamma tills den är 3-8 år gammal.

 

7. Sömn

Delfiner som lever i naturen måste vara vakna för att kunna andas. Det innebär att de inte kan sova som oss människor eftersom de skulle därmed kvävas! Delfinernas lösning ”till detta är att de bara tillåter en hjärnhalva sova åt gång (det mäts genom att skanna delfinen hjärnan).

 

Fakta: Delfiners sömnmönster förändras beroende på om de lever i det vilda eller i fångenskap

Attribution: Amirki – Wikipedia.org

Det finns i princip tre sätt på hur en delfin kan sova:

 

 1. Simmande mycket långsamt och ibland titta upp till ytan för att suga luft
 2. Flyta vid ytan med blåshål ovanför vattenytan
 3. Stanna vid botten (på grunt vatten) och ibland simmar upp till ytan för att suga luft

 

Delfiner sova ungefär i 8 timmar varje gång på detta sätt.

 

Delfiner i fångenskap – i motsats till delfiner i det vilda – sover utan att vara medveten om det och ”stänga ner” båda hjärnhalvorna.

 

De andas automatiskt och delfin fena rör sig per automatik för att hålla blåshål ovanför vatten om det behövs.

 

8. Delfinens livslängd

Fakta: Flasknosdelfin är den vanligaste delfinart på jorden

Attribution: Serguei S. Dukachev – Wikipedia.org

Den vanligaste och mest välkända delfinarten är flasknosdelfin (Tursiops truncatus) som också finns i de nordliga vattnen. Flasknosdelfin blir högst 50 år gamla.

 

Den genomsnittliga livslängden varierar mycket beroende på arter och livsmiljöer och beräknas med en formel som kallas ASR (Annual Survival Rate). Några delfiner lever i 10 år i genomsnitt medan andra lever i 25 år. Den genomsnittliga livslängden för alla delfiner uppskattas till mellan 17 och 25 år.

 

Livslängden för enskilda delfiner kan i de flesta arter bestämmas med hjälp av en analys på delfinens tänder.

 

Delfiner som lever i fångenskap blir oftast lite äldre eftersom delfiner i det vilda är skyddade från rovdjur. De får även läkemedel för att skyddas från föroreningar, osv. Delfiner i fångenskap blir inte särskilt gammal (t.ex. 50 år) denna ålder uppnås endast i naturen.

 

Annan information om delfiner

 • Mat: En vuxen delfin äter 4 – 9 % av sin kroppsvikt i fisk, bläckfisk och kräftdjur varje dag. En delfin som väger 250 kg äter alltså 10-22,5 kg mat/dag
 • Dykning: Delfiner kan dyka ner till 300 m djup (det är verkligen den djupaste mätningen av flasknosdelfiner)
 • Salt och sötvatten: Delfiner dricker inte saltvatten även om de flesta av dem bor i det (det är för salt!). Den mesta av sin vätska får de från sin maten. Sötvattens delfiner finns främst i Amazonas (se ”andra rosa delfiner” ovan)
 • Späckhuggare: Späckhuggare (Orcinusorca) är en delfinart – faktiskt den största delfinart i världen. Späckhuggaren kan bli upp till 80 år
 • Kommunikation: Delfiner kommunicerar med hjälp ljud som för oss låter som ett klickande eller visslingar
 • Utdöende: Vissa delfinarter är utrotningshotade – främst på grund av fiske
 • Tänder: Delfiner har 100 tänder – eller mer. De använder dem inte för att tugga sin mat, men för att fånga och hålla kvar sitt byte med

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022