Fakta om Grekland

Santorini i Grekland
 1. Lust: Grekland är ett av de länder där människor har samlag oftast. I genomsnitt sägs de ha samlag 164 gånger per år. Det innebär att de har intimt samlag nästan varannan dag under året.
 2. Hälsningar: I Grekland anses det vara en förolämpning att vinka till folk med öppen hand, som vi andra är vana vid. Där nere hälsar man med två knäppta händer. Dessutom är det helt normalt att greker spottar på dig efter att du har gett dem en komplimang. Det är faktiskt för att skydda dig.
 3. Familj: Vi danskar har bråttom att flytta hemifrån och bo på egen hand. I Grekland finns det faktiskt inte så många vårdhem. Man förväntas hålla sina äldre nära och kära hemma tills de dör. Unga människor bor också hemma tills de gifter sig.
 4. Födelsedag: Det är faktiskt inte så märkvärdigt att bli firad på sin födelsedag. Men det är en större sak att markera när din namnsdag kommer. Det är den dag du delar med ett helgon med samma namn.
 5. Kontrast: Med tanke på att viktiga uppfinningar som västerländsk filosofi, de olympiska spelen, matematiska principer och mycket mer har sitt ursprung i det antika Grekland - som då ansågs vara världens mest kulturellt avancerade samhälle - har landet under de senaste åren varit en skugga av sitt forna jag, med hög arbetslöshet och behov av ekonomiska räddningsaktioner.
 6. Turism: Om du inte har varit på semester i Grekland känner du förmodligen någon som har varit det. Faktum är att Grekland är ett så populärt turistmål att det varje år kommer dubbelt så många turister till landet som det bor människor i Grekland.
 7. Demokrati: De gamla grekerna utmärkte sig genom många unika upptäckter och uppfinningar. En av dem är demokratin. Faktum är att deras gamla demokratiprincip utgör grunden för den moderna form av demokrati som används i många andra länder idag.
 8. Rösträtt: Även om Grekland lade grunden till den moderna demokratin är de kanske lite för måna om att dess principer också tillämpas i själva landet. Därför är det inte så mycket en rättighet att rösta som en skyldighet att rösta i landet. Enligt lag måste alla medborgare över 18 år rösta i val.
 9. Öar: Om du har sett en karta över Grekland kommer du förmodligen att märka att det finns ett relativt stort antal öar i landet. Faktum är att det finns mer än 2000 öar, men bara 170 av dem är bebodda av människor. Som jämförelse kan nämnas att 40 % av landets invånare bor i huvudstaden Aten.
 10. Vatten: I Danmark har vi många öar och en lång kustlinje på 8.750 kilometer. Men den bleknar i jämförelse med Greklands, som är nästan 14.500 kilometer.

Öar i Grekland

Fakta: Det finns mer än 2000 öar i Grekland, men bara 170 av dem är bebodda

Geografiska fakta

 • Plats: Sydeuropa; gränsar till Egeiska havet, Joniska havet och Medelhavet, mellan Albanien och Turkiet
 • Landets gränser: Albanien 212 km, Bulgarien 472 km, Makedonien 234 km, Turkiet 192 km
 • Kustlinje: 13 676 km
 • Klimat: Tempererat; milda, våta vintrar; heta, torra somrar
 • Landskap: Bergigt med områden som sträcker sig ut i havet som halvöar eller kedjor av öar
 • Lägsta punkt: Medelhavet: 0 m
 • Högsta punkt: Olympusberget: 2 917 m
 • Naturresurser: Brunkol, råolja, järnmalm, bauxit, bly, zink, nickel, magnesit, marmor, salt, vattenkraftspotential
 • Största stad: Aten
 • Huvudstad: Aten
 • Total yta (kvadratkilometer): 131.960,00 (2021)
 • Landområden (km2): 128.795,91 (2015)
 • Stadsområden (km2): 2.748,66 (2015)
 • Jordbruksmark (km2): 58.671,88 (2021)
 • Jordbruksareal (% av den totala arealen): 45,52 (2021)
 • Skogsareal (% av landareal): 30,27 (2021)
 • Växtarter (högre), utrotningshotade: 72,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 4,77 (2020)

Demografiska fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total yta): 82,00 (2021)
 • Befolkning i den största staden: 3.154.463,00 (2023)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): -0,63 (2023)
 • Befolkning, totalt: 10.361.295,00 (2023)
 • Befolkningstillväxt i stadsområden (årlig %): -0,24 (2023)
 • Befolkning i stadsområden (% av den totala befolkningen): 62,88 (2022)
 • Befolkning i landsbygdsområden (% av den totala befolkningen): 19,33 (2023)
 • Befolkningstillväxt i landsbygdsområden (årlig %): -2,25 (2023)
 • Etniska grupper: 91,6% grekiska, 4,4% albanska, 4% övriga
 • Sprog: 99% grekiska (det officiella språket), 1% övriga (inklusive engelska och franska)
 • Religioner: 81-90% Grekisk-ortodox (officiell religion), 2% Muslim, 3% Annan, 4-15% Ingen, 1% Ospecificerad
 • Nettoinvandring: 5.000,00 (2023)

Födelse- och dödstal

 • Fruktsamhetstal, totalt (födslar per kvinna): 1,43 (2022)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 7,30 (2022)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19 år som har fått barn eller är gravida): 7,12 (2019)
 • Dödstal, brutto (per 1.000 personer): 13,40 (2022)
 • Förväntad livslängd vid födseln, kvinnor (år): 83,30 (2022)
 • Förväntad livslängd vid födseln, män (år): 78,10 (2022)
 • Förväntad livslängd vid födseln, alla (år): 80,64 (2022)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 8,30 (2019)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 43,27 (2022)
 • Dödlighet, män (per 1.000 vuxna män): 97,41 (2022)
 • Självmordsfrekvens, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 1,90 (2019)
 • Spädbarnsdödlighet (per 1 000 levande födda): 3,30 (2022)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av total arbetskraft): n/a
 • Inkomstandel av den högsta 10%: 24,80 (2021)
 • Inkomstandel av den lägsta 10%: 2,60 (2021)
 • Arbetslöshet, total (% av total arbetskraft): 11,07 (2023)
 • Arbetskraften, totalt: 4.645.359,00 (2023)
 • Arbetskraft med grundutbildning (% av arbetskraften): 27,93 (2023)
 • Arbetskraft med medelhög utbildning (% av arbetskraften): 59,77 (2023)
 • Antal fattiga i förhållande till nationella fattigdomsgränser (% av befolkningen): 18,80 (2021)
 • Andel av befolkningen med måttlig eller allvarlig osäker livsmedelsförsörjning (%): 6,30 (2021)
 • Inskrivna elever, grundskola (brutto %): 98,64 (2021)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla ungdomar (% av den totala arbetskraften i åldern 15-24): 80,67 (2023)
 • Ungdomar som varken studerar eller arbetar, totalt (% av alla ungdomar): 11,45 (2023)
 • Läs- och skrivkunnighet, vuxna totalt (% av befolkningen över 15 år): 93,91 (2009)

  Utgifter

 • Hushållens (och NPIS) konsumtionsutgifter (US$): 257.597.176.032,87 (2023)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 5.062,61 (2014)
 • Invånare som använder Internet (% av befolkningen): 83,17 (2022)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 109,06 (2022)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 33,50 (2020)
 • Alkoholkonsumtion per capita (liter ren alkohol, förväntade uppskattningar, +15 år): 26,72 (2023)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av total arbetskraft): 7,09 (2022)
 • Nya företag (antal registreringar): 14.032,00 (2022)
 • Nya företag (nyregistreringar per 1.000 invånare i åldern 15-64 år): 2,10 (2022)
 • Noterade företag, totalt: 154,00 (2022)
 • Affärsförhållanden (0 = lägsta betyg till 100 = högsta betyg): 2.339,00 (2021)
 • Internationell turism, antal ankomster: 7.406.000,00 (2020)
 • Internationell turism, antal avgångar: 2.324.000,00 (2020)
 • Järnvägslinjer (totalt antal kilometer): 2.339,00 (2021)
 • Järnvägar, antal transporterade passagerare (miljoner passagerarkilometer): 653,00 (2021)

Hälsa

 • Sjukhusbäddar (per 1 000 invånare): 4,20 (2018)
 • Självmordstal, män (per 100.000 män): 8,40 (2019)
 • Sjuksköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 3,70 (2019)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 6,31 (2020)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 115,61 (2023)

Fakta Greklands ekonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 68,42 (2019)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 238.206.312.632,53 (2023)
 • BNP per capita (US$): 2,01 (2023)
 • GDP, KPP (US$): 22.990,01 (2023)
 • BNI (US$): 426.748.711.342,70 (2023)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 236.451.919.413,73 (2023)
 • Bruttosparande (% av BNP): 3,89 (2022)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Inlåningsränta (%): 9,41 (2021)
 • Låneränta (%): 28,30 (2019)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 37.292.400.269,98 (2023)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 115,61 (2023)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): 94,66 (2023)
 • Vareeksport (US$): 55.047.000.000,00 (2023)
 • Vareimport (US$): 88.617.000.000,00 (2023)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 20,21 (2023)
 • Import av livsmedel (% av import av varor): 12,16 (2023)
 • Index för livsmedelsproduktion (2004 - 2006 = 100): 102,76 (2022)
 • Index för animalieproduktion (2004 - 2006 = 100): 100,09 (2022)

Industri

 • Industri (inklusive byggverksamhet), förädlingsvärde (% av BNP): 11,75 (2023)
 • Industri (inklusive byggverksamhet), förädlingsvärde (US$): 15,66 (2023)
 • Industri, förädlingsvärde (% av BNP): 8,85 (2023)
 • Industri, förädlingsvärde (US$): 21.083.588.846,74 (2023)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 147.000,00 (2020)
 • Militära utgifter (% av BNP): 3,69 (2022)
 • Militära utgifter (US$): 8.104.853.298,78 (2022)

Andra

 • Nuvarande utgifter för hälso- och sjukvård (% av BNP): 9,41 (2021)
 • Arbetsgivaravgifter och skatter (% av företagets vinst): 3,46 (2023)
 • Mottaget utvecklingsbistånd (ODA) per capita (US$): 0,16 (2017)
 • Sociala avgifter (% av inkomsten): 29,03 (2022)