Fakta om Grönland

Fakta om Grönland
 1. Island: Grönland är faktiskt världens största ö. Landytan är över 2,6 kvadratkilometer. Många skulle kanske invända att Australien är världens största ö, men många betraktar Australien som en kontinent och sällan som en separat ö. Australiens yta är dock betydligt större, över 7,6 kvadratkilometer.
 2. Storlek: Vi har pratat om hur stort landet är, men vad betyder det egentligen? Grönlands storlek motsvarar faktiskt att man lägger ihop Frankrikes, Tysklands, Englands, Spaniens, Italiens, Österrikes, Schweiz och Belgiens yta med Grönlands yta.
 3. Öken: Faktum är att det är så lite nederbörd på Grönland att vissa områden kallas för öken i landet. Detta gäller särskilt i de norra delarna av landet, där det är vanligare att kalla det för arktisk öken.
 4. Namn: I ärlighetens namn är Grönland mer vitt än grönt, så varför fick det sitt namn? Det var faktiskt vikingen Erik den röde som försökte locka hit folk genom att ge det ett mer tilltalande namn. Studier har dock visat att landet för miljontals år sedan faktiskt var ganska grönt.
 5. Oberoende: De flesta vet att Grönland är en del av kungariket Danmark, och det går faktiskt tillbaka till 1721, då vi hade kolonier där uppe. År 1953 blev Grönland en del av Danmark, men 1979 fick landet självstyre, och sedan dess har deras självständiga rättigheter bara ökat.
 6. Besök: Grönland är ett stort land som tar upp mycket plats på en världskarta, och det ligger också ganska nära både Kanada och USA. Det enda sättet att flyga till landet kommersiellt är dock att flyga från Danmark eller Island.
 7. Vägar: Det råder en skriande brist på vägar på Grönland. Många skulle till och med hävda att det inte finns några vägar alls på Grönland. Det finns några provisoriska vägar i själva städerna, men mellan de olika städerna finns det inga. Du reser med båt, hundspann, färja, helikopter etc. för att ta dig från en plats till en annan.
 8. Människor: Trots att Grönland är världens största ö är det inte många som bor där. Faktum är att det bara finns cirka 57 000 människor. Av dessa bor knappt 18.000 i Nuuk (Godrhåb). Som jämförelse bor det över 60.000 personer i Køge kommun på Själland.
 9. Befolkning: Grönlänningar ser lite annorlunda ut än vi danskar, så varifrån kom den ursprungliga befolkningen? Forskning har visat att de ursprungliga grönländarna tros ha kommit från östra Sibirien via Kanada och hamnat på Grönland.
 10. Sol: På grund av Grönlands läge så långt norrut går solen aldrig ner över horisonten från den 25 maj till den 25 juli. Ungefär mitt i denna period, den 21 juni, infaller också Grönlands nationaldag.

 

Fakta: Arktisk öken på Grönland
Tillskrivning: GRID-Arendal - flickr.com

Fakta: Vissa områden på Grönland har så lite nederbörd att de kan betecknas som arktiska öknar

Geografiska fakta

 • Plats: Norra Nordamerika; ö mellan Arktiska oceanen och Nordatlanten, nordost om Kanada
 • Landets gränser: 0 km
 • Kustlinje: 44 087 km
 • Klimat: Arktisk till subarktisk; svala somrar, kalla vintrar
 • Landskap: Platt till gradvis sluttande istäcke täcker allt utom en smal, bergig, karg, stenig kust
 • Lägsta punkt: Atlanten: 0 m
 • Högsta punkt: Gunnbjørns fjeld: 3,694 m
 • Naturresurser: Kol, järnmalm, bly, zink, molybden, diamanter, guld, platina, niob, tantalit, uran, fisk, sälar, valar, vattenkraft, eventuell olja och gas
 • Största stad: Nuuk
 • Huvudstad: Nuuk
 • Total yta (kvadratkilometer): 2,58 (2015)
 • Landområden (km2): 410.450,00 (2021)
 • Stadsområden (km2): n/a
 • Jordbruksmark (km2): 2.431,10 (2021)
 • Jordbruksareal (% av den totala arealen): 0,59 (2021)
 • Skogsareal (% av landareal): 1,00 (2018)
 • Växtarter (högre), utrotningshotade: 315.961,35 (2015)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 0,00 (2021)

Demografiska fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total yta): n/a
 • Befolkning i den största staden: n/a
 • Befolkningstillväxt (årlig %): n/a
 • Befolkning, totalt: n/a
 • Befolkningstillväxt i stadsområden (årlig %): n/a
 • Befolkning i stadsområden (% av den totala befolkningen): n/a
 • Befolkning i landsbygdsområden (% av den totala befolkningen): 0,27 (2022)
 • Befolkningstillväxt i landsbygdsområden (årlig %): n/a
 • Etniska grupper: 89,7% grönländare, 7,8% danskar, 1,1% övriga skandinaver och 1,4% övriga
 • Sprog: Grönländska (västgrönländska eller kalaallisut är det officiella språket), danska, engelska
 • Religioner: Evangelisk-luthersk, traditionell inuitisk religion
 • Nettoinvandring: n/a

Födelse- och dödstal

 • Fruktsamhetstal, totalt (födslar per kvinna): 14,35 (1970)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 9,40 (2021)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19 år som har fått barn eller är gravida): n/a
 • Dödstal, brutto (per 1.000 personer): 1,80 (2021)
 • Förväntad livslängd vid födseln, kvinnor (år): n/a
 • Förväntad livslängd vid födseln, män (år): n/a
 • Förväntad livslängd vid födseln, alla (år): n/a
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): n/a
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): n/a
 • Dödlighet, män (per 1.000 vuxna män): n/a
 • Självmordsfrekvens, kvinnor (per 100 000 kvinnor): n/a
 • Spädbarnsdödlighet (per 1 000 levande födda): n/a

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av total arbetskraft): n/a
 • Inkomstandel av den högsta 10%: 118,42 (2021)
 • Inkomstandel av den lägsta 10%: 125,65 (2021)
 • Arbetslöshet, total (% av total arbetskraft): n/a
 • Arbetskraften, totalt: 56.661,00 (2022)
 • Arbetskraft med grundutbildning (% av arbetskraften): 0,14 (2021)
 • Arbetskraft med medelhög utbildning (% av arbetskraften): 0,01 (2022)
 • Antal fattiga i förhållande till nationella fattigdomsgränser (% av befolkningen): n/a
 • Andel av befolkningen med måttlig eller allvarlig osäker livsmedelsförsörjning (%): -1,77 (2022)
 • Inskrivna elever, grundskola (brutto %): n/a
 • Ungdomsarbetslöshet, alla ungdomar (% av den totala arbetskraften i åldern 15-24): n/a
 • Ungdomar som varken studerar eller arbetar, totalt (% av alla ungdomar): n/a
 • Läs- och skrivkunnighet, vuxna totalt (% av befolkningen över 15 år): n/a

  Utgifter

 • Hushållens (och NPIS) konsumtionsutgifter (US$): 71,15 (2021)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 92,34 (2018)
 • Invånare som använder Internet (% av befolkningen): 197,34 (2021)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): n/a
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): n/a
 • Alkoholkonsumtion per capita (liter ren alkohol, förväntade uppskattningar, +15 år): n/a

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av total arbetskraft): 19,84 (2018)
 • Nya företag (antal registreringar): n/a
 • Nya företag (nyregistreringar per 1.000 invånare i åldern 15-64 år): n/a
 • Noterade företag, totalt: n/a
 • Affärsförhållanden (0 = lägsta betyg till 100 = högsta betyg): 9,10 (2015)
 • Internationell turism, antal ankomster: -100,00 (2023)
 • Internationell turism, antal avgångar: 1,14 (1980)
 • Järnvägslinjer (totalt antal kilometer): 9,10 (2015)
 • Järnvägar, antal transporterade passagerare (miljoner passagerarkilometer): 87,73 (2022)

Hälsa

 • Sjukhusbäddar (per 1 000 invånare): 9,00 (2018)
 • Självmordstal, män (per 100.000 män): n/a
 • Sjuksköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): n/a
 • Läkare (per 1 000 invånare): n/a
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 12,27 (2022)

Fakta Gronlands ekonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 2.042.179.704,58 (2007)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 13,68 (2007)
 • BNP per capita (US$): 16,06 (2021)
 • GDP, KPP (US$): 519.713.897,30 (2021)
 • BNI (US$): 2,91 (2021)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 94.049.526,39 (2021)
 • Bruttosparande (% av BNP): 832.000.000,00 (2022)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Inlåningsränta (%): 1,29 (2021)
 • Låneränta (%): n/a
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): n/a
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 3.235.809.504,30 (2021)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): n/a
 • Vareeksport (US$): n/a
 • Vareimport (US$): n/a
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 69,48 (2017)
 • Import av livsmedel (% av import av varor): 72,72 (2021)
 • Index för livsmedelsproduktion (2004 - 2006 = 100): 69,65 (2021)
 • Index för animalieproduktion (2004 - 2006 = 100): n/a

Industri

 • Industri (inklusive byggverksamhet), förädlingsvärde (% av BNP): 891.000.000,00 (2022)
 • Industri (inklusive byggverksamhet), förädlingsvärde (US$): 85,15 (2021)
 • Industri, förädlingsvärde (% av BNP): n/a
 • Industri, förädlingsvärde (US$): n/a

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 13,40 (2021)
 • Militära utgifter (% av BNP): n/a
 • Militära utgifter (US$): n/a

Andra

 • Nuvarande utgifter för hälso- och sjukvård (% av BNP): 1,29 (2021)
 • Arbetsgivaravgifter och skatter (% av företagets vinst): n/a
 • Mottaget utvecklingsbistånd (ODA) per capita (US$): n/a
 • Sociala avgifter (% av inkomsten): n/a