Fakta om Tyskland

Fakta om Tyskland
 1. Prostitution: Prostitution är inte bara lagligt i Tyskland, utan det finns faktiskt en möjlighet att få staten att betala för att du ska besöka en prostituerad. Om du är funktionshindrad kommer den tyska staten att betala för ditt besök hos en prostituerad.
 2. Tillstånd: Prostitution är tillåtet, men tyskarna är ett vanligt folk, så det är inte något som går okontrollerat. Därför måste prostituerade få ett arbetstillstånd för att utföra sina tjänster i varuautomater på gatorna i landet.
 3. Långfingret: Att visa det beryktade långfingret i en negativ hälsning är olagligt i Tyskland. Även om du gör det i din bil kan du bli spårad och få ett brev från polisen - tillsammans med böter.
 4. Tummen: När vi ändå är inne på fingrar kan vi lika gärna ta med tummen. Vad betyder det om du vänder den uppåt på en stång? Att allt är okej? Servitören tror att du beställer en enhet av något. I Tyskland använder man tummen och inte pekfingret för att visa att man vill beställa en vara.
 5. Oktoberfest: Tyskland är mest känt för sin stora Oktoberfest, som är berömd för stora mängder öl, socialt umgänge och massor av åkattraktioner och skoj. Men Oktoberfest är faktiskt en hyllning till en bröllopsfest som ägde rum 1810, och som sedan firas igen varje år. Snacka om festen som aldrig tog slut.
 6. Brott: Tyskland försöker göra upp med sitt blodiga förflutna, särskilt under andra världskriget. Därför är det bland annat straffbart att förneka förintelsen, och det är inte tillåtet att dekorera eller på annat sätt visa ett hakkors.
 7. Slott: Det finns otroligt många slott i Tyskland. Faktum är att det finns över 20 000 i många olika stilar. Ett av dessa slott inspirerade faktiskt Disney att skapa sin välkända logotyp med bågen över ett slott.
 8. Gränser: Tyskland gränsar till en hel del länder. Nio länder, för att vara exakt. Förutom naturligtvis Danmark är det bl.a: Frankrike, Schweiz, Belgien, Luxemburg, Österrike, Tjeckien, Polen och Nederländerna.
 9. Huvudstad: De flesta kan nog räkna ut att Tysklands huvudstad är Berlin, men visste du att landet har haft andra huvudstäder genom historien? Bland de tidigare huvudstäderna kan nämnas Aachen, Nürnberg, Frankfurt, Regensburg, Bonn och Weimar.
 10. Tysk: I flera andra länder är tyska faktiskt det officiella språket. Till dessa länder hör Österrike, Schweiz och Lichtenstein. Och om du tycker att det är något speciellt att vi undervisar i tyska i danska grundskolor, så är tyska faktiskt det tredje mest undervisade språket i världen.
Oktoberfest i Tyskland
Tillskrivning: Markburger83 - wikipedia.org

Fakta: Väderkvarnen uppfanns i Nederländerna på 1500-talet. Bilden visar en vindturbin i Nederländerna.

Geografiska fakta

 • Plats: Centraleuropa; gränsar till Östersjön och Nordsjön, mellan Nederländerna och Polen, söder om Danmark
 • Landets gränser: Österrike 801 km, Belgien 133 km, Tjeckien 704 km, Danmark 140 km, Frankrike 418 km, Luxemburg 128 km, Nederländerna 575 km, Polen 467 km, Schweiz 348 km
 • Kustlinje: 2 389 km
 • Klimat: tempererat och oceaniskt klimat; svala, molniga, våta vintrar och somrar; tidvis varma bergsvindar (föhnvind)
 • Landskap: lågland i norr, högland i mitten, bayerska alperna i söder
 • Lägsta punkt: Neuendorf bei Wilster: -3,5 m
 • Högsta punkt: Zugspitze: 2 963 m
 • Naturresurser: Stenkol, brunkol, naturgas, järnmalm, koppar, nickel, uran, pottaska, salt, byggnadsmaterial, trä, åkermark
 • Största stad: Berlin
 • Huvudstad: Berlin
 • Total yta (kvadratkilometer): 357.590,00 (2021)
 • Landområden (km2): 316.383,48 (2015)
 • Stadsområden (km2): 36.996,44 (2015)
 • Jordbruksmark (km2): 165.910,00 (2021)
 • Jordbruksareal (% av den totala arealen): 47,49 (2021)
 • Skogsareal (% av landareal): 32,68 (2021)
 • Växtarter (högre), utrotningshotade: 36,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 7,26 (2020)

Demografiska fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total yta): 3.573.938,00 (2023)
 • Befolkning i den största staden: 0,81 (2023)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): 84.482.267,00 (2023)
 • Befolkning, totalt: 14,80 (2021)
 • Befolkningstillväxt i stadsområden (årlig %): 0,96 (2023)
 • Befolkning i stadsområden (% av den totala befolkningen): 91,25 (2022)
 • Befolkning i landsbygdsområden (% av den totala befolkningen): 22,24 (2023)
 • Befolkningstillväxt i landsbygdsområden (årlig %): 0,29 (2023)
 • Etniska grupper: 87.2% tyska, 1.8% turkiska, 1% polska, 1% syriska, 9% övriga
 • Sprog: Tysk
 • Religioner: 27,7% Romerska katoliker, 25,5% Protestanter, 5,1% Muslimer, 1,9% Ortodoxa, 1,1% Andra kristna, 0,9% Övriga, 37,8% Ingen
 • Nettoinvandring: 1,40 (2022)

Födelse- och dödstal

 • Fruktsamhetstal, totalt (födslar per kvinna): 1,46 (2022)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 8,80 (2022)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19 år som har fått barn eller är gravida): 12,22 (2019)
 • Dödstal, brutto (per 1.000 personer): 12,70 (2022)
 • Förväntad livslängd vid födseln, kvinnor (år): 83,20 (2022)
 • Förväntad livslängd vid födseln, män (år): 78,33 (2022)
 • Förväntad livslängd vid födseln, alla (år): 80,71 (2022)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 46,20 (2020)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 85,01 (2020)
 • Dödlighet, män (per 1.000 vuxna män): 6,20 (2019)
 • Självmordsfrekvens, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 18,60 (2019)
 • Spädbarnsdödlighet (per 1 000 levande födda): 155.751,00 (2023)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av total arbetskraft): n/a
 • Inkomstandel av den högsta 10%: 25,20 (2019)
 • Inkomstandel av den lägsta 10%: 3,10 (2019)
 • Arbetslöshet, total (% av total arbetskraft): 3,07 (2023)
 • Arbetskraften, totalt: 44.783.712,00 (2023)
 • Arbetskraft med grundutbildning (% av arbetskraften): 45,87 (2023)
 • Arbetskraft med medelhög utbildning (% av arbetskraften): 63,30 (2023)
 • Antal fattiga i förhållande till nationella fattigdomsgränser (% av befolkningen): 0,10 (2021)
 • Andel av befolkningen med måttlig eller allvarlig osäker livsmedelsförsörjning (%): 3,80 (2021)
 • Inskrivna elever, grundskola (brutto %): 101,35 (2021)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla ungdomar (% av den totala arbetskraften i åldern 15-24): 77,77 (2023)
 • Ungdomar som varken studerar eller arbetar, totalt (% av alla ungdomar): 7,46 (2023)
 • Läs- och skrivkunnighet, vuxna totalt (% av befolkningen över 15 år): 5,00 (2018)

  Utgifter

 • Hushållens (och NPIS) konsumtionsutgifter (US$): 2.843.295.807.379,47 (2023)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 7.035,48 (2014)
 • Invånare som använder Internet (% av befolkningen): 91,63 (2022)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 3,80 (2019)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 22,00 (2020)
 • Alkoholkonsumtion per capita (liter ren alkohol, förväntade uppskattningar, +15 år): 5,93 (2023)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av total arbetskraft): 4,14 (2022)
 • Nya företag (antal registreringar): 12,35 (2020)
 • Nya företag (nyregistreringar per 1.000 invånare i åldern 15-64 år): 74.773,00 (2022)
 • Noterade företag, totalt: 429,00 (2022)
 • Affärsförhållanden (0 = lägsta betyg till 100 = högsta betyg): 33.401,00 (2021)
 • Internationell turism, antal ankomster: 12.449.000,00 (2020)
 • Internationell turism, antal avgångar: 99.533.000,00 (2019)
 • Järnvägslinjer (totalt antal kilometer): 33.401,00 (2021)
 • Järnvägar, antal transporterade passagerare (miljoner passagerarkilometer): 58.822,00 (2020)

Hälsa

 • Sjukhusbäddar (per 1 000 invånare): 8,00 (2017)
 • Självmordstal, män (per 100.000 män): 3,00 (2022)
 • Sjuksköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 4,52 (2021)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 238,12 (2021)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 131,89 (2023)

Fakta Tysklands ekonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 79,71 (2019)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 4.456.081.016.705,96 (2023)
 • BNP per capita (US$): -0,30 (2023)
 • GDP, KPP (US$): 52.745,76 (2023)
 • BNI (US$): 5.857.856.201.680,96 (2023)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 4.634.489.258.966,75 (2023)
 • Bruttosparande (% av BNP): 1,51 (2023)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Inlåningsränta (%): 19,95 (2021)
 • Låneränta (%): 21,50 (2019)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 1.251.350.020.011,79 (2023)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 131,89 (2023)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): 90,11 (2023)
 • Vareeksport (US$): 1.688.419.000.000,00 (2023)
 • Vareimport (US$): 1.462.602.000.000,00 (2023)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 5,97 (2023)
 • Import av livsmedel (% av import av varor): 8,33 (2023)
 • Index för livsmedelsproduktion (2004 - 2006 = 100): 92,71 (2022)
 • Index för animalieproduktion (2004 - 2006 = 100): 93,35 (2022)

Industri

 • Industri (inklusive byggverksamhet), förädlingsvärde (% av BNP): 30,17 (2023)
 • Industri (inklusive byggverksamhet), förädlingsvärde (US$): 28,08 (2023)
 • Industri, förädlingsvärde (% av BNP): 18,96 (2023)
 • Industri, förädlingsvärde (US$): 844.926.012.131,39 (2023)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 183.000,00 (2020)
 • Militära utgifter (% av BNP): 1,39 (2022)
 • Militära utgifter (US$): 55.759.747.827,04 (2022)

Andra

 • Nuvarande utgifter för hälso- och sjukvård (% av BNP): 19,95 (2021)
 • Arbetsgivaravgifter och skatter (% av företagets vinst): 5,95 (2023)
 • Mottaget utvecklingsbistånd (ODA) per capita (US$): 0,67 (2017)
 • Sociala avgifter (% av inkomsten): 56,03 (2022)