Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Guyana

 1. Namn och floder: Namnet "Guyana" kommer från det indianska ordet "Guyana" som betyder "landet med många floder”. De fyra längsta floderna i Guyana är Essequibo, Courantyne, Berbice och Demerara (Essequibo är den längsta)
 2. Holländare: På 1600-talet så var Guyana en holländsk koloni där holländarna byggde system för att hantera floder och etablera jordbruk
 3. Britterna: På 1600-talet så var Guyana en holländsk koloni där holländarna byggde system för att hantera floder och etablera jordbruk
 4. Befolkningssammansättning: Guyanas befolkning består främst av indianer (hindustani/ostindier) och afrikaner (respektive 43,5 % och 30,2 %.). Där alla är ättlingar till slavarna som holländare och britter förde till landet tidigare. Dessutom finns det också folk av blandad härkomst (16,7 %) och indianer (9,1 %)
 5. Kustområdet: Om 90 % av Guyanas befolkning lever på en smal del av landets kustområde som står för cirka 10 % av landets totala yta
 6. Motto: Guyanas nationella motto är: "one people, one nation, one destiny" som betyder "ett folk, en nation, ett öde"
 7. Regnskog: Om 70 % av Guyana är täckt av regnskog
 8. Flagga: Guyanas flagga är även känd som "The Golden Arrow head" som betyder "Den gyllene spjutspetsen". Flaggan har används sedan år 1966 då Guyana blev självständigt från britterna
 9. Jim Jones: 18 november 1978 begick den amerikanska religiösa sektledare Jim Jones självmord med sina 909 anhängare i Jonestown, Guyana. Denna tragedi gjort landet världskänt
 10. Sport: Den största sporten i Guyana är cricket och i den internationella cricket tävlingar är landet en del av "West Indies cricket team" som tidigare var det starkaste laget i världen


Fakta: I Guyana finns många floder

 

Attribution: John+Elaine Chesterton + madmack66 + sorenriise – Flickr.com

 

Det finns ett antal floder i Guyana, vilket också är anledningen till att det kallas ”Land of many waters” (många vattens land). På bilden i mitten är ”Kaieteur Falls”

Geografiske fakta

 • Placering: Norra delen av Sydamerika. Mellan Surinam och Venezuela med kust mot Nordatlanten
 • Markgränser: Brasilien (1 606 km), Surinam (600 km) och Venezuela (743 km)
 • Kustlinje: 459 km
 • Klimat: Tropiskt; varmt och fuktigt - regleras dock av nordöstliga passadvindar. Det finns två regnperioder (maj till augusti och november till januari)
 • Landskap: Primära böljande höglandet. Dessutom också låglänta kustslätter och savanner i den sydliga delen av landet
 • Lägsta punkt: 0 m (Atlanten)
 • Högsta punkt: 2 835 m (Mount Roraima)
 • Naturliga resurser: Bauxit, guld, diamanter, timmer, räkor och fisk
 • Största staden: Georgetown
 • Huvudstad: Georgetown
 • Total areal (km2): 214.970,00 (2020)
 • Landområden (km2): 209.904,14 (2015)
 • Tätortsområden (km2): 165,73 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 12.412,50 (2020)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 6,31 (2020)
 • Skogsområde (% av landarean): 93,55 (2020)
 • Växtarter (högre), hotade: 30,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 3,57 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): 804.567,00 (2021)
 • Befolkning i största stad: 1,40 (2021)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): n/a
 • Befolkning, totalt: n/a
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): n/a
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): n/a
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): 46,39 (2019)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): 13,52 (2019)
 • Etniska grupper: 43,5 % indianer (Hindustani), 30,2 % Afrika, 16,7 % blandras, 9,1 % indianer och annat 0,5 %
 • Språk: Engelska, indianska dialekter, Creole, Västindien Hindustani (en dialekt av hindi) och urdu
 • Religioner: Religioner: protestantiska 30,5 %, 28,4 % hinduer, 8,1 % katoliker, 1,1 % jehovas vittnen, 17,7 % andra kristna, 7,2 % muslimer, 4,3 % andra, 4,3% ingen
 • Nettoinvandring: 819,00 (2020)

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 8,82 (2021)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 20,47 (2020)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): 26,90 (2021)
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 8,03 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): 68,49 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): 62.425,14 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): 88,85 (2021)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 284,38 (2020)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 17,40 (2019)
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): 63,00 (2019)
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 23,80 (2020)
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): 1,60 (2020)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): n/a
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 1,10 (1998)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 37,33 (2017)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 6,89 (2018)
 • Arbetsstyrka, totalt: 65,08 (2020)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 299.349,00 (2021)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 72,12 (2020)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): n/a
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 73,10 (2021)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): 12,10 (2020)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): 65,60 (2019)
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): 18,00 (2009)
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): 107,38 (2020)

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 1,71 (2016)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 5,80 (2019)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 86.400,00 (2020)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 167,22 (2020)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 27,40 (2019)
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): 1,33 (2021)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 2,42 (2020)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): 1,82 (2018)
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): 0,79 (2017)
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: 11,00 (2018)
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 0,77 (2021)
 • Internationell turism, antal ankomster: 50,50 (2019)
 • Internationell turism, antal avgngar: 64,67 (2019)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): 0,77 (2021)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): 97,81 (2012)

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 34,40 (1998)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): -4.316,00 (2021)
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 4,05 (2020)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 0,92 (2021)
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 123,25 (2021)

Guyana's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 0,80 (2021)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 55,49 (2019)
 • BNP per invånare (US$): 8.044.498.800,96 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 20,06 (2021)
 • BNI (US$): 9.998,54 (2021)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 19.379.525.610,19 (2021)
 • Bruttobesparing (% av BNP): 7.654.530.394,72 (2021)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): 10,34 (2019)
 • Utlåningsränta (%): 9,20 (2019)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 4.052.014.388,49 (2021)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 123,25 (2021)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): 194,35 (2005)
 • Varuexport (US$): 252.100.719,42 (2021)
 • Varuimport (US$): 4.356.000.000,00 (2021)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 9,09 (2021)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 113,75 (2020)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 3.151.933.993,17 (2005)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 8,88 (2021)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): 17,48 (2005)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): 50,37 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): 139,48 (2020)
 • Industri, värdetillväxt (US$): 3,13 (2021)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 3.000,00 (2019)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): 4.376.000.000,00 (2021)
 • Försvarsutgifter (US$): 0,96 (2021)

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): 10,34 (2019)
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): 5,03 (2021)
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): 70.703.651,65 (2021)
 • Sociala bidrag (% av inkomst): 65,07 (2020)
Relaterade artiklar

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022